Vysoký tlak v tehotenstve

Vysoký tlak v tehotenstve. Príznaky aj liečba, ako znížiť tlak

Ani príliš vysoký, ani príliš nízky. Reč je o krvnom tlaku v tehotenstve. Vysoký krvný tlak, hypertenzia, v tehotenstve podobne ako nízky krvný tlak, hypotenzia, nie sú pre tehotnú ženu nikdy príliš dobrou správou. Zároveň sú však zmeny tlaku v organizme počas tehotenstva úplne normálne. Tlak v tehotenstve, primárne počas prvého a druhého trimestra, výrazne kolíše, čo môže zapríčiniť jeho zvýšenie alebo zníženie. Točenie hlavy, závraty, opuchnuté nohy, rozmazané videnie alebo mdloby? Príznaky vysokého krvného tlaku môžu byť v tehotenstve rôzne, no základom je jeho pravidelný monitoring. Správny krvný tlak je veľmi dôležitý pre fungovanie celého nášho organizmu, zároveň ho však ovplyvňuje množstvo faktorov od stresu cez pitný režim až po psychický stav. Čo znamená vysoký spodný tlak? Ako znížiť vysoký tlak v tehotenstve?

Publikované: 12.07.2023
Aktualizované: 04.01.2024
Obsah článku:

Vysoký krvný tlak v tehotenstve môže byť prechodným stavom, no takisto to môže byť diagnóza, ktorá sa vyžaduje pravidelné monitorovanie. Hypertenzia totiž dokáže v tehotenstve množstvo vecí skomplikovať a predovšetkým pre ženu samotnú ide o jav, ktorý vie tehotenstvo poriadne znepríjemňovať. Zároveň predstavuje riziko i pre samotný plod. Hoci sa o krvnom tlaku pomerne často hovorí a pojmy, ako vysoký a nízky tlak sú často známe až zľudovené, len málo ľudí dokáže vysvetliť, čo to je krvný tlak a akú úlohu v organizme vlastne zohráva. V našom článku sa dočítate, čo to je to krvný tlak, prečo sa delí na systolický a diastolický a taktiež vám poradíme, ako znížiť vysoký tlak v tehotenstve. Takisto sa dozviete, aký je rozdiel medzi vysokým a nízkym krvným tlakom.

Krvný tlak – charakteristika

Definícia krvného tlaku by sa dala odborne rozpísať na niekoľkostranovú štúdiu. Dôležité však je pochopiť predovšetkým to, čo je to krvný tlak a akú úlohu zohráva v našom organizme. Krvný tlak môžeme charakterizovať ako silu – energiu krvi, ktorá pod určitým tlakom pôsobí na steny ciev. Táto sila je nevyhnutná preto, aby krv v našom organizme v cievach prúdila a distribuovala krvné bunky po celom tele. Krvný tlak sa líši podľa toho, v akých cievach krv prúdi – aorta, tepny (artérie), žily (vény), vlásočnice (kapiláry).

Dôležité sú všetky, no v súvislosti s krvným tlakom predstavujú dôležitú úlohu hlavne tepny (artérie), ktoré distribuujú okysličenú krv od srdca preč (pozn. výnimku predstavuje pľúcna tepna – pľúcnica, ktorá privádza odkysličenú krv z pravej komory do pľúc) smerom ku tkanivám. Majú veľmi elastické a silné steny. Práve v tepnách je potrebná dostatočná sila na to, aby krv mohla prúdiť. Žily odkysličenú krv odvádzajú z tkanív smerom do srdca. Kapiláry (vlásočnice) sú jemné a tenké cievy, ktoré spájajú tepny a žily. Pre predstavu krvného tlaku, práve žily majú tenšie steny a preto nie je potrebný taký silný krvný tlak na to, aby v nich krv mohla tiecť. Aj preto pri poškodení ich steny krv nestrieka, ale vyteká. Naopak, krvný tlak v tepnách je vyšší a pri poranení väčších tepien krv môže striekať. Krvný tlak meraný tlakomerom je teda meraný v tepnách, ktoré krv odvádzajú od srdca preč.

