Cisársky rez alebo klasický pôrod

Cisársky rez alebo klasický pôrod. Aké sú výhody a nevýhody?

Spoločnosť je v mnohých témach rozpoltená a ani spôsob pôrodu nie je výnimkou. Či už preferujete cisársky rez alebo prirodzený pôrod, istej forme bolesti sa v priebehu príchodu vášho bábätka na svet určite nevyhnete. Názory na oba typy pôrodov sa rôznia, pretože zatiaľ čo niekto môže mať zlý zážitok z prirodzeného pôrodu, niekto iný si mohol prejsť ťažkým cisárskym rezom. Každý pôrod je individuálny a v závislosti od tehotenskej anamnézy matky a určitých nezmeniteľných okolností môže dôjsť k mnohým rizikovým situáciám v prípade oboch spôsobov pôrodu. Aj preto je veľmi ťažké posúdiť, ktorý je pre matku i dieťa lepší.

Publikované: 29.06.2023
Aktualizované: 29.06.2023
Obsah článku:

V nasledujúcich odsekoch nášho článku sme zhrnuli niekoľko podstatných informácií o výhodách a nevýhodách cisárskeho rezu a prirodzeného pôrodu, či má žena možnosť výberu, prípadne aké okolnosti môžu viesť lekárov k rozhodnutiu o zmene formy pôrodu.

Sekcia vs pôrod

Kým prirodzený pôrod je v očiach niektorých žien stelesnením silného zážitku a pevného puta, ktoré sa medzi nimi a ich novorodencami v priebehu bolestivého procesu vytvára, cisársky rez, nazývaný aj sekcia, je o niečo komplikovanejší. Pre operačný zákrok, akým je cisársky rez, sa nemôže tehotná žena rozhodnúť len tak zo dňa na deň. Primárne sa totiž vždy volí vaginálny pôrod. Ak sa však v priebehu tehotenstva alebo priamo počas pôrodu vyskytnú komplikácie, ktoré by mohli ohroziť život matky a dieťaťa, pristupuje sa k sekcii.

Cisársky rez prebieha buď v lokálnej, tzv. spinálnej anestézii, alebo v úplnej anestézii, pričom celý operačný proces spočíva vo vytvorení lineárneho rezu nad lonovou kosťou, odkiaľ sa po roztiahnutí brušných svalov a prerezaní maternice vyťahuje samotné bábätko. Existuje rozdiel medzi plánovaným a akútnym cisárskym rezom. Už z ich názvov je jasné, že zatiaľ čo na jeden sa rodička dokáže pripraviť, k druhému sa pristupuje v závislosti od vzniknutej rizikovej situácie.

K najčastejším odôvodneniam voľby sekcie patria rizikové situácie, keď je plod v nesprávnej polohe, je nadmerne veľký vzhľadom na zúženú panvu rodičky, má omotanú pupočnú šnúru okolo krku, ale tiež predčasné odlúčenie placenty, viacpočetné tehotenstvo či spomalený srdcový tep bábätka.

V dnešnej dobe sa k cisárskemu rezu prikláňajú aj samotné mamičky, ktoré si chcú takýmto spôsobom spríjemniť pôrod, pričom mnohé sa boja negatívnych následkov prirodzeného pôrodu na ich sexuálny život. Na Slovensku podľa platných predpisov nie je možné uskutočniť pôrod sekciou, ak pre tento zákrok neexistuje opodstatnenie.

Prirodzený pôrod je odjakživa základným spôsobom príchodu detí na svet a aj napriek tomu, že je to často veľmi zdĺhavý a bolestivý proces, zážitok ostáva v pamäti ženy na celý život. Samozrejme, v tomto prípade tiež môžu nastať komplikácie, ktoré niekoľkonásobne zhoršia ponímanie klasického pôrodu v očiach rodičky. Tie sú zväčša spájané s natrhnutím alebo nutným nastrihnutím hrádze, čo si následne vyžaduje istú starostlivosť vo forme bolestivého zašívania.

