Depresia v tehotenstve

Depresia v tehotenstve – smútok, strach a negatívne myšlienky v tehotenstve

Štandardná formulka hovorí, že tehotenstvo je v živote ženy čarovným obdobím, ktorého vyvrcholením je príchod milovaného potomka na svet. Týmto smerom sa uberajú aj myšlienky každej ženy, ktorá je na svoje tehotenské bruško hrdá a teší sa na svoje vytúžené bábätko. Zmeny hormonálneho a fyziologického charakteru spolu s intenzívnymi príznakmi však spôsobujú, že nie každá žena zažíva šťastné a bezproblémové tehotenstvo. Obavy, strach z pôrodu, zmeny nálad alebo zle nastavená psychika v tehotenstve. Kokteil hormónov, pocitov a emócií u ženy môže zapríčiniť zmätok. Negatívne myšlienky vyvolajú úzkosť, stres a v súčte to môže znamenať, že takýto stav sa vyvinie natoľko, že prejde do tehotenskej depresie. Ako sa vyhnúť tehotenskej depresii?

Publikované: 07.09.2023
Aktualizované: 07.09.2023
Obsah článku:

Nezisková organizácia Mayo Clinic z amerického Rochesteru na základe vlastných štatistík uvádza, že minimálne 7 % žien má skúsenosti s depresiou počas tehotenstva. Ide však len o číslo, ktoré je klinicky potvrdené a nepočíta so ženami, ktoré problém s depresiou neriešia odbornou formou liečby – terapie. Cleveland Clinic Journal of Medicine publikoval výskum, z ktorého vyplýva, že 10 až 20 % žien v Spojených štátoch amerických trpí tehotenskou alebo popôrodnou depresiou, prípadne oboma. Zatiaľ čo v niektorých prípadoch sú zlá psychika či úzkostné stavy dočasným javom, v iných prípadoch ide o chronický stav. Vplyv predpôrodnej depresie má negatívny vplyv nielen na samotnú ženu, ale takisto môže vplývať na plod. Aké sú dôvody vzniku tehotenskej depresie? Ako sa prejavujú príznaky depresie pred pôrodom?

Depresia v tehotenstve – stres, strach a úzkosť

V súvislosti s tehotenstvom je skôr známejšie spojenie slov popôrodná a depresia. Práve termín popôrodná depresia je častejšie sa skloňujúce slovné spojenie, ktoré aj budúce mamičky vnímajú ako možné riziko. Ak však ide o tehotenskú depresiu, často je vnímaná ako niečo, čo sa týka výhradne žien, ktoré depresiami trpeli už pred tehotenstvom. Svojím spôsobom akoby prevládal názor, že depresiu v tehotenstve môže mať len žena, ktorá už je psychiatrickým pacientom. Ide o obrovský omyl, pretože v mnohých prípadoch sú stres z tehotenstva, strach či smútok a externé podnety prirodzeným predpokladom pre vznik depresie už pred pôrodom. Čo to vlastne tehotenská depresia je?

Charakteristika tehotenskej depresie je takmer totožná s klinickou depresiou. Je nutné si uvedomiť, že depresia je vážne psychiatrické ochorenie. V tehotenstve sú chemické procesy v mozgu ovplyvnené hormónmi, ktoré počas gravidity na organizmus ženy pôsobia. Vplyvy týchto chemických procesov a hormónov priamo súvisia so vznikom depresie a úzkosti. Tehotenská depresia je okrem hormonálnych zmien zapríčinená vplyvom rôznych externých faktorov, ktoré pôsobia dlhodobo alebo v krátkom časovom horizonte a produkujú stres, strach, smútok a vyvolávajú negatívne myšlienky. Napríklad, veľmi často sa tehotenská depresia objavuje u žien, ktoré otehotneli neočakávane či nechcene. Táto životná situácia pre ne znamená enormne stresujúce obdobie plné strachu, smútku, neistoty, čím vzniká emocionálna nerovnováha a začínajú sa úzkostlivé prejavy, ktoré môžu prerásť až do depresie.

