Darina Blahutová rozhovor

Pôrodná asistentka Darina: Základom dobre zvládnutého pôrodu je dobre zvládnuť dýchanie a dobre zvládnuť svoju psychiku

Príprava na pôrod zahŕňa nielen správny výber pôrodnice, rozhodnutie, či podstúpite analgéziu, ale aj predpôrodný kurz, vďaka ktorému dosiahnete zdravý a pohodový prístup k pôrodu. Psychická a fyzická príprava na pôrod je dôležitá predovšetkým pre prvorodičky, avšak aj viacnásobné mamičky si na kurze môžu pripomenúť rôzne dôležité informácie. Predpôrodná príprava zahŕňa praktickú i teoretickú časť, obe budúcej mamičky poskytnú všetky potrebné informácie na zvládnutie pôrodu.

Publikované: 10.07.2024
Aktualizované: 10.07.2024
Obsah článku:

S pôrodnou asistentkou Darinou Blahutovou sme sa porozprávali o tom, prečo je predpôrodná príprava dôležitá a čo všetko zahŕňa. Viete, kedy je najlepší čas začať s predpôrodnou prípravou alebo či je vhodná pre oboch partnerov? V rozhovore všetky dôležité informácie o príprave na pôrod získate.

Kedy je najlepší čas začať s predpôrodnou prípravou?

Kedy presne s prípravou začať, je na rozhodnutí každej budúcej mamičky. Niektoré chcú začať s prípravou skôr a niektoré si na prípravu spomenú tesne pred samotným termínom pôrodu. Niektoré žienky si nájdu svoju pôrodnú asistentku už v prvých týždňoch tehotenstva a tá ich sprevádza počas celej gravidity i počas samotného pôrodu. Osobne začínam s prípravami budúcich mamičiek najskôr okolo 20. až 25. týždňa. Stretávame sa jedenkrát týždenne a v týchto týždňoch sa viac zameriavame na cvičenie vhodné v gravidite. Fyzické cviky spájame s dýchacím cvičením, využiteľným počas kontrakčnej činnosti v procese pôrodu. Po približne polhodinovej rozcvičke si prejdeme nejakú tému zameranú na tehotenstvo, pôrod, šestonedelie a dojčenie. Pokiaľ si mamičky želajú iba teoretickú prípravu, bez cvičenia, tak tým odporúčam začať s prípravou v 30. až 32. týždni tehotenstva. Niektoré ženy sa veľakrát na kurz prihlásia až v termíne pôrodu. Je to veľmi zrýchlená príprava, určite však lepšie ako žiadna.

Predpôrodná príprava rozhovor

Prečo je predpôrodná príprava dôležitá a čo všetko zahŕňa?

Pracujem ako pôrodná asistentka na pôrodnej sále. Mám dlhoročné skúsenosti a za tie roky som mala možnosť odpozorovať, ako rodička prechádza pôrodom, ak prípravu na pôrod absolvovala a ak nie. Väčšina žien, ktoré neabsolvovali žiadne stretnutia zamerané na pôrod, nevie, čo sa s nimi deje, nevedia, ako zvládať pocit napätia, ktoré spôsobuje kontrakčná činnosť, nevedia dýchať, pracovať so svojím telom. Sú v strachu, v napätí, v strese... Naopak, tie mamičky, ktoré sa zodpovedne na tento proces pripravovali, vedia, čo očakávať, ako dýchať, ako sa hýbať, sú si vedomé toho deja a napriek všetkému dokážu byť pokojné, vedia vnímať svoje telo, jeho potreby a zároveň sa naladiť aj na dieťatko.

Aké témy a informácie sa zvyčajne preberajú na predpôrodných kurzoch?

Predpôrodná príprava zahŕňa praktickú i teoretickú časť. V teoretickej časti si prejdeme všetko dôležité, čo súvisí s prípravou na čo najlepšie zvládnutie pôrodu. Vysvetlíme si, ako môžu vykonávať masáž hrádze, prácu s aniballom, porozprávame si, aké sú vhodné a prospešné bylinky v tehotenstve, aromaterapia, zostavíme pôrodné priania. Vysvetlíme si všetky doby pôrodné – pôrod dieťaťka, placenty, čo sa deje s telom ženy počas pôrodu, ako to celé zvládnuť. Porozprávame si o dôležitosti bondingu. Zároveň pracujem s mamičkami aj po psychickej stránke. Často sa stáva, že pociťujú veľké strachy už len pri pomyslení na pôrod, Vtedy máme s tehotnou ženou individuálne stretnutia, na ktorých s týmito strachmi pracujeme.

