Hysterektómia – odstránenie maternice

Hysterektómia – odstránenie maternice. Skúsenosti, rekonvalescencia, komplikácie a riziká

Počuli ste pri návšteve u gynekológa termín hysterektómia? V takom prípade je možné, že vás tento gynekologicko-chirurgický zákrok čaká alebo o ňom z legitímneho dôvodu lekár minimálne uvažuje. Hysterektómia je v niektorých prípadoch nevyhnutným operačným zákrokom, ktorý dokáže zachrániť život. V prípade mnohých žien je práve hysterektómia jediným možným riešením. Ide o chirurgické odstránenie maternice, prípadne aj ostatných reprodukčných orgánov. Operácia sa môže vykonať rôznymi spôsobmi a v rôznom rozsahu. V každom prípade však ide o nezvratný zásah do organizmu a mnohé ženy sa ho obávajú. Podľa povahy zákroku sa odlišuje aj doba hospitalizácie, rekonvalescencie a taktiež sa líšia aj možné riziká. Čo je to totálna hysterektómia? Je možné odstránenie maternice laparoskopicky?

Publikované: 15.03.2024
Aktualizované: 15.03.2024
Obsah článku:

Ak vám lekár oznámil, že vás čaká hysterektómia, pravdepodobne ide o plánovaný zákrok a lekár je povinný vás oboznámiť so všetkými dôležitými detailmi. Nielen, čo sa týka povahy zákroku, ale taktiež by ste mali poznať príčinu – indikáciu takéhoto zákroku, akým spôsobom bude operácia realizovaná a aj to, aké možné riziká so sebou prináša. Vhodné je tiež oboznámiť sa s možnými pooperačnými komplikáciami po vyoperovaní maternice. Aké je spojenie medzi hysterektómiou a menopauzou? Všetko dôležité sa dočítate v tomto článku.

Čo je to hysterektómia?

Hysterektómia, ktorej sa laicky hovorí aj úplné odstránenie maternice, je gynekologicko-chirurgický zákrok, ktorého rozsah a spôsob realizácie je u žien vykonávaný na základe škály indikácií a príčin. V operačnej gynekológii ide o jeden z najčastejšie realizovaných operačných zákrokov hneď po cisárskom reze. Primárne sa hysterektómia spája s obdobím menopauzy a najčastejšie tento zákrok podstupujú ženy vo veku od 40 do 55 rokov. Indikácie pre vybratie maternice však môžu byť diagnostikované aj v skoršom či neskoršom veku, pričom dôvody môžu byť rôzne, napr. myómy maternice, zhubné nádory, endometrióza, prolaps maternice či prítomnosť karcinómov v reprodukčných orgánoch.

Zákrok sa vykonáva v celkovej anestézii (pozn. výnimočne v spinálnej anestézii) a v prípade plánovanej hysterektómie sú vykonané predoperačné vyšetrenia, vrátane tých predanesteziologických. Počas operácie je zo ženského tela odstránená maternica a v niektorých indikovaných prípadoch aj vajíčkovody, vaječníky, krčok maternice, tukové tkanivá a lymfatické uzliny. V lekárskej – operačnej praxi je hysterektómia považovaná za väčší chirurgický zákrok, po ktorého vykonaní si pacientka vyžaduje hospitalizáciu. Dĺžka hospitalizácie sa pri nekomplikovanom priebehu očakáva po dobu 4 až 7 dní. Dlhšia je tiež doba rekonvalescencie. Samozrejme, zotavenie po hysterektómii súvisí aj so spôsobom a rozsahom operácie.

Maternica (lat. uterus) je charakterizovaná ako nepárový dutý svalový orgán ženy, ktorý je určený na vývoj oplodneného vajíčka a je súčasťou reprodukčnej sústavy ženy. Tvarom pripomína sploštenú a obrátenú hrušku, ktorej spodná časť smeruje dolu smerom do pošvy. Maternica predstavuje prostredie, v ktorom sa oplodnené vajíčko (pozn. plod) ďalej vyvíja. Vývoj plodu mimo maternice nie je možný. Skladá sa z dvoch častí, krčok maternice a telo maternice. Celkovo je tvorená tromi základnými vrstvami. Endometrium – sliznica maternice, ktorej hrúbka sa mení na základe menštruačného cyklu. Myometrium – stredná vrstva, ktorá predstavuje svalovú časť, ktorej kontrakčná činnosť má za úlohu dieťa presunúť do pôrodných ciest a vytlačiť ho. Vonkajšia vrstva sa nazýva peritoneum, čo je obal maternice. Maternica sa dokáže počas tehotenstva zväčšiť až niekoľkonásobne (pozn. z 50 g až na 1 000 g).