Depresia v tehotenstve príznaky

Prejavy predpôrodnej depresie

Symptómy depresie v tehotenstve môžu mať, v závislosti od životnej situácie a zdravotného stavu, v ktorom sa žena nachádza, rôzny charakter. Depresia môže vznikať z rôznych príčin, ktoré detailnejšie rozoberáme v odseku nižšie. Ak sa v tehotenstve hovorí o výkyvoch nálad, plačlivosti, precitlivenosti alebo žena rozmýšľa negatívne pre obavy z pôrodu, alebo sa obáva o zdravie bábätka, nemusí to automaticky značiť depresiu. Žena v tehotenskej depresii začína pochybovať o svojich materinských schopnostiach, vníma tehotenstvo ako príťaž, nevie si predstaviť starať sa o dieťa a hlbšie zamýšľanie vedie k depresívnym myšlienkam. Už prvé varovné signály je však vhodné zachytiť skôr, ako začnú v mozgu ženy zohrávať primárnu rolu. Príznaky, ktoré pretrvávajú viac ako 14 dní, môžu byť jasným symptómom prítomnosti alebo rozvoja depresie. Tu je niekoľko známych príznakov depresie prejavujúcich sa v tehotenstve.

 • Smútok v tehotenstve a návaly plačlivosti.
 • Nechutenstvo.
 • Nesústredenosť.
 • Permanentná únava a nespavosť.
 • Strata záujmu o prácu, koníčky a o bežné situácie prinášajúce radosť.
 • Nedostatočná komunikácia, uzavretie sa pred partnerom, rodinou a priateľmi.
 • Nízke sebavedomie a pocit previnenia.
 • Pocit menejcennosti, neužitočnosti a neschopnosti.
 • Pochmúrne myšlienky na priebeh tehotenstva a starostlivosť o dieťa.
 • Pocity úzkosti a beznádeje.
 • Pochybnosti o tehotenstve a zmysle života.
 • Sklony siahnuť po návykových látkach – cigarety, alkohol.
 • Myšlienky na smrť a samovraždu.

Ak má žena tieto príznaky, je dôležité si ich všímať. Pokiaľ si žena uvedomuje, že v tehotenstve jej hlavou často prúdia negatívne myšlienky, mala by o nich hovoriť s partnerom. Ak to nie je možné, obrátiť by sa mala na rodinu, priateľov a ideálne lekára. Dostupné sú tiež bezplatné psychologické telefonické poradne pre tehotné ženy. Ženy s depresiou alebo jej náznakmi musia o svojich pocitoch hovoriť.

Prejavy predpôrodnej depresie

Príčiny vzniku tehotenskej depresie

Spúšťačov či pôvodcov depresie môže byť obrovské množstvo. V mnohých prípadoch sa konkrétne príčiny, ktoré stoja za vznikom depresie, kombinujú. Za hlavnú príčinu vzniku depresií počas tehotenstva sa považujú hormonálne zmeny. Organizmus každej ženy sa môže s takýmito zmenami vyrovnávať odlišne. K samotným hormonálnym zmenám sa spravidla pridávajú iné životné alebo zdravotné ťažkosti, ktoré ovplyvňujú psychiku tehotnej ženy.

Očakávanie príchodu dieťaťa na svet je nepochybne významným okamihom v živote ženy, resp. partnerov. Ide o závažné rozhodnutie, ktoré má následky. Obavy sú vždy prirodzené a nemožno ich ignorovať. Dôležité je vnímať pozitívne aspekty tehotenstva a pôrodu. Tehotenstvo je radosť, ktorá so sebou prináša aj určité starosti. Prehnané obavy však menia radostné tehotenstvo na graviditu plnú pochybností, obáv a smútku.

Dedičná depresia

Výskum v oblasti genetiky preukázal, že ide tiež o geneticky podmienený stav. Predpokladom je, že dôjde k rozvinutiu depresie po dlhodobom pôsobení stresujúcich faktorov. Predchádzajúca rodinná anamnéza nemusí byť určujúcim faktorom, no do veľkej miery vplýva na potenciálny rozvoj depresie u budúcej matky alebo môže predznamenávať ťažší priebeh depresie v budúcnosti. Je vedecky preukázané, že ak má žena v rodine diagnostikované psychické, resp. psychiatrické ochorenia, výskyt takýchto ochorení je pravdepodobnejší. Nie je žiadnym pravidlom, že dedičné ochorenia sa musia zdediť automaticky.