Aj napriek tomu, že prirodzený pôrod neskutočne zaťaží telo rodičky a vyžaduje od nej využitie posledných zásob energie a sily, v prípade cisárskeho rezu ide o operačný zásah, z ktorého sa organizmus ženy dostáva podstatne dlhšie ako po vaginálnom pôrode.

Sekcia vs pôrod

Výhody a nevýhody cisárskeho rezu a prirodzeného pôrodu

Bez ohľadu na to, aké preferencie a názory na cisársky rez a prirodzený pôrod vo vašom okolí prevládajú, faktom ostáva, že obidva spôsoby pôrodu majú svoju výhody i nevýhody. Každý prípad je však individuálny, a preto platí, že aj vaginálny pôrod sa môže veľmi rýchlo premeniť na akútny cisársky rez.

Cisársky rez

Hoci je pravda, že cisársky rez je akousi bezbolestnou formou pôrodu, platí, že čomu sa vyhnete počas príchodu bábätka na svet, to vás dobehne v popôrodnom štádiu. Síce vás obídu bolestivé kontrakcie, následné tlačenie plodu i z posledných síl a prípadné natrhnutie, resp. nastrihnutie hrádze, avšak rekonvalescencia je v prípade sekcie pre mnohé ženy veľmi ťažkým a frustrujúcim procesom. Ten môže viesť k ďalším komplikáciám, ako je infekcia, krvácania reznej rany, horúčka či črevné problémy. Niektoré komplikácie môžu dokonca viesť k potrebe vykonania ďalšieho operačného zákroku, čo automaticky oddiali termín odchodu z nemocnice.

Keďže sa cisársky rez považuje za chirurgický zákrok, je potrebné, aby bola rodička aspoň dva dni po operácii na infúzii. Rozhodne teda nečakajte, že sa budete niekoľko hodín po pôrode veselo prechádzať po nemocničnej izbe s bábätkom na rukách. Keďže zotavovanie je pre telo ženy veľmi zdĺhavé a bolestné, bábätko majú v prvých dňoch v opatere zväčša detské sestry a novorodenecké oddelenie.

Nevýhodou cisárskeho rezu je aj požadovaný ročný odstup medzi dvomi tehotenstvami. Je to najmä v záujme ženy a jej rany po cisárskom reze, ktorá sa môže povrchovo zdať zahojene, no opak je zväčša pravdou. Taktiež je potrebné si zapamätať, že existuje istý limit cisárskych rezov, ktoré môže žena v priebehu života podstúpiť. Sekciou môže žena priviesť na svet dieťa maximálne trikrát.

Ďalšou z nevýhod cisárskeho rezu je neprítomnosť partnera alebo inej blízkej osoby počas pôrodu. No vzhľadom na to, že ide o operačný zákrok, tento aspekt je celkom logický. Aj keď v našich končinách cisársky rez na vlastnú žiadosť rodičky nie je povolený, opodstatnená plánovaná sekcia prináša budúcej mamičke možnosť zvoliť si dátum narodenia svojho bábätka. Termín však musí, samozrejme, spadať do normy súvisiacej s tým, v ktorom týždni tehotenstva je plánovaný cisársky rez možné absolvovať. Na odôvodnenú sekciu môže tehotná žena ísť v 39. týždni gravidity.

Naplánovanie cisárskeho rezu v sebe nesie tiež veľkú výhodu v podobe nižšej úrovne stresu z aspektu organického zákroku. Tehotná žena totiž presne vie, čo sa bude pred operáciou, počas nej, ale i po cisárskom reze diať, pričom žena rodiaca prirodzeným pôrodom nemôže vedieť, kedy sa jej pôrod spustí, čo vedie k nervozite z pohľadu cesty do nemocnice a neistote vo veci dĺžky trvania samotného pôrodu.

Z hľadiska novorodenca a jeho stretu s „vonkajším svetom“ je cisársky rez preň väčším šokom ako prirodzený pôrod. Kým totiž prejde pôrodnými cestami, má čas vytlačiť z pľúc nadbytočnú tekutinu, ktorá mu však v prípade sekcie môže spôsobiť problémy s dýchaním. Deti rodiace sa cisárskym rezom majú teda menšiu obranyschopnosť a sú náchylnejšie rozličným ochoreniam hneď po narodení, ale i v ďalších fázach života. Cisársky rez je považovaný za operáciu, a teda neprirodzený zásah do tela tehotnej ženy. Aj z tohto dôvodu sa v lekárskych kruhoch považuje prirodzený pôrod za preferovaný spôsob pôrodu.

