Spinálna anestézia

Spinálna anestézia pri cisárskom reze – skúsenosti, kontraindikácie a nežiaduce účinky

Moderná medicína ponúka širokú škálu možností, ako pre rodičky zmierniť bolestivú časť pôrodu, aby mohli aj po rokoch spomínať na pozitívne aspekty príchodu svojho potomstva na svet. Na elimináciu nepriaznivej, no prirodzenej a neoddeliteľnej súčasti pôrodu vo forme kontrakčných bolestí slúžia anestetiká, ktoré majú rôzne formy znecitlivenia. Na každý tento variant sa vzťahujú isté podmienky a zásady, ktorých dodržiavanie majú na starosti jednak pôrodníci, jednak špecialisti v odbore anestéziológie, a teda anestéziológovia. Práve títo odborníci majú v rukách podávanie spinálnej anestézie pri vykonávaní pôrodu formou cisárskeho rezu.

Publikované: 22.04.2024
Aktualizované: 22.04.2024
Obsah článku:

Prečo sa spinálna anestézia viaže na cisársky rez, akým spôsobom sa pacientke počas pôrodného procesu podáva, no tiež jednotlivé vedľajšie účinky či riziká, ktoré môžu po podaní anestetika nasledovať, si priblížime v nasledujúcom článku. Aby sme však nehovorili len o potenciálnych negatívnych aspektoch tejto formy pôrodnej anestézie, prinášame aj prehľad niekoľkých pozitív, ktoré sú pre spinálnu anestéziu špecifické.

Spinálna anestézia

Spinálna anestézia je metódou využívanou na lokálne znecitlivenie, pričom najčastejšie sa využíva počas pôrodného procesu, a to konkrétne pri pôrode formou cisárskeho rezu. Ide o spôsob zmiernenia pôrodných bolestí, no na rozdiel od epidurálnej anestézie slúži na kompletné znecitlivenie spodnej časti tela. Rodička teda vníma všetko, čo sa okolo nej deje, no nepociťuje žiadne bolesti spojené s pôrodom. K spinálnej anestézii sa tiež pristupuje v urgentných prípadoch, keď zdravotný personál nemá dostatok času na to, aby čakal na účinky epidurálky. Spinálna anestézia sa totiž vyznačuje omnoho rýchlejšou účinnosťou, a to v rozmedzí troch až šiestich minút od podania anestetika.

Čo sa týka zavedenia spinálneho katétra, vykonáva sa buď v polohe ľahu s kolenami pritiahnutými k hrudníku, alebo v predklonenom sede, aby došlo k rozostúpeniu stavcov chrbtice. Následne sa pristupuje k dezinfekcii miesta vpichu a znecitlivenia lokálnym anestetikom aplikovaným do kože pacientky. Ihlu na zavedenie spinálnej anestézie lekár zapicháva do priestoru medzi druhým a tretím, resp. tretím a štvrtým stavcom v bedrovej oblasti chrbtice, pričom v tomto prípade je potrebné, aby ihla prenikla cez tvrdú plenu až k miechovému kanálu. Dôvodom je nutný kontakt anestetika s obalom miechy, čím sa docieli pôsobenie na nervové bunky v tele rodičky, a tým pádom aj úplné znecitlivenie spodnej časti tela.

Pred akýmkoľvek zákrokom, ktorý by mohol vyžadovať prienik do miechového kanála, je nevyhnutné, aby pacientka podstúpila vyšetrenia očí. Vylúčiť by sa totiž mali problémy s vyšším tlakom vo vnútri lebky. Za kontraindikáciu spinálnej anestézie sa považuje i užívanie medikamentov určených na riedenie krvi. Je preto veľmi dôležité, aby ich pacientka vysadila s dostatočným predstihom pred pôrodom v spinálnej anestézii. Časové rozpätie medzi vyradením liekov a spinálnou anestéziou je vhodné konzultovať so svojím lekárom. Aplikácia spinálnej anestézie sa však neodporúča ani v prípade, že je v mieste vpichu zistená infekcia. Spinálna anestézia sa vylučuje aj vo vážnych prípadoch ochorenia miechy, ktoré si pri cisárskom reze vyžadujú celkovú anestéziu.