Strach z pôrodu

Ide o jednu z najčastejších fóbií, ktorá má dokonca svoj názov – tokofóbia. Chorobný strach z pôrodu predstavuje až abnormálne neprirodzený strach z blížiaceho sa pôrodu. Približne 10 až 15 % žien sa v tehotenstve stretáva s tokofóbiou. Prehnaná obava súvisiaca s priebehom pôrodu môže u ženy vyvolať také vážne stavy, že prerastú do depresie. Žena má taký strach z bolesti a komplikácií pri pôrode, že sa snaží prirodzenému pôrodu vyhnúť. Mnoho takýchto psychických (chorobných) stavov s tokofóbiou u žien končí cisárskym rezom. Často sa tokofóbia objavuje u žien, ktoré majú tiež traumatické zážitky z predošlého tehotenstva.

Strach z pôrodu

Obavy zo starostlivosti o bábätko po pôrode

Žena počas tehotenstva prirodzene rozmýšľa nad tým, čo ju čaká po pôrode. Aké bude materstvo? Budem schopná sa o dieťa postarať? Dokážem ho kojiť? Budem mať mlieko? Nepadne mi dieťa na zem? Množstvo myšlienok a informácií, ktoré sa žena snaží spracovať, u nej môže zapríčiniť zmätok, z čoho pramenia obavy, pocity menejcennosti, nedostatočné sebavedomie. Žena má pocit, že sa nedokáže o dieťa postarať. Obáva sa budúcnosti a stresuje, či novú rolu matky zvládne. Často sa objavujú pochybnosti o tom, či je tehotenstvo správna vec. Silným stresujúcim faktorom môže byť aj viacpočetné tehotenstvo.

Traumatické zážitky a zlá životná situácia

Jedným z najvýznamnejších faktorov, ktoré vplývajú na progresívny rozvoj depresie, je životná situácia ženy. V prípade, ak ide o nechcené alebo neplánované tehotenstvo, negatívne myšlienky sú omnoho častejšie. Nehovoriac o prípadoch, keď je tehotenstvo výsledkom znásilnenia. Psychika ženy je pod enormnou záťažou. K tomu sa môžu pridružiť aj ekonomické problémy a obavy o to, že žena nedokáže dieťa zabezpečiť. Impulzom pre depresívne zmýšľanie môžu byť i traumy z predošlých tehotenstiev alebo aktuálne problémy vo vzťahu. Spúšťačom môžu byť náročné životné situácie – úmrtie v rodine, strata zamestnania, neistota bývania a nedostatočná podpora od partnera a okolia.

Príznaky a zdravotné komplikácie v tehotenstve

Úlohou lekára je tehotnú ženu informovať a pripraviť na to, aké príznaky tehotenstva sa u nej môžu objaviť. Musí počítať so stavmi nevoľnosti, závratmi, pálením záhy, únavou, nespavosťou, bolesťami hlavy alebo žalúdočnými ťažkosťami. Samozrejme, ak žena počuje aj o ďalších symptómoch a ochoreniach, ktoré tehotenstvo prináša, vzniká stres. Tehotenská cukrovka, hypertenzia, preeklampsia, nízky tlak, opuchy nôh, vypadávanie vlasov, kontrakcie či bolesti nôh. Strach z prítomnosti týchto ochorení môže byť jedným z podnetov, ktoré k depresii môžu prispieť.

Strach v tehotenstve zo zdravia novorodenca

Túžbou každej ženy je porodiť zdravé dieťa. K žene sa však chtiac či nechtiac môžu dostať informácie, týkajúce sa možných rizík, ktoré súvisia s narodením dieťaťa, ktoré je postihnuté rôznymi ochoreniami. Matka sa obáva, aby dieťatko nemalo genetické ochorenia alebo mutačné vady, ktoré by uňho spôsobili hendikep (nevyvinuté orgány, deformácie, autizmus, Downov syndróm a iné poruchy). Tieto obavy môžu vyvolávať depresívne stavy a negatívne myšlienky v tehotenstve. Základom prevencie sú pravidelné návštevy gynekológa.

