Vyšetrenia v tehotenstve

Vyšetrenia v tehotenstve – zoznam. Kedy sú odbery, ultrazvuk, genetické testy

Tehotenstvo signalizuje v živote ženy nástup viacerých prevratných zmien, na ktoré si treba čím skôr zvyknúť. Tehotná žena sa tiež musí preladiť na nový životný štýl, ktorý zahŕňa veľa nových situácií. Medzi inými sú to aj časté návštevy lekárov z dôvodu potrebných tehotenských vyšetrení. Aj napriek tomu, že zo zákona nie je ani jedno z radu vyšetrení povinné, k tehotenskej poradni sa odporúča pristupovať s potrebnou dávkou zodpovednosti. Ide totiž nielen o zdravie samotnej matky, ale aj postupne sa vyvíjajúceho plodu.

Publikované: 27.05.2024
Aktualizované: 27.05.2024
Obsah článku:

Jednotlivé vyšetrenia v tehotenstve sa viažu na konkrétny trimester tehotenstva, pričom toto kategorizovanie funguje na základe vývojových stupňov plodu. Okrem zdravotného stavu dieťaťa sa, samozrejme, v každej tehotenskej poradni prihliada aj na zdravie matky. Aj napriek tomu, že naplánovanie jednotlivých vyšetrení v tehotenstve má v rukách najmä lekár, je potrebné, aby mala tehotná žena aký-taký prehľad o možnostiach v rámci skríningových, diagnostických, odporúčaných a doplnkových tehotenských vyšetrení. V našom článku ponúkame čo možno najprehľadnejšie zhrnutie najdôležitejších lekárskych prehliadok, ktoré by mala žena počas tehotenstva podstúpiť.

Ako často sa chodí k lekárovi v tehotenstve?

V rámci návštev tehotenskej poradne platí pravidlo, čím bližšie je pôrod, tým častejšie je nutné chodiť na lekárske prehliadky. V prvých 16 týždňoch tehotenstva sa tehotnej žene predpisuje pravidelná kontrola raz za štyri týždne, pričom s odstupom času, a teda medzi 16. až 28. týždňom, sa frekvencia zvyšuje na jednu lekársku prehliadku každé tri týždne. S blížiacim sa pôrodom navštevuje tehotná žena v rozmedzí 28. až 36. týždňa gravidity tehotenskú poradňu každé dva týždne. Kdežto v poslednom mesiaci tehotenstva sú lekárske prehliadky omnoho častejšie, pričom tehotná žena je už odkázaná na tehotenskú poradňu vo vybranej pôrodnici, kde by mal prebehnúť aj samotný pôrod.

Prehliadky u lekára počas tehotenstva nie sú pre tehotnú ženu povinnosťou. Žena má právo lekárske vyšetrenia v tehotenstve podstúpiť, no taktiež má právo ich odmietnuť. Ako dobrá motivácia však slúži fakt, že v prípade pravidelného vynechávania návštev tehotenskej poradne žena stráca nárok na sociálnu dávku pri narodení dieťaťa. Táto strata nároku sa viaže na lekárske vyšetrenia od štvrtého mesiaca tehotenstva, vtedy by už aj žena bez akýchkoľvek tehotenských symptómov mala poznať, že je tehotná.

Ako často sa chodí k lekárovi v tehotenstve?

Tehotenské vyšetrenia v 1. trimestri

V súčasnej dobe je možné získať prvotné potvrdenie tehotenstva, ktoré sa prejavuje príznačnými tehotenskými symptómami, prostredníctvom voľne predajných tehotenských testov. Existuje hneď niekoľko druhov, pričom ženy často volia rôzne typy domácich testov, aby sa väčšmi uistili o pozitívnom výsledku. Nasledovať by však mala lekárska prehliadka u gynekológa, kde prebieha odborné potvrdenie gravidity za pomoci ultrazvuku. Touto cestou sa tiež vylučuje mimomaternicové tehotenstvo. Toto vyšetrenie zvykne prebehnúť niekedy v rozmedzí šiesteho až ôsmeho týždňa gravidity.

