Prvý ultrazvuk v tehotenstve

Prvý ultrazvuk v tehotenstve sa robí v 12. týždni

Každá žena tešiaca sa na príchod svojho potomka sníva o bezproblémovom tehotenstve, ktorého výsledkom je zdravé a životaschopné bábätko. Aby sa žena o správnom priebehu gravidity uistila, je ideálne a odporúčané absolvovať gynekologické vyšetrenia, ktoré jej poskytnú potrebné informácie. Najdôležitejšou súčasťou pravidelných kontrol u lekára je ultrazvuk.

Publikované: 23.08.2023
Aktualizované: 23.08.2023
Obsah článku:

Ak sa zaujímate o detailné informácie ohľadom toho, ako často ultrazvuk v tehotenstve absolvovať, aké typy vyšetrení poznáme a v čom spočívajú ultrazvukové vyšetrenia v jednotlivých trimestroch tehotenstva, prečítajte si náš článok venujúci sa tematike vyšetrení prostredníctvom ultrazvuku v období gravidity.

Dôležitosť ultrazvuku v tehotenstve

Ultrazvukové vyšetrenia v tehotenstve sú rozhodne najpodstatnejšou súčasťou lekárskych prehliadok v období gravidity. Dokáže odhaliť a napovedať veľké množstvo dôležitých informácií ohľadom zdravia tehotnej ženy, no najmä samotného plodu vyvíjajúceho sa v jej brušku. Zistenia z ultrazvuku sú dlhodobo nápomocné z hľadiska starostlivosti o matku počas celého tehotenstva až do pôrodu.

Od vývoja jednotlivých ultrazvukových vyšetrení v priebehu tehotenstva závisí spôsob príchodu dieťaťa na svet. To znamená, že lekár aj na základe zistení z ultrazvuku rozhoduje o najbezpečnejšej metóde pôrodu ako pre matku, tak i pre samotné bábätko.

Dôležitosť ultrazvuku v tehotenstve

Typy ultrazvukových vyšetrení

Rozlišujeme dva typy ultrazvukových vyšetrení. Zatiaľ čo najznámejším a najčastejším vyšetrením v tehotenstve je ultrazvuk cez brucho, transvaginálny ultrazvuk sa vykonáva v počiatkoch tehotenstva, keď sa takýmto spôsobom pozoruje plod a zisťuje presná dĺžka gravidity.

Vyšetrenie cez pošvu je možné bezpečne vykonávať do istého momentu tehotenstva, a to približne do tretieho mesiaca. Žiaľ, často je tento spôsob využívaný na zistenie priebehu potratu v prvých týždňoch tehotenstva. Transvaginálny ultrazvuk v tehotenstve funguje na princípe opatrného zavedenia tenkej podlhovastej ultrazvukovej sondy do pošvy tehotnej ženy.

Ide o nebolestivé, no nepríjemné vyšetrenie, ktorého nevyhnutnou súčasťou je z hygienických dôvodov i kondóm natiahnutý na samotnú sondu, ktorá následne ponúka zobrazenie vnútra pohlavných orgánov ženy. Toto vyšetrenie sa využíva i pri bežných gynekologických prehliadkach.

Ultrazvuk cez brucho v tehotenstve je súčasťou troch hlavných tehotenských vyšetrení vykonávaných prostredníctvom ultrazvuku, pričom princíp je úplne jednoduchý. Gynekológ nanesie na brucho tehotnej ženy priehľadný gél, ktorý zvyšuje vodivosť ultrazvuku, a tým uľahčuje celý proces pozostávajúci z jemného prechádzania sondou po brušnej stene.

Ako často sa robí ultrazvuk v tehotenstve?

Na Slovensku medzi lekármi funguje z hľadiska ultrazvukového skríningu pravidlo „10, 20, 30“, na základe ktorého by mali v menovaných týždňoch tehotné ženy vyšetrenie podstúpiť. Bežne sa však prvý ultrazvuk v tehotenstve presúva z desiateho týždňa na 11. až 14. týždeň gravidity, pričom druhý v poradí ponúka rozpätie od 20. do 22. týždňa. Tretie ultrazvukové vyšetrenie sa absolvuje v pevne stanovenom termíne 30. týždňa tehotenstva.

Lekári takéto presúvanie ultrazvuku na neskoršie týždne v prípade prvého a druhého ultrazvuku odôvodňujú tým, že aj jeden či dva týždne navyše im dokážu napomôcť k tomu, aby vedeli tehotnej žene poskytnúť oveľa viac potrebných informácií. Čo sa týka dĺžky vyšetrenia, tak spadá do intervalu medzi 10 až 30 minútami.