Jazva po hysterektómii

Indikácie pre vybratie maternice

Kedy sa pristupuje k odstráneniu maternice? K hysterektómii sa v gynekologickej praxi pristupuje z rôznych dôvodov a existuje široká škála indikácii. V niektorých prípadoch môže ísť o kondíciu reprodukčných orgánov alebo ich ochorenie, čo vedie k plánovanej hysterektómii, kde sa zvažuje spôsob odstránenia, ako aj rozsah operácie. Niekedy sa však objavia akútne a neplánované stavy, ktoré si vyžadujú okamžité vyoperovanie maternice. K najčastejším príčinám vykonávania hysterektómie patria nasledovné indikácie:

Endometrióza

Ide o ochorenie, ktoré zapríčiňuje, že sliznica maternice sa počas menštruácie nevylučuje tak, ako by mala. V dôsledku toho dochádza k vzniku ložísk – usadenín výstelky v okolitých orgánoch (vaječníky, vajíčkovody). U mnohých žien takýto stav zapríčiňuje vznik cýst, napríklad na vaječníkoch. Ženy tak majú problém s otehotnením. Priechodnosť vypudených vajíčok či oplodneného vajíčka je zhoršená, čo spôsobí, že nedôjde k oplodneniu či k uhniezdeniu. Hysterektómia sa v prípade endometriózy volí v prípadoch, keď už nie je možný iný spôsob liečby a ochorenie má progresívny charakter.

Myómy – nezhubné nádory maternice

Lemyómy, fibroidy, myómy, resp. nezhubné nádory maternice sú jemné svalové uzlíky, ktoré sa môžu hromadiť na stene maternice. Fakticky ide o nádory maternice, ktoré sa často vyskytujú v skupinkách a môžu dosahovať veľkosť až 20 cm. Výskyt myómov je štatisticky charakteristický pre obdobie menopauzy, no objavuje sa už u žien od 30 rokov, pričom rolu zohráva aj dedičnosť. Voči ich vzniku nie je známa žiadna účinná prevencia. Existujú viaceré možnosti terapie. Možnosti závisia taktiež od veku pacientky a povahy myómov. Veľkosť myómov či ich množstvo môže viesť k rozhodnutiu lekára a pristúpeniu k hysterektómii.

Hysterektómia maternica

Zhubné nádory maternice – endometrium

Dôvodom pre radikálnu hysterektómiu môžu byť predrakovinové štádiá maternice, vaječníkov alebo krčka maternice. Lekár sa z dôvodu vysokej rizikovosti preto môže rozhodnúť pre radikálne odstránenie maternice. Vyskytovať sa môžu zhubné nádory, ktoré predstavujú vysoký stupeň rizika z dôvodu šírenia rakoviny. Najčastejšie je ženám indikovaná rakovina endometria (sliznice maternice – adenokarcinóm). V takých prípadoch sa lekár na základe štádia a výskytu prípadných metastáz môže rozhodnúť, či odstráni konkrétny orgán alebo aj zvyšné reprodukčné orgány. V prípade vážnejších a pokročilých štádií rakoviny môže pacientka podstúpiť ďalšie formy liečby, ako rádioterapia či chemoterapia.

Silné krvácanie

Nadmerné krvácanie počas menštruácie môže byť zapríčinené práve zhubným nálezom na maternici. Veľmi často sa silné krvácanie objavuje v období menopauzy. Často sa objavujú prípady, v ktorých žena po menopauze nepravidelne krváca. V niektorých prípadoch nemusí ísť o nič závažné, no ak tento stav pretrváva, je potrebné konzultovať to s gynekológom. Žena môže byť odoslaná na kyretáž maternice, čo je revízia dutiny maternice, počas ktorej sa tiež realizuje zoškrab sliznice maternice a zasiela sa na laboratórne histologické vyšetrenie, či výstelka neobsahuje zhubný nález. V prípade, že sa nález potvrdí, v tomto veku je hysterektómia najlepším možným riešením. Často sa pristupuje k radikálnej – úplnej hysterektómii, pri ktorej sú žene okrem maternice a krčka odstránené aj vaječníky, vajíčkovody, časť pošvy a uzliny.

Prolaps maternice

Prolaps alebo pokles maternice sa vyskytuje zvyčajne u žien vo vyššom veku (60 až 79 rokov) po menopauze. Ide o stav, pri ktorom maternica poklesne natoľko, že zasahuje do pošvy. Svaly panvového dna sú už natoľko oslabené, že maternica