Jonášova metóda

Jonášova metóda – kalkulačka na výpočet počatia. Skúsenosti hovoria, že funguje

Jonášova metóda počatia nie je žiadnym výmyslom modernej medicíny. Vznikala ešte v druhej polovici 20. storočia a autorom je slovenský lekár MUDr. Eugen Jonáš, ktorý jej účinnosť overoval výskumami počas 34 rokov svojej lekárskej praxe. Na základe štatistík dosahuje táto metóda úspešnosť až 98,6 %. Na základe určitých zákonitostí umožňuje táto metóda vypočítať prirodzené neplodné dni a tiež plodné dni ženy. Nevychádza však len zo samotného menštruačného cyklu, ale tiež funguje na individuálnom biorytme ženy. Výpočet súvisí tiež s lunárnou fázou Slnka a Mesiaca. Jonášova metóda umožňuje výpočet pohlavia – vhodný termín pre splodenie chlapca alebo dievčaťa a taktiež určiť obdobie pre splodenie životaschopného dieťaťa. Ako Jonášova metóda funguje? Aké skúsenosti s ňou majú páry?

Publikované: 29.05.2023
Aktualizované: 08.12.2023
Obsah článku:

Hlavným dôvodom vzniku tejto metódy bolo, aby pomohla ženám úspešne otehotnieť. Jonášova metóda si zakladá na prirodzenom počatí dieťaťa. Okrem toho tento unikátny výpočet má za účel eliminovať potraty, znížiť počet bezdetných manželstiev a zvyšovať pôrodnosť zdravých a donosených detí. Účinnosť tejto metódy je overená na pôrodníckych klinikách po celom svete a funguje už viac ako 60 rokov. Všetky výpočty prebiehajú na základe individuálnych biorytmov ženského tela a sú teda úplne personalizované. Od 90. rokov na Slovensku úspešne funguje Centrum Jonas International, čo je jediné oficiálne centrum, ktoré umožňuje realizovať výpočet počatia touto metódou.

Ako Jonášova metóda funguje?

Samotná metóda je aplikovaná na každú ženu individuálne. Jonášova metóda alebo tiež metóda Prirodzenej regulácie počatia funguje na princípe špecifických biologických rytmov. Jeden biorytmus závisí od plodných dní ženy na základe menštruácie. Ten druhý je založený na individuálnych výpočtoch pre každú ženu a súvisí s presným dátumom a časom narodenia ženy. Okrem týchto dvoch nezávislých biologických rytmov MUDr. Eugen Jonáš poukázal, že na úspešnosť počatia môže mať vplyv aj lunárny cyklus (astrológia). Ten má súvis s fázami a pozíciami Mesiaca i Slnka. Je založený na predpoklade, že optimálny čas pre otehotnenie ženy je vtedy, keď sú Slnko a Mesiac v takej polohe, ako keď sa konkrétna žena narodila.

K rozvoju tejto metódy doktorom Jonášom viedla predovšetkým motivácia eliminovať interrupcie a potraty v tehotenstve. Snahou Jonášovej metódy je tiež zamedziť tomu, aby ženy museli pre potrebu „neotehotnieť“ využívať antikoncepčné látky. Výpočtom plodných dní je zas snaha zabezpečiť, aby klesal počet bezdetných manželstiev.

Od roku 1957 doktor Jonáš podrobil metódu testovaniu v praxi. Uskutočnilo sa viac ako 8 000 pôrodov na klinikách v Nitre, Bratislave, Trnave a Piešťanoch, keď bola táto metóda aplikovaná. Do roku 1968 bola úspešnosť metódy na úrovni 96 %, pričom následne bolo v priebehu 2 rokov spracovaných viac ako 30 000 žiadostí na výpočet – prirodzene neplodných dníurčenie pohlaviaprirodzene plodných dní a počatie životaschopného dieťaťa. Celkovo výskum prebiehal 34 rokov. Postupne úspešnosť narastala Jonášova metóda – kalkulačka na výpočet jednotlivých kategórií dnes dosahuje úspešnosť až 98,6 %.

Ako Jonášova metóda funguje?