Kedy sa robí prvý ultrazvuk v tehotenstve?

Kedy sa robí prvý ultrazvuk v tehotenstve?

Kedy ísť na prvý ultrazvuk v tehotenstve sme si už vyššie ozrejmili. Túto metódu návštevy lekára s cieľom ultrazvukového vyšetrenia v pevne stanovenom termíne počas prvého trimestra tehotenstva nastavili anglickí odborníci, ktorí určili, že v čase prvého ultrazvukového vyšetrenia by malo mať bábätko ideálne veľkosť v rozmedzí 45 až 85 milimetrov.

Medzi hlavné body, na ktoré sa lekár počas tohto vyšetrenia sústreďuje, patrí v prvom rade potvrdenie početnosti tehotenstva, a teda koľko plodov sa v maternici uchytilo. Taktiež sa zisťuje, či nedošlo k prípadnému mimomaternicovému tehotenstvu, pričom na základe pulzujúceho srdiečka plodu dokáže lekár stanoviť jeho životaschopnosť.

Na základe ultrazvukového snímku taktiež dokáže lekár v tomto období určiť pomerne presnú dĺžku gravidity ženy, čo sa následne odzrkadľuje na prípadných zmenách už pred ultrazvukom stanoveného termínu pôrodu.

Plod sa v rámci prvého ultrazvuku v tehotenstve zvykne merať za pomoci samotného ultrazvukového prístroja, pričom výsledky tohto merania môžu vo veľkej miere potvrdiť prítomnosť takmer 50 percent vrodených chýb a chorôb. Lekári si počas ultrazvuku všímajú nielen prítomnosť nosovej kostičky, ale tiež akékoľvek náznaky srdcových vývojových vád dieťatka.

Čo sa týka dedičných chorôb a vyšetrení na ne, počas veľkého ultrazvuku v 11. až 14. týždni tehotenstva sa taktiež vykonáva vyšetrenie NT, a teda nuchálna translucencia. Tá spočíva v kontrole nahromadenej tekutiny v podkoží záhlavia plodu, na základe čoho je možné určiť, či bábätko trpí Downovým syndrómom.

V prípade, že počas skríningu dôjde k identifikovaniu akejkoľvek potenciálnej ťažkosti vo vývoji plodu, lekár by mal odporučiť tehotnej žene ultrazvuk u ďalšieho odborníka. Je to najmä z toho dôvodu, že v prípade zistenia akýchkoľvek možných vývojových chýb je lepšie, ak sa na plod pozrie ďalší pár očí.

Prvý ultrazvuk – potvrdenie tehotenstva

Druhý ultrazvuk v tehotenstve je najdôležitejší

Druhé vyšetrenie za pomoci ultrazvuku sa nazýva aj veľkým ultrazvukom v tehotenstve, pričom sa považuje za hlavné skríningové vyšetrenie tehotnej ženy. Z hľadiska časového horizontu opäť platí isté rozmedzie stanovené odborníkmi, počas ktorého je vhodné absolvovať druhý ultrazvuk. Najčastejšie je to medzi 19. až 22. týždňom, pričom mnohí lekári preferujú približne koniec 21. týždňa tehotenstva.

Hlavný skríning sa bežne charakterizuje ako genetické vyšetrenie, pretože práve počas neho sa kontroluje (ne)prítomnosť chromozomálnych chýb. Čo sa týka Downovho syndrómu, prítomnosť tejto vrodenej chromozómovej vady je možné počas veľkého skríningu potvrdiť s väčšou istotou ako pri prvom.

Spôsobuje to najmä fakt, že sa dieťaťu v priebehu niekoľkých týždňov od prvého ultrazvuku vyvinú orgány, ktoré podozrenie na Downov syndróm môžu potvrdiť. Mierne odchýlky môže takto lekár identifikovať na srdci alebo obličkových panvičkách plodu.

Aj z tohto dôvodu je teda veľmi dôležitou súčasťou druhého vyšetrenia ultrazvukom náhľad na jednotlivé orgány vyvíjajúceho sa plodu. Lekár sa v tejto oblasti rastu plodu zameriava na štruktúru konkrétnych orgánov a správnosť ich vývinu. Druhé ultrazvukové vyšetrenie sa preto zvykne označovať morfologický ultrazvuk v tehotenstve. Sústreďuje sa totiž predovšetkým na zmeny tvarov organizmu dieťatka.

