Mimomaternicové tehotenstvo

Mimomaternicové tehotenstvo – príznaky, skúsenosti, hodnoty hCG a ukončenie

Správa od lekára o tom, že u tehotnej ženy prebieha mimomaternicové tehotenstvo (ektopická gravidita) nie je nikdy pozitívna. Ide o okolnosti, ktoré je potrebné urýchlene riešiť, pretože pre ženu môže ísť o život ohrozujúci stav. Dôvodom mimomaternicového tehotenstva je, že oplodnené vajíčko nezostúpilo do maternice, ale uhniezdilo sa mimo nej. Embryo sa nedokáže mimo maternice vyvíjať a prežiť. Príčina vzniku mimomaternicového tehotenstva nie je nikdy presne známa, hoci v niektorých prípadoch je riziko vzniku ektopického tehotenstva vyššie. Ako sa zistí mimomaternicové tehotenstvo? Aké má mimomaternicové tehotenstvo príznaky, príčiny a aká je liečba? Postihuje mimomaternicové tehotenstvo len ženy po 35. roku života?

Publikované: 17.05.2023
Aktualizované: 14.12.2023
Obsah článku:

Za normálnych okolností vzniká tehotenstvo oplodnením zrelého vajíčka ženy dominantnou spermiou muža. Toto oplodnené vajíčko putuje cez vajcovody do maternice, kde sa uhniezďuje a začína sa štandardné tehotenstvo so všetkým špecifikami a osobitnými vlastnosťami. V prípade ektopického tehotenstva sa však vajíčko k maternici nikdy nedostane a uhniezďuje sa mimo nej. Oproti dátam z roku 1970 sa frekvencia výskytu mimomaternicového tehotenstva zvýšila až šesťnásobne. Riziko ektopickej gravidity je najnovšie uvádzané v pomere 1 : 80 (predchádzajúce dáta udávali pomer 1 : 200). Najsmutnejšie je, že takýto stav vedie k ukončeniu tehotenstva alebo spontánnemu odumretiu embrya. V budúcnosti sa predpokladá ďalšie zvýšenie prípadov ektopickej gravidity.

Čo je mimomaternicové tehotenstvo

Mimomaternicové tehotenstvo nazývané tiež ako ektopická alebo extrauterinná gravidita je závažný stav, ktorý si vyžaduje diagnostické riešenie a zásah lekára vzhľadom na riziko ohrozenia zdravotného stavu ženy. Ide o patologický stav, ktorý predurčuje tehotenstvo na neúspech. Dôvodom je, že oplodnené vajíčko sa počas transportu – migrácie do maternice uhniezdi na inom mieste. V takom prípade nie je možné, aby tehotenstvo prebehlo štandardne, pretože vajíčko sa nemôže správne vyvíjať.

Vo väčšine prípadov mimomaternicového tehotenstva dochádza k uhniezdeniu vajíčka vo vajcovodoch (tubárna gravidita). Je možné, že sa vajíčko uhniezdi aj na inom mieste, čo však za každých okolností predstavuje vysoké riziko. V menšom množstve prípadov môže ísť aj o ovariálnu graviditu, keď prebieha uhniezdenie na úrovni vaječníka alebo cervikálnu graviditu, keď sa vajíčko uhniezdi na vonkajšej stene krčka maternice.

Veľmi závažný stav predstavuje, ak je vajíčko vypudené do dutiny brušnej a môže nastať tzv. abdominálna gravidita. V tomto prípade dochádza k ruptúre – prasknutiu vajíčkovodu, čo spôsobuje u ženy slabšie alebo silnejšie krvácanie a intenzívnu bolesť v podbrušku. Ak však vajíčko vypudené do dutiny brušnej prežíva, pokračuje vo vývoji tam, a to predstavuje vysoké riziko pre zdravie a život ženy. Ak dôjde k ruptúre, zvyčajne sa prejaví silnejším krvácaním a bolesťami v podbruší. Tehotenstvo sa v tejto fáze končí zhruba okolo 6. až 8. týždňa.