Následne prichádza na rad úplne prvé vyšetrenie v tehotenstve, ktorému tiež prislúcha prívlastok „vstupné“. Tehotná žena by ho mala absolvovať medzi ôsmym až desiatym týždňom tehotenstva. Počas tejto lekárskej prehliadky sa vystavuje tehotenská knižka, do ktorej sa v čase celého trvania tehotenstva zaznamenávajú základné údaje o priebehu tehotenstva, no tiež o zdravotnom stave matky a plodu. Toto vstupné vyšetrenie tiež spočíva v oboznámení lekára o stave životného štýlu matky a jej doterajšej anamnéze, ktorá by mohla akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť priebeh gravidity. Gynekológ sa tiež pýta na výskyt vážnych chorôb v rodine oboch rodičov. U pacientky sa zisťuje jej aktuálna hmotnosť, výška, krvný tlak a vývoj tehotenských symptómov, ako sú opuchy, ranná nevoľnosť či bolesti, pričom všetky tieto údaje sa zaznamenávajú do tehotenskej knižky.

Súčasťou vstupného vyšetrenia je tiež gynekologické vyšetrenie ženského pohlavného ústrojenstva, ktoré sa v značnej miere podieľa na udržaní plodu v bezpečí po celú dobu trvania tehotenstva. Ide najmä o uloženie maternice a stav krčka maternice. Pod vstupnú prehliadku tiež spadá odber krvi a moču, pričom tento faktor sa stáva neoddeliteľnou súčasťou každej nasledujúcej pravidelnej kontroly v tehotenstve. Kontroluje sa zloženie moču, ktoré môže dopomôcť k vylúčeniu výskytu preeklampsie a iných ochorení v ženskom organizme, zatiaľ čo krvnými testmi sa zisťuje krvný obraz matky, jej krvná skupina a potenciálna prítomnosť pohlavne prenosných chorôb.

Tehotenské vyšetrenia v 1. trimestri

Rh faktor v krvi a jeho vplyv na tehotenstvo

V rámci tehotenských vyšetrení sa pristupuje k pravidelnému odberu krvi. Už počas vstupného vyšetrenia na začiatku tehotenstva sa vykonávajú laboratórne krvné testy. Tie slúžia nielen na zistenie presnej krvnej skupiny matky, ale aj na zistenie prítomnosti Rh faktoru. Rh faktor je veľmi silná forma antigénu, ktorá sa nachádza na povrchu červených krviniek. Ľudia, ktorých červené krvinky tento antigén obsahujú, majú krv s Rh pozitívnym faktorom. Takéto krvné typy tvoria až 85 % populácie, pričom Rh negatívnych ľudí je len 15 %.

Prečo sa však tento Rh faktor u tehotných žien zisťuje? V prípade, že žena s Rh negatívnym faktorom otehotnie s mužom, ktorý má krv s Rh pozitívnym faktorom, je dosť pravdepodobné, že dieťa zdedí Rh faktor po otcovi. Telo tehotnej ženy nedokáže rozoznať novú formu antigénu v tele, a tým pádom začne produkovať protilátky. Následky tejto reakcie sa môžu prejaviť až pri ďalšom tehotenstve, keď plodu s Rh pozitívnym faktorom začnú protilátky v tele matky ničiť červené krvinky. V dôsledku tejto negatívnej reakcie na plod s iným antigénom môže u dieťaťa vzniknúť anémia, novorodenecká žltačka alebo nejaká forma mozgového poškodenia. Tehotenstvo sa tiež môže skončiť potratom alebo úmrtím plodu v tele matky.

Aby sa v tele tehotnej ženy s Rh negatívnym faktorom nezačali vytvárať protilátky ohrozujúce ďalšie potomstvo, je potrebné po pôrode zaviesť imunoglobulínovú injekciu. Imunoglobulín totiž sám osebe funguje ako protilátka zamedzujúca negatívnemu spôsobu reakcie organizmu matky na „cudzorodú“ krv vyvíjajúceho sa plodu. V záujme prevencie sa však takáto injekcia podáva tehotným ženám už v 28. týždni tehotenstva. Predíde sa tak produkcii protilátok, ktoré by mohli uškodiť v budúcnosti počatým plodom.