Spinálna anestézia výhody

Spinálna anestézia a nežiaduce účinky

Jedným z najvýraznejších a najčastejších nežiaducich účinkov po spinálnej anestézii je bolesť hlavy. Ide o bolesť neporovnateľnú s akoukoľvek migrénou či inou bolesťou hlavy, ktorú rodička predtým v živote zažila. Tento symptóm súvisí so spôsobom, akým sa spinálna anestézia zavádza do ženského tela. Keďže musí dôjsť k prepichnutiu tvrdej pleny, často dochádza k unikaniu väčšieho množstva mozgomiešneho moku, v dôsledku čoho sa znižuje jeho tlak, čo sa prejavuje bolesťami hlavy. Tie niekedy pretrvávajú niekoľko dní po pôrode, pričom liečba funguje buď na kombinovanom princípe užívania liečiv proti bolesti a príjmu dostatočného množstva tekutín, alebo špeciálnym zákrokom spočívajúcim v tvorbe tzv. krvnej záplaty. Vykonáva sa formou vstreknutia 10 až 20 mililitrov pacientkinej krvi do miesta vpichu. Vznik krvnej zátky spôsobí postupné uvoľnenie bolestí hlavy.

Medzi ďalšie vedľajšie účinky spinálnej anestézie možno zaradiť slabosť, nevoľnosť, závraty či zvracanie, pričom častá je bolesť chrbta v mieste zavedenia spinálnej anestézie. Je veľmi dôležité, aby anestéziológ správne odhadol množstvo podávanej anestézie, pretože po zákroku môže dochádzať ku krátkodobým poruchám v motorike dolných končatín. Spinálna anestézia môže ovplyvniť aj nervy spájajúce močový mechúr s mozgom, a tým pádom pacientka na istý čas stráca kontrolu nad vylučovaním moču. Mozog totiž nedostáva jednoznačné signály od plného močového mechúra, čoho výsledkom sú nechcené nehody. Aj z tohto dôvodu sa zvykne pacientkam na istú dobu zavádzať močový katéter.

Spinálna anestézia a s ňou spojené riziká

Ako každý zákrok zasahujúci do najcitlivejších oblastí ľudského tela, aj spinálna anestézia má isté riziká. Sú však veľmi ojedinelé, no nemení to nič na fakte, že o nich treba šíriť osvetu. V prvom rade ide o poranenie miechy a nervov. K takémuto dôsledku spinálnej anestézie dochádza naozaj zriedkavo, no nemožno ho vylúčiť. To isté platí pre silné krvácanie po zavedení katétra. O niečo častejšie sa môže vyskytnúť infekcia v driekovej oblasti chrbtice, kde dochádza k punkcii na zavedenie spinálneho katétra, pričom vylúčená nie je ani alergická reakcia na podávané anestetikum. Vplyv spinálnej anestézie sa môže prejaviť taktiež hypotenziou, a teda znížením krvného tlaku, no tiež poklesom srdcovej frekvencie.

Spinálna anestézia pozitíva

Pozitíva spinálnej anestézie pri cisárskom reze

Jednou z najväčších výhod spinálnej anestézie je fakt, že rodička je počas vykonávania cisárskeho rezu plne pri vedomí, a teda po úspešnom príchode dieťatka na svet môže dôjsť k prvému kontaktu medzi matkou a dieťaťom. Keďže žena počas celého pôrodného procesu nepociťuje bolesti, k ustáleniu dôjde takisto z hľadiska krvného tlaku a dýchania, ktoré má pri spinálnej anestézii žena plne pod kontrolou. Vysokú účinnosť spinálnej anestézie ocení nejedna čerstvá mamička po vykonaní cisárskeho rezu, ktorý je potrebné po narodení bábätka zašiť a ošetriť. Katéter na spinálnu anestéziu má dlhodobé využitie v prípade, že je v priebehu rekonvalescenčného obdobia nutné podať pacientke analgetiká na tíšenie popôrodných bolestí.

Základné rozdiely medzi spinálnou a epidurálnou anestéziou

Najpodstatnejší rozdiel medzi epidurálkou a spinálnou anestéziou spočíva v spôsobe zavedenia katétra. Kým spinálna anestézia vyžaduje prepichnutie tvrdej pleny, pri epidurálke je potrebné trafiť epidurálny priestor. Epidurálka je najčastejšie využívaná počas prirodzeného pôrodu, keď rodičkám takáto forma znecitlivenia a zmiernenia bolestí dopomáha k lepšej spolupráci so zdravotným personálom pri rodení. Spinálna anestézia sa aplikuje pri cisárskom reze, keď je nevyhnutné znecitlivenie celej spodnej časti tela rodičky. Isté diferencie sú aj v čase nástupu účinnosti jednotlivých anestetík. Zatiaľ čo epidurálka zaberie až po 15 či 20 minútach, spinálna anestézia účinkuje omnoho rýchlejšie, a to v priebehu 3 až 6 minút.

