Epidurálka pri pôrode

Epidurálka pri pôrode. Epidurálna anestézia – skúsenosti a vedľajšie účinky

Pôrod je pre mnoho žien jedným z najvýznamnejších, no i najbolestivejších momentov v živote. Ide o udalosť, ktorá vzbudzuje rešpekt a obavy nielen v samotných ženách, ale aj ich partneroch. Každá žena je však odlišná, a preto je veľmi ťažké určiť, ako bude reagovať na nával bolestí počas pôrodu, pričom je rovnako zložité predpovedať priebeh príchodu novorodenca na svet. Aj z týchto dôvodov sa niektoré tehotné ženy prikláňajú k absolvovaniu pôrodu za pomoci epidurálnej anestézie. K tomuto rozhodnutiu ich môže viesť efektivita analgetika počas pôrodného procesu, ale tiež pozitívne účinky prejavujúce sa v rekonvalescenčnom období.

Publikované: 29.04.2024
Aktualizované: 29.04.2024
Obsah článku:

V spoločnosti však ešte stále kolujú zmiešané názory ohľadom epidurálnej anestézie, ktoré dokážu zmiasť tehotné ženy a zneistiť ich v rozhodovaní o tomto aspekte pôrodu. Aby šlo našim čitateľkám prehodnocovanie prínosov a možných rizík tejto zmierňujúcej látky účinnej voči pôrodným bolestiam o niečo ľahšie, v článku sme zhrnuli najdôležitejšie aspekty epidurálky, ktoré by mali v procese posudzovania zohrávať najväčšiu rolu. Samozrejme, odporúčaná je včasná konzultácia tejto problematiky s gynekológom alebo iným odborníkom v pôrodníctve, ktorý vie tehotným ženám zodpovedať všetky dôležité otázky odborne, objektívne a detailne.

Epidurálna anestézia

Pôrod je príznačný intenzívnymi bolesťami, ktoré dokážu ženu veľmi rýchlo vyčerpať, čo môže viesť k nedostatočnej spolupráci pri tlačení, a teda i ďalším pôrodným komplikáciám. Epidurálna anestézia je látkou slúžiacou na lokálne znecitlivenie, ktorá dopomáha k zmierneniu kontrakčných bolestí. Vo väčšine prípadov sa u rodičiek dostavuje istá dávka úľavy do 15 až 20 minút od podania anestetika. Zvyšuje sa tak miera ich vnímavosti voči pokynom zdravotného personálu. Účinok epidurálky sa vyznačuje tlmenou bolesťou a miernym tlakom v oblasti malej panvy. Tieto pretrvávajúce príznaky dopomáhajú žene vo vnímaní pravidelných sťahov maternice, a to aj po istej dávke znecitlivenia.

Je však veľmi dôležité, aby sa dodržiavali prísne stanovené podmienky viažuce sa na čas podania epidurálnej anestézie a miesto, kde sa katéter na podanie epidurálky zavádza. Ide o veľmi populárny a často využívaný spôsob eliminovania extrémnych bolestí, ktoré sú súčasťou pôrodného procesu. Tieto kroky sa začali v slovenských pôrodniciach praktizovať už v počiatkoch 50. rokov 20. storočia, no v dôsledku nedostatku znalostí a osvety o epidurálnej analgézii sa nasledujúcich niekoľko desaťročí podávanie epidurálky úplne vytratilo. V porovnaní s niektorými zahraničnými krajinami, ako je napríklad Fínsko či USA, ostávajú počty slovenských rodičiek využívajúcich možnosť epidurálnej anestézie pri pôrode pomerne nízke.

Epidurálna anestézia

Spôsob podávania epidurálky pri pôrode

Na podanie epidurálky sa viaže niekoľko veľmi dôležitých zásad. V prvom rade ide o presnosť zavedenia katétra, prostredníctvom ktorého sa pri pôrode podáva požadovaná dávka anestetika. Anestéziológ sa totiž musí epidurálnou ihlou trafiť do tzv. epidurálneho priestoru. Ten sa nachádza v bedrovej časti chrbtice v tesnej blízkosti tvrdej pleny obaľujúcej miechu, pričom pozostáva z tukových väzív a ciev. Podaním anestetika sa v rámci centrálnej nervovej sústavy pozastaví prechod vzruchov do mozgu, čo limitované vnímanie bolestí vyžarujúcich zo spodnej časti tela.