Zahŕňajú kurzy aj praktické cvičenia, ako napríklad techniky dýchania, polohy počas pôrodu, základy dojčenia či prebaľovanie?

V praktickej časti sa okrem precvičovania cvikov vhodných v gravidite učíme, ako si správne pripraviť a používať náparku, partner sa naučí, ako správne masírovať mamičku počas kontrakčnej činnosti. Ukážem mu niektoré jednoduché techniky rebozo masáže, ktoré sú počas pôrodu veľmi príjemné. Podľa záujmu aj podľa potreby vykonávam rebozo masáž v tehotenstve a zároveň pomáham ženám uvoľniť telo pomocou relaxačnej masáže. Precvičujeme si vhodné polohy, ktoré môžu používať počas 1. doby pôrodnej.

Dýchaniu sa na mojích kurzoch venujem zvlášť intenzívne. Dýchanie je téma, na ktorú kladiem veľký dôraz, pretože z môjho pohľadu je to základ, ako zvládať kontrakčnú činnosť. Správne dýchanie má vplyv na celý priebeh pôrodu. Ak žena vie, ako správne dýchať, tak dokáže telo dpstatočne uvoľniť a tým prispieť k efektívnejšiemu priebehu pôrodu. Keď je telo uvoľnené, nie je tam strach a, samozrejme, ani adrenalín, tak vtedy sa môžu v dostatočnom množstve produkovať prirodzené hormóny matky, ako sú oxytocín a endorfíny. To má vplyv na to, že celý pôrod prebehieha relatívne rýchlo a bezpečne. Dýchacie cvičenia si precvičujeme s každou jednou tehotnou ženou. Zároveň sa na kurzoch zvlášť zameriavam na šestonedelie a dojčenie. Prechádzame si základy dojčenia, polohy pri dojčení, polohovanie a správne držanie dieťatka.

Predpôrodný kurz

Aké informácie poskytujete ohľadom rôznych typov pôrodov (prirodzený, asistovaný pôrod, cisársky rez)? Predsa len každý jeden prežíva mamička inak.

Moje prípravy na pôrod sú zamerané hlavne na prirodzený pôrod. Práve preto sa veľa zameriavam na správne dýchanie počas kontrakcií, ale aj počas samotného rodenia dieťatka, čiže počas 2. doby pôrodnej. Preberáme si aj rôzne iné techniky, ktoré pomáhajú zvládať celý priebeh pôrodu, ako sú napríklad vizualizácie, afirmácie a pod. Samozrejme, nie každá žena má možnosť zažiť krásny a prirodzený pôrod, preto si prechádzame aj niektoré intervencie, ktoré počas pôrodu môžu zažiť. Vysvetľujeme si niektoré možné zásahy zo strany lekárov, ako je napríklad prepichnutie plodových obalov, čiže dirupcia vaku blán. Rozprávame si, kedy to vhodné je a kedy a prečo nie. Prechádzame si aj tému oxytocín – kedy je vhodné podávať umelý oxytocín a kedy nie. Oboznamujem ženy s možnosťou využitia epidurálnej anestézie. Samostatnou témou je pôrod cisárskym rezom. Rozprávame si o rozdiele prirodzeného a asistovaného pôrodu.

Je predpôrodná príprava vhodná pre oboch partnerov? Môže sa na nej zúčastniť aj podporná osoba?

