Výpočet termínu pôrodu

Najpresnejší výpočet termínu pôrodu podľa poslednej menštruácie alebo dátumu oplodnenia

V momente, ako sa v živote ženy potvrdí tehotenstvo, zaujímajú ju najčastejšie dve veci, a to v ktorom týždni gravidity sa aktuálne nachádza, a následne aj z tejto informácie vyplývajúci predpokladaný termín pôrodu. Odpovede na tieto otázky, samozrejme, zaujímajú aj najbližšie okolie nastávajúcej matky, a preto sa nejedna žena uchyľuje k vlastným výpočtom termínu pôrodu. Treba si však uvedomiť, že presný termín príchodu dieťatka na svet ovplyvňuje nespočetné množstvo faktorov, ktoré môžu zo dňa na deň všetky plány zmiesť zo stola. Avšak je jasné, že aspoň približný termín, na základe ktorého si môže žena zorganizovať život pred pôrodom, sa zíde každej budúcej mamičke.

Publikované: 27.03.2024
Aktualizované: 27.03.2024
Obsah článku:

Z praktických dôvodov je veľmi nápomocné, ak je termín pôrodu stanovený čo najpresnejšie. K dátumu s minimálnymi odchýlkami sa však zdravotní odborníci dokážu dopracovať až po istom čase, a teda je pochopiteľné, že niektoré ženy berú veci do vlastných rúk. V takomto prípade pomôžu nižšie opísané postupy výpočtov termínu pôrodu podľa poslednej menštruácie či na základe dňa oplodnenia.

Ako zistiť dátum pôrodu?

Existuje niekoľko rozličných výpočtových metód, pomocou ktorých sa dá dopracovať k približnému dátumu pôrodu. Najvhodnejšie je počkať na vyjadrenie odborníka, a teda gynekológa. Ten totiž vychádza zo svojich teoretických i praktických znalostí, pričom do úvahy berie aj výsledky ultrazvukových vyšetrení, ktoré mu dopomôžu k stanoveniu čo možno najpresnejšieho pôrodného termínu.

Ako zistiť dátum pôrodu?

Výpočet termínu pôrodu podľa poslednej menštruácie

Najdôležitejším aspektom v prípade tohto výpočtu je znalosť vlastného menštruačného cyklu. Množstvo žien si udržiava aký-taký všeobecný prehľad o priebehu svojho cyklu, ktorý by mal zahŕňať nielen deň začiatku menštruácie a jej dĺžku, no tiež presný počet dní trvania jedného celého ženského cyklu. Na základe týchto údajov sa dá dopracovať k približnému termínu pôrodu. Stačí, ak si žena k dátumu začiatku poslednej menštruácie pripočíta jeden rok a sedem dní, pričom následne je ešte potrebné od výsledného dátumu odčítať tri kalendárne mesiace.

Táto „rovnica“, ktorá je známa pod pomenovaním Naegeleho pravidlo, však funguje na princípe štandardného 28-dňového cyklu, čo znamená, že v prípade dlhšieho, resp. kratšieho cyklu je potrebné prirátať, alebo naopak odčítať, patričný počet dní k danému výsledku. Napríklad, ak má ženský cyklus 33 dní, k výsledku vyššie opísaného výpočtu termínu pôrodu je nutné pripočítať ďalších päť dní. Tento počet dní totiž zodpovedá odchýlke od priemerného 28-dňového menštruačného cyklu.

Výpočet termínu pôrodu podľa dátumu oplodnenia

O niečo presnejší termín pôrodu je možné určiť na základe dátumu oplodnenia. No keďže počatie nie je nijak navonok indikované, je veľmi ťažké zistiť, kedy presne k nemu v ženskom tele došlo. Pri tomto výpočte je preto potrebné rátať s istými odchýlkami súvisiacimi s ženským cyklom. Termín pôrodu sa v podstate určuje podľa oplodňujúceho styku. Ako však zistiť deň oplodnenia?