Hneď po otázkach o účinnosti látky na znecitlivenie sa rodičky najčastejšie zaujímajú o to, či epidurál bolí. Vo všeobecnosti je bolesť pri zavádzaní epidurálky neporovnateľná s tými kontrakčnými, avšak aby sa predišlo neželaným reakciám tela na vpichnutie ihly v podobe zášklbov, ktoré môžu spôsobiť komplikácie pri zavedení katétra, lekári najprv podávajú pacientkam lokálne anestetikum do kože na kompletné znecitlivenie miesta vpichu. Celý proces by mal prebiehať v dvoch možných polohách. Buď v ľahu na boku s kolenami pritiahnutými k hrudníku, alebo posediačky s predklonom tak, aby chrbtica pripomínala tzv. mačací chrbát. Obe pozície totiž uľahčujú prístup zdravotného personálu k epidurálnemu priestoru, a to vďaka vzniku väčšieho rozostupu medzi stavcami chrbtice. Najčastejšie ide o priestor medzi druhým a tretím, alebo tretím a štvrtým stavcom v oblasti drieku.

Po podaní malého množstva lokálneho anestetika sa pristupuje k zavádzaniu epidurálneho katétra. Je veľmi dôležité, aby sa pacientka počas vpichnutia ihly do epidurálneho priestoru nehýbala. Predíde sa tak potenciálnym komplikáciám. Na vonkajšiu časť ihly sa pripevňuje hadička, pričom ihla sa následne odstraňuje. V tele teda ostáva len hadička vedúca z epidurálneho priestoru. Tú je potrebné upevniť k chrbtu rodičky pomocou fixačných náplastí, aby nedošlo k jej samovoľnému pohybu počas pôrodu. Druhý koniec hadičky nachádzajúci sa mimo tela ženy slúži na postupné podávanie epidurálky či iných analgetík podľa potreby rodičky a uváženia prítomného anestéziológa.

Účinnosť epidurálky pri pôrode

Okrem miesta zavedenia epidurálneho katétra je dôležité aj načasovanie podania potrebnej dávky anestetika. Tento faktor má v rukách pôrodník, ktorý priebežne sleduje frekvenciu sťahov maternice a mieru otvorenia pôrodníckej bránky. V rámci tohto posudzovania sa však berie do úvahy aj to, či ide o prvorodičku, alebo viacnásobnú rodičku. Kým u zatiaľ neskúsenej rodičky je na podanie epidurálky potrebné okrem pravidelnosti kontrakcií otvorenie bránky na tri až štyri centimetre, viacnásobným rodičkám je možné anestetikum aplikovať už pri jeden- až dvojcentimetrovom otvorení pôrodníckej bránky.

Účinky epidurálky začne rodička pociťovať v priebehu 15 až 20 minút. Kontrakcie sú následne menej bolestivé, no ešte stále sú prítomné v podobe tupého tlaku v oblasti malej panvy. K bezproblémovému priebehu prirodzeného pôrodu je potrebné, aby žena vnímala aspoň nejaké zmeny v spodnej časti tela spôsobované príchodom dieťatka na svet. Bolesť teda neradno úplne eliminovať, pretože môžu nastať komplikácie v podobe straty nutkania tlačiť, čo môže viesť k nevyhnutnému prestrihnutiu hrádze alebo použitiu gynekologických nástrojov na vytiahnutie plodu z pôrodných ciest.

Účinky jednej optimálnej dávky epidurálneho anestetika v kombinácii s liekmi proti bolesti spadajú z časového hľadiska do rozmedzia 60 až 90 minút. Keď rodička pociťuje, že znecitlivenie vyprcháva, je potrebné podať ďalšiu dávku. Dávkovanie vždy reguluje príslušný zdravotný personál. Je vhodné, ak v záverečnom štádiu pôrodu do istej miery prestane epidurálka účinkovať. V tejto fáze pôrodného procesu je veľmi dôležitá aktívna spolupráca rodičky s pôrodníkom.