Epidurálna vs spinálna anestézia

Spinálna anestézia – skúsenosti

Podľa diskutujúcich sa netreba spinálnej anestézie vôbec obávať, no dokážu pochopiť, ak má niekto z takejto formy znecitlivenia počas pôrodu panický strach. Znecitlivenie je totiž okamžité a ak by aj mala rodička v minulosti problémy s pocitmi nevoľnosti pri pohľade na rezné rany, cisársky rez sa vždy vykonáva tak, že je pacientke znemožnený výhľad na spodnú časť tela, kde dochádza k samotnej operácii. Mamičky by dokonca pocity pri cisárskom reze po podaní spinálnej anestézie popísali ako takú masáž brucha. Viacero diskutujúcich tiež prízvukovalo, že je vhodné jednotlivé možnosti včas prekonzultovať s odborníkmi, ktorí dokážu prispôsobiť anestéziu potrebám pacientky, pričom platí, že posledné slovo má pri výbere anestézie (spinálnej alebo celkovej) rodička.

Spinálna anestézia skúsenosti Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Či už sa chystá tehotná žena na prirodzený pôrod, alebo pôrod formou cisárskeho rezu, je vhodné, ak sa informuje ohľadom dostupných možností anestézie. V našom článku sme si pripravili zhrnutie najdôležitejších aspektov týkajúcich sa spinálnej anestézie, ktorá sa najčastejšie využíva pri pôrodoch formou cisárskeho rezu, no využíva sa aj pri iných operáciách. Zopár dodatočných informácií je možné dohľadať v sekcii otázok a odpovedí, pričom akékoľvek pripomienky a doplňujúce otázky zo strany čitateľov majú vyhradený priestor v komentároch pod článkom.

Nie, ochrnutie v dôsledku podania spinálnej anestézie rozhodne rodičkám nehrozí. Je otázne, kde pramení tento lekársky mýtus. Je potrebné si uvedomiť, že kým spinálna anestézia je zavádzaná buď medzi druhým a tretím, alebo tretím a štvrtým stavcom v bedrovej časti chrbtice, miecha sa končí vo vyšších miestach, a to približne na úrovni prvého stavca v tejto oblasti ľudskej chrbtice. Tým pádom je vylúčené, aby ihla alebo látky obsiahnuté v spinálnom anestetiku poškodili miechu. V oblasti druhého až štvrtého bedrového stavca sa nachádzajú nervové korene, ktoré prepájajú nervy dolných končatín s miechou. Ich vážnejšie poškodenie ihlou na zavádzanie spinálnej anestézie je však vylúčené. Ochrnutie teda vôbec nehrozí, no môže sa stať, že po akejkoľvek forme anestézie človek registruje istú limitáciu motoriky dolných končatín, no tieto vedľajšie účinky majú krátkodobý charakter.

Ak nie je celková anestézia pre vykonanie zákroku nevyhnutná, určite je lepšie voliť spinálnu anestéziu. Pacientkam, ktorým sa z dôvodu vážnych komplikácií pri pôrode aplikuje celková anestézia, môže hroziť vdýchnutie žalúdočnej tekutiny. Čo sa týka dieťatka, je potrebné, aby bolo vytiahnuté z maternice matky čím skôr, aby nedošlo k útlmu dýchania či srdcového tepu v dôsledku liekov podaných rodičke. Jednou z najväčších nevýhod celkovej anestézie pri pôrode je fakt, že rodička prichádza o možnosť prvého kontaktu s novorodencom na pôrodnej sále, čo neplatí pre pôrod pod spinálnou anestéziou.

V prvom rade je potrebné sa informovať o takejto možnosti. Najvhodnejším kandidátom na konzultáciu všetkých aspektov týkajúcich sa spinálnej anestézie je gynekológ, ktorého navštevujete v rámci prenatálnej poradne. Na základe vašej doterajšej anamnézy a priebehu tehotenstva dokáže lekár odporučiť najlepšiu formu anestézie, ak ju naozaj pri pôrode vyžadujete. Gynekológ vás následne pošle k anestéziológovi, ktorý obšírnejším spôsobom osvetlí princíp fungovania spinálnej anestézie, postup jej zavádzania, pozitívne vplyvy a možné riziká. Aj napriek odbornému podaniu všetkých informácií ohľadom spinálnej anestézie sa pred pôrodom od pacientiek vyžaduje podpísanie informovaného súhlasu.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Pôrod

Vaše hodnotenie:
(92.6%)