Cisársky rez

Cisársky rez v celkovej alebo spinálnej anestézii. V ktorom týždni sa robí a aké sú skúsenosti

Ukážkový priebeh prirodzeného pôrodu je snom snáď každej ženy. Existujú však faktory, pre ktoré sa môže tento sen v momente skomplikovať, a vtedy prichádza na rad pôrod cisárskym rezom. Kým v dávnej minulosti sa sekcia aplikovala len v prípade, že žena počas pôrodu zomrela, a teda bolo potrebné zachrániť dieťa, dnes sa cisársky rez vykonáva z toho dôvodu, aby sa predišlo akýmkoľvek komplikáciám počas príchodu bábätka na svet.

Publikované: 26.06.2023
Aktualizované: 15.12.2023
Obsah článku:

V čom spočíva cisársky rez, ako prebieha, v ktorom týždni sa robí plánovaný cisársky rez, ako dlho trvá hojenie jeho následkov, ale aj ďalšie dôležité informácie o anestéziologických spôsoboch v rámci tejto formy pôrodu sme zhrnuli v nasledujúcich odsekoch nášho článku.

Čo je to cisársky rez?

Cisársky rez je bezpečným zákrokom, ktorý spočíva v chirurgickom prerezaní brušnej steny a maternice tehotnej ženy, a následnom vyňatí plodu cez vytvorený otvor. K tejto forme pôrodu najmä v prípade, že dôjde počas pôrodu alebo ešte počas tehotenstva k nejakým komplikáciám, ktoré môžu potenciálne ohroziť život matky či dieťaťa.

V spoločnosti sa dlhodobo šíri presvedčenie, že cisársky rez je akýmsi jednoduchším spôsobom pôrodu. Aj keď sú názory ľudí rozličné, pravdou je, že aj počas operačného zákroku, akým je cisársky rez, môže dôjsť k množstvu rôznych problémov, pričom hojenie matky sa v porovnaní s klasickým pôrodom často považuje za bolestivejšie, zložitejšie i zdĺhavejšie.

Čo je to cisarsky rez?

Kedy sa robí plánovaný cisársky rez?

Indikácie pre cisársky rez môžu byť rôzne. V niektorých zahraničných krajinách sa môže pre cisársky rez rozhodnúť aj samotná tehotná žena, pričom odôvodnenie spočíva zväčša v povestnom ľahkom priebehu tohto operačného zákroku s cieľom privedenia dieťatka na svet. Na Slovensku však možnosť cisárskeho rezu musí posúdiť lekár. V našej krajine nie je možné vykonať cisársky rez na vlastnú žiadosť bez relevantného odôvodnenia a jeho posúdenia lekárom.

Žena môže cisárskym rezom rodiť len vtedy, keď sa preukáže možné riziko hroziace v priebehu vaginálneho pôrodu. K cisárskemu rezu sa môžu prikloniť lekári v situácii, keď počas tehotenstva alebo pred ním spozorujú a identifikujú potenciálne riziká neumožňujúce priebeh prirodzeného pôrodu, a teda ohrozujúce nielen tehotnú ženu, ale aj dieťatko.

K najčastejším príčinám plánovaného cisárskeho rezu patrí vysoký vek ženy v čase prvého pôrodu, úzka panva vzhľadom na veľkosť embrya, trvalé, rizikové ochorenia pľúc či srdca tehotnej ženy, dlhodobé problémy s bedrovými kĺbmi, vysunutá platnička alebo ťažkosti s očami, ktoré môžu samotný pôrod zhoršiť.

Cisársky rez si však v prvom rade vyžaduje žena, ktorá v minulosti prekonala operáciu maternice, a to najmä v prípade, že sa počas zákroku pohlavný orgán chirurgicky otváral. Cisársky rez je možný dokonca aj vtedy, keď má žena dokázateľnú fóbiu z prirodzeného pôrodu a existuje podozrenie, že by počas neho nespolupracovala, a teda by mohlo dôjsť k väčším komplikáciám. Každopádne však platí, že ak lekár nemá dôvod pristúpiť k pôrodu cisárskym rezom, a teda neexistuje podozrenie na riskantný priebeh vaginálneho pôrodu, primárne sa vždy volí prirodzená cesta.

V ktorom týždni sa robí plánovaný cisársky rez? Z hľadiska časového horizontu sa zákrok uskutočňuje zväčša v 39. týždni tehotenstva, približne desať dní pred termínom pôrodu, aby nedošlo k spontánnemu pôrodu v priebehu operácie. Termín sa určuje až po potvrdení možného rizika, pre ktoré je potrebný cisársky rez. Presný deň sa stanovuje aj na základe predoperačných vyšetrení skúmajúcich stav vývoja plodu i zdravotný stav matky.

