Pesar

Pesar – skúsenosti. Ženský kondóm aj v tehotenstve

Veľké množstvo ľudí ešte stále žije v mylnej predstave, že vo veci neželaného tehotenstva majú najväčšiu účinnosť klasické mužské prezervatívy a perorálna hormonálna antikoncepcia. Efektivita týchto metód je možno vysoká, no nie vždy sa dá na ne spoľahnúť. V súvislosti s tabletkami existuje až príliš dlhý zoznam pridružených vedľajších účinkov a rizík, pričom muži nie vždy preferujú použitie kondómov, resp. ich práve vo chvíli potreby nemajú po ruke. Aj z tohto dôvodu je vhodné, ak má žena nejakú záložnú antikoncepčnú metódu, na ktorú sa môže sama spoľahnúť. Takouto alternatívou je tzv. pesar, tiež známy ako ženský kondóm.

Publikované: 20.12.2023
Aktualizované: 20.12.2023
Obsah článku:

Pred definitívnym rozhodnutím o začatí užívania niektorého z rozličných druhov antikoncepcie je veľmi podstatné si preveriť všetky aspekty každej antikoncepčnej metódy. Len tak je totiž možné dosiahnuť to najobjektívnejšie riešenie situácie. Aby sme v tejto problematike našim čitateľom pomohli, pripravili sme si článok o rozličných typoch pesarov, ich princípe a spôsobe používania, pričom si v skratke uvedieme slabé i silné stránky tejto formy ochrany proti neželanému tehotenstvu.

Čo je pesar?

Pesar sa vo všeobecnosti zaraďuje medzi bariérové antikoncepčné metódy, ktorých funkcia spočíva vo vytváraní efektívnej fyzickej prekážky pre spermie pokúšajúce sa o prienik k dozretému vajíčku v ženskom tele. Aplikáciu v tomto prípade podstupuje žena, a teda nie muž ako je to pri bežných kondómoch. Pesar je moderným, elegantným, no najmä lacným variantom spoľahlivej antikoncepcie.

Ide o nehormonálnu antikoncepciu, ktorej materiál sa líši v závislosti od typu konkrétneho pesaru. Kým jeden druh pesarov je zložený výhradne z latexu, a vzhľadom sa približuje k mužskému prezervatívu, ďalšie sú zhotovené z gumy, latexu či umelej hmoty. Účinnosť pesaru sa podstatne zvyšuje použitím spermicídnych prípravkov, ktorých zloženie negatívne pôsobí na pohyb a rýchlosť spermií.

Čo je pesar?

Typy pesaru

Vo všeobecnosti rozlišujeme pesary na základe ich funkcie. Zatiaľ čo na jednej strane máme antikoncepčné pesary zabraňujúce úspešnému oplodneniu dozretého vajíčka, na druhej je zdravotný pesar, ktorý plní rolu mechanického podporného bodu v prípade gynekologických problémov počas tehotenstva, ale aj mimo neho. Mierne odchýlky však možno pozorovať aj medzi dvomi rozdielnymi typmi antikoncepčných pesarov, a to vaginálnym a cervikálnym.

Vaginálny pesar

Vaginálny, resp. pošvový pesar sa zvykne skrývať aj pod inými názvami, ako diafragma alebo prepážka. Ide o bariérovú antikoncepciu kupolovitého tvaru s vystužením po celom jeho obvode. Zhotovený je zo silikónu hypoalergénneho typu. Jeho úlohou je zabrániť prieniku spermií do maternice, pričom túto úlohu plní formou prikrytia krčka maternice. Účinnosť tohto typu pesaru sa uvádza na úrovni 87 %. Do tejto hodnoty je započítaná aj zvýšená efektivita vďaka použitiu spermicídnych prípravkov.