Účinnosť epidurálky pri pôrode

Potenciálne vedľajšie účinky epidurálky

Celková i lokálna forma anestézie môže byť sprevádzaná vedľajšími účinkami, ktoré množstvo ľudí odrádzajú od ich aplikácie. Epidurálna anestézia taktiež nie je v súvislosti s nežiaducimi účinkami výnimkou. Najčastejšie sa vyskytuje rapídne zníženie tlaku. Tento symptóm má na svedomí rozšírenie ciev v dôsledku epidurálkou ovplyvnených nervových vláken, ktoré majú na starosti ovládanie svalovín cievnych stien. Na optimalizovanie krvného tlaku, a tým pádom i zabezpečenie dostatočného prísunu krvi rodiacemu sa bábätku, je nutné rodičke podávať tekutiny prostredníctvom infúzie.

Často sa stáva, že rodičky do istej miery pociťujú vplyvy epidurálky v podobe svrbenia či nevoľnosti. Zapríčiňujú to opioidy na zmiernenie bolestí, ktoré sú obsiahnuté v dávke epidurálky. Zo zatiaľ neznámych príčin sa môže po epidurálnej anestézii vyskytnúť zvýšená teplota až horúčka, no v tomto prípade možno hovoriť o zriedkavom vedľajšom účinku. Prirodzené sú však ťažkosti vylučovacieho systému. Vplyv epidurálky môže totiž nechtiac zasiahnuť aj nervy riadiace prenos vzruchov medzi močovým mechúrom a mozgom. Žena nepociťuje plnosť močového mechúra, čo môže viesť k nechceným nehodám. Z tohto dôvodu sa zvykne pacientkam zavádzať dočasný močový katéter.

S epidurálnym anestetikom sa môžu spájať aj silné bolesti hlavy, ktorých výskyt je veľmi zriedkavý. Spôsobené sú nesprávnym zavedením epidurálneho katétra, ktorý môže potenciálne prepichnúť tvrdú plenu, z ktorej následne začne vytekať mozgomiešny mok. Bolesti hlavy vzniknuté za týchto okolností vyžadujú liečbu medikamentmi proti bolesti v kombinácii s prijímaním dostatočného množstva tekutín a kofeínu. V prípade, že bolesť hlavy vplyvom liekov nezmizne, je potrebné podstúpiť zákrok spočívajúci v podaní krvi do poškodeného epidurálneho priestoru. V tomto mieste sa vytvorí tzv. krvná zátka, ktorá by mala v priebehu niekoľkých hodín zabezpečiť uvoľnenie bolestí. Úspešnosť tohto zákroku je stanovená na úrovni 85 až 90 %.

Epidurálna analgézia

Výhody epidurálnej analgézie

Prínosy epidurálneho anestetika spočívajú najmä v tlmení a odstránení kontrakčných bolestí, vďaka čomu sa znižuje stresový faktor, čo vedie k lepšej komunikácii a spolupráci medzi zdravotným personálom a rodičkou. Keďže epidurálka rozširuje cievne steny, zvyšuje sa prietok krvi placentou, čo vo veľkej miere prospieva vyživovaniu bábätka pred pôrodom. Vopred zavedený epidurálny katéter tiež zjednodušuje podanie zvýšenej dávky anestézie v prípade nutného vykonania cisárskeho rezu.

Jedným z najväčších pozitív epidurálneho anestetika je rýchlosť rekonvalescencie po pôrode. Telo je totiž veľakrát vyčerpané vplyvom prežívania každého jedného sťahu maternice, čo zaťažuje aj duševnú pohodu rodičky, ktorá sa z následkov fyzickej i psychickej záťaže ťažšie zotavuje. Výhody epidurálky sú najviac príznačné pre konkrétne skupiny rodičiek trpiacich nejakými zdravotnými problémami, ktoré by mohli potenciálne skomplikovať priebeh pôrodného procesu. Ide najmä o ženy s vysokým krvným tlakom, cukrovkou, ochoreniami zraku alebo epileptickými záchvatmi. Priaznivo vplýva aj na rodičky s duševnými diagnózami či závislosťami na drogách.