Teším sa z toho, ak na svojich kurzoch vidím aj budúcich oteckov. Môžem konštatovať, že záujem oteckov o predpôrodnú prípravu je skutočne veľký. Zaujímajú sa o rôzne súvislosti s pôrodom. Chcú byť skutočne nápomocní pri pôrode. S oteckami pracujem aj prakticky. Majú možnosť vyskúšať si napríklad masáže, ktoré sú príjemné a uvoľňujúce počas pôrodu. Ukazujeme si rôzne polohy, učím ich, ako pracovať s rebozo šatkou. Počas samotného pôrodu je ľahko rozpoznať, či sa na predpôrodnej príprave zúčastnil aj partner, pretože takýto muž vie presne, kedy a ako môže pomôcť. Či už len podať pohár vody, pripraviť príjemné prostredie v priestoroch, kde budú tráviť predpôrodný čas. Ovláda dýchacie techniky a podľa potreby dokáže matku naviesť na správne dýchanie, vie nachystať náparku a v neposlednom rade je pre ňu aj veľkou psychickou oporou. Naopak, muži nepripravení na pôrod majú rešpekt pred celým týmto dejom, sú skôr len pozorovateľmi.

Učíte na predpôrodnom kurze budúce mamičky techniky, ako zvládať bolesť pri pôrode?

Určite áno. Mamičky, ktoré sa zúčastnili na mojich kurzoch, si určite pamätajú moju obľúbenú vetu, že základom dobre zvládnutého fyziologického pôrodu je dobre zvládnuť dýchanie a dobre zvládnuť svoju psychiku. Už to, že ovládajú správnu techniku dýchania, im vo veľkej miere pomôže upokojiť myseľ, uvoľniť sa a naladiť na pôrod. Základnými technikami, ktoré sú vhodné na zvládanie bolesti pri prirodzenom pôrode, sú, ako som už viackrát spomenula, dýchanie, ale i hydroterapia (sprcha, vaňa), aromaterapia, muzikoterapia. Nebáť sa hýbať, meniť polohy, veľmi vhodné je pracovať s vizualizáciami, relaxácie, afirmácie. Okrem týchto techník si preberáme aj iné možnosti zmiernenia pôrodných bolesti, tými sú napríklad analgetiká, ktoré sa podávajú buď do svalu, alebo formou vnútrožilového podania, preberáme si možnosť epidurálnej analgézy a inhalácie entonoxu – čo je zmes oxidu dusného a kyslíka, tzv. rajský plyn.

Príprava na pôrod

Aké sú výhody a nevýhody jednotlivých metód zvládania bolesti?

Výhodou epidurálnej analgézy (EDA) je, že žena takmer vôbec nepociťuje kontrakcie alebo len vo veľmi nízkej intenzite. Môže sa voľne pohybovať. Ak je počas pôrodu robená epiziotómia alebo vznikne nejaké poranenie hrádze, keď je potrebné to poranené miesto šiť, mamička nepociťuje nepríjemné bolesti počas toho výkonu. EDA sa podáva už pri rozbehnutom pôrode. Musí byť určitý vaginálny nález a pravidelná kontrakčná činnosť. Pokiaľ sa EDA podá príliš skoro, môže to spôsobiť spomalenie pôrodu, čiže spomalenie otvárania pôrodných ciest. V takomto prípade je potom potrebné podávať ďalšie lieky na podporu kontrakčnej činnosti, čo už je nevýhoda. Nevýhodou môže byť aj to, že počas druhej doby pôrodnej, čiže počas rodenia dieťatka, matka necíti prirodzený pocit tlaku a ťažko sa jej pracuje so svojím telom. Lieky, ktoré sa počas epidurálnej analgézy podávajú – anestetiká –, sa podávajú dlhšiu dobu a každý liek môže prinášať isté riziká ako pre matku, tak aj pre dieťatko. Niekedy sa po podaní epidurálky môžu vyskytnúť nepríjemné bolesti hlavy.

Výhody entonoxu sú ľahká manipulácia, rýchly nástup analgetického účinku. Entonox má okrem analgetického účinku aj sedatívny účinok, preto má vplyv na pocit pokoja u rodičky. Nevýhodou môže byť pocit na zvracanie a celkova nevoľnosť.

Mala by si budúca mamička vytvoriť plán pôrodu? Ak áno, čo všetko by mal obsahovať?

V minulosti som bola tak trocha sklamaná z toho, že si budúce mamičky potrebovali písať pôrodný plán. Mala som pocit, že všetko, o čo si v plánoch žiadajú, by malo byť samozrejmosťou. Teraz zastávam názor, že je vhodné písať si pôrodne priania, aj keď idú ženy rodiť do pôrodníc, ktoré sú rešpektujúce, a to z dôvodu, že som sa stretla s tým, že nie každá matka chce všetko, čo sa bežne v pôrodnych plánoch píše. Zistila som, že nie každá matka si želá napríklad dotepanie pupočníka, ticho na pôrodnej sále, neprerušovaný bonding a pod. Sú ženy, ktoré aj po vysvetlení benefitov si niektoré tieto výhody neželajú. To ma utvrdilo v tom, že je to tiež dôvod na písanie pôrodnych prianí.