Komplexný prenatálny skríning

Pod týmto názvom sa skrýva prvý väčší ultrazvuk a vyšetrenia potrebné na vylúčenie genetických vád. Toto vyšetrenie v tehotenstve sa vykonáva takmer na prelome prvého a druhého trimestra, a to v rozmedzí 10. až 14. týždňa tehotenstva. V rámci ultrazvuku lekár kontroluje tzv. šijové prejasnenie (tiež známe ako nuchálna translucencia). Prostredníctvom tohto faktora je možné odhaliť pravdepodobný výskyt Downovho syndrómu u vyvíjajúceho sa plodu. Ultrazvuk však slúži na vylúčenie akýchkoľvek iných rastových a vývojových odchýlok, ktoré by mohli naznačovať prítomnosť postihnutia plodu.

Tehotná žena tiež absolvuje odber krvi, v ktorej sa prihliada na niekoľko biochemických faktorov. V prvom rade ide o špecifický tehotenský proteín PAPP-A, ktorého znížená hladina môže v prvých dvoch trimestroch tehotenstva potenciálne signalizovať riziko prítomnosti Downovho syndrómu. V materskej krvi sa tiež kontroluje alfafetoproteín (AFP) slúžiaci ako ukazovateľ genetických a vývojových vád plodu. Do úvahy sa tiež berie hormón s názvom voľný estriol (uE3). Ten je produkovaný v tele matky po dobu celého tehotenstva, pričom jeho znížené množstvo poukazuje na postihnutie plodu v dôsledku chromozomálnej vady. Vyhodnotenie týchto ukazovateľov obsiahnutých v krvi tehotnej ženy sa tiež viaže na tzv. triple test, ktorý sa vykonáva v druhom trimestri. Na rozdiel od komplexného prenatálneho skríningu je hradený zdravotnou poisťovňou. Prvotrimestriálny skríning je však z hľadiska výsledkov omnoho spoľahlivejší.

Komplexný prenatálny skríning

Aké vyšetrenia podstúpiť v 2. trimestri?

V druhom trimestri sa zmierňujú tehotenské symptómy, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou života ženy v období prvého trimestra. Dochádza k postupnému vývoju orgánových systémov a miernemu spomaleniu rastu, vďaka čomu je plodu dopriaty dostatok priestoru v maternici na aktívny pohyb vo forme sált a kotrmelcov. Prvé pohyby je možné zachytiť už počas 18. až 20. týždňa gravidity. Tento ukazovateľ sa tak stáva ďalším pravidelne zaznamenávaným faktorom v tehotenskej knižke. Ako sme už vyššie spomenuli, žena v rozmedzí 14. až 27. týždňa tehotenstva navštevuje tehotenskú poradňu každé tri týždne.

Zakaždým sa pristupuje k vyšetreniu krvného tlaku, opuchov končatín a iných častí tela v dôsledku nahromadenia vody v organizme, ale tiež k odberu krvi a moču. Aby bolo možné stanoviť, či je priebeh tehotenstva optimálny, pacientku je potrebné zvážiť. Nadmerné alebo nedostatočné priberanie na hmotnosti môže signalizovať, že niečo nie je v poriadku. Lekár by sa mal tiež dodatočne spýtať na bežný zdravotný stav matky, a to najmä z hľadiska konkrétnych ťažkostí či odchýlok od poslednej lekárskej prehliadky. Všetky zistenia sa zapisujú do tehotenskej knižky. Následne tehotnú ženu gynekológ informuje o tehotenských vyšetreniach, ktoré by mala v nadchádzajúcom období absolvovať.