Mimomaternicové tehotenstvo v závislosti od konkrétnych okolností a lokalizácie umiestnenia môže trvať rôzne dlho. Často dochádza k odumretiu vajíčka preto, že sa nenachádza v dostatočne hostinnom prostredí a nie je zásobené krvou. Vo väčšine prípadov na základe priebehu a príznakov žiadne mimomaternicové tehotenstvo netrvá dlhšie ako do konca 1. trimestra. Prípady sú však veľmi individuálne. Dôležitá je včasná diagnostika, ktorá znižuje riziko ďalších komplikácií aj v prípade budúcich tehotenstiev. Hoci sa riziko opakovania mimomaternicového tehotenstva po jeho výskyte zvyšuje, otehotnenie je naďalej možné.

Čo je mimomaternicové tehotenstvo?

Mimomaternicové tehotenstvo – príznaky a priebeh

Najväčším neduhom tohto druhu nežiaduceho tehotenstva je, že sú jeho príznaky často veľmi podobné ako v prípade klasického tehotenstva. Predovšetkým prvé príznaky, ako vynechaná menštruácia, ranné nevoľnosti či citlivé prsia sú na nerozoznanie od príznakov klasickej gravidity. Prvým smerodajnejším varovným signálom je hnedastý až tmavočervený výtok z pošvy – slabé krvácanie (obsahuje starú krv) a bolesť v podbrušku pripomínajúca menštruačné kŕče. Bolesť sa môže zintenzívňovať až do podoby ostrých kŕčov. Dôvodom môže byť dokonca prasknutie vajíčkovodu, ktoré je často sprevádzané výdatným krvácaním. Rizikové je krvácanie do dutiny brušnej, čo môže spôsobiť fatálne následky.

Závažnejšie signály mimomaternicového tehotenstva je vhodné sledovať medzi 5. až 8. týždňom a v prípade ich výskytu je nutná okamžitá návšteva gynekológa, pretože si daný stav môže vyžadovať chirurgický zákrok. Časté sú prípady, pri ktorých mimomaternicové tehotenstvo zanikne v skorom štádiu spontánne a žena o tom ani nemusí vedieť. To sa deje v prípade, ak sa oplodnené vajíčko uhniezdi na mieste, kde nie je dostatočne zásobené krvou a jednoducho odumiera. Opačným prípadom je, ak sa uhniezdi a vyvíja vo vajcovode, ktorý pod tlakom rastúceho vajíčka praská a po následnom vypudení do dutiny brušnej dôjde k tubárnemu potratu. Prebehnúť môže potrat aj chronickým zápalom, ktorý spôsobí odumretie vajíčka ešte vo vajcovode.

Pri abdominálnej gravidite (vajíčko vypudené do dutiny brušnej) dochádza k tomu, že vajíčko sa uhniezdi v blízkosti orgánov, kde sa vyvíja a dochádza ku krvácaniu do dutiny brušnej. Vajíčko môže pri vývoji zasiahnuť stenu orgánu a získať tak potrebné zásoby živín z krvi. Narušením ciev dochádza ku krvácaniu. Ako uvádzame vyššie, ide pre ženu vysoko rizikový stav vzhľadom na možný vznik masívneho krvácania.

Považujeme za dôležité podotknúť, že priebeh mimomaternicového tehotenstva, ako aj sprievodné príznaky sa môžu v prípade každej ženy prejavovať veľmi špecificky. Záleží tiež od samotnej patológie tehotenstva. Dôležité sú preto pravidelné návštevy u gynekológa, ktorý jediný dokáže vykonať odbornú diagnostiku a stanoviť vhodné riešenie.

Mimomaternicové tehotenstvo – príznaky a priebeh

Ako sa zistí mimomaternicové tehotenstvo?

