Prolaps maternice

Prolaps maternice – operácia, ale aj cviky na spadnutú maternicu

V ženskom tele sa môže v priebehu života vyskytnúť nespočetné množstvo komplikácií, ktoré nemusia nevyhnutne súvisieť s tehotenstvom a pôrodom. Niekedy tieto problémy predurčujú genetické predispozície, ktoré nemožno ignorovať, pričom inokedy môže ťažkosti zapríčiniť aj nadmerné zaťažovanie tela pri práci. Medzi takéto komplikácie patrí tzv. prolaps maternice. Spadnutá maternica môže v závislosti od fázy, do ktorej sa prolaps prepracuje, výrazne ovplyvňovať každodenný život ženy. Aj preto je potrebné si o tejto téme naštudovať čo najväčšie množstvo informácií, pretože len tak sa dá zabrániť potenciálnemu zhoršeniu vzniknutej situácie.

Publikované: 16.02.2024
Aktualizované: 16.02.2024
Obsah článku:

Nasledujúce odseky nášho článku slúžia na vytvorenie komplexného obrazu o prolapse maternice, pričom zahŕňa všetky aspekty tejto komplikácie ženského pohlavného ústrojenstva – od všeobecnej charakteristiky a odpovede na otázku, čo presne sa deje v ženskom tele pri prolapse maternice, cez možné príčiny a najjasnejšie prejavy vychádzajúcej maternice až po odporúčané riešenia tohto ženského problému.

Čo je prolaps maternice?

Prolaps maternice je stav, pri ktorom v dôsledku zoslabnutého svalstva a väzov panvového dna dochádza k postupnému poklesu maternice do pošvy. Keďže svaly panvového dna nie sú dostatočne silné, nedokážu si plniť svoju funkciu udržiavania maternice na mieste, čo sa môže prejaviť dokonca aj priamym vyčnievaním tejto časti ženského pohlavného aparátu z otvoru pošvy. Aj napriek tomu, že táto komplikácia je príznačná najmä pre ženy vo vekovom rozmedzí 50 až 79 rokov, a teda po menopauze, môže sa dotýkať aj mnohých mladších žien.

Čo je prolaps maternice?

Štádiá prolapsu maternice

Vo všeobecnosti sa prolaps maternice diferencuje na základe úplnosti jeho priebehu. Kým pre neúplné spadnutie maternice je príznačné čiastočné zostúpenie tohto ženského reprodukčného orgánu bez akéhokoľvek vyčnievania z pošvy, úplný prolaps maternice opisuje stav, keď už dochádza k vyčnievaniu určitej časti vychádzajúcej maternice z vaginálneho otvoru.

Prolaps maternice je však možné popísať i štádiovo, a to na základe závažnosti situácie. Ako teda vyzerá spadnutá maternica v rozličných fázach prolapsu? V prvom štádiu sa maternica nachádza v hornej časti pošvy, pričom ďalšia fáza je príznačná postupným zosuvom orgánu k vaginálnemu otvoru. V rámci tretieho štádia už možno hovoriť o maternici vyčnievajúcej z pošvového otvoru, čo sa môže v priebehu veľmi krátkej doby prepracovať do posledného štádia, v priebehu ktorého sa už prevažná časť maternice nachádza mimo pošvy.

Najčastejšie príznaky prolapsu maternice

Spočiatku je nutné podotknúť, že každý prípad je individuálny, a preto sa nemusí u každej ženy prolaps prejaviť rovnakým spôsobom. Príznaky totiž priamo nadväzujú na stupeň závažnosti spadnutej maternice. Kým mierny posun maternice z pôvodného miesta nemusí žena vôbec pociťovať, vážnejší prípad prolapsu maternice je signalizovaný viacerými príznakmi. Keďže ide o približne 50-gramový orgán, ktorý normálne žena necíti, prolaps maternice sa môže prejaviť akýmsi zvláštnym tlakom či ťaživým pocitom v oblasti malej panvy.

Časté sú i zmeny vaginálneho výtoku, pričom prolaps sa môže prejaviť aj krvácaním z vagíny mimo menštruačného cyklu. Avšak tento stav môže ovplyvňovať aj vylučovacie systémy ženského tela, a to vo forme inkontinencie, a teda mimovoľného úniku moču, no u ženy sa môže znásobiť i výskyt infekčných chorôb močového mechúra. Problémy nastávajú aj v rámci tráviaceho traktu, konkrétne pri procese vyprázdňovania čriev. V tomto prípade sa tieto ťažkosti prejavia v podobe zápchy.