Prirodzená regulácia počatia – výpočet

Tento výpočet realizuje oficiálne jedine Centrum Jonas International (patent) a jednotlivé výpočty sú spoplatnené. Služby sú dostupné aj online. Pri konkrétnom výpočte platia určité špecifické zákonitosti, obmedzenia alebo kritériá, ktoré je potrebné rešpektovať. K realizácii samotných výpočtov je potrebné disponovať konkrétnymi číselnými údajmi. Napríklad pre výpočet plodných dní alebo určenie chlapca či dievčaťa budete potrebovať – dátum a rok narodenia, čas narodenia ženy, miesto narodenia a daný rok, pre ktorý chcete plodné dni vypočítať. Údaje chlapa nie sú pre výpočet potrebné.

Je tiež dôležité povedať, že metóda je primárne určená párom, kde nie je prítomná žiadna fyziologická príčina neplodnosti. Žena musí mať funkčný aspoň jeden vaječník, vajíčkovod a tiež maternicu. V prípade chlapa musí mať spermiogram aspoň minimálne hodnoty zaručujúce prítomnosť funkčných spermií. V prípade, že tieto zásady nie sú dodržané, je prirodzené splodenie dieťaťa nemožné. Ak sa však páru nedarí počať, no zdá sa, že zdravotné indikácie nenasvedčujú úplnú neplodnosť, výpočet počatia Jonášovou metódou môže byť jedným zo spôsobov, ako zistiť, kedy je optimálny čas na pokusy o prirodzené počatie.

Jonášova metóda – určenie pohlavia

Chcem dievčatko, Jonášova metóda pomôže? Práve snaha o zistenie optimálnych termínov pre počatie dievčaťa alebo chlapca vedie mnohé páry k tomu, aby Jonášovu metódu vyskúšali. Ideálna je pre páry, ktoré už dieťa majú a je zrejmé, že nemajú problém s otehotnením. Na základe dodaných údajov sa vypracuje kalkulácia, ktorá obsahuje plán počatia na 12 kalendárnych mesiacov. Súčasťou plánu bude stanovenie presných termínov, ktoré sú ideálne pre počatie dievčaťa alebo chlapca.

Jonášova metóda – neplodné dni

Výpočet prirodzene neplodných dní stanovuje termíny, kedy nechránený pohlavný styk nevedie k počatiu. Tento výpočet Jonášovou metódou je určený pre tie páry, ktoré neplánujú počať dieťa. Vychádza z prirodzených cyklov ženy a je nezávislý od menštruácie. Vhodný je pre ženy, ktoré ešte tehotné neboli, ale aj pre ženy po pôrode. Kalkulácia vypočíta plán prirodzene neplodných dní na 12 mesiacov od dátumu poslednej menštruácie. Táto metóda je určená výhradne pre ženy či páry, ktoré nechcú využívať žiadny druh antikoncepcie a nechcú zapríčiniť vznik nechceného tehotenstva.

Jonášova metóda – plodné a neplodné dni

Jonášova metóda – plodné dni

Ide o najžiadanejší výpočet touto metódou. Vďaka kalkulácii pacientka presne vie, kedy sú jej plodné dni. Jonášová metóda počatia je v tomto prípade určená pre páry, ktoré sú zdravé a snažia sa otehotnieť alebo sa pokúšajú o počatie, no nedarí sa im. Ako spomíname vyššie, žena musí mať funkčný aspoň jeden vaječník s vajíčkovodom a zdravú maternicu. U chlapa nesmie byť zaznamená znížená hodnota produkcie spermií. V prípade niektorých organických ochorení alebo stavov „sterility“ u muža alebo ženy však výpočty môžu byť taktiež úspešné a po snahách môže dôjsť k úspešnému počatiu. A to aj v prípadoch, že sa nedarilo partnerom otehotnieť niekoľko rokov.

Plodné dni sa Jonášovou metódou určujú individuálne na základe biologických rytmov ženy. Vypočítané sú plodné dni na celých 12 kalendárnych mesiacov. Samozrejme, aj výpočet tejto metódy je oficiálne spoplatnený. Ak hľadáte kalkulačku Jonášovej metódy, na tomto internetovom odkaze nájdete dostupnú verziu, ktorá neobsahuje také detailné charakteristiky ako samotný oficiálny výpočet. Stanoví však plodné dni a dokonca určí termíny pre splodenie daného pohlavia.