Cisársky rez

Prirodzený pôrod

Prirodzený pôrod nastáva vtedy, keď plodové vajce naplno dozreje. K pôrodu teda dochádza vtedy, keď je bábätko spolu s vaším organizmom pripravené na monumentálny príchod. Jednou z najväčších nevýhod je fakt, že prirodzený pôrod môže nastať kedykoľvek. Samozrejme, je vopred určený termín, v ktorý by malo dieťatko prísť, no k príchodu novorodenca môže dôjsť kedykoľvek pred alebo po stanovenom termíne. Väčšina žien je však dokonale pripravená na pôrod i všetko, čo v sebe tento prirodzený proces zahŕňa.

Samozrejme, aj pri prirodzenom pôrode sa môžu vyskytnúť komplikácie, ktoré mnohokrát pramenia z nepochopenia inštrukcií pôrodníka a pôrodného asistenta. Je vhodné sa teda pripraviť na túto formu pôrodu, a to najmä v podobe načítania si dostatočného množstva overených informácií, ktoré vám môžu pomôcť v pochopení procesu pôrodu v čase, keď si ním vaše telo práve prechádza. Organizmus ženy je totiž prirodzene nastavený na klasický vaginálny pôrod.

V porovnaní s cisárskym rezom je prirodzený pôrod preferovaný najmä z pohľadu zotavovania. Kým sekcia spôsobuje bolestivé hojenie, po vaginálnom pôrode je matka schopná postaviť sa na nohy už po niekoľkých hodinách. Za predpokladu, že prirodzený pôrod prebehne bez komplikácií, a teda ho žena vníma ako pozitívny zážitok, psychická pohoda ženy sa prenesie aj do vytvárajúceho sa puta medzi ňou a dieťatkom, o ktoré sa tiež dokáže postarať skôr ako žena rodiaca prostredníctvom cisárskeho rezu.

Najväčšia výhoda prirodzeného pôrodu spočíva v prítomnosti partnera či inej blízkej osoby po vašom boku po celú dobu pôrodu. Ak nastanú problémy, ktoré môžu viesť k nutnému prevedeniu akútneho cisárskeho rezu, bude vám podaná anestézia a váš partner bude musieť operačnú sálu opustiť. Nevýhodou a najpodstatnejším faktorom, ktorý hrá v prospech cisárskeho rezu v očiach mnohých žien, je zmena pôrodných ciest, resp. ich roztiahnutie. Z ich popôrodnej podoby sa už totiž pravdepodobne nikdy nedostanú do pôvodného stavu.

Síce je pravda, že prirodzený pôrod je najvhodnejším spôsobom príchodu dieťaťa na svet, no to neznamená, že ide o bezproblémovú cestu. Kým sa totiž dieťatko „prebojuje“ pôrodnými cestami, môže sa poudierať, čo môže viesť až k vytvoreniu trvalých jaziev. To isté platí v prípade, že je pôrodník nútený použiť pôrodné nástroje, ktoré môžu tiež nejakým spôsobom nechtiac zraniť prichádzajúce bábätko. Aj napriek tomu ide o menej rizikovú formu pôrodu, ktorá je z hľadiska fyzického i mentálneho zdravia vás aj dieťatka veľmi výhodnou. Aj preto je lepšie, ak necháte všetko v rukách prírody a vášho tela. To, samozrejme, závisí od toho, či je prirodzený pôrod z aspektu tehotenskej anamnézy možný.

Prirodzený pôrod

Môže si žena vybrať formu pôrodu?

V dnešnej dobe sa čoraz viac žien snaží o presvedčenie lekárov o pôrode cisárskym rezom, pretože sú presvedčené o výhodách tohto zákroku. Spôsobené je to i tým, že mnohé známe osobnosti volia túto formu pôrodu. Na Slovensku však cisársky rez na vlastnú žiadosť nie je povolený. Samozrejme, môžu existovať výnimky, keď sa lekár nechá presvedčiť, no vo väčšine prípadov musí byť pre vykonanie cisárskeho rezu isté opodstatnenie prameniace zo zdravotného stavu matky či samotného plodu.