Opäť je vhodné, ak si žena robí pravidelné záznamy o svojom cykle. Aj v tomto prípade sa vychádza z pravidelného menštruačného cyklu, na základe ktorého ovulácia prebehne v 14. deň cyklu. Do úvahy treba brať aj určité črty ženských i mužských pohlavných buniek, no tiež procesov, ktoré s oplodnením súvisia. Zatiaľ čo spermie dokážu prežiť v ženských reprodukčných orgánoch až tri dni, dozreté vajíčko má na oplodnenie len 24 hodín. Z tohto vyplýva, že k styku, keď došlo k úspešnému oplodneniu, zväčša dochádza v 11. až 15. deň ženského cyklu. Ak žena pozná presný deň oplodnenia, stačí už len k dátumu pripočítať 38 týždňov, a teda 267 dní.

Aj v tomto prípade je možné zisťovať dátum na základe určitej „rovnice“. K termínu pôrodu sa tehotná žena dopracuje podľa dátumu poslednej ovulácie. Od tohto presného dňa je potrebné odpočítať tri kalendárne mesiace a sedem dní, pričom ostáva už len pripočítať jeden rok. Takýmto spôsobom sa dá dopracovať k pomerne presnému termínu pôrodu. Samozrejme, aj táto rovnica funguje na princípe 28-dňového cyklu, a teda je potrebné odčítať, resp. pripočítať príslušný počet dní, ktorý predstavuje odchýlku od štandardu menštruačného cyklu.

Výpočet termínu pôrodu podľa dátumu oplodnenia

Výpočet termínu pôrodu podľa pohybov plodu

Z prvých pohybov bábätka v brušku matky nie je možné dospieť k presnému termínu pôrodu, a preto je tento spôsob výpočtu termínu považovaný za veľmi nespoľahlivý. Každé dieťatko je totiž jedinečné, a preto sa môže stať, že prvé pohyby matka nezaregistruje podľa pevne daných termínov, keď by k tomuto vývojovému štádiu malo dochádzať. Rozdiel je aj medzi prvorodičkami a viacnásobnými matkami. Kým prvorodičky pociťujú prvé náznaky pohybov v 20. týždni tehotenstva, ženy od druhého tehotenstva vyššie už väčšinou registrujú prvé pohyby v 18. týždni gravidity. K tomuto počtu týždňov stačí už len pripočítať potrebné množstvo týždňov, aby sa žena dopracovala k celkovým 40 týždňom tehotenstva.

Najpresnejší termín pôrodu určí ultrazvuk

Ako sme už vyššie naznačili, nepravidelný menštruačný cyklus môže viesť k zle vypočítanému termínu pôrodu, a preto je vždy vhodnejšie spoliehať sa na lekárske vyšetrenia, ktoré dokážu stanoviť termín pôrodu najspoľahlivejšie. Jedným z najhodnovernejších spôsobov je ultrazvukové vyšetrenie, na základe ktorého sa v 11. až 14. týždni tehotenstva dá veľmi presne určiť gestačný vek plodu. Tento vek určuje dĺžku tehotenstva, pretože sa začína počítať práve od započatia posledného menzesu pred otehotnením.

V rámci zmieneného ultrazvuku počas prvého trimestra sa meria dĺžka temeno-kostrčovej vzdialenosti (tiež známe pod anglickou skratkou CRL) plodu. Tento údaj sa najčastejšie uvádza v milimetroch. Lekár po vykonaní potrebných vyšetrení a meraní následne porovnáva zistené údaje s priemernými dĺžkami CRL podľa mesiaca tehotenstva, ktoré sú zhrnuté v štandardizovaných tabuľkách. Vďaka týmto zisteniam dokáže lekár určiť gestačný vek plodu, a tým pádom aj termín pôrodu. Ultrazvukové meranie temeno-kostrčovej vzdialenosti je veľmi presné, no je potrebné počítať s istou odchýlkou v rozmedzí troch až piatich dní.

Najpresnejší termín pôrodu

Tehotenské kalkulačky

Na internete je možné nájsť hneď niekoľko rozličných tehotenských kalkulačiek, ktoré však často fungujú na rovnakom princípe ako vyššie zmienené výpočty termínu pôrodu podľa ovulácie či poslednej menštruácie. V niektorých je možné si danú metódu výpočtu dokonca vybrať. Po zvolení formy výpočtu si už len stačí zadať údaje ohľadom začiatku poslednej menštruácie či dňa poslednej ovulácie pred otehotnením, pričom tabuľky tiež vyžadujú údaj o dĺžke ženského cyklu. Nakoniec už ženu od výsledku oddeľuje len jedno kliknutie. Treba si však zapamätať, že ani tá najpresnejšia tehotenská kalkulačka nedokáže určiť presný termín pôrodu, ak má žena veľmi nepravidelný až kolísavý menštruačný cyklus.