Samozrejme, aj vyššie spomenuté príznaky dokážu napovedať, že v tele ženy prebieha ektopické tehotenstvo. Nie je to však garanciou. Jediným zaručeným spôsobom, ako potvrdiť priebeh takejto gravidity, je vyšetrenie u lekára. Najvhodnejším spôsobom pre odhalenie mimomaternicového tehotenstva je ultrazvuk. Ide o najpresnejší spôsob, ktorým je možné jasne stanoviť, či je oplodnené vajíčko v maternici alebo sa uhniezdilo mimo nej. Zvyčajne je takáto diagnostika možná okolo 4. – 5. týždňa tehotenstva.

Smerodajné môže byť aj laboratórne zmeranie hladiny hCG hormónu v krvi a v moči ženy. Vyšetrenie z moču nie je také presné. Lekári poznajú hodnoty hladiny hCG hormónu v krvi, ktoré sú typické pre daný týždeň tehotenstva. V prípade ektopcikej gravidity sa hladina tohto hormónu zvyšuje len minimálne oproti klasickému tehotenstvu. Dokonca sa hladina zvykne znižovať. Skúsení gynekológovia dokážu už pri gynekologickom vyšetrení zistiť možné riziko mimomaternicového tehotenstva, a to práve zvýšenou citlivosťou v podbrušku. Napovedať môže aj štruktúra maternice alebo vizuál priestoru medzi pošvou a konečníkom, ktorý môže byť mierne vyklenutý, a to môže napovedať, že je prítomná krv v dutine brušnej, ktorá sa dostáva aj do týchto miest.

Tehotenský test nedokáže odhaliť vznik mimomaternicového tehotenstva. Vzhľadom na nárast hladiny hCG hormónu môže tehotenský test ukázať pozitívny výsledok, no nedokáže určiť, či je vajíčko umiestnené mimo maternice alebo nie. Tehotenský test môžete skúsiť zopakovať, negatívny test by mohol naznačovať, že hladina hCG klesla. V každom prípade je vhodné navštíviť gynekológa.

Ako sa zistí mimomaternicové tehotenstvo?

Vznik mimomaternicového tehotenstva – príčiny

Prečo vlastne k tomto patologickému stavu dochádza? Z akého dôvodu nie je migrácia oplodneného vajíčka do maternice úspešná? Na základe dát a štatistík môžu byť príčiny mimomaternicového tehotenstva rôzne. Negatívom je, že počet prípadov stúpa. Vyššie riziko výskytu tehotenstva mimo maternice u žien je napríklad v nasledovných prípadoch:

 • vrodené vývojové abnormality a anomálie genitálu – horšia priechodnosť vajíčkovodov, poruchy funkcie vajíčkovodov, porucha pohyblivosti vajíčkovodov a iné,
 • výskyt mimomaternicového tehotenstva pri predošlých tehotenstvách,
 • výskyt zápalov alebo infekcií vo vajíčkovodoch a genitáliách počas priebehu migrácie oplodneného vajíčka do maternice,
 • častejšie zápaly alebo výskyt pohlavne prenosných chorôb, ku ktorým došlo ešte pred tehotenstvom a mohli spôsobiť deformáciu alebo zmeny na sliznici, nespriechodnenie alebo zúženie vajcovodov,
 • zápalové ochorenia panvy,
 • ochorenia vajcovodov (napr. endometrióza),
 • aplikovanie niektorej z metód asistovanej reprodukcie,
 • ženy tehotné vo veku nad 35 rokov (rizikový vek),
 • ženy, ktoré mali zavedené vnútromaternicové teliesko IUD (forma antikoncepcie),
 • pooperačné stavy súvisiace s maternicou alebo genitálom, kde môžu pooperačné zrasty ovplyvniť schopnosť transportu vajíčkovodov,
 • pravidelné fajčenie.

Napriek tomu, že štatisticky existujú určité rizikové skupiny a sú známe aj niektoré faktory, ktoré stoja za zvýšenou pravdepodobnosťou výskytu mimomaternicového tehotenstva, neexistuje žiadna účinná prevencia. Tento patologický stav tehotenstva nepostihuje len prvorodičky, ale aj ženy, ktoré už rodili a dokonca viacnásobne. Stále však nie je možné presne určiť, akým spôsobom predísť alebo minimalizovať riziká spojené so vznikom mimomaternicového tehotenstva.