Primárna a jediná funkcia vaginálneho pesaru však môže byť vykonávaná len v prípade, že je riadne zavedený, pričom dôležitá je i správna voľba veľkosti. V tomto aspekte je nápomocný gynekológ, ktorý nielenže preverí prítomnosť potenciálnej anomálie v pohlavnom ústrojenstve ženy zabraňujúcej v dobrom priľnutí pesaru k pošvovej stene, ale tiež šírku a pružnosť pošvy podmieňujúcej veľkosť zvoleného pesaru. Diafragma je na trhu k dispozícii v 7 veľkostiach s rozpätím 60 až 90 milimetrov, pričom s rastúcim veľkostným stupňom vždy pribúda päťmilimetrový rozdiel.

Vaginálny pesar

Ako zaviesť vaginálny pesar?

Zavedenie vaginálneho pesaru je jednoduché a manipulácia s ním môže miestami pripomínať aplikáciu tampónu. Základom je dodržať hygienu, čiže si pred zavádzaním treba riadne umyť a osušiť ruky. Vhodné je i zvoliť komfortnú polohu, ako ľah na chrbte, podrep či stoj s jednou nohou vyloženou na vyvýšenom mieste. Pre účinnosť pesaru je potrebné doň vytlačiť spermicídny gél, pričom je vhodné ho aplikovať aj po obvode pesaru.

Následne, keďže ide o flexibilný materiál s praktickými úchytkami po bokoch, stačí pesar zložiť tak, aby kupolovitá časť smerovala k dlani, a zaviesť ho do vagíny pozdĺž zadnej steny so smerovaním ku kostrči. Pesar je potrebné zatlačiť tak hlboko, ako to len ide. Pesar sa následne prispôsobí ženskému telu a zakryje krček maternice. Po zavedení je ideálna dodatočná aplikácia spermicídneho gélu aj do vnútra vagíny.

Vyňatie pesaru a jeho skladovanie

Opäť je potrebné dodržať základné hygienické princípy, aby sa žena vyhla nechceným infekciám pohlavného ústrojenstva. Vo väčšine prípadov je pri vyberaní vaginálneho pesaru potrebné vložiť ukazovák do vagíny, zasunúť prst popod okraj antikoncepcie, vďaka čomu je možné k vaginálnym stenám prisatú antikoncepcia ľahko stiahnuť nadol a von z pošvy. Niektoré vaginálne pesary, ako napríklad Caya diafragma, disponujú malým zaobleným úchytom, pomocou ktorého je možné pesar jednoducho vytiahnuť von.

Vaginálny pesar si vyžaduje dôslednú starostlivosť v podobe umytia akýmkoľvek mydlom a vlažnou vodou. Taktiež sa môže pristúpiť k trojminútovej sterilizácii pesaru vo vriacej vode. V oboch prípadoch je následne potrebné pesar riadne osušiť a uložiť späť do obalu, v ktorom bol zadovážený. Aj napriek tomu, že je uskladnený v pôvodnom obale, je potrebné, aby bol umiestnený v suchu a chlade, no najmä mimo priameho slnečného svetla.

Cervikálny pesar

Aj v tomto prípade ide o nehormonálnu antikoncepčnú metódu na princípe bariéry, ktorá zamedzuje priechodu spermií a následnému oplodneniu. Z hľadiska materiálu sú dostupné gumové, latexové i umelohmotné varianty, pričom výber závisí od samotnej ženy a jej prípadných alergií či negatívnych príznakov po použití toho ktorého druhu cervikálneho pesaru. Vzhľad antikoncepcie mnohokrát pripomína námornícku čiapku, vďaka čomu je pesar dokonale prispôsobený tvaru krčka maternice, na ktorý je ho potrebné nasadiť.

Cervikálne pesary sú ponúkané v troch rozličných veľkostiach, pričom na rozdiel od pošvového pesaru, si dokáže žena navoliť veľkosť aj bez lekárskej pomoci. Veľkosť krčka maternice sa totiž mení len počas významnejších javov pohlavného ústrojenstva, ako je pôrod či potrat. Kým malý cervikálny pesar s veľkosťou 22 milimetrov je určený pre ženy, ktoré tehotné ešte nikdy neboli, strednú 26-milimetrovú alternatívu volia ženy po potrate alebo po tehotenstve končiacom nevaginálnym pôrodom. Pre ženy, ktoré naopak v minulosti absolvovali prirodzený pôrod, je k dispozícii veľký 30-milimetrový variant. Najznámejším cervikálnym pesarom na trhu je FemCap.