Okrem Downovho syndrómu dokážu lekári spozorovať prítomnosť iných vrodených chorôb, ako je napríklad Edwardsov syndróm, ktorý je možné potvrdiť na základe špecifického držania ručičky, resp. polohy prstov na rukách bábätka.

Okrem vyššie spomenutých aspektov však lekári prihliadajú počas veľkého ultrazvuku v tehotenstve aj na vývoj centrálneho nervového systému dieťaťa, čo znamená, že sa sústreďujú na akékoľvek možné odchýlky z hľadiska veľkosti a tvaru mozgu, rozšírenia mozgových komôr či vrodených chorôb chrbtice.

Vrodené chyby možno spozorovať počas hlavného skríningu i v oblasti tráviaceho traktu. Najčastejšie sú to náznaky vstupujúceho pupočníka do bruška či obličiek dieťaťa. Vo všetkých menovaných prípadoch znova platí, že by mal lekár v záujme overenia správnosti jeho prvotného podozrenia poslať pacientku k ďalšiemu špecialistovi na opätovný skríning.

V rámci druhého, a teda hlavného ultrazvuku, je už možné s väčšou istotou stanoviť pohlavie bábätka, no všetko závisí od polohy, v ktorej sa plod v danom okamihu nachádza. Často totiž môže bábätko nožičkami zakrývať svoje pohlavné orgány, na základe ktorých sa prirodzene pohlavie dieťaťa identifikuje. Preto ani v druhom trimestri nemusí byť zistené pohlavie isté.

Podstata tretieho ultrazvuku v tehotenstve

Medzi 30. až 32. týždňom tehotenstva už bábätko nadobúda predpôrodnú polohu. Táto poloha sa ešte v priebehu obdobia pred pôrodom môže kedykoľvek a akokoľvek zmeniť, no to je málo pravdepodobné. Lekári preto počas tretieho ultrazvuku v tehotenstve kontrolujú presnú polohu plodu, pričom stanovujú aj jeho veľkosť, a to najmä z hľadiska obvodu a priemeru hlavičky.

Meranie sa týka taktiež obvodu bruška a stehennej kosti bábätka. Na základe všetkých nameraných hodnôt následne ultrazvukový softvér stanoví odhadovanú hmotnosť bábätka s potenciálnymi odchýlkami niekoľkých gramov, vďaka čomu lekári zisťujú, či vývin a rast dieťatka prebieha správne v závislosti od dodávaných živín a kyslíka.

Správne vyživovanie plodu dokáže potvrdiť aj ďalší test v podobe zobrazenia prietoku krvi cez pupočnú šnúru, pričom sa prietok živín a kyslíka tiež kontroluje v oblasti mozgu dieťatka. Najväčším identifikátorom nedostatku živín je obmedzená fyzická aktivita plodu v brušku tehotnej ženy.

Limitovaním pohybu sa bábätko snaží šetriť zásoby privádzaných živín, pričom ich jeho organizmus sústreďuje predovšetkým do mozgu, čím sa zabezpečuje jeho prežitie. Ak si teda tehotná žena v priebehu neskorších štádií tehotenstva všimne pretrvávajúcu zníženú mieru pohybu plodu v brušku, je to varovný signál, že niečo nie je v poriadku.

Gynekológovia v priebehu tretieho veľkého ultrazvuku kontrolujú polohu placenty. Tá by nemala byť usadená príliš nízko, pretože by mohla tvoriť potenciálnu prekážku pri pôrode, a tým pádom ho aj skomplikovať.

Tretí ultrazvuk v tehotenstve

Je ultrazvuk v tehotenstve nebezpečný?

Ultrazvuk v tehotenstve patrí medzi relatívne bezpečné vyšetrenia. Potrebné je dodržať štandardné postupy vzťahujúce sa na stanovené termíny jednotlivých ultrazvukových vyšetrení. Každý jeden ultrazvuk, ktorý by mala tehotná žena v priebehu deviatich mesiacov absolvovať, má daný časový interval.

Konkrétne stanovené týždne tehotenstva, v ktorých by sa malo vyšetrenie ultrazvukom podstúpiť, sú odvodené od postupného vývoja dieťatka, pričom ich odporúčajú nielen slovenské gynekologické spoločnosti, ale i celosvetové.

Ak sa teda ultrazvuk vykonáva v správnom čase, v profesionálnom prostredí a najmä kvalifikovanými prístrojmi, ultrazvuku v tehotenstve sa nemusí žena vôbec obávať. Ide totiž o veľmi dôležité a spoľahlivé vyšetrenie, ktoré môže o priebehu gravidity a celkového vývinu dieťatka veľa napovedať.