K najčastejším príznakom, ktorých intenzita sa v priebehu dňa zvyšuje a k ich vyvrcholeniu dochádza vo večerných hodinách, patrí bolesť v oblasti krížovnepríjemný pocit, ako keby žena na niečom sedela. Tu už ide o závažnejšie štádium prolapsu, pri ktorom žena registruje, že jej niečo vyčnieva z pošvy. Takýto pocit by sa dal prirovnať k mimovoľnému vysunutiu nesprávne zavedeného tampónu. Najvýraznejší prejav prolapsu maternice, ktorý by mal u ženy spustiť naozaj všetky pomyselné alarmy, je bolesť pri sexe v dôsledku neprirodzeného umiestnenia pohlavných orgánov v ženskom tele.

Typy prolapsov

Príčiny spadnutej maternice sa rôznia

Ako sme už vyššie uviedli, prolaps maternice je následkom oslabenia väzov, svalov a tkanív panvového dna, ktoré zaisťujú oporu pre orgány umiestnené v tejto oblasti ženského tela. Prečo však k takémuto oslabeniu vôbec dochádza? Príčiny môžu byť rôzne. V prvom rade je zoslabnutosť svalstva panvového dna predurčená vekom. Po menopauze dochádza k zníženiu hladín estrogénu, ktoré majú vplyv na svalstvo v panvovom dne. Nevyhnutné je spomenúť taktiež genetiku, ktorá je častým činiteľom v tejto nepríjemnej rovnici. Niektoré ženy majú totiž predispozíciu pre labilnejšie tkanivá panvového dna, čo môže v budúcnosti viesť k výskytu prolapsu maternice.

Geneticky predurčenému stavu musia miestami dopomôcť iné príčiny, ktoré môžu situáciu podstatne a citeľne skomplikovať. Primárne ide o fyzickú záťaž ženského tela, ktorá môže priviesť problémy v podobe vychádzajúcej maternice. Myslí sa tým namáhavá fyzická činnosť spájaná so zdvíhaním ťažkých predmetov v práci či domácnosti, ale i pri posilňovaní. Častý je prolaps maternice po pôrode, a to najmä v prípadoch vaginálneho pôrodu väčšieho bábätka. Viacpočetné tehotenstvo taktiež zvyšuje pravdepodobnosť výskytu posunu maternice.

Na vznik prolapsu maternice môže mať vplyv aj intenzívne a dlhodobé kašľanie, prípadne časté zápchy, ktoré vedú k nadmernému namáhaniu svalov panvového dna v snahe o vyprázdnenie. Spomenúť treba nadváhu, resp. obezitu, ktorá zapríčiňuje natiahnutie a ochabnutie brušného svalstva, čo vedie k prirodzenému poklesu orgánov v bruchu. Takýmto spôsobom sa vytvára neprimeraný tlak na svaly panvového dna, čo môže „dopomôcť“ k vzniku prolapsu reprodukčného orgánu ženy. Tento problém však môžu spôsobiť myómy, prípadne niektoré druhy panvových nádorov.

Operácia či cviky na prolaps maternice?

K menej závažným prípadom prolapsu maternice sa spočiatku vždy pristupuje formou nechirurgickej liečby. Ak dôjde k negatívnemu pokroku v zdravotnom stave ženy, lekári volia spomedzi niekoľkých typov chirurgických zákrokov. Každopádne je dôležité problém ihneď riešiť v podobe návštevy lekára, ktorý určí najvhodnejší liečebný postup.

Prolaps maternice operácia

Kegelove cviky ako prevencia

Posilnenie svalov panvového dna je základným preventívnym opatrením pre zamedzenie potenciálneho vzniku prolapsu maternice. Kegelove cviky dokonca pomáhajú aj pri problémoch s inkontinenciou, ktorá môže, ale nemusí súvisieť s prolapsom maternice. Kegelove cviky môžu spočiatku znieť jednoducho, avšak rovnako ako pri iných cvikoch aj tu platí, že je potrebné ich správne vykonávanie. Primárne je nevyhnutné vo svojom tele nájsť tie svaly, ktoré sa pri Kegelových cvikoch posilňujú. Skúsiť to možno počas močenia alebo pri plynatosti. Na krátku dobu je potrebné zatnúť tie svaly, ktoré zabraňujú úniku moču alebo plynu.