Výhody epidurálnej analgézie

Epidurálka a riziká

Komplikácie nadväzujúce na podanie epidurálnej anestézie sú veľmi zriedkavé, avšak môžu byť spôsobené nešťastným poškodením chrbticového kanála či vplyvom infekcie na neurologický systém organizmu. Tieto ťažkosti po epidurálke sú vysoko nepravdepodobné, no môžu sa kde-tu vyskytnúť. Žena môže mať počas pôrodu problémy s rapídnym poklesom krvného tlaku alebo alergickými reakciami na podané anestetikum. Je preto veľmi dôležité, aby bol zdravotný personál pohotový a dôkladný pri riešení vzniknutých nepriaznivých situácií. Podanie epidurálky môže tiež vyvolať krvácanie pri pôrode, avšak toto riziko je tiež ojedinelé.

Vyššie spomínané bolesti hlavy sú spôsobované nepresným zavedením epidurálnej ihly, ktorá tak prepichne tvrdú plenu a zapríčiní pretrvávajúce bolesti vyžadujúce liečbu medikamentami. Vznik bolestí je typický pre nasledujúci deň po pôrode. Tento príznak je veľmi špecifický a výrazne sa odlišuje od akýchkoľvek migrén a bolestí hlavy, ktoré predtým žena v živote pociťovala. Medzi nevýhody a možné následky epidurálneho anestetika sa nesprávne zaraďujú bolesti chrbta v bedrovej oblasti. Tie však nepramenia z epidurálky, ale skôr z námahy a záťaže, ktorou si ženské telo v priebehu pôrodu prechádza.

Ako vybaviť epidurál pred pôrodom?

Ak sa žena vopred rozhodne, že chce pri pôrode dostať epidurálku, je potrebné o tomto rozhodnutí informovať pôrodníka v príslušnom zdravotníckom centre či klinike, kde sa pôrod uskutoční. Pred pôrodom je potrebné podpísať informovaný súhlas, pričom sa vyžaduje podstúpenie niekoľkých vyšetrení, ako je krvný obraz. Rodička si môže podanie epidurálneho anestetika vyžiadať aj počas pôrodu. V tomto prípade však anestéziológ spolu s pôrodníkom prehodnocujú, či je aktuálny stav pôrodného procesu vhodný na podanie anestetika, ktorého účinky sa nemusia dostaviť včas. Cena epidurálu pri pôrode je vo svojej podstate pokrytá zdravotným poistením, a teda za anestetikum neplatí rodička nič. To platí najmä pre univerzitné a fakultné nemocnice zriaďované ministerstvom zdravotníctva. Súkromné či menšie nemocnice si môžu za špeciálne služby, akou je epidurálku, účtovať 85 až 150 eur. (04/2024)

Spinálna vs epidurálna anestézia

Epidurálka pri pôrode – skúsenosti

Názory na epidurálne anestetikum sú v mnohom protichodné. Kým niektoré diskutujúce mali pozitívne skúsenosti v podobe rýchleho účinkovaniatakmer bezbolestného pôrodu a zašívania natrhnutej hrádze, iné sa sťažovali na komplikovaný pôrod v dôsledku úplného zastavenia pôrodného procesu vplyvom vysokej dávky epidurálnej anestézie. Na jednej strane je epidurálka vyzdvihovaná ako zázračný pomocník pri pôrode, na strane druhej je však potrebné poznamenať, že nie vždy je epidurálka pri pôrode nevyhnutná. Existuje totiž nespočetne veľa žien, ktoré prežili pôrod aj bez anestetík a porodili zdravé deti bez akýchkoľvek komplikácií. Ako totiž jedna diskutujúca poznamenala, je veľmi dôležité, aby bol personál v pôrodnej sále prívetivý a hlava rodičky správne nastavená.