Budúce matky sa často obávajú poškodenia dieťatka pri pôrode. Priškrtenie pupočnou šnúrou, pôrod mŕtveho bábätka alebo myšlienky na nevyhnutný cisársky rez či pôrod zvonom. Komplikácie pri pôrode sú pre rodičku silným stresujúcim faktorom, ktorý vyvoláva stavy úzkosti a depresie.

Strach v tehotenstve zo zdravia novorodenca

Vplyv depresie na tehotenstvo a dieťa

Psychiatrické diagnózy sú pre priebeh tehotenstva a zdravie plodu rovnako rizikové ako štandardné ochorenia. Samotná depresia predstavuje stav, ktorý je potrebné liečiť a nie ignorovať. Konanie a vnímanie reality u ženy s depresiou je často neadekvátne, žena je nesústredná a nerozvážna. Nadmerný stres a strach vedie k tomu, že žena sa môže uchyľovať k nesprávnym návykom – fajčenie, pitie alkoholu alebo užívanie drog. Konzumovať môže nevhodné potraviny, ktoré môžu plodu škodiť. Depresívne stavy môžu ženu priviesť do takého štádia, že si bude chcieť siahnuť na život alebo spôsobiť potrat, napr. fyzickým násilím – pádom či údermi do brucha.

Všetky tieto negatívne prejavy môžu zapríčiniť ťažkosti počas tehotenstva. Hrozí predčasný pôrod, narodenie dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou alebo dokonca pôrod mŕtveho novorodenca. Nesprávnymi stravovacími návykmi, pitím alkoholu alebo fajčením sa zvyšuje riziko, že sa dieťa narodí s vývinovou poruchou. Je vedecky preukázané, že ženy, ktoré v tehotenstve trpeli stredným alebo závažným stavom depresie porodili deti, u ktorých sa neskôr objavili poruchy správania alebo pozornosti. Takisto sú takéto deti viac chorľavé.

Nezvládam tehotenstvo – diagnostika a liečba depresie

Depresia bola kedysi považovaná za tabu a ak žena nezvládala tehotenstvo, jednoducho bola považovaná za slabú. Dnes sú psychiatrické ochorenia a depresie považované za bežné ochorenia, hoci stále sa o nich smerom k verejnosti nekomunikuje dostatočne. Ženu by mal o možných prejavoch depresívneho zmýšľania v tehotenstve upovedomiť gynekológ. Aj vďaka povedomiu o tomto ochorení je možné, že žena takéto negatívne myšlienky nebude vnímať ako memento a nepreklenú sa tak do depresie. Trend psychiatrických ochorení je však rastúci a výnimkou nie je ani tehotenská depresia. Štatistiky sú často prehnane „ružové“, pretože odbornú pomoc v súvislosti s pokročilým štádiom depresie vyhľadá len zlomok ľudí.

Samotná diagnostika tohto ochorenia prebieha kombináciou viacerých postupov. Primárne ide o pozorovanie – samotné príznaky, ktoré je možné indikovať zo správania a konania ženy. Psychoterapeut/ka následne rozhovormi s tehotnou ženou dokáže stanoviť či ide o počiatočné, stredné alebo ťažké štádium depresie. Na základe toho je žene odporúčaná vhodná terapia. Existuje množstvo nefarmakologických spôsobov, ako príznaky depresie potlačiť. Najčastejšie sa ženám odporúča podstúpiť efektívne psychoterapeutické liečenia. Antidepresíva predstavujú až posledný krok v samotnej liečbe a pristupuje sa k nim, ak prevencia ani nefarmaceutické spôsoby liečby nezaberajú.

Diagnostika a liečba depresie

Účinná samoliečba

To, ako by mala vyzerať účinná samoliečba u žien, ktoré majú sklony k depresii, je veľmi individuálne. Rozhodne je primárnym cieľom, aby žena odbúrala negatívne myšlienky súvisiace so strachom a smútkom. Potrebné je nastaviť si správny režim, dopriať si oddych a dostatočný spánok. Ideálne je mať presný čas, kedy ísť spať a kedy vstávať. Nefarmaceutická liečba spočíva v snahe zmierniť príznaky depresie. Depresívnu náladu pomôže odbúrať váš koníček. Skvelý je tiež pohyb, cvičenie v tehotenstve či dlhšie prechádzky. Skvelou voľbou je plávanie. Cvičením v tehotenstve si žena zvyšuje sebavedomie a zároveň má pocit, že robí niečo prospešné pre seba i svoje dieťa.