Jonášova metóda – životaschopné dieťa

Tento výpočet je primárne určený pre ženy, ktoré mali problémy pri predošlom počatí alebo sa objavili komplikácie v podobe potratu (interrupcia), predčasného pôrodu, došlo k úmrtiu dieťaťa po pôrode, alebo sa vyskytli degeneratívne poruchy a ochorenia. Týmto výpočtom sa stanoví plán a určia optimálne plodné dni pre počatie životaschopného dieťaťa. Tehotenstvo by tak malo byť riadne donosené a priebeh by mal byť bez väčších komplikácií.

Jonášova metóda – životaschopné dieťa

Úspešnosť je vysoká

Ako je Jonášova metóda úspešná v praxi? Sám autor Jonášovej metódy uviedol, že spoľahlivosť bola v praxi overená na vzorke viac ako milión prípadov v rôznych častiach sveta. Na základe oficiálnych údajov uvedených na oficiálnej stránke Centrum Jonas International je úspešnosť Jonášovej metódy prirodzeného počatia až 98,6 %.

Napriek vysokej úspešnosti a tomu, že na rôznych klinikách a univerzitách po celom svete bol výpočet Jonášovej metódy vedecky i akademicky uznaný, na Slovensku je stále veľká časť gynekológov a kliník, ktoré výpočet prirodzenej regulácie počatia na základe Jonášovej metódy nepovažujú za hodnotný alebo pre nich nie je smerodajný.

MUDr. Eugen Jonáš

Doktor Eugen Jonáš sa narodil 6. novembra 1928 v Nových Zámkoch a vyštudoval medicínu na univerzite v Bratislave. Neskôr v Prahe na Karlovej univerzite absolvoval odborné skúšky zo psychiatrie. Vo svojej psychiatrickej praxi sa snažil pri práci s psychiatrickými pacientmi vždy využívať inovatívne metódy. Využíval muzikoterapiu, už vtedy praktizoval dýchacie cvičenia, jogu a poukazoval na ich pozitívny vplyv. Neskôr sa začal venovať skúmaniu biorytmov a ich vplyvov na život ľudí i fungovanie celého sveta.

K skúmaniu problematiky prirodzeného počatia detí doktora Jonáša prinútili poznatky o veľkom množstve spontánnych alebo klinických potratov a tiež legislatívne zmeny, ako potratový zákon v Maďarsku. Ako veriaci človek mal potrebu potratom predchádzať a zároveň eliminovať počet bezdetných manželstiev. K zlomu pri hľadaní zákonitostí biorytmov a problematiky počatia dieťaťa došlo 15. 8. 1956 (deň Nanebovzatia Panny Márie). Metódu a výpočty podroboval skúmaniu a detailne ju rozpracoval. V roku 1971 bol po prvýkrát navrhovaný vedcami z Kolumbijskej univerzity na zisk Nobelovej ceny. V 90. rokoch založil na Slovensku Centrum Jonas International, kde sa výpočtom touto metódou venuje. Ide o jediné stredisko tohto druhu na svete. Neskôr bol na zisk Nobelovej ceny navrhnutý aj v roku 2000.

Jonášova metóda – skúsenosti

Na základe dostupných informácií vo fórach a internetových diskusiách je možné Jonášovu metódu považovať za odporúčanú. Viacerí diskutujúci komentujú, že im výpočet Jonášovou metódou pomohol s počatím potomka. Niektorí však kritizujú, že výpočet plodných dní bol stanovený nepresne a k oplodneniu došlo mimo výpočtov alebo sa im nedarí naďalej. Takisto sa názory rozchádzajú v prípade určovania pohlavia dieťaťa. Vo všeobecnosti však prevažujú skôr pozitívne skúsenosti s Jonášovou metódou prirodzeného počatia.