Snažím sa na kurzoch prechádzať bod pod bode v pôrodnom pláne. Viackrát som sa stretla s tým, že mamička si napísala body, ktoré boli odporúčané na internete, ale vôbec netušila, prečo sú vhodné. Jednoducho to bolo odporúčane, a tak si to len odpísala, no netušila, aký to má v skutočnosti význam.

Pôrodný plán je právny doklad, preto by mal byť písaný naozaj zodpovedne. Pôrodný plán by mal byť následne prekonzultovaný so zodpovedným lekárom danej pôrodnice, kde sa žena rozhodne rodiť. Mala by tam byť pečiatka, podpis lekára a podpis matky. Je to znak toho, že si celý zoznam bodov spoločne prešli. Určite by mal obsahovať meno danej rodičky, prípadne môže byť doplnené aj meno sprevádzajúcej osoby. Odporúčam aj nejakú formulku, že v prípade ohrozenia zdravia ženy alebo dieťatka matka súhlasí s postupami lekára. Určité body sa dajú slovne zmeniť počas priebehu samotného pôrodu. Napríklad, ak si matka v pôrodnom pláne napísala, že si neželá žiadne lieky na tíšenie bolesti, ale počas prebiehajúcich kontrakcií si uvedomí, že už je vysilená, nevládze, že potrebuje niečo na tlmenie, tak si môže o to požiadať. Pokiaľ ide o skutočne fyziologicky pôrod, podľa mojich skúsenosti sa krásne a v úplnom poriadku dodržiavajú takmer všetky body pôrodných prianí.

Predpôrodná príprava manžel

Čo v prípade, ak by pôrod neprebiehal podľa plánu? Ako sa na to pripraviť?

Záleží na tom, prečo neprebieha podľa plánu. Či je dôvodom nerešpektovanie pôrodného plánu personálom alebo či sa niečo začne komplikovať. Práve pre rešpektovanie jednotlivých bodov pôrodného plánu je dôležitá konzultácia s kompetentným personálom a prediskutovanie si svojich predstáv ohľadom pôrodu. Ak vyjde najavo, že v danej pôrodnici mamičke jej priania nevedia splniť alebo z nejakých dôvodov nesplnia, je potrebné navštíviť inú pôrodnicu, kde je personál voči potrebám rodičky ústretový. Ak sa pôrod začne komplikovať, tak z dôvodov zachovania bezpečia dieťatka alebo matky sa niektoré body pôrodného plánu splniť nebudú môcť. Niektoré však možno áno. Pre matku je určite dôležité, aby bola informovaná o priebehu pôrodu a hlavne vtedy, ak je potrebné niektorý bod z priania nedodržať. Vysvetliť jej, čo sa deje a prečo je nutný nejaký zásah do pôrodu.

Avšak realita môže byť úplne iná. Pre matku je dôležité vedieť, že urobila všetko pre to, aby pôrod bol čo najprirodzenejší, najjemnejší a čo najbezpečnejší. Je dôležité, aby dôverovala sebe, svojej vnútornej sile. Pokiaľ pôrod dopadne inak, ako si ho predstavovala, napríklad akútnou sekciou, je dôležité vedieť prijať daný fakt. To dokáže vtedy, ak je počas nejakých odchýlok v priebehu pôrodu informovaná.

Na záver – slová autorky knihy Hypnopôrod Marie F. Monganovej, s ktorými súzniem: „Mojím snom je, aby všetky ženy poznali radosť z pôrodu, ktorý bude skutočne bezpečný, pohodlný a naplňujúci pre ne aj pre ich dieťa.“

Za rozhovor ďakujeme pôrodnej asistentke Darine Blahutovej. Viac o jej práci a predpôrodných kurzoch sa dozviete na jej webovej stránke alebo na Facebooku.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Rozhovory

Vaše hodnotenie:
(92.4%)