Plánovaný cisársky rez sa vykonáva v spinálnej anestézii, čo znamená, že je v priebehu tohto zákroku znecitlivená len spodná polovica tela tehotnej ženy. To značí, že žena síce bolesť necíti, no registruje isté úkony, ktoré lekár počas cisárskeho rezu vykonáva. Výhodou spinálnej anestézie je, že do krvi bábätka neprenikajú žiadne zložky samotnej anestézie.

Kedy sa robí plánovaný cisársky rez?

Akútny cisársky rez

Pôrod je veľmi vyčerpávajúcim a často zdĺhavým procesom, počas ktorého môže nastať nespočetne veľa rozličných komplikácií. V prípade, že je v ohrození zdravie a život prichádzajúceho dieťatka alebo matky, lekár môže pristúpiť k akútnemu cisárskemu rezu. K takémuto rozhodnutiu najčastejšie vedú riziká v podobe nesprávnej polohy plodu, odlúčenia placenty, spomaleného srdcového rytmu samotného plodu a jeho neschopnosti príjmu kyslíka či prilepenia placenty na maternicu. Niekedy môže k cisárskemu rezu viesť aj pôrod s neprimerane dlhým priebehom.

V prípade, že teda počas prirodzeného pôrodu dôjde k niektorej z vyššie vymenovaných problémov, zdravotný personál pristupuje k akútnemu cisárskemu rezu, počas ktorého sa rodička ocitá v celkovej anestézii. Tá zabezpečuje okamžitú stabilizáciu svalstva a nervového systému rodičky, čím sa lekári vyhýbajú ďalším možným komplikáciám spôsobeným pacientkou pri vedomí, ktorá sa po pristúpení k akútnemu cisárskemu rezu môže ocitnúť vo veľmi zlom emocionálnom rozpoložení ovplyvňujúcom základné funkcie jej organizmu, ako srdcový tep či príjem kyslíku.

Postup cisárskeho rezu

Cisársky rez je operačný zákrok, ktorý si vyžaduje istú prípravu vo forme konzultácie s lekárom, ale i anestéziológom v konkrétnej nemocnici, kde sa chystáte rodiť. Každá inštitúcia má totiž ohľadom tejto formy pôrodu iné požiadavky, a preto je lepšie sa vopred poinformovať.

Postup cisárskeho rezu

Predoperačné kroky vedúce k cisárskemu rezu

Tak ako pred inými plánovanými operáciami, aj pred cisárskym rezom sa uskutočňuje niekoľko zdravotných testov, ako EKG, kontrola krvného tlaku a anestéziologické vyšetrenie. Lekár si tiež musí prejsť vašu doterajšiu tehotenskú anamnézu, a teda výsledky vašich vyšetrení, aby bol pripravený na všetky potenciálne komplikácie. Následne rodička podpisuje oficiálne vyhlásenie o súhlase s operačným zákrokom.

Tehotná žena by nemala jesť ani piť 6 až 12 hodín pred operáciou. Niektoré inštitúcie dokonca požadujú aplikáciu klystíru, a teda prostriedku na prečistenie tráviaceho traktu. Hodinu pred operáciou sú tehotnej žene z dôvodu možného vytvorenia krvných zrazenín počas operácie zafáčované nohy a podané potrebné lieky. Do nemocnice prichádzate v deň stanoveného termínu cisárskeho rezu.

Koľko trvá cisársky rez?

V porovnaní s minulosťou sa dĺžka rutinného zákroku podstatne skrátila. Zväčša ide o pohotový postup dokončený v priebehu 30 až 60 minút, pričom telo rodičky podstupuje minimálnu záťaž. Keďže sa cisársky rez vykonáva v spinálnej anestézii, žena v polohe ľahu s končatinami pripevnenými remienkom nepociťuje žiadnu bolesť vplyvom vykonania rezu pozdĺž línie lonovej kosti.

Rez je vedený dostatočne nízko na to, aby ho bolo možné zakryť spodnou bielizňou, resp. lemom spodného dielu plaviek, čo si však vyžaduje predoperačnú úpravu ochlpenia. Chirurgický rez sa aplikuje na pokožku a brušný tuk, pričom brušné svaly sa od seba následne len odtiahnu, čo hrá v prospech rýchlosti ich regenerácie. Ďalší rez si vyžaduje stena samotnej maternice, odkiaľ lekár následne vyťahuje plod.

Po extrakcii plodu je nutné vytiahnuť aj placentu, čo je umožnené potiahnutím pupočnej šnúry. Zákrok sa ukončuje zašitím brušnej steny špeciálnymi absorpčnými stehmi. Žene je bábätko ukázané ešte na operačnej sále, kde dochádza aj k primárnemu ošetreniu novorodenca. Matka s dieťatkom sú následne prevezení na príslušné oddelenie.