Vhodné sú aj tehotenské čaje vhodnými bylinkami, ktoré upokojujú (harmanček, medovka). Najlepšie je poradiť sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Absolvujte vhodnú tehotenskú masáž. Nezabúdajte na spoločnosť a sociálny život, nebojte sa ísť s partnerom či priateľmi do divadla alebo do kina. Čítajte knihy, ktoré vás vytrhnú z reality. Alebo si nájdite nové hobby – puzzle, tajničky, sudoku.

Komunikácia a odborná pomoc

V prípade, že samoliečba nezaberá a prejavy depresie neustupujú, odborná pomoc je nevyhnutná. Rozhovory s partnerom, matkou, svokrou, kamarátkami sú vhodnou „amatérskou“ terapiou a v mnohých prípadoch ženám pomáhajú. Niekedy to však musí byť psychológ alebo psychiater, ktorý sa vášmu stavu bude odborne venovať a stane sa vaším ďalším oporným pilierom. Psychoterapeutické liečenia sú odborníkmi vrelo odporúčané, pretože je vďaka nim možné predísť rozvoju depresie a eliminovať už vzniknuté príznaky. Vedzte, že pravidelná návšteva psychológa alebo psychiatra v tehotenstve nie je žiadnou hanbou a myslite tiež na svoje dieťa pod srdcom, ktoré s vami stresové stavy intenzívne prežíva.

Lieky na depresiu v tehotenstve – antidepresíva

Faktom je, že množstvo gynekológov, pôrodníkov i výskumníkov sa zhoduje na tom, že farmakologická liečba depresie v tehotenstve nie je optimálne riešenie. Antidepresíva totiž môžu mať vplyv na vývoj plodu a môžu ohroziť jeho zdravotný stav aj po pôrode. Účinné látky sa totiž môžu dostávať k dieťaťu cez placentu, ktorá dieťa vyživuje a pôsobiť naňho toxicky. Viacerí psychoterapeuti však argumentujú, že existujú účinné psychofarmaká, ktoré plodu nijakým spôsobom neškodia. Napriek tomu sa pri psychiatrických diagnózach v tehotenstve pristupuje ku konzervatívnejšej liečbe, napríklad pravidelne aplikovanou terapiou.

Lieky na depresiu v tehotenstve

Ako sa vyhnúť depresii pred pôrodom?

Podľa lekárov predstavuje základ prevencie pred vznikom depresie v tehotenstve edukácia o gravidite. Prax jasne poukazuje na to, že mnohé ženy netušia, ako fungujú ich vlastné biologické procesy v tele (napr. menštruácia). Okrem toho je tiež dôležité, aby bola žena na tehotenstvo pripravená. V prípade, že má žena psychické problémy, tehotenstvo by malo byť plánované.

Edukácia o gravidite predstavuje aktivitu, ktorá pomôže žene lepšie pochopiť všetkým procesom, ktoré sa v ženskom organizme počas tehotenstva odohrávajú. Nie je nutné čítať o všetkých rizikách a unikátnych komplikáciách, ktoré v niektorých prípadoch nastanú, no žena by mala mať približnú predstavu o tom, aké bremeno so sebou tehotenstvo i následné rodičovstvo prináša. Odporúča sa tiež absolvovanie kurzov popôrodnej starostlivosti o dieťa alebo kurzu prípravy na pôrod.

Žena by sa mala vyhýbať stresujúcim situáciám, mala by sa šetriť, vyvarovať sa zhonu. Dôležitá je komunikácia so svojím okolím. Vymieňanie si skúseností s ostatnými rodičmi alebo budúcimi mamičkami. Existuje množstvo komunít, kde sa mamičky navzájom podporujú, riešia radosti i starosti a odbúravajú tak nadmerný stres. Ide o skvelú formu predprípravy na pôrod a rodičovstvo.