Morfologický ultrazvuk (druhotrimestriálny skríning)

V priebehu druhého trimestra by mala každá tehotná žena absolvovať v poradí druhý veľký ultrazvukový skríning. Najčastejšie sa vykonáva približne 20. týždni tehotenstva a patrí mu prívlastok morfologický ultrazvuk. Je to tak najmä z toho dôvodu, že sa týmto ultrazvukom zisťujú vývojové procesy plodu. Keďže má už vo veľkej miere vyvinuté všetky orgánové sústavy, kontroluje sa ich stav, na základe čoho je možné zaznamenať akékoľvek vývojové alebo vrodené vady. Skúma sa tiež dynamika rastového procesu plodu či aktivita srdca.

Okrem uvedených faktorov sa v rámci tohto tehotenského vyšetrenia tiež prihliada na objem plodovej vody a uloženie placenty. Vďaka morfologickému ultrazvuku je možné presnejšie stanovenie veku plodu, a teda i termínu pôrodu. Na tento ultrazvuk sa mnohokrát pozývajú aj otcovia, a to najmä z toho dôvodu, že je možné s istotou stanoviť pohlavie plodu. Samozrejme, za predpokladu, že poloha plodu tento úkon neznemožňuje. K dispozícii je 2D čiernobiely ultrazvuk, avšak rodičia si môžu priplatiť za kvalitnejší 3D alebo 4D ultrazvuk, vďaka ktorému získajú oveľa výraznejšie fotky a záznamy o vyvíjajúcom sa bábätku.

Tehotenské vyšetrenia v 2. trimestri

Gravidometria

Gravidometria spočíva v meraní vzdialenosti medzi vrcholom maternice a lonovou kosťou. Výsledky meraní opisujú aktuálnu veľkosť maternice. Získaním týchto výsledkov meraní a ich následným porovnaním s grafmi vzťahujúcimi sa na rastové normy plodu v maternici je možné odhaliť rastové a vývojové odchýlky. Lekár vďaka tomuto vyšetreniu v tehotenstve dokáže stanoviť, či plod zaostáva v raste. Gravidometria sa začína implementovať od 20. týždňa gravidity a vykonáva sa pravidelne po zvyšnú dobu tehotenstva.

Glukózotolerančný test na zistenie tehotenskej cukrovky

Tehotenská cukrovka sa vyskytuje u dvoch až piatich percent tehotných žien, pričom jej odhalenie sa viaže na tzv. glukózový tolerančný test. Každá tehotná žena by ho mala absolvovať v rozpätí 24. až 28. týždňa gravidity. Lekárske vyšetrenie spočíva v odbere krvi v rozličných časových intervaloch v priebehu jedného dopoludnia. Po príchode do ambulancie sa uskutočňuje prvotný odber krvi, na základe ktorého sa zisťujú aktuálne hodnoty glykémie. Následne tehotná žena vypije 75 gramov roztoku glukózy a kyseliny citrónovej, pričom po jednej až dvoch hodinách sa opäť odoberie vzorka krvi. Výsledky glykémie odzrkadľujú rýchlosť vstrebávania cukrov v organizme tehotnej pacientky.

Ak sa tehotenská cukrovka u ženy potvrdí, je potrebné do životného štýlu implementovať diétu, na základe ktorej by sa mala tehotná žena pravidelne stravovať, pričom najdôležitejším aspektom je eliminácia cukrov v čo najväčšej možnej miere a sledovanie príjmu sacharidov. Inzulín sa pri tehotenskej cukrovke nezvykne podávať, avšak v prípade vysokých hodnôt cukru v krvi sa pristupuje aj k tomuto kroku. Čo sa týka ďalšieho vývoja tehotenskej cukrovky, netreba sa obávať dlhodobých problémov po zvyšok života. Sama totižto zmizne.