Zo začiatku je vhodné cvičenie vykonávať v polohe ľahu, pričom s odstupom času je možné natoľko zdokonaliť techniku, že je človek schopný Kegelove cviky robiť aj v sede, postojačky, pri chôdzi, a to pri akýchkoľvek iných aktivitách. Cvičenie spočíva v napínaní svalov panvového dna pripomínajúcom práve zadržiavanie moču či plynu. Takáto kontrakcia by sa mala držať tri sekundy, pričom nasleduje trojsekundová pauza. Striedavé napínanie a uvoľňovanie svalov treba zopakovať aspoň 10- až 15-krát, pričom cvičenie je najvhodnejšie absolvovať trikrát denne.

Pozor si treba dávať na to, aby sa precvičovali výhradne svaly panvového dna, čo znamená, že by sa malo pri Kegelových cvikoch postupne eliminovať zapájanie brušného, stehenného a sedacieho svalstva. Ďalším dôležitým aspektom týchto cvikov je dýchanie. Pri kontrakcii svalov sa nesmie zadržiavať dych. Vždy sa však treba držať vyššie uvedeného množstva sérií opakovaní cvikov, pretože pretrénovanie svalov panvového dna môže mať opačný efekt ako by sa očakávalo.

Niekedy pomôže i pesar

Pesar je pomôckou, ktorá môže mnohokrát zabrániť zhoršovaniu prolapsu maternice, pričom sa používa najmä v prípadoch, keď operačný zákrok nie je z určitých dôvodov realizovateľný. Tvary porcelánovej či ebonitovej vaginálnej pomôcky sa rôznia v závislosti od jedinečného tvaru pohlavných orgánov ženy a od závažnosti prolapsu maternice.

Pesar sa zavádza priamo do pošvy, pričom ide skôr o spôsob, ako zamedziť ďalšiemu klesaniu maternice. Nedá sa teda považovať za liečenie zdravotného stavu ženy, pretože neprispieva k zmene nálezu. Pesar je potrebné z hygienických dôvodov pravidelne vyberať, a to každých šesť až osem týždňov, vtedy prebehne jeho čistenie a opätovné vloženie. Len takýmto spôsobom sa dá zamedziť vzniku zápalov a vredov v pošve.

Pesar ako prevencia prolapsu maternice

Operácia prolapsu maternice ako posledné riešenie

Vo vážnejších prípadoch, keď nezaberú cviky či fyzioterapia, pristupuje sa k chirurgickému zákroku. Jeho forma závisí od množstva faktorov, ako je vek a doterajšia anamnéza ženy, či dokonca jej plány do budúcna týkajúce sa možného počatia či pohlavného styku. Prolaps maternice sa najčastejšie rieši operáciou spočívajúcou v rekonštrukcii spadnutých orgánov a ich umiestnenia.

Niekedy sa volí i plastika panvového dna a pošvy. Plastická operácia môže byť vykonávaná zadným či predným spôsobom. Predná plastika sa spája so súvislým prepadnutím močového mechúra do pošvy, pričom zadnú plastickú operáciu volia lekári, keď dôjde k vydutiu zadnej pošvovej steny. Tieto rekonštrukčné a plastické operácie prolapsu maternice sú navrhované najmä mladším ženám, u ktorých existuje potenciálna túžba po dieťati, no po takomto zásahu do reprodukčných orgánov už neprichádza do úvahy prirodzený pôrod.

Ďalšie dva chirurgické zákroky patria skôr k radikálnejším formám, ktoré majú nezvratný vplyv na reprodukčné schopnosti ženy. Práve z tohto dôvodu sa k nim pristupuje u starších žien, pričom u mladších prichádzajú do úvahy len v prípade, že vzhľadom na závažnosť prolapsu maternice niet inej možnosti. Takýmto zákrokom je vaginálna obliterácia, ktorá spočíva v úplnom uzavretí ženskej vagíny zašitím pre zamedzenie poklesu maternice a ďalších orgánov panvového dna. Pohlavný styk je po zákroku znemožnený.