Depresia v tehotenstve – skúsenosti

Depresívne stavy a negatívne myšlienky v tehotenstve riešia ženy aj na diskusných fórach, kde sa obracajú na iné mamičky, ktoré im poskytnú vhodné rady. Ženy často komunikujú problém, ako sa postaviť k neočakávanému otehotneniu. Veľmi často sa tiež ženy obávajú, že nezvládnu pôrod a boja sa o svoje bábätko, ktoré ich obavami môže trpieť. Niektoré mamičky mali to šťastie, že v partnerskom vzťahu mali dostatočnú oporu. Jedna z mamičiek pravidelne konzultovala svoje pocity so svojou lekárkou, ktorá jej poskytla oporu. Sú však aj prípady, keď musel do liečby zasiahnuť psychiater, pretože mala mamička melancholické nálady a pocit zbytočnosti.

Ostatné ženy neodporúčajú ženám čítať diskusné fóra, ktorých obsah veľa ráz rieši problémy, ktoré ženy výrazne stresujú. Ženy sa v rámci komunity spájajú a stotožňujú sa s príznakmi, ako plačlivosť, podráždenosť, precitlivenosť alebo výkyvy nálad. Diskutujúce tiež poukazujú na fakt, že obavy z tehotenstva, pôrodu a rodičovstva sú normálne a sú znakom, že žena chce byť dobrou matkou.

Depresia v tehotenstve skúsenosti Modrykonik

Depresia v tehotenstve diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Depresia v tehotenstve predstavuje závažný stav, o ktorom je potrebné hovoriť. Negatívne myšlienky v tehotenstve, návaly smútku, plač, pocit beznádeje, úzkosti alebo pochybnosti o tehotenstve sú jasným signálom, že psychika ženy v tehotenstve nie je v poriadku. Samotná tehotenská depresia, podobne ako klinická depresia, predstavuje psychiatrické ochorenie, ktoré si vyžaduje terapiu v závislosti od štádia ochorenia. Máte osobné skúsenosti s prejavmi depresie v tehotenstve? Ste tehotná a máte pocit, že tehotenstvo nezvládate? Nezatajujte to. Budeme radi, ak sa v diskusii pod článkom podelíte o vaše pocity či skúsenosti s depresiou v tehotenstve. Podeľte sa o svoje príbehy.

Tie väčšinou pramenia zo strachu. Strach z pôrodu, fyziologických zmien, strach z bolesti, obavy o neschopnosť stať sa matkou, nízke sebavedomie, pocit neužitočnosti a menejcennosti či pochmúrne myšlienky súvisiace s nedostatočnou zručnosťou postarať sa o bábätko po pôrode. Mnohé tieto faktory sa kombinujú, pričom ženu nútia rozmýšľať negatívne. Hoci sú obavy z tehotenstva prirodzené, nemožno ich preháňať, inak z dlhodobého hľadiska hrozí prepuknutie depresívneho stavu, čo ohrozuje ženu i plod.

Psychofarmaká – antidepresíva v tehotenstve predstavujú jeden zo spôsobov liečby depresie počas gravidity. Mnohými odborníkmi sú však konštatované vysoké riziká poškodenia plodu pri dlhodobom pôsobení účinných látok, ktoré tieto medikamenty obsahujú. Antidepresíva preto predstavujú poslednú možnú alternatívu v liečbe depresie počas tehotenstva. Negatívne môžu pôsobiť na vývoj plodu po vývinovej i psychickej stránke. Benefity takejto liečby teda neprevyšujú nad rizikami, preto sa pristupuje skôr ku konzervatívnejšej forme liečby.

Jednoznačná príčina vzniku depresie v tehotenstve nie je jasná. Príčiny vzniku sú zvyčajne multifaktoriálne. Veľký podiel na nerovnováhe v psychike ženy majú chemické procesy v mozgu ovplyvnené zvýšenou produkciou hormónov v tehotenstve. Komplexne však na vznik depresie v tehotenstve pôsobia ďalšie externé faktory súvisiace so životnou situáciou, zdravotným stavom a inými okolnosťami, ktoré ovplyvňujú náladu ženy. Príčin je také veľké množstvo, pričom predpokladom pre vznik depresie v období gravidity je aj genetická predispozícia.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(89.8%)