Glukózotolerančný test na zistenie tehotenskej cukrovky

Cervikometria

Ide o palpačné a ultrazvukové vaginálne vyšetrenie zamerané na stav krčka maternice, ktoré sa vykonávajú najčastejšie od 22. až 24. týždňa tehotenstva za pomoci vaginálnej ultrazvukovej sondy. Takáto forma vyšetrenia slúži na predpovedanie potenciálneho predčasného pôrodu, ktorý je možné odhaliť skôr ako tehotná žena začne pociťovať prvé príznaky. Zlyhanie „uzáverovej“ schopnosti krčka maternice mnohokrát spôsobuje zvýšená produkcia plodovej vody v tele matky. Cervikometria patrí medzi špecifické vyšetrenia v tehotenstve, ktoré môže lekár implementovať do pravidelných prehliadok v rámci tehotenskej poradne, no môže sa rozhodnúť aj pre jej vynechanie, pričom k cervikometrii pristúpi až vtedy, keď u gravidnej pacientky vznikne dôvod na jej absolvovanie.

V treťom trimestri je tehotenských vyšetrení viac

Tretí trimester sa vyznačuje výraznými pokrokmi vo vývoji plodu, čo si tiež vyžaduje častejšie návštevy tehotenskej poradne. Od 28. týždňa tehotenstva dochádza k rozvoju mozgu a zmyslov bábätka, pričom práve v týchto aspektoch môže dochádzať k odchýlkam od optimálneho vývinu. Je preto veľmi dôležité dodržiavať pravidelnosť lekárskych kontrol. Tie totiž môžu i v posledných štádiách tehotenstva odhaliť zmeny v zdravotnom stave plodu, ktoré by mohli spôsobiť vznik komplikácií pri pôrode. Niekedy v priebehu 33. až 34. týždňa žena absolvuje tehotenskú poradňu, v ktorej je jej odovzdané tlačivo s predpokladaným termínom pôrodu, pričom tento dokument poslúži pri vybavovaní materskej dávky.

Je potrebné si tiež zapamätať, že od 37. týždňa gravidity pacientka začína navštevovať tehotenskú poradňu vo zvolenej pôrodnici. V tomto čase tehotná žena chodí na lekárske prehliadky aj viackrát do týždňa. Po konzultácii s lekárom je možné podstúpiť doplnkové vyšetrenia, ako sonografia alebo vyšetrenie srdcovej funkcie bábätka. Potrebné je absolvovať odbery krvi, na základe ktorých je možné vylúčiť anémiu alebo iné infekcie prítomné v krvi tehotnej ženy. Tehotenské poradne v posledných týždňoch tehotenstva tiež slúžia na prípravu pôrodného plánu. Súčasťou tohto plánovania nie je len spôsob, akým bude dieťatko porodené, ale tiež nevyhnutnosť epidurálnej anestézie a iných pomôcok v zmysle tlmenia pôrodných bolestí.

Tehotenské vyšetrenia v 3. trimestri

Veľký ultrazvuk s flowmetriou

V poradí tretí veľký ultrazvuk, ktorý by mala každá tehotná žena podstúpiť, pripadá približne na 30. týždeň tehotenstva. Ide o detailnú lekársku prehliadku polohy placenty a jej podmienok, ktoré by mali byť pre bábätko čo najoptimálnejšie. Kontroluje sa tiež poloha plodu, frekvencia srdečného tepu a objem plodovej vody v placente. V prípade plodu dochádza k meraniu jednotlivých parametrov, na základe ktorých je možné vypočítať predpokladanú váhu plodu. Ukazovateľmi predurčujúcimi hmotnosť vyvíjajúceho sa bábätka sú najmä časti tela, ako hlavička, bruško a dĺžka stehennej kosti. Súčasťou tretieho ultrazvuku je aj palpačné vyšetrenie vagíny. Konkrétne ide o krček maternice, pričom sa dôležitosť prikladá najmä na jeho dĺžku, konzistenciu a stav ústia kanála, ktorý smeruje od maternice do pošvy.

Súčasťou veľkého ultrazvuku v treťom trimestri zvykne byť aj vyšetrenie nazývané flowmetria. Kontroluje sa funkčnosť prietoku krvi pupočníkovou cievou, pričom sa prihliada aj na iné cievy dôležité pre zdravý priebeh posledných týždňov tehotenstva, a to ako pre plod, tak i pre matku. Nedostačujúca funkčnosť placenty by totiž mohla vo veľkej miere ovplyvniť správny vývin plodu v maternici. Aj napriek tomu, že ide o doplnkové vyšetrenie, je plne hradené zdravotnou poisťovňou.