Prirodzený pôrod alebo cisársky rez – skúsenosti

Ako sme už vyššie uviedli, názory na oba spôsoby pôrodov sa rôznia, pričom inak to nie je ani na diskusných fórach. Kým niektoré ženy mali bezproblémový prirodzený pôrod, ktorý síce trval dlhšie, no zotavili sa oveľa skôr ako matky po cisárskom reze, iné diskutujúce vychvaľovali sekciu, pričom ho považujú za jednoduchšiu a bezbolestnú formu pôrodu.

Viaceré ženy sa zhodli na negatívnych následkoch po cisárskom reze, ktoré vedú k zdravotným komplikáciám ako u matky, tak i u dieťatka. Či už preferujete prirodzený pôrod alebo cisársky rez, pravdou je, že všetko závisí od konkrétnych okolností, ktoré v priebehu pôrodu, ale i po ňom nastanú. Avšak tie žena nijakým spôsobom neovplyvní. Rozhodne je najlepšie počúvať odporúčania odborníkov, prípadne vlastnú intuíciu.

Prirodzený pôrod alebo cisársky rez skúsenosti Modrykonik

Prirodzený pôrod alebo cisársky rez diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Zaujímajú vás aj iné informácie v súvislosti s cisárskym rezom a prirodzeným pôrodom či výhodami a nevýhodami oboch foriem pôrodu? Napadajú vám ďalšie otázky, na ktoré odpoveď neodznela v texte článku, ani v sekcii otázok a odpovedí? Neváhajte nám ich položiť v komentároch pod článkom.

Prirodzený pôrod po sekcii v prípade prvého tehotenstva je možný s pravdepodobnosťou približne 60 percent. Existuje totiž istá šanca, že váš nasledujúci pôrod tiež skončí cisárskym rezom. Hoci to tak nemusí byť v každom prípade. Je však veľmi podstatné, aby medzi dvomi pôrodmi ubehol aspoň jeden rok. Vplyvom pôrodu skôr ako rok po cisárskom reze môže dôjsť k ohrozeniu matky i plodu, a to najmä vo forme roztrhnutia jazvy. Pokiaľ máte za sebou dva pôrody cisárskym rezom, prirodzený pôrod u vás nepripadá do úvahy.

V prvom rade je najdôležitejšie podstúpiť všetky potrebné predoperačné vyšetrenia, ako je EKG a kontrola krvného tlaku, pričom netreba zabúdať ani na konzultáciu s anestéziológom, ktorý vás poučí o spinálnej, resp. úplnej anestézii a jej vplyve na pôrod či samotný plod. Následne podpisujete informovaný súhlas s operačným zákrokom, pričom sa od vás očakáva už len poslúchnutie požiadaviek a pokynov nemocničného personálu. Medzi hlavné pokyny v súvislosti s cisárskym rezom patrí nutnosť neprijímania tekutín či stravy 6 až 12 hodín pred operáciou, ale aj vyholenie ochlpenia v oblasti lona, ktoré môže prekážať pri vykonávaní rezu.

Pre plánovaný cisársky rez je možné stanoviť termín v 39. týždni tehotenstva, pričom s cieľom vyvarovať sa spontánneho spustenia pôrodu by mal mať aspoň desaťdňový odstup od určeného termínu prirodzeného príchodu dieťatka na svet.


Komentáre
Erika 06.Jul.2023
Ja som určite tím prirodzený pôrod. :-) Ak je cisársky nutný, musí to byť. Ale inak nerozumiem tomu, prečo si to nejaká žena vyžiada. Viem, že niektoré pôrody dokážu byť pekelné, ale tak či tak, nechať sa rezať len aby som odbúrala stres či budem vedieť tlačiť a podobne? Nezmyselné. Nechápem, ktorý lekár sa na to nechá len tak presvedčiť :-)

Odpovedať

Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Pôrod

Vaše hodnotenie:
(93%)