Epidurálka pri pôrode – skúsenosti Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Pôrod ako záverečná bodka za tehotenstvom je veľmi stresujúca a emocionálna udalosť, na ktorú je potrebné sa patrične pripraviť. Či už je to čítaním literatúry alebo prijímaním informácií od odborníkov, je vhodné mať aký-taký prehľad o možnostiach, ktoré sú dostupné z hľadiska zjednodušenia pôrodu. Takouto opciou je epidurálka pri pôrode, ktorá dokáže utlmiť bolesti, a to nielen počas pôrodu, ale aj po narodení bábätka. Je však veľmi dôležité, aby žena chápala všetky pozitívne, ale i negatívne stránky tohto lokálneho anestetika. Okrem týchto informácií, ktoré sa skrývajú v príslušných častiach nášho článku, sme vyhradili priestor v sekcii otázok a odpovedí pre niekoľko ďalších zaujímavostí týkajúcich sa epidurálky. V prípade akýchkoľvek pripomienok, skúseností či otázok vzťahujúcich sa na danú tému, je k dispozícii sekcia komentárov.

Kým epidurálna anestézia je podávaná do epidurálneho priestoru, spinálna anestézia musí byť zavedená až za tvrdú plenu, čím sa zabezpečí úplné znecitlivenie spodnej časti ženského tela. Spinálna anestézia sa najčastejšie využíva pri vykonávaní cisárskeho rezu. Diferencia medzi spinálnou a epidurálnou anestéziou je aj v čase počiatočných účinkov. Epidurálke trvá približne 15 až 20 minút, kým začne naozaj účinkovať, pričom spinálne anestetikum účinkuje v priebehu troch až šiestich minút. Najpodstatnejší rozdiel je v motorickom a senzorickom bloku, ktoré sú oveľa výraznejšie pri podaní spinálneho anestetika. Aj z tohto dôvodu sa častejšie využíva pri urgentných prípadoch.

Áno, epidurálna anestézia nie je odporúčaná ženám, ktoré majú krvné problémy v podobe nízkeho počtu krvných doštičiek či infekcie, pričom vylúčené sú aj ženy užívajúce lieky riediace krv. Pochopiteľnou kontraindikáciou pri podávaní epidurálky je aj nízky tlak a alergia na anestetiká. Čo sa týka iných komplikácií, ktoré môžu vylúčiť aplikovanie epidurálnej anestézie, sú to faktory ovplyvňujúce zavádzanie katétra do epidurálneho priestoru. Z tohto aspektu ide najmä o obézne ženy, u ktorých nie je možné nájsť epidurálny priestor, pričom nevhodnou kandidátkou na epidurálku je aj rodička s kožnou infekciou v bedrovej oblasti chrbta, kde sa katéter zavádza. Samozrejme, že sa epidurálne anestetikum nepodáva ani rodičkám, u ktorých pôrodný proces prebieha veľmi rýchlo, a teda na zavedenie katétra neostáva čas.

Vplyvy epidurálky na novorodencov sú diskutabilné, pretože mnoho závisí nielen od dávky a druhu podávaného anestetika, ale tiež od dĺžky pôrodného procesu. Epidurálne anestetikum sa však môže na rodiacom sa dieťati prejaviť v podobe letargie. Dieťatko sa tak nedostáva do vhodnej polohy, čo môže pri pôrode spôsobiť komplikácie vyžadujúce zásahy gynekologickými nástrojmi, ako sú kliešte. Zloženie epidurálky môže u niektorých bábätiek spôsobiť pokles srdcovej frekvencie či oslabenie dýchania. Problémy sa môžu vyskytnúť aj pri prvotných snahách o dojčenie, keď sa novorodeniatka nedokážu úspešne prisať na matkin prsník.

Dávkovanie epidurálky stanovuje anestéziológ na základe anamnézy konkrétnej pacientky a tiež jednotlivých faktorov podliehajúcich priebežnej kontrole počas celej dĺžky trvania pôrodného procesu. Ak sa však pri veľmi silných kontrakčných bolestiach aplikuje nadmerne vysoká dávka anestetika, môže dochádzať k vedľajším účinkom v podobe svalovej slabosti, triašky či zníženého krvného tlaku.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Pôrod

Vaše hodnotenie:
(91.8%)