Test na streptokoka B

V rozpätí 35. až 38. týždňa gravidity by mali tehotné ženy podstúpiť ster z pošvy, na základe ktorého je možné odhaliť prítomnosť streptokoka skupiny B v ich organizme. V prípade odhalenia tejto nákazy v tele budúcej matky je potrebné ihneď nasadiť antibiotiká, pretože len tak je možné predísť prípadnému infikovaniu bábätka v priebehu vaginálneho pôrodu. Aj napriek tomu, že pre dospelého človeka streptokok skupiny B nie je rizikom, včasné vnútrožilové podanie antibiotík dokáže zabrániť fatálnym následkom, ktoré táto nákaza predstavuje pre novorodenca.

Krvné testy v tehotenstve

Kardiotokografia (CTG)

Kardiotokografické vyšetrenie sa vykonáva v tehotenskej poradni od 37. týždňa, a teda už vo vybranej pôrodnici. Ide o lekársku kontrolu funkcie srdca bábätka a napätia maternicových stien. Počas tohto vyšetrenia sú tehotnej žene na bruško priložené elastické diódové pásy, vďaka ktorým je možné zaznamenať ozvy plodu a zároveň i maternice. Hoci ide o približne polhodinové vyšetrenie, netreba sa ho vôbec obávať. Kardiotokografia je čoraz frekventovanejšia v čase po 40. týždni tehotenstva a stáva sa súčasťou oxytocínového záťažového testu. V tomto období vyšetrenie podstupuje tehotná žena aspoň každý tretí deň, aby bolo možné zachytiť akékoľvek kontrakcie maternice naznačujúce blížiaci sa pôrod.

Oxytocínový záťažový test

Vyššie zmienená kardiotokografia zvykne byť súčasťou oxytocínového záťažového testu, ktorý očakáva tehotné ženy po 40. týždni tehotenstva. Lekár ho robí najmä vtedy, keď žena 10 dní prenáša tehotenstvo. Okrem prenášania sa však k tomuto testu pristupuje aj v prípade tehotenských komplikácií, v dôsledku ktorých je potrebné skontrolovať schopnosť bábätka zvládať záťaž, ktorá sa viaže na pôrodný proces. Oxytocínový záťažový test tiež poukazuje na schopnosť maternice spustiť pôrod prirodzeným spôsobom. Počas tohto testu sú funkcie bábätka monitorované prostredníctvom kardiotokografie, pričom postupne sú do organizmu tehotnej ženy podávané dávky oxytocínu. Treba si však uvedomiť, že oxytocín je práve látkou, ktorá podstatným spôsobom vplýva na maternicu, a teda nie je vylúčené, že počas oxytocínového testu dôjde k spusteniu pôrodnej činnosti.

Oxytocínový záťažový test

Diagnostické tehotenské vyšetrenia

Okrem skríningových vyšetrení existujú aj diagnostické vyšetrenia v tehotenstve, ktoré slúžia na odhalenie akýchkoľvek vrodených vád plodu. Tieto lekárske prehliadky nie sú bežné u každej ženy, a teda ich nemusí nevyhnutne podstúpiť. U niektorých žien, ktorých potomkovia majú vyššiu pravdepodobnosť výskytu chromozomálnej vady, sú odporúčané. Avšak ako ktorékoľvek iné tehotenské vyšetrenie, aj skupinu diagnostických prehliadok môže žena kedykoľvek odmietnuť. Keďže pri ich vykonávaní dochádza k invazívnym postupom, diagnostické vyšetrenia predstavujú istú dávku rizika.