Cervikálny pesar

Zavedenie cervikálneho pesaru

Zavedenie cervikálneho pesaru si vyžaduje istý nácvik, pričom pri prvej príležitosti môže pomôcť aj samotný gynekológ, ktorý dokáže žene osvetliť všetky aspekty a potrebné informácie o aplikácii antikoncepčného pesaru. Aj v tomto prípade sú dôležité základné hygienické princípy, a teda umytie a osušenie rúk pred akoukoľvek ďalšou činnosťou súvisiacou so zavedením pesaru do pohlavného ústrojenstva.

Cervikálny pesar je taktiež účinnejší po použití spermicídneho gélu. Ich spoločná efektivita dosahuje úroveň 86 % u žien, ktoré ešte nerodili, pričom u rodičiek efektivita klesá na 71 %. Pred zavedením do vagíny je potrebné aplikovať spermicídny prípravok do priehlbiny pripomínajúcej misku. Gél je vhodné naniesť aj na plochú časť okraju pesaru.

Ďalším krokom je zaujatie komfortnej polohy v podrepe, ľahu či stoji s vyloženou nohou. Ideálne je najprv prstom nahmatať krček maternice, potom tou istou rukou roztiahnuť pysky ohanbia, zatiaľ čo druhá ruka stláča pesar otočený úchytom nadol a vkladá ho do vagíny. Po zatlačení už len stačí overiť, či cervikálny pesar zaujal svoju pozíciu. Mal by sa totiž nastoknúť na krček maternice, čo je pri správnom umiestnení citeľné prstom.

Údržba a uskladnenie cervikálneho pesaru

Správna starostlivosť o cervikálny pesar spočíva v rovnakých krokoch ako v prípade pošvového antikoncepčného pesaru. Najdôležitejším aspektom je jeho samotné vyňatie z vagíny, a to v komfortnej pozícii umožňujúcej zasunutie prstov do pošvy, kde následne dochádza k nahmataniu praktického úchytu cervikálneho pesaru. Pre jeho bezproblémové vytiahnutie je potrebné prstami zatlačiť na kupolovú časť, aby došlo k prelomeniu prirodzeného prisatia antikoncepcie. Následne už len stačí zatiahnuť za úchyt a pesar je vonku. Po vyňatí sa musí pesar umyť jemným mydlom a vlažnou vodou, kompletne osušiť a umiestniť do obalu, v ktorom bol zakúpený.

Antikoncepčné metódy

Zdravotný pesar

Odhliadnuc od antikoncepčných pesarov sú na trhu dostupné aj tzv. zdravotné pesary, ktoré slúžia ako mechanická podpora orgánov panvového dna. Takýto pesar sa využíva v tehotenstve, keď dôjde k predčasnému skracovaniu krčka maternice. Pomôcka je tiež vhodným riešením prolapsu, resp. poklesnutia orgánov v dôsledku oslabenia vaginálnych a maternicových stien, ku ktorému dochádza vekom, pôrodom, častým fyzickým zaťažovaním tela, dvíhaním ťažkých predmetov či obezitou. Pesary v takýchto situáciách využívajú ženy, ktoré sa chcú vyhnúť operácii, no tiež tie, čo operáciu z rôznych dôvodov podstúpiť nemôžu.

Zdravotné pesary sú najčastejšie zhotovené z gumy alebo plastu, pričom existuje niekoľko rôznych veľkostí a tvarov líšiacich sa na základe konkrétneho problému, ktorým žena trpí. Tvar zdravotného pesaru vplýva aj na možnosť pohlavného styku. Kým prstencové sexu nijakým spôsobom nezabraňujú, kockové či tie v tvare pripomínajúcom cumlík musia byť pred stykom vybrané. Jednotlivé zdravotné pesary sa rozlišujú aj v potrebe lekárskej asistencie pri ich zavedení a vyňatí. Na rozdiel od antikoncepčných pesarov, tie zdravotné je možné využívať aj dlhé roky, no len za predpokladu, že veľkostne a tvarovo vyhovujú ženskému telu.