Krvný tlak – charakteristika

Systolický vs diastolický tlak

Zjednodušene delíme ešte krvný tlak na systolický (horný) a diastolický (spodný). Celý proces spočíva v dvoch fázach činnosti srdca, ktoré pumpuje krv do organizmu. Pri svalovom sťahu srdca systolický tlak (fáza systola) zabezpečí, že okysličená krv bude pod dostatočným tlakom vypudená do aorty (najväčšia tepna ľudského tela) a celého krvného obehu. V ďalšom kroku sa diastolický tlak (fáza diastola) postará o to, že sa srdce v relaxačnej fáze (v uvoľnenom stave) zasa naplní odkysličenou krvou. Pri meraní tlakomerom je prvé číslo (väčšie) údajom systolického tlaku a druhé číslo (nižšie) udáva hodnotu diastolického tlaku. V týchto dvoch fázach srdce vháňa okysličenú krv do obehu a zároveň sa odkysličenou krvou zásobuje.

Optimálny a vysoký krvný tlak

Ideálny krvný tlak sa za každých okolností aj v prípade tehotnej ženy považuje hodnota 120/80 mmHg/torrov. Údaj mmHg vznikol ako označenie milimetra ortuťového stĺpca (ortuť – Hg). Pri krvnom tlaku sa tejto hodnote hovorí aj torr. Za zvýšený diastolický tlak (dolný) sa považuje hodnota nad 90 a za zvýšený systolický tlak (horný) sa považuje hodnota nad 140. V prípade, že je nameraný krvný tlak 140/90 mmHg/torrov, ide o mierny stupeň hypertenzie. Stredne ťažký stupeň hypertenzie je od hodnoty 150/100 mmHg, ťažká hypertenzia je diagnostikovaná pri opakovanom nameraní hodnoty 160/110 mmHg. Absolútne závažný stav hypertenzie značí hodnota 170/110 mmHg a viac.

Pravidelná kontrola krvného tlaku v tehotenstve

V tehotenstve je kľúčové, aby ošetrujúci lekár monitoroval krvný tlak tehotnej ženy počas celého obdobia gravidity. Ide o jeden z pevne sledovaných parametrov. Predovšetkým v prvom a druhom trimestri dochádza ku kolísaniu tlaku. Tento jav je považovaný za bežný, pretože telo sa vyrovnáva s mnohými hormonálnym, fyziologickými a psychickými zmenami. Cievy sa rozširujú, zvyšuje sa objem krvi a zásobovaný už nie je len organizmus tehotnej ženy, ale tiež plod cez placentu.

Málokto si to uvedomuje, no krvný tlak neovplyvňuje len fyzická aktivita a klasická scéna, keď vyjdete po schodoch do čakárne a hneď na to vám zmerajú tlak. Na hodnoty krvného tlaku vplývajú aj miera stresu, pitný režim, spánok, stravovacie návyky alebo psychika ženy. Gynekológovia sa zhodujú v tom, že krvný tlak v tehotenstve je potrebné pravidelne monitorovať a zistiť konkrétnu príčinu zvýšeného tlaku.

Kontrola krvného tlaku v tehotenstve

Vysoký tlak v tehotenstve – príznaky

Za vysoký krvný tlak sa považuje pravidelne a nezávisle od seba nameraná hodnota nad hranicu 140/90 mmHg (aspoň dve merania). Opakovaným meraním sa vylúči syndróm bieleho plášťa. Vysoký krvný tlak sa objavuje v 2 – 8 % tehotenstiev. Zvyčajne sa príznaky súvisiace s vysokým krvným tlakom – hypertenziou začnú objavovať po 20. týždni tehotenstva. Reč je o tzv. gestačnom vysokom krvnom tlaku, ktorý vzniká v dôsledku reakcie tela na tehotenskú záťaž. Častým problémom vysokého krvného tlaku v tehotenstve je, že žena jeho príznaky pripisuje typickým príznakom tehotenstva. Ako sa môže u tehotnej ženy prejavovať hypertenzia – vysoký krvný tlak?