Koľko trvá cisársky rez?

Cisársky rez a hojenie jazvy

Pôrod cisárskym rezom, ale ani následný proces zotavovania nie je jednoduchou záležitosťou. Matka by sa mala začať výraznejšie hýbať už 12 hodín po operácii, pričom dieťatko je v prvých dňoch zväčša v opatere novorodeneckého oddelenia a detskej sestry. Močový katéter sa odstraňuje pol dňa až deň po operácii, keď už je matka v dostatočnom stave na to, aby dokázala svojpomocne alebo s oporou zdravotnej sestry prejsť na toaletu.

Jazva si okrem základnej hygieny nevyžaduje žiadnu nadštandardnú starostlivosť. K zahojeniu rany po cisárskom reze dochádza približne po 3 týždňoch, pričom bežné, bezbolestné a neobmedzené fungovanie ženy nastáva po 6 až 8 týždňoch. Za predpokladu, že nedôjde k infekcii rany, po cisárskom reze odchádza mamička s dieťatkom domov už po 3 či 4 dňoch od operácie.

Cisársky rez – skúsenosti

Ako to už väčšinou býva, aj v súvislosti s cisárskym rezom sa skúsenosti žien rôznia. Zatiaľ čo u niektorých prejde proces zotavovania s minimálnymi bolesťami, u iných môžu nastať komplikácie v hojení jazvy, ktorá sa môže v prvých týždňoch po operácii infikovať, pričom najčastejšími sprievodnými javmi sú nielen horúčky, ale i krvácanie z miesta rany, nevoľnosť a vyčerpanosť v dôsledku straty krvi.

Mamičky na diskusných fórach zdôrazňujú dôležitosť dôkladného výberu správnej nemocnice, resp. pôrodnice. Jedným z najpodstatnejších aspektov cisárskeho rezu je totiž regeneračný proces po zákroku, ktorý by mal byť pre mamičku podľa možností čo najpríjemnejší. Tento faktor však vo veľkej miere závisí od nemocničného personálu konkrétneho zdravotníckeho zariadenia.

Cisársky rez skúsenosti Modrykonik

Cisársky rez otázky Modrykonik

Cisársky rez diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Zaujímajú vás aj iné informácie v súvislosti s cisárskym rezom akútneho či plánovaného charakteru? Ďalšie otázky, na ktoré odpoveď neodznela v texte článku ani v sekcii otázok a odpovedí môžete položiť v komentároch pod článkom. Zodpovieme ich čo najskôr.

Na Slovensku je plánovaný i akútny cisársky rez plne hradený zdravotnou poisťovňou. Príplatky v niektorých zdravotných inštitúciách sú len v podobe špeciálnych požiadaviek v súvislosti so starostlivosťou po tomto operačnom zákroku.

Existujú platné predpisy, na základe ktorých môže žena odmietnuť pôrod cisárskym rezom až po dosiahnutí 24. týždňa tehotenstva. V prípade, že podmienku z hľadiska časovej osi spĺňate, no prirodzený pôrod môže na základe vašej lekárskej anamnézy alebo z iných dôvodov ohroziť zdravie plodu, cisársky rez odmietnuť nemôžete.

Áno, pravdepodobnosť, že vaše ďalšie tehotenstvo po cisárskom reze skončí vaginálnym pôrodom, je približne na úrovni 60 percent. Je však veľmi dôležité, aby medzi dvomi pôrodmi prešiel aspoň jeden rok, pretože v prípade, že dôjde k pôrodu skôr ako rok po cisárskom reze, môže dôjsť k ohrozeniu matky i plodu vplyvom roztrhnutia jazvy. Ak máte za sebou už dva pôrody cisárskym rezom, príchod dieťatka prirodzeným spôsobom sa stáva nemožným.

Veľmi nebezpečným problémom po cisárskom reze je tzv. zjazvenie. K tomu dochádza vtedy, keď sa plod pri ďalšom tehotenstve prilepí na slabé svalové tkanivo porušené predošlým chirurgickým zákrokom, čo môže v prípade neskorej identifikácie problému viesť k úplnému odstráneniu maternice. Táto komplikácia nastáva len veľmi zriedkavo.


Komentáre
Ivana Kiss 06.Jul.2023
Ja som mala prvý pôrod vaginálny, rozthla som sa, šili ma 6 hodín. Proste peklo. Druhý pôrod som chcela cisársky. Bavila som sa o to ms gynekológom, vraj ak mám takúto fóbiu, dohodne sa cisársky. Možno ma odsúdite, ale druhýkrát by som taký zážitok nezvládla. 10 dní pred plánovaným pôrodom som šla na císársky so spinálom a som za to rada.

Odpovedať

Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Pôrod

Vaše hodnotenie:
(92.2%)