Do tejto kategórie tehotenských vyšetrení patrí amniocentéza, a teda odber plodovej vody prostredníctvom ihly vpichnutej do placenty cez brušnú stenu matky. Keďže dochádza k priamemu zásahu do prostredia, v ktorom sa vyvíja plod, môže takýto postup predstavovať isté riziko. To sa môže prejaviť formou infekcie placenty, ale i spontánneho potratu. Takýmto spôsobom sa zisťuje napríklad výskyt Downovho syndrómu. Podobne invazívnou metódou sa pristupuje aj k odberu chóriových klkov, na základe ktorých je možné odhaliť akékoľvek genetické odchýlky plodu. Toto diagnostické vyšetrenie je okrem vpichu cez brušnú stenu možné vykonať aj cez vaginálny otvor. K takémuto druhu odberu sa pristupuje až po indikácii stanovej predošlými tehotenskými vyšetreniami.

Do kategórie diagnostických vyšetrení v tehotenstve tiež patrí tzv. kordocentéza, ktorá spočíva v odbere krvi z pupočníka. Vykonáva sa najčastejšie až po predošlej indikácii, pričom lekári sa k nej uchyľujú až po 18. týždni tehotenstva. Kordocentézu lekári vykonávajú za pomoci ihly, ktorú vpichujú do brušnej steny. Následne sa odoberie krv z pupočníka, prostredníctvom ktorej sa dá dopracovať k informáciám o potenciálnej prítomnosti genetických ochorení či vrodených vád plodu. Miera rizika je podobná ako u amniocentézy.

Diagnostické tehotenské vyšetrenia

Neexistujú povinné tehotenské vyšetrenia

Na Slovensku neexistuje niečo ako povinné vyšetrenie v tehotenstve. Všetky uvedené lekárske kontroly a vyšetrenia sú odporúčané, pričom žena má právo ich podstúpiť, no rovnako ich môže aj odmietnuť. Platí to pre veľké ultrazvuky, ale aj pre doplnkové vyšetrenia, ktoré slúžia na odhalenie vývojových vád alebo iných diagnóz. V záujme zdravia vyvíjajúceho sa plodu, ktoré sa nedokáže brániť a rozhodovať, ktoré vyšetrenia podstúpi, je vhodné zvážiť čo najpravidelnejšiu návštevu tehotenskej poradne, ktorá je z veľkej časti krytá zdravotným poistením. Len prostredníctvom lekárskych vyšetrení je totiž možné zabrániť stavom, ktoré môžu riadne skomplikovať priebeh pôrodu.

Nezabúdajte na preventívne prehliadky!

Popri návštevách tehotenskej poradne môže tehotná žena veľmi ľahko zabudnúť na preventívne prehliadky u iných špecialistov alebo u svojho vlastného všeobecného lekára. Aj napriek tomu, že budúca mamička u gynekológa pravidelne podstupuje vyšetrenia a kontroly zdravotného stavu, je potrebné, aby navštívila aj svojho obvodného lekára. V tomto prípade je lepšie poradiť sa s gynekológom, ktorý odporučí najvhodnejší termín návštevy všeobecného lekára v priebehu tehotenstva.

Čo sa týka špecialistov, počas tehotenstva je potrebné absolvovať aspoň dve preventívne prehliadky v zubnej ordinácii. Obe vyšetrenia sú hradené zdravotnou poisťovňou, takže sa netreba obávať vysokých výdavkov. Samozrejme, tento aspekt záleží od toho, akého zubného lekára žena navštevuje. Niektorí ľudia sa možno zamýšľajú, prečo je práve zubné vyšetrenie také dôležité v živote tehotnej ženy. Aj najmenší zubný kaz spôsobujúci vznik zápalu v organizme môže totiž vážne ohroziť bábätko. K zubárovi by mala tehotná žena ísť začiatkom druhého trimestra, pričom druhú preventívnu prehliadku by si mala naplánovať približne na 30. až 32. týždeň tehotenstva.