Vznik mimomaternicového tehotenstva – príčiny

Operácia – zákrok na ukončenie tehotenstva a liečba

Liečba a postupy sa do veľkej miery môžu líšiť kvôli sprievodným príznakom, diagnózam alebo akútnosti daného stavu. Dôležité je primárne precízne vyšetrenie u lekára. Ten musí vedieť určiť, kde sa oplodnené vajíčko uhniezdilo. V prípade nutnosti zákroku sa vykonáva chirurgická operácia. Pri včasnom diagnostikovaní mimomaternicového tehotenstva je riziko ďalších komplikácií minimalizované.

Chirurgický zákrok je najčastejšou formou terapie vzhľadom na štádium, v ktorom sa mimomaternicové tehotenstvo diagnostikuje. Nehovoriac o prípadoch, keď dochádza ku krvácaniu do dutiny brušnej a je potrebný urgentný operačný zákrok. Operačne sa ukončenie mimomaternicového tehotenstva realizuje laparoskopiou, čo je menej invazívna metóda. Laparoskopicky je možné vypudenie plodového vajíčka, narezanie vajcovodu alebo dokonca jeho kompletné odstránenie. Odstránenie vajcovodu – salpingektómia sa vykonáva len vtedy, ak lekár posúdi, že oplodnené vajíčko poškodilo vajcovod natoľko, že si nedokáže plniť svoju úlohu v organizme ženy. Otehotnenie a zdravé tehotenstvo aj s jedným vajcovodom je naďalej možné. Odporúča sa však s ďalším prirodzeným oplodnením počkať aspoň 6 mesiacov.

Veľké chirurgické zákroky sú nevyhnutné len v zlomku prípadov, vtedy je nutné otvorenie brušnej dutiny pre odstránenie vajíčkovodu alebo dokonca vaječníka. Existuje aj možnosť alternatívnej medikamentóznej liečby. Ak je mimomaternicové tehotenstvo odhalené včas, existujú medikamenty, ktoré je možné podať a svojím pôsobením zabezpečia vstrebanie vajíčka. Dôležité je ženu pozorovať v nemocnici. Výhodou je, že nedôjde k žiadnemu invazívnemu zásahu do organizmu ženy. V začiatkoch tehotenstva je možné zvážiť presun embrya do maternice. Tento zákrok je realizovaný v minimálnom množstve prípadov aj z dôvodu, že jeho úspešnosť je relatívne nízka.

Operácia na ukončenie mimomaternicového tehotenstva

Ďalšie tehotenstvo po mimomaternicovej gravidite

Možnosť otehotnieť po mimomaternicovom tehotenstve má každá žena, ktorej aj v prípade chirurgického zákroku ostal aspoň jeden funkčný vajíčkovod. Jednotlivé prípady od seba špecificky odlišujú a závisí tiež od ďalších okolností. Ženy, ktoré prekonali mimomaternicové tehotenstvo, majú vyššie riziko toho, že sa bude opäť opakovať. Otehotnenie prirodzenou cestou je však možné. Lekári odporúčajú dodržať pauzu, ideálne aspoň 6 mesiacov od operácie, pri pokusoch o ďalšie otehotnenie. V prípade, že operácia nebola nutná, dodržujte odstup aspoň 3 – 4 mesiace, kým dôjde k ďalším pokusom o otehotnenie. Ženy, ktoré prekonali ektopickú graviditu sú pri každom ďalšom tehotenstve považované za rizikové a sú prísne sledované.

Mimomaternicové tehotenstvo – skúsenosti

Skúsenosti žien s mimomaternicovým tehotenstvom sú veľmi odlišné. Najčastejšie ženy v diskusiách riešia prejavy – príznaky mimomaternicového tehotenstva. Viaceré ženy uvádzajú špinenie z pošvy a takisto pretrvávajúce bolesti pripomínajúce menštruačné kŕče lokalizované na jednom mieste. Mnohé ženy odporúčajú v prípade nejednoznačnosti s včasnou diagnostikou počkať aspoň do 5. týždňa tehotenstva a obrátiť sa na gynekológa, aby bolo možné stanoviť včas prípadnú liečbu. Bohužiaľ, skúsenosti s mimomaternicovým tehotenstvom tiež u niektorých žien zapríčinili nutnosť odobratia vajcovodov alebo ich nespriechodnenie.