Prvý ultrazvuk v tehotenstve – skúsenosti

V súvislosti s obidvoma typmi ultrazvukov sa medzi ženami šíria mnohé chýry o potenciálnom škodlivom efekte na plod počas vyšetrenia. Spája sa to najmä s faktom, že plod dokáže istým spôsobom cítiť ultrazvukové vlny. Na diskusných fórach však mnohé ženy potvrdili, že ako transvaginálny, tak ani brušný ultrazvuk nijakým spôsobom neovplyvnil ich potomkov.

V prvých týždňoch mnohé podstúpili ultrazvuk cez pošvu v záujme zistenia čo najväčšieho množstva informácií o svojom tehotenstve, ktoré by im lekár prostredníctvom ultrazvuku brušnej steny ešte nedokázal poskytnúť. To isté platí aj v prípade hlavných skríningov počas jednotlivých trimestrov tehotenstva. Podstúpenie vyšetrení, samozrejme, závisí od konkrétnej ženy, no pre zdravý vývoj dieťatka je tento krok zo strany matky podstatný.

Prvý ultrazvuk v tehotenstve skúsenosti Modrykonik

Prvý ultrazvuk v tehotenstve diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Ak máte pocit, že ste po prečítaní nášho článku o ultrazvukových vyšetreniach v tehotenstve nenadobudli potrebné poznatky, neváhajte sa obrátiť na našu sekciu otázok a odpovedí, kde sme zhrnuli niekoľko ďalších aspektov týkajúcich sa uvedenej tematiky. Taktiež môžete využiť dostupnú sekciu komentárov, ktorá je otvorená pre akékoľvek otázky z vašej strany. Snažíme sa na ne odpovedať v čo najkratšom možnom čase.

Lekár by mal pacientke odporučiť návštevu ďalšieho lekára, a to aj z toho dôvodu, aby sa overila pravdivosť nálezu. Platí tu tradičné pravidlo: „dvakrát meraj, raz rež“. Okrem ultrazvuku a nuchálnej translucencie, resp. šijového prejasnenia sa v 16. týždni tehotnej žene odoberajú vzorky alfafetoproteínov v plodovej vode, pričom všetky tieto vyšetrenia vytvárajú jeden celok nazývaný integrovaný skríning. Na základe výsledkov a miery podozrenia sa pacientke následne ponúkne amniocentéza, čiže odber plodovej vody. Tento zákrok sa však považuje za veľký zásah do tela tehotnej ženy a môže byť pre ňu a plod nebezpečný. Preto ho môže pacientka odmietnuť. Výsledky môžu byť aj nezrejmé, a teda v tzv. šedej zóne, čo znamená, že je potrebné, aby tehotná žena v 20. týždni tehotenstva podstúpila podrobnejšie vyšetrenie.

Áno, existujú isté metódy, ako v priebehu prvého trimestra zistiť pohlavie plodu, no počas vyšetrenia musí byť v určitej polohe, ktorá identifikáciu pohlavia uľahčuje. To zväčša znamená polohu ľahu na chrbte s tváričkou otočenou smerom nahor. V tomto prípade dokážu lekári stanoviť pohlavie na základe tzv. pohlavného hrbolčeka. Samozrejme, tieto zistenia počas prvého ultrazvuku ešte nie sú 100-percentne isté, a teda sa netreba ihneď hrnúť do nákupov detskej výbavy či oblečenia pre bábätko.

Posledný ultrazvuk tehotná žena podstúpi už v pôrodnici, kde sa rozhodla rodiť, pričom súčasťou tohto vyšetrenia je kontrola veľkosti plodu a jeho polohy, množstva plodovej vody, polohy samotnej placenty a krvný prietok cez pupočnú šnúru. Na základe týchto zistení lekár stanoví presný pôrodný postup.

Áno, vo väčšine prípadov by mali tri hlavné, pevne stanovené vyšetrenia ultrazvukom postačovať. Niektorí gynekológovia však majú vlastný systém, na základe ktorého vykonávajú ultrazvukové vyšetrenie častejšie. Je potrebné myslieť na to, že isté limity, ktoré by sa ani v súvislosti s pomerne bezpečným vyšetrením, akým je ultrazvuk, nemali prekračovať.

Plný močový mechúr zlepšuje viditeľnosť na ultrazvuku vykonávanom cez brucho. Ak teda chcete zjednodušiť prácu svojmu gynekológovi, dodržujte v deň ultrazvuku pitný režim a snažte sa prísť na ultrazvuk bez vyprázdnenia močového mechúru.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(91.8%)