  • Závraty až mdloby – pocit na omdletie,
  • časté alebo intenzívne bolesti hlavy – často vo vlnách,
  • rozmazané videnie, zahmlievanie pred očami – hlavne po fyzickej námahe alebo rýchlejšom pohybe,
  • rýchlejšia únava a zvýšená dýchavičnosť,
  • opuchy končatín v dolnej časti tela,
  • menej časté močenie alebo iné sfarbenie moču (zakalenie),
  • rýchlejšie priberanie na hmotnosti (preeklampsia).

Jedným z často vyskytujúcich sa prípadov je, že žena mala problémy s vysokým krvným tlakom už pred tehotenstvom alebo sa tlak výrazne zvýšil počas 1. trimestra. Ide o tzv. chronický zvýšený tlak (preexistujúca hypertenzia), ktorý sa môže prejaviť práve v prvých týždňoch gravidity a takúto tehotnú ženu je potrebné monitorovať veľmi dôkladne a sledovať hladiny systolického a diastolického tlaku. Stáva sa, že zhruba do 20. týždňa tehotenstva sa krvný tlak stabilizuje a len občasne kolíše (hlavne v 1. trimestri), no v druhej polovici gravidity krvný tlak výraznejšie stúpne a môže spôsobovať vážne problémy.

Nebezpečenstvo vysokého krvného tlaku

S vysokým krvným tlakom v tehotenstve sú spojené mnohé potenciálne riziká. Hypertenzia predstavuje stav, ktorý je rizikom pre matku i dieťa. Stupeň rizikovosti závisí od štádia hypertenzie a reakcie organizmu na liečbu. Pre ženu predstavuje najväčšie riziko rozvinutie preeklampsie, eklampsie či zvýšené riziko predčasného pôrodu. Vo všeobecnosti pri vysokom krvnom tlaku dochádza k tomu, že dôležité orgány nie sú optimálne zásobované krvou. Hrozí tiež poškodenie ciev a orgánov, ako obličky, srdce, pečeň, pľúca či maternica. Hlavne pri rozvinutí preeklampsie.

Pre dieťa predstavuje nebezpečenstvo vysoký krvný tlak hlavne z dôvodu jeho vývinu. Častým následkom hypertenzie je spomalený rast dieťaťa v maternici, nízka pôrodná hmotnosť, zhoršená adaptácia dieťaťa po pôrode či zvýšené riziko potratu. Dôvodom je, že vysoký krvný tlak môže spôsobovať, že prietok krvi z placenty cez pupočník je spomalený a k plodu sa nedostáva potrebné množstvo živín.

Dôvody vzniku vysokého krvného tlaku nie sú pritom presne identifikované. S veľkou pravdepodobnosťou v prípade gestačného vysokého krvného tlaku je dôvodom nedostatočné prekrvovanie placenty (preeklampsia), kvôli čomu sa k plodu nedostáva optimálne množstvo živín. Za rizikové faktory pre vznik vysokého krvného tlaku v tehotenstva sa považuje – tehotenstvo po 30, fajčenie počas alebo pred tehotenstvom, diagnostikovaný diabetes (cukrovka), obezita, viacpočetné tehotenstvo alebo vysoký krvný tlak (chronická hypertenzia) diagnostikovaný pred tehotenstvom.

Nebezpečenstvo vysokého krvného tlaku

Preeklampsia a eklampsia v tehotenstve

Práve preeklampsia je považovaná za najzávažnejšiu komplikáciu súvisiacu s vysokým tlakom v tehotenstve. K jej rozvoju dochádza bez varovania a prečo presne vzniká nie je ani lekárom a vedcom úplne jasné. Nastupuje spravidla po 20. týždni tehotenstva a nebezpečná je pre matku i dieťa. Častejšie sa vyskytuje u žien s rizikovými faktormi spomenutými v odseku vyššie (vek nad 30 rokov, obezita, cukrovka...), no takisto u žien, u ktorých sa preeklampsia vyskytla v predošlom tehotenstve alebo v rámci rodinnej genézy. Preeklampsia sa objavuje v 6 až 8 % prípadov tehotenstiev.