Jonášová metóda skúsenosti Modrykonik
Jonášová metóda skúsenosti Modrykonik

Jonášová metóda diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Chceli by ste presne vedieť, kedy sú vaše plodné dni? Stretli ste sa už s Jonášovou metódou v praxi? Vyskúšali ste tento špecifický výpočet? Aké sú vaše skúsenosti? Budeme radi, ak sa o vaše názory, rady, odporúčania a tipy podelíte v diskusii pod článkom. Vďaka vašim názorom v komentároch môžete pomôcť ostatným ženám a budúcim rodičom, ktorí sa o túto metódu výpočtu plodných dní, antikoncepcie, určenia pohlavia alebo životaschopnosti dieťaťa zaujímajú. Je pre vás Jonášova metóda zaujímavou možnosťou?

Nie, v prípade, že má žena funkčné reprodukčné orgány (je nutné mať funkčný aspoň jeden vaječník s vajíčkovodom a maternicu) v rámci jej cyklu vždy existujú plodné dni. Doktor Jonáš tiež poukazuje na to, že nie je pravidlom, že plodné dni musia byť signifikantné pre stred menštruačného cyklu. Na základe Jonášovej metódy je možné vypočítať, kedy presne má žena plodné dni, teda kedy má počatie najvyššiu pravdepodobnosť. Napriek tomu, že nie vždy sa v danom cykle na základe biorytmov musia objaviť vhodné termíny počatia, skôr či neskôr sa objavia.

Existujú štyri druhu výpočtov – neplodné dni (antikoncepcia), plodné dni, určenie pohlavia a životaschopné dieťa. V každom prípade sú potrebné údaje ženy, a to dátum a rok narodenia, čas narodenia (ideálne čo najpresnejší časový údaj), miesto narodenia a daný rok, pre ktorý chcete poznať optimálne dni pre počatie.

Na základe posledných oficiálnych štatistík je úspešnosť výpočtov Jonášovou metódou približne 98,6 %.

Áno, výpočtom pre plodné dni, určenie pohlavia alebo životaschopnosti dieťaťa je možné tiež stanoviť, kedy je vhodný termín pre počatie dvojčiat. Tento výpočet je však veľmi komplikovaný a nie je možné garantovať úspešné počatie dvojčiat.

Čínsky kalendár na určenie pohlavia ja jednou z overených metód, ktoré umožňujú stanoviť, aké pohlavie bábätka tehotná žena čaká. Spoľahlivosť je niekde na úrovni 85 až 99 %. Pre výpočet je dôležité poznať vek narodenia ženy a presný dátum alebo aspoň mesiac počatia dieťatka. Týmto sa zistí lunárny vek v čase splodenia potomka a na základe čínskeho lunárneho kalendára sa určí, či žena čaká chlapca alebo dievča.


Komentáre
Michaela 10.Jul.2023
"Snahou Jonášovej metódy je tiež zamedziť tomu, aby ženy museli pre potrebu „neotehotnieť“ využívať antikoncepčné látky. Výpočtom plodných dní je zasa zabezpečiť, aby klesal počet bezdetných manželstiev." Myslím, že pán Jonáš bude veriaci a možno je to predchodca pani Záborskej alebo proste potreboval len dobrý biznis plán. Neviem nakoľko mu vyšiel, ale skôr ako minúť na toto peniaze tak si nakúpim žreby a budem stierať. Tá úspešnosť je síce pozoruhodná, ale totálne zbytočná. Ide len o princíp presvedčiť spôsobom pokus/omyl okolie o tom, že to funguje. Ale budiš, máme demokraciu.

Odpovedať

Monči 19.Jul.2023
Čítala som si o tom teda dosť aj názory žien v diskusiách. Hlavne ten výpočet, že v tento deň to robte, bude zdravé dieťa, to mi príde ako nonsens. :D Ale šokuje ma, koĺkým ženám to fungovalo. Neviem, čo si o tom úprimne myslieť. Možno pre páry, ktoré sa dlho snažia to ozaj môže byť nápomocné alebo to je nejaká psychologická vzpruha, že teraz sa to podarí, je to vypočítané, takže dajme do toho všetko :-)))

Odpovedať

Dorota 11.Jun.2024
Chcem biť tehotná nemôžem otehotnieť možeťe mi pomosť otporučať mi dačo

Odpovedať

Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(94.2%)