Veľkosť a tvar pesaru vyberá lekár, pričom pri dlhodobých problémoch je nutná pravidelná lekárska prehliadka. Časové rozpätie týchto lekárskych návštev závisí od toho, či si môže pesar žena sama vybrať, alebo je v tejto oblasti závislá od lekárskej asistencie. Ak si ho dokáže vybrať a očistiť aspoň raz do týždňa svojpomocne, lekára navštevuje raz za 6 až 12 mesiacov. V prípade, že ide pesar, u ktorého je povolená len odborná manipulácia, je nutné lekárske prehliadky absolvovať každé 2 až 3 mesiace. Počas týchto vyšetrení je pesar vyňatý a pred opätovným zavedením poriadne očistený. Pravidelná kontrola je potrebná aj z pohľadu možnej iritácie vnútra vagíny pesarom, čo môže spôsobovať vznik modrín či škrabancov.

Ako funguje pesar?

Najdôležitejším aspektom aplikácie antikoncepčného pesaru je dodržanie prísnych podmienok používania. Jeho výhodou je, že je ho možné zaviesť na poslednú chvíľu, a tým pádom sa nijakým spôsobom nenaruší nálada v čase intímneho vyžívania. V súvislosti s jeho používaním však existujú isté časové limity.

Zavedenie je potrebné absolvovať aspoň 15 minút pred pohlavným stykom, čo znamená, že jeho aplikácia môže prebehnúť aj niekoľko hodín pred sexom. Podmienkou je, že oba typy antikoncepčného pesaru musia v pošve pobudnúť ešte minimálne 6 hodín po styku. Avšak medzi cervikálnym a pošvovým ženským kondómom existuje v rámci podmienok používania jeden väčší rozdiel. Zatiaľ čo cervikálny pesar je možné v pošve nechať maximálne 48 hodín,vaginálneho je tento časový limit až o polovicu kratší. Presiahnutie stanoveného limitu môže zvýšiť riziko infekcií z dôvodu podpory rastu baktérií v pošve.

Ako funguje pesar?

(Ne)výhody ženského kondómu/pesaru

Veľkou výhodou antikoncepčných pesarov je ich jednoduchá aplikácia, ktorú zvládnu ženy úplne samostatne. Navyše ich môžu ako antikoncepciu používať nielen ženy, ktoré ešte nerodili, ale aj tie, čo majú už pôrod za sebou. Umožňuje to pomerne široký výber veľkostí. Taktiež ide o nehormonálnu a neinvazívnu formu antikoncepcie, čo znamená, že žena môže kedykoľvek po vyňatí pesaru otehotnieť. Ako pozitívum je možné považovať aj fakt, že žena má sama kontrolu nad situáciou, a tým pádom sa nemusí v súvislosti s antikoncepciou spoliehať na muža.

Obrovskou výhodou je tiež ekologický a ekonomický potenciál tejto metódy. Jeden pesar je totiž možné opakovane používať aj dva roky. Pozor si časom treba dávať na jeho potenciálne poškodenie. Použitie pesaru je umožnené počas opakujúceho sa pohlavného styku v rámci 24- alebo 48-hodinového okna (v závislosti od typu antikoncepčného pesaru). V takomto prípade je však potrebná opakovaná aplikácia spermicídneho gélu.

Medzi nevýhody patrí nutné použitie spermicídnych prípravkov, ktoré môžu byť pre niektoré ženy nepohodlné z hľadiska „neporiadku“. Niekedy dokonca pesar spôsobuje iritáciu vagíny, pričom najpravdepodobnejším dôvodom je buď alergia na materiál, alebo nesprávne zavedenie, resp. zlá veľkosť pesaru. Časová limitácia používania je tiež radená medzi negatíva, pričom najväčším mínusom tejto formy antikoncepcie je absencia akejkoľvek ochrany pred pohlavne prenosnými chorobami. Za nevýhodu možno považovať aj fakt, že veľkosť pesaru po istých zmenách v tele (pôrod, potrat, operácia panvy, pribratie...) nemusí pasovať, a teda je potrebné si zaobstarať nový.