Najnovšie výskumy ukazujú, že ochorenie sa síce rozvíja primárne v druhej polovici tehotenstva, no už v prvých týždňoch môže byť kolísanie tlaku symptómom. Jej výskyt pred 34. týždňom gravidity môže súvisieť aj s chybou placenty, kvôli čomu je plod v maternici vyživovaný menej efektívne. Pozor, zvýšený krvný tlak u tehotnej ženy ani náhodou automaticky neznamená, že ide o preeklampsiu. Ide len o jeden z jej potenciálnych príznakov. Štandardne sa preeklampsia prejavuje tiež opuchmi na končatinách či tvári, stratou bielkoviny pri močení, rýchlym tepom, menej často rozmazaným videním, dýchavičnosťou, niekedy horúčkou a takisto vysokým obsahom kyseliny močovej v krvi. Neliečenie preeklampsie môže mať pre matku a dieťa až fatálne následky.

Stav preeklampsie môže vyvolávať zápalové procesy v tele a poškodiť vnútorné orgány – obličky, pľúca, pečeň, srdcový sval alebo mozog. Za najzávažnejší stav preeklampsie sa považuje jej rozvinutie až do eklampsie. Rozvinúť sa môže v priebehu tehotenstva, počas pôrodu alebo v období šestonedelia. Ide o extrémne vysoký krvný tlak (napr. 210/130 mmHg). Eklampsia je sprevádzaná silnými kŕčovitými záchvatmi, stratou vedomia, mdlobami až amnéziou. Niekedy prejavmi pripomína epileptické záchvaty. Pri liečbe je nutné akútne zníženie krvného tlaku (kombinácia sedatív a horčíka). Ak sa rozvinie pred pôrodom, odporúča sa čo najskôr tehotenstvo ukončiť vaginálnym pôrodom alebo sekciou. Eklampsia je spojená so zvýšenou úmrtnosťou rodičiek a novorodencov.

Presný dôvod vzniku preeklampsie (hypertenzné ochorenie) u tehotných žien nie je medicínsky jasný. Najčastejšie sa lekári zhodujú na tom, preukazujú to aj niektoré výskumy a štúdie, že dôvodom rozvinutia tohto ochorenia je imunitná reakcia organizmu matky na spermiu muža, placentu alebo samotný plod. Ukazuje sa tiež, že v tehotenstve ide často o dedičný stav. Ak sa preeklampsia objavila v tehotenstve vašej matky, je vysoko pravdepodobné, že bude diagnostikovaná aj vám.

Preeklampsia v tehotenstve

Vysoký tlak v tehotenstve – liečba a odporúčania

Hypertenzia môže mať genetické príčiny, no takisto sa môže rozvinúť náhle alebo ako súčasť iného ochorenia. Liečba vysokého krvného tlaku je relatívne neinvazívna. Štandardne sa vysoký krvný tlak kontroluje účinnými medikamentmi. Liečivá tohto druhu sú však vo väčšine prípadov pre tehotné ženy nevhodné. Preto sa k farmakologickej liečbe pristupuje len veľmi výnimočne a závisí od štádia hypertenzie a zdravotného stavu matky i dieťaťa. Najčastejšie lekár naordinuje horčík vo forme toboliek. V prípade závažného stavu môže lekár odporučiť hospitalizáciu a prísny monitoring, aby sa stav stabilizoval.