Zle vypočítaný termín pôrodu – skúsenosti

V diskusných fórach sa mnohé účastníčky zhodli, že sa presný termín môže niekoľkokrát v priebehu tehotenstva zmeniť. Nejde o nepresnosť určenia gestačného veku pri prvom ultrazvuku, ale skôr o rôzny vývoj plodov. V druhom i treťom trimestri sa totiž môže zmeniť termín pôrodu na základe vzrastu plodu. To nemusí hneď znamenať, že dieťatko ani náhodou nepríde v pôvodnom termíne. Ide len o to, že vychádzajúc z tabuľkových hodnôt sa niektoré plody môžu zdať „staršie“ ako naozaj sú. Diskutujúce sa však úsmevne zhodli na tom, že napokon aj tak o pôrode rozhoduje samotné bábätko.

Výpočet termínu pôrodu skúsenosti Modrykonik

Výpočet termínu pôrodu diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Aj keď poznať presný termín pôrodu je pre ženy veľmi podstatné, je potrebné si uvedomiť, že len každá 20. žena porodí presne v stanovený dátum. Termín pôrodu sa môže meniť aj vplyvom rozličných faktorov, ktoré sa vyvíjajú v priebehu tehotenstva. Tie často nemožno nijak ovplyvniť či zvrátiť, čo znamená, že finálny termín pôrodu môže byť naozaj akýkoľvek. Najdôležitejšie je, aby sa žena dopracovala do štádia tehotenstva, v ktorom už pôrod nie je považovaný za predčasný. Pevne veríme, že tieto i vyššie zhrnuté informácie rozšíria našim čitateľom obzory v tejto veľmi zaujímavej a dôležitej oblasti. Ako vždy, aj teraz sme si pripravili niekoľko nadväzujúcich poznatkov v sekcii otázok a odpovedí, pričom sekcia komentárov je neustále otvorená osobným skúsenostiam, otázkam i pripomienkam čitateľov.

Výpočet podľa Jonáša, ktorý vytvoril psychiater Eugen Jonáš pochádzajúci z Nových Zámkov ešte v druhej polovici minulého storočia, slúžil v prvom rade na výpočet plodných dní. Na rozdiel od Naegeleho pravidla, ktoré pracuje s údajmi, ako začiatok posledného menzesu, 40-týždňová dĺžka tehotenstva a štandardný 28-dňový menštruačný cyklus, v ktorého polovici nastáva ovulácia, Jonášov výpočet pracuje s presným dátumom, časom a miestom narodenia ženy. Tieto údaje by vraj mali určovať ideálny termín na splodenie dieťaťa. Je však veľmi otázne, či naozaj tieto výpočty fungujú, v dôsledku čoho sa otáznou stáva aj hodnovernosť výpočtov termínu pôrodu na základe Jonášovej metódy. Koniec koncov je najspoľahlivejšou metódou práve návšteva gynekológa, ktorý prostredníctvom odborných vyšetrení získava presné informácie o vývoji plodu, a teda aj o pravdepodobnom termíne pôrodu.

Gravidita sa najčastejšie počíta na základe počiatku posledného menštruačného cyklu, počas ktorého došlo k úspešnému oplodneniu. Ak je teda známy presný deň začiatku poslednej menštruácie, je možné zistiť aj termín pôrodu podľa týždňa tehotenstva. Stačí už len k danému dátumu pripočítať 40 tehotenských týždňov a hrubý odhad termínu je na svete.

Keďže v rámci IVF, a teda mimotelového oplodnenia, ide o embryotransfer, je veľmi podstatný nielen presný dátum vykonania tohto zákroku, ale aj vek vzniknutého embrya. Najčastejšie sa do maternice zavádzajú troj- či päťdňové embryá. Na základe tohto údaju je následne možné sa dopracovať k predpokladanému termínu pôrodu. Ide o jednoduchý výpočet, v ktorom treba k presnému dátumu embryotransferu pripočítať 261 (v prípade päťdňového embrya) alebo 263 dní (ak je embryo trojdňové).


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(91%)