Vyšetrenie zubov v tehotenstve

Tehotenská poradňa a počet ultrazvukov – skúsenosti

Čo sa týka počtu ultrazvukov absolvovaných v tehotenskej poradni, skúsenosti diskutujúcich matiek sa líšia. Kým niektoré podstupovali ultrazvuk na každej lekárskej prehliadke, u iných lekár vykonal len jeden ultrazvuk na potvrdenie tehotenstva a veľké ultrazvuky, ktoré prepláca zdravotná poisťovňa. Niektoré ženy však podstúpili len jeden, čo sa zdá byť dosť málo. Podľa všetkého ide o rozdiely medzi jednotlivými lekármi, ktorí majú rozličný prístup ku kontrole tehotných žien a ich bábätiek. Viaceré mamičky zdôraznili, že je lepšie otázku počtu absolvovaných ultrazvukov prekonzultovať s konkrétnym lekárom. Každá mamička na Slovensku má totiž nárok na tri ultrazvuky hradené zdravotnou poisťovňou, pričom o tento nárok by nemali byť oberané svojimi lekármi v tehotenskej poradni.

Vyšetrenia v tehotenstve skúsenosti Modrykonik

Vyšetrenia v tehotenstve diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Priebeh tehotenstva nemusí byť vždy príjemný, a preto je veľmi dôležité čo i len najmenšiu zmenu vo svojom zdravotnom stave spomenúť počas pravidelnej návštevy tehotenskej poradne. Aj napriek tomu, že tehotnej žene nikto nemôže lekárske prehliadky nanútiť, je v záujme jej vlastného zdravia, ale i pohody vyvíjajúceho sa bábätka, aby pristupovala k vyšetreniam v tehotenstve zodpovedne a vzorne. V našom článku sme zhrnuli najdôležitejšie vyšetrenia, ktoré by mala absolvovať každá tehotná žena, pričom sme sa sústredili aj na zopár doplnkových lekárskych prehliadok nápomocných pri odhaľovaní vrodených vád. Ďalšie zaujímavé fakty sme obsiahli v sekcii otázok a odpovedí. Akékoľvek iné otázky, pripomienky alebo skúsenosti sú vítané v sekcii komentárov pod článkom.

Ak prebieha popôrodná rekonvalescenčná doba, resp. šestonedelie bez akýchkoľvek problémov, gynekologickú kontrolu by mala čerstvá mamička absolvovať po šiestich až ôsmich týždňoch od pôrodu. Toto obdobie vo svojej podstate predstavuje celé trvanie šestonedelia. V prípade, že sa vyskytnú nejaké komplikácie v podobe vaginálneho krvácania či infekcie pôrodných rán, odporúča sa okamžité kontaktovanie gynekológa alebo návšteva najbližšej pohotovosti, aby sa predišlo potenciálnemu zhoršeniu zdravotného stavu.

Primárne sa pri výpočte termínu pôrodu vychádza z presného dňa začiatku poslednej menštruácie pred potvrdením tehotenstva, hoci počítať sa môže aj v závislosti od dátumu počatia. Tento dátum dokáže presne určiť len máloktorá žena. Presnejší termín pôrodu sa odvádza v neskorších štádiách pôrodu od postupného vývinu plodu zisťovaného prostredníctvom ultrazvukových vyšetrení.

Áno, vo veľkej miere to závisí od konkrétnej poisťovne, pod ktorú pacientka spadá, no existuje niekoľko tehotenských vyšetrení, ktoré vo všeobecnosti nie sú hradené zo zdravotného poistenia, a teda si ich musí pacientka pokryť z vlastných úspor. Zaraďujeme k nim napríklad prvý ultrazvukový skríning v 10. týždni tehotenstva, pričom aj v prípade toho druhého, tzv. morfologického ultrazvuku je poisťovňou pokrytá len základná časť vyšetrenia. Akékoľvek rozširujúce vyšetrenia alebo doplnkové služby sa viažu na priamu platbu pochádzajúcu z pacientkinej peňaženky, čo platí aj pre 3D alebo 4D ultrazvuk, z ktorého si nastávajúci rodičia odnášajú spomienku v podobe fotografie alebo videonahrávky. Poisťovňa tiež nehradí NIPT test, a teda neinvazívny genetický test, ktorý slúži na odhalenie vývojových odchýlok plodu.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(91.2%)