Mimomaternicové tehotenstvo – skúsenosti Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Je mimomaternicové tehotenstvo témou, ktorá sa vás týka? Zaujímate sa o to, čo je mimomaternicové tehotenstvo a aké sú jeho príčiny? Chcete vedieť, ako sa zistí mimomaternicové tehotenstvo? V našom článku nájdete všetky dôležité informácie. Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nám napísať alebo sa spýtajte v komentároch pod článkom. Pokiaľ máte osobnú skúsenosť s mimomaternicovým tehotenstvom, budeme radi, ak sa podelíte o svoje skúsenosti v diskusii.

Príznaky mimomaternicového tehotenstva sa prejavujú často ako príznaky štandardného tehotenstva. Závažnejšie varovné signály sa prejavujú zhruba okolo 5. – 8. týždňa tehotenstva. Vždy závisí od samotného priebehu ektopickej gravidity a lokalizácie, kde sa oplodnené vajíčko uhniezdilo.

Ektopické alebo mimomaternicové tehotenstvo je druh patologickej gravidity. Oplodnené vajíčko je v takomto prípade uhniezdené mimo maternice a nie je možný jeho správny vývoj a vyživovanie. Uhniezdenie môže prebehnúť v rôznych miestach a na základe toho so sebou prináša rôzne riziká a komplikácie, ktoré ohrozujú život ženy. Mimomaternicové tehotenstvo nemôže byť úspešne donosené.

Doba trvania je veľmi špecifická a individuálna. V niektorých prípadoch dochádza k skorému odumretiu vajíčka v rannom štádiu tehotenstva. V ďalších prípadoch sa varovné signály môžu objaviť v 5. – 8. týždni tehotenstva. Potrebná je diagnostika u gynekológa. Mimomaternicové tehotenstvo však vo väčšine prípadov končí do konca 1. trimestra, či už spontánnym ukončením alebo potrebným lekárskym zákrokom.

Zaručeným spôsobom, ako zistiť mimomaternicové tehotenstvo, je ultrazvukové vyšetrenie. Za pomoci ultrazvuku je okolo 5. – 6. týždňa možné presne určiť, či je oplodnené vajíčko súčasťou maternice alebo sa uhniezdilo mimo nej. Následne po diagnostike lekár v závislosti od akútnosti stanoví spôsob terapie.

Áno, po mimomaternicovom tehotenstve môže väčšina žien znova otehotnieť. Odporúča sa však nechať reprodukčný systém zregenerovať a pokúšať sa o ďalšie tehotenstvo o 3 až 6 mesiacov od ukončenia tehotenstva, ktoré prebehlo mimo maternice. Aj v prípade, že dôjde k odstráneniu jedného vajíčkovodu, otehotnenie i donosenie bábätka v budúcnosti nepredstavuje problém. Zvyšuje sa len riziko výskytu ďalšieho mimomaternicového tehotenstva, a to zhruba o 10 až 15 %.


Komentáre
Viera 10.Jul.2023
Ja som mala pozitívny test, po 6 dňoch čo mi meškala menštruácia aj po 15 dňoch, čo mi stále meškala. Bola som v tom, že som 100 percent tehotná. V 9 týždni som mala prísť na ultrazvuk. Deň pred vyšetrením som začala krvácať taká hnedá krv, potom až čierna. Bolesti som našťastei také silné nemala. Vedela som že je zle. Na pohotovosti mi zistili mimomaternicové tehotenstvo cez sono. Riešilo sa to u mňa laparoskopicky. Naššastie vajcovody sú zdravé. Odvtedy som už mala aj jedno biochoemické, ale nevzdáme to!

Odpovedať

Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(91.8%)