Pesar – skúsenosti

V rámci skúseností so zdravotným pesarom v tehotenstve na diskusných fórach prevládajú skôr pozitívne ohlasy, avšak niektoré ženy zažívali pri skracovaní krčka maternice od 20. týždňa tehotenstva nepríjemné príznaky, ako svrbenie, silnejší vaginálny výtok či tlačenie cudzieho telesa v tele. Mnohé však potvrdili, že je to v porovnaní so zašívaním oveľa lepšie riešenie. Stačí si len pre dobro bábätka zvyknúť a vydržať to.

Antikoncepčné pesary v diskusiách ženy taktiež pochvaľovali. Najmä FemCap považujú za spoľahlivé riešenie v prípade nepriaznivých účinkov hormonálnej antikoncepcie či nespolupracujúceho partnera, ktorý nepreferuje používanie mužských prezervatívov. Vyzdvihli tiež možnosť zakúpenia za optimálnu cenu, ktorá sa však v zahraničí môže v značnej miere líšiť.

Pesar skúsenosti Modrykonik

Pesar diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Keďže pesar prichádza v mnohých formách a podobách, v rámci jedného článku sme museli pokryť veľké množstvo potrebných informácií. Aj z tohto dôvodu sa niektoré zaujímavosti nedostali do hlavnej textovej kostry, čo sme vyriešili vyhradením priestoru v sekcii otázok a odpovedí. Sekcia komentárov pod článkom je však neustále otvorená pre našich čitateľov, ktorí sa chcú podeliť o svoje skúsenosti, postrehy, dodatočné otázky či poznatky súvisiace s témou antikoncepčných alebo zdravotných pesarov.

Áno, k niektorým pesarom existujú príslušné zavádzače, ktoré pomôžu aj pri jeho vyberaní, avšak najlepší spôsob, ako sa naučiť zaobchádzať s pesarom, je obrátiť sa na svojho lekára, ktorý dokáže najlepšie pokryť všetky dôležité aspekty zavádzania antikoncepčného pesaru. K dispozícii sú však aj rozličné internetové videá, v ktorých je správna aplikácia konkrétnych pesarov detailne vysvetlená.

Spomedzi týchto dvoch možností sa za pohodlnejšie riešenie považuje cervikálny pesar, ktorý je nasadzovaný priamo na krček maternice, čím sa dosahuje istá voľnosť stien vagíny. To isté však neplatí o vaginálnom pesare, ktorý sa o steny opiera.

Áno, ide o ekonomicky a ekologicky nadmerne efektívne riešenie ochrany pred neželaným otehotnením. Dvojročná životnosť však vo veľkej miere závisí od správneho uskladnenia, údržby a používania pesaru. Ak je počas pohlavného styku potrebné použitie lubrikačného gélu, voľte lubrikant na báze vody či silikónu, v žiadnom prípade nie gél na olejovej báze. Ten môže potenciálne natrhnúť, resp. nalomiť materiál pesaru, čo pochopiteľne znižuje účinnosť antikoncepčnej metódy, a tým pádom môže veľmi ľahko dôjsť k neželanému tehotenstvu.

Aby ste sa ubezpečili, že je váš pesar ešte stále funkčný, pred každým použitím vykonajte kontrolu poškodenia pod slabým prúdom vody. Ak dochádza k pretekaniu vody cez dierku akejkoľvek veľkosti, pesar do vagíny nezavádzajte. V opačnom prípade hrozí preniknutie spermií, a teda úspešné oplodnenie.

Nie, počas menštruačného cyklu by sa ani jeden z typov antikoncepčného pesaru nemal používať, pretože ich aplikáciou v tomto období môže dochádzať k nežiaducemu účinku v podobe syndrómu toxického šoku. Tento veľmi nebezpečný a život ohrozujúci syndróm vzniká v dôsledku nadmerného premnoženia baktérií vo vagíne. V čase menštruácie sa preto odporúča siahnuť po iných antikoncepčných metódach.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(92.6%)