Hematóm v tehotenstve

Hematóm v tehotenstve – prečo vzniká a ako dlho sa vstrebáva

Tehotenstvo je v živote ženy jedným z najzložitejších období, čo je spôsobené veľkým množstvom nástrah a rizikových situácií, ktoré sa môžu v priebehu gravidity vyskytnúť. Zdravotný stav ženy je preto potrebné v priebehu celej dĺžky tehotenstva dôkladne sledovať a kontrolovať, aby bolo možné predísť komplikáciám. Toto platí aj pre stav, keď v maternici dochádza k vzniku hematómu.

Publikované: 20.05.2024
Aktualizované: 20.05.2024
Obsah článku:

Odpovede na to, ako takáto krvná zrazenina vzniká, čo ju zapríčiňuje, akými spôsobmi sa pristupuje k jej liečbe a kedy je nevyhnutné vyhľadať lekársku pomoc, nájdete v nasledujúcich odsekoch nášho článku o hematóme v tehotenstve.

Čo je hematóm?

Krvná zrazenina, ktorá je príznačná a špecifická pre obdobie tehotenstva, vzniká najčastejšie v prvom trimestri, no typická je aj pre časový horizont medzi 10. až 20. týždňom gravidity. Je však dokázané, že omnoho častejšie vzniká u tehotných žien vo veku nad 35 rokov. Ide o nahromadenie krvi v priestore medzi maternicou a placentou, ktoré sa často prejavuje krvácaním z pošvy. Až v 10 % prípadov vaginálneho krvácania počas tehotenstva je príčinou práve takýto maternicový hematóm. Krvácanie sa však môže u jednotlivých tehotných žien líšiť. Zatiaľ čo u niektorých dochádza k intenzívnemu vylučovaniu krvi obsahujúcej kúsky tkaniva, u iných sa vyskytuje iba mierne špinenie.

Dokonca existujú prípady, v ktorých k žiadnemu krvácaniu nedochádza, a teda vznik hematómu je asymptomatický. Za takýchto okolností nemusí žena prítomnosť hematómu vôbec zistiť, pričom sa o ňom dozvedá až v priebehu pravidelného ultrazvukového vyšetrenia u svojho lekára. Naskytá sa však otázka, prečo takýto hematóm v tehotenstve vzniká? Príčinou je mierne alebo väčšie oddelenie najkrajnejšej vrstvy placenty od stien maternice, avšak dodnes nie je možné jednoznačným spôsobom odôvodniť, prečo k tomuto oddeleniu umožňujúcemu vznik hematómu dochádza. Je tiež potrebné zdôrazniť, že neexistuje žiadne preventívne opatrenie, vďaka ktorému by bolo možné vzniku hematómu predísť.

Čo je hematóm?

Ako dlho sa vstrebáva hematóm v tehotenstve?

Rovnako ako nie je možné presne stanoviť dôvod oddelenia placentového obalu od stien maternice, neexistuje ani spôsob určujúci presný časový rozsah potrebný na úplné zmiznutie hematómu. Vo väčšine prípadov sa však hematóm v tehotenstve svojvoľne absorbuje v priebehu pár týždňov, a to bez akýchkoľvek problémov. V niektorých prípadoch môže byť krvná zrazenina väčšia, pričom spôsobuje aj isté komplikácie. Preto je veľmi dôležité pravidelne navštevovať svojho lekára, ktorý dokáže na základe ultrazvuku a ďalších vyšetrení odhadnúť aspoň približný priebeh absorpčného procesu hematómu vzniknutého v tehotenstve.

Liečba tehotenského hematómu

Ako sme už vyššie zmienili, vo väčšine prípadov sa hematóm v tehotenstve sám vstrebe a vylieči, niekedy je však potrebné implementovať isté opatrenia pomáhajúce v prevencii vzniku iných komplikácií spojených s krvnou zrazeninou v maternici. Lekár stanovuje potrebný liečebný plán v závislosti od vyskytnutých symptómov, doterajšej tehotenskej anamnézy a vyhodnotených výsledkov ultrazvuku, ktorý dokáže odhaliť veľkosť a presnú polohu hematómu. Na liečbu tiež vplýva aktuálny gestačný vek plodu.

Najčastejšími krokmi v liečení hematómu je redukovanie fyzicky náročných aktivít, pokojový režim na lôžku, pričom mnohokrát lekár odporučí aj elimináciu pohlavného styku, a to až do kompletného vstrebania krvnej zrazeniny. Za uvedených okolností lekár vyžaduje niekoľko kontrolných ultrazvukových vyšetrení, na základe ktorých dokáže sledovať veľkosť hematómu a potenciálny priebeh jeho absorpcie. Vo vážnejších prípadoch, keď sa k vaginálnemu krvácaniu pridružia bolesti podobné menštruačným kŕčom či kontrakciám, je nevyhnutná hospitalizácia tehotnej ženy, čoho neodkladnou súčasťou je monitorovanie vzniknutých symptómov.