Najúčinnejšou liečbou je pokojový režim, dostatočný príjem tekutín a zároveň primeraná pohybová aktivita (prechádzky, plávanie, joga, strečing). Žiadna náročná fyzická námaha sa neodporúča. Vyhýbajte sa stresu. Odporúča sa obmedziť solenie a takisto si dávať pozor na príjem tekutín v podobe minerálnych vôd s vyšším obsahom sodíka. Dôležitá je zdravá, vyvážená strava a stráženie si hmotnosti. Pozor na nadmerný príjem sacharidov, takisto je potrebné sa vyhýbať príliš mastným a tukovým jedlám. Bezpodmienečne je nutné vynechať alkohol a fajčenie. Pre monitorovanie priebehu ochorenia je vhodné meranie si krvného tlaku aj v domácich podmienkach.

Nízky krvný tlak v tehotenstve je problém

Vo všeobecnosti sa za rizikový faktor v tehotenstve považuje viac vysoký krvný tlak než nízky. Takzvaná hypotenzia v tehotenstve nemá tak presne definované symptómy či charakteristiky ako spomínaná hypertenzia. Kolísanie tlaku je však v tehotenstve prirodzené a nízky krvný tlak môže predstavovať taktiež komplikáciu. Za nízky krvný tlak sa považuje hodnota nižšia ako 100/60 mmHg. Ak je tlak opakovane nízky, nemusí to ešte znamenať automaticky hypotenziu. Mnoho žien aj v tehotenstve nepociťovalo pri nízkom krvnom tlaku žiadne výraznejšie komplikácie.

Nízky krvný tlak však môže negatívne vplývať na organizmus ženy a medzi príznaky patria mdloby, točenie hlavy, závrate, nevoľnosť alebo potenie. Niektoré štúdie k symptómom nízkeho krvného tlaku pripisujú búšenie srdca, pocit úzkosti, smäd, svalovú slabosť, ospanlivosť alebo bledú pokožku. Aj nízky krvný tlak môže byť príznakom iného ochorenia. Pokles tlaku tiež môžu spôsobiť niektoré medikamenty, podvýživa, alergické reakcie, stav anémie alebo kardiovaskulárne ochorenia. Často sa stáva, že po prudkom postavení sa tlak v mozgu nevyrovná a môže dôjsť k závratu.

Lekári v súvislosti s nízkym krvným tlakom kontrolujú hladiny cukru v krvi, obsah hemoglobínu v krvi (nedostatok indikuje anemický stav) a môžu odporučiť vyšetrenie EKG (činnosť srdca). V prípade poklesu krvného tlaku je dôležitý pitný režim. Ideálne je pitie minerálnych vôd s obsahom sodíka, draslíka, železa, vitamínu D. Odporúčajú sa pravidelné prechádzky, dostatok oddychu a eliminácia stresu. Príznaky nízkeho tlaku vždy konzultujte so svojím lekárom a ani tento stav nepodceňujte.

Nízky krvný tlak v tehotenstve

Vysoký tlak v tehotenstve – skúsenosti

S vysokým tlakom počas tehotenstva sa stretáva priemerne 6 až 8 % tehotných žien. V rámci diskusií a príspevkov na fórach ženy najčastejšie diskutujú o optimálnom tlaku v konkrétnom štádiu tehotenstva. Viaceré ženy odporúčajú mamičkám sledovať si tlak doma a obstarať si tlakomer a viesť si denník, kde si budú zapisovať hodnotu krvného tlaku. Dôležité je merať si ho v pokoji. Niektoré ženy uvádzajú, že v ich prípade došlo k okamžitej hospitalizácii a dennému monitoringu. V niektorých prípadoch ženy bojovali s tlakom 170/115 torrov alebo 165/125 torrov a viac, keď bola hospitalizácia najvhodnejším riešením. Viaceré mamičky tiež komunikujú, že občasné výkyvy tlaku a mierna hypertenzia nemusia byť automaticky problémom preeklampsie. Zvlášť v neskoršej fáze tehotenstva, napr. po 37. týždni, kedy im bol nameraný vysoký krvný tlak, ženy uvádzali, že došlo k ich hospitalizácii, stabilizácii tlaku a pristúpilo sa k vyvolaniu pôrodu. Najdôležitejšie je vždy konzultovať prípadné symptómy s ošetrujúcim lekárom.

Vysoký tlak v tehotenstve skúsenosti Modrykonik

Vysoký tlak v tehotenstve diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Trápi alebo trápil vysoký krvný tlak v tehotenstve aj vás? Akú máte skúsenosť s hypertenziou v tehotenstve? Ako liečba prebiehala u vás? Budeme radi, ak sa s nami v diskusii pod článkom podelíte o vaše skúsenosti. V prípade otázok nám napíšte komentár a v pokúsime sa vám čo najrýchlejšie odpovedať. V článku nájdete dôležité informácie o vysokom krvnom tlaku v tehotenstve a takisto o jeho príznakoch či liečbe. Ak by ste mali nápad, čo do článku doplniť, takisto nám neváhajte napísať.

Hypertenzia je iné pomenovanie pre vysoký krvný tlak. Optimálny krvný tlak predstavuje hodnota 120/80 mmHG (torrov). Zvýšený krvný tlak predstavuje hodnotou nad 140/90 mmHg – ide o mierny stupeň hypertenzie. Vysoký krvný tlak môže byť tiež príznakom iných ochorení (najčastejšie kardiovaskulárnych). Dôležité je vždy stanoviť, o aké štádium hypertenzie ide. Problematická je často nepríznakovosť v prvotných fázach. Aj preto sa ženám počas tehotenstva pravidelne pri každej návšteve lekára meria tlak opakovane.

Ide o ochorenie súvisiace s vysokým krvným tlakom počas tehotenstva. Je to rizikový stav, v pokročilom štádiu je ohrozený život matky i dieťaťa. Pre vysoký krvný tlak dochádza k problémom so zásobovaním plodu kyslíkom a živinami. Spravidla sa preeklampsia objavuje po 20. týždni tehotenstva, no symptómy sa môžu objavovať aj skôr. Okrem vysokého krvného tlaku sa prejavuje opuchmi tváre a končatín, bolesťami hlavy, stratou bielkoviny v moči, rýchlym tepom, rozmazaným videním, horúčkou alebo zvýšeným obsahom kyseliny močovej v krvi. Neliečenie môže mať pre matku a dieťa fatálne následky.

Samotný pulz alebo tep predstavuje v lekárstve priamy súvis s činnosťou srdca – srdcovou frekvenciou (srdcový rytmus). Ide o vlnenie cievnych stien, ktorými krv prúdi. Vyšší pulz je spravidla vyvolaný vpustením väčšieho množstva krvi do obehu z ľavej srdcovej komory do hlavnej tepny – aorty. Za normálny tep sa považuje vo všeobecnosti 60 až 90 úderov za minútu. Príčin vysokého tepu môže byť množstvo, dokonca sa môže vyskytovať aj z dôvodu hypertenzie či preeklampsie, no v tehotenstve je zvýšený pulz často bežnou reakciou tela – zvýšenie hladiny hormónov štítnej žľazy, riedenie krvi, pumpovanie väčšieho množstva krvi, kolísanie. Prípadné ťažkosti konzultujte vždy so svojím lekárom.


Komentáre
Henrieta 18.Jul.2023
Ja som bojovala s vysokým tlakom od 16. týždňa po 27. týždeň. Mala som málo horčíka. Neskutočne mi skákal hore, dole, dychčala som, miestami mi srdce išlo rozdrapiť. Hrozné pocity. Raz mi suseda sestrička namerala 165/105. Raz mi dávali aj magnéziovú infúziu na pohotovosti, aby mi tlak zrazili. Ani mi radšej nepovedali, koĺko mi namerali. Potom som začala brať Magnosolv. Je myslím na predpis. Ale dobré je aj MagneB6 alebo Magnerot. Našťastie sa to potom stabilizovalo.

Odpovedať

Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(93.4%)