V najvážnejších prípadoch, keď už ozaj neexistuje iné východisko, sa postupuje formou hysterektómie, a teda úplného odstránenia maternice z tela ženy. Počatie dieťaťa je v dôsledku tejto operácie na zvyšok života vylúčené. Zákrok sa vykonáva vaginálne alebo abdominálne, pričom môže prebehnúť aj kombináciou oboch uvedených operačných zásahov. K operácii je nevyhnutný súhlas pacientky, čo sa však netýka život ohrozujúcich stavov, keď nie je čas na váhanie. Vtedy za ženu rozhodujú lekári.

Prolaps maternice – skúsenosti

Fórum v súvislosti s prolapsom maternice ponúka náhľad do života žien trpiacich týmto nepríjemným zdravotným stavom. Diskutujúce opisovali spadnutú maternicu ako pocit podobný nesprávnemu zavedeniu tampónu počas menzesu. Viacero žien však poznamenalo, že vyčnievanie maternice z pošvy je striedavé. Niekedy je pokles maternice citeľný, pričom inokedy problémy s reprodukčným orgánom neregistrujú. Diskusie sa zúčastnili najmä mladšie ženy, ktoré zdôraznili, že ich lekári boli nanajvýš prekvapení, keď za nimi prišli s takýmto problémom.

Spomedzi príznakov sa spomínal najmä intenzívny vaginálny výtok, bolesti pri pohlavnom stykuciteľný pokles tkaniva do pošvy, ktoré zopár žien muselo pred močením zatláčať, aby vôbec dokázali vykonať túto potrebu. Čo sa týka riešenia prolapsu, prevažovali najmä príspevky v duchu pozitívnych ohlasov na Kegelove cviky, ktoré zlepšovali stav dotknutých žien. V diskusii tiež zazneli pripomienky k operáciám, ktoré si vyžadujú istý rekonvalescenčný čas bez fyzickej námahy, avšak v tomto prípade je veľmi dôležité zvážiť, či ešte žena plánuje mať v budúcnosti deti.

Prolaps maternice skúsenosti Modrykonik

Prolaps maternice diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Prolaps maternice sa týka žien rôznych vekových kategórií, a preto je veľmi podstatné, aby sa o tomto zdravotnom stave otvorene hovorilo. Množstvo žien totiž gynekologické problémy nerieši ihneď, ako sa objavia, čo môže viesť k rýchlemu skomplikovaniu situácie, ktorému sa mohlo potenciálne predísť. Náš článok slúži ako zhrnutie informácií týkajúcich sa tejto témy, pričom niekoľko zaujímavých aspektov danej problematiky sme spomenuli aj v sekcii otázok a odpovedí. V prípade akýchkoľvek pripomienok alebo otázok sa môžu naši čitatelia obrátiť na sekciu komentárov pod článkom. Vítané sú i vaše skúsenosti a názory.

Áno, síce sa vyskytuje len zriedkavo, no jeho vznik v čase gravidity môže byť nebezpečný ako pre matku, tak i pre plod. Počas tehotenstva môže prolaps maternice spôsobiť niekoľko komplikácií, a to najmä v podobe predčasného alebo nadmerne ťažkého pôrodu, ale tiež potratu či infekčných ochorení močových ciest a krčka maternice. U ženy sa môže tiež objaviť tkanivový vred. Najvážnejším a najviac život ohrozujúcim stavom je ruptúra maternice, ktorá vedie v prípade matky i dieťaťa k fatálnym následkom. Práve z tohto dôvodu je nutná prevencia v podobe neustáleho cvičenia a posilňovania svalstva panvového dna, pričom podstatné sú aj pravidelné gynekologické prehliadky.

Ak má žena predispozície týkajúce sa prolapsu maternice, alebo už v minulosti s takýmto stavom bojovala, nie je problémom počatie, ale skôr plnohodnotné vynosenie dieťatka až do stanoveného termínu pôrodu. Všetko však závisí od závažnosti prepadnutej maternice. Najdôležitejšie je vždy všetko konzultovať so svojím lekárom, ktorý dokáže na základe doterajšej anamnézy určiť vhodný postup riešenia vzniknutej situácie.

Áno, cviky posilňujúce svalstvo panvového dna môžu u mužov dopomôcť k eliminácii problémov s inkontinenciou moču i stolice, pričom k týmto ťažkostiam môže dochádzať najmä po operácii prostaty. Kegelove cviky sú považované za univerzálnu pomoc pri riešení rôznych aspektov každodenného života človeka.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(89.4%)