Hematóm v tehotenstve

Potenciálne komplikácie hematómu v tehotenstve

Aj napriek tomu, že sa hematóm v tehotenstve nepovažuje za život ohrozujúci stav, krvácanie z pošvy dokáže za akýchkoľvek okolností skomplikovať tehotenstvo. Problémy môžu nastať v podobe nadmerného vaginálneho krvácania, čo môže v organizme ženy spôsobiť ďalšie ťažkosti súvisiace so stratou veľkého množstva krvi. Vznik krvnej zrazeniny môže v zriedkavých prípadoch končiť aj predčasným pôrodom či poškodením placenty. V skorších štádiách tehotenstva môže dokonca hroziť potrat, pričom tento stav vzniká v dôsledku hematómu s väčšími rozmermi, ktorý spôsobuje odlúčenie plodu, a jeho následné vypudenie z maternice. Aj z tohto dôvodu je potrebné ihneď vyhľadať lekára, ktorý dokáže najlepšie zhodnotiť aktuálny zdravotný stav tehotnej ženy, a tým pádom aj určiť liečebný plán.

Kedy je potrebná lekárska pomoc?

Ak bola tehotnej žene diagnostikovaná krvná zrazenina, je potrebné, aby sa nielenže riadila lekárom stanoveným liečebným plánom, ale aby tiež priebežne sledovala svoju kondíciu. V prípade, že dôjde k zmenám v symptómoch, ako zvýšená intenzita krvácania z pošvy či výskyt pridružených príznakov v podobe kontrakcií či kŕčov v oblasti podbrušia, je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. To isté platí aj v situácii, keď tehotná žena začne trpieť neobvyklými závratmi či pocitmi nevoľnosti.

Suchorionický hematóm

Hematóm v tehotenstve – skúsenosti

Skúsenosti s hematómom v tehotenstve sú na základe diskusných fór rozličné. Zatiaľ čo niektoré tehotné ženy mali šťastie a hematóm sa sám vstrebal v priebehu niekoľkých týždňov, iné bojovali so silným krvácaním väčšinu prvého trimestra, pričom mnohokrát bola potrebná aj hospitalizácia v nemocnici. V každom prípade však diskutujúce zdôraznili, že je nevyhnutné počúvať odporúčania lekárov a dodržiavať pokojový režim. U niektorých žien došlo k stavu, keď bol hematóm doslova vyplavený z pošvy, no, bohužiaľ, existujú aj prípady, keď sa tehotenstvo neželane skončilo samovoľným potratom. Ak je totiž plod poškodený, vznik hematómu zrýchli jeho vylúčenie z maternice.

Hematóm v tehotenstve skúsenosti Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Pre zdravý a bezproblémový priebeh tehotenstva je veľmi podstatné, aby žena dôsledne dohliadala na akékoľvek signály, ktoré jej dáva telo v prípade problémov. Ako sme už vyššie zmienili, hematóm v tehotenstve sa môže tehotnej žene prejaviť vo forme krvácania z pošvy, čo rozhodne netreba brať na ľahkú váhu. Taktiež sa netreba hneď obávať najhoršieho. Ako pri akomkoľvek krvácaní počas tehotenstva, aj v tomto prípade je najdôležitejšie ihneď navštíviť svojho lekára, ktorý dokáže rýchlo zistiť, čo sa v tele tehotnej ženy deje. Všetky známe informácie o hematóme v tehotenstve sme zhrnuli v našom článku, ktorý sme doplnili o niekoľko zaujímavostí v sekcii otázok a odpovedí. Akékoľvek doplňujúce otázky, pripomienky či skúsenosti našich čitateľov sú vítané v komentároch pod článkom.

Áno, krvácanie možno zaradiť medzi najdesivejšie symptómy v priebehu tehotenstva, pričom nie vždy musí ísť o hematóm spomínaný v našom článku. Kým niekedy ide o menej seriózne situácie, ako krvácanie po pohlavnom styku, inokedy možno hovoriť o závažných príčinách v podobe mimomaternicového tehotenstva, potratu, nízko položenej placenty či jej ruptúry. Príčina vaginálneho krvácania však môže prameniť aj v infekcii pohlavného ústrojenstva či implantačnom krvácaní, ktoré je typické pre šiesty až dvanásty deň od oplodnenia zrelého vajíčka.

Áno, medzi diagnózy, ktoré spôsobujú väčšiu náchylnosť na vznik hematómu v tehotenstve, patria predošlé infekcie či traumy maternice, no tiež vysoký krvný tlak a umelé tehotenstvo prostredníctvom metódy IVF. Hematómy v tehotenstve sa môžu tiež častejšie vyskytovať u žien, u ktorých v minulosti došlo k jednému alebo viacerým potratom.

Nie, vo väčšine prípadov nedochádza k žiadnemu zvýšenému riziku z hľadiska plodu v prípade, že sa u tehotnej ženy vyskytne hematóm. Ak je hematóm malý, jeho absorpcia prebehne často bez povšimnutia tehotnej ženy a nespôsobuje žiadne problémy. V prípade, že ide o väčší hematóm alebo hematóm, ktorý vznikne v neskoršom štádiu tehotenstva, lekári pristupujú ku gravidite ako k tehotenstvu s komplikáciami. Je preto veľmi dôležité poslúchnuť odporúčania lekára, pričom sa však netreba obávať, pretože zväčša nejde o situáciu, ktorá by mohla znamenať riziko pre zdravie či život vyvíjajúceho sa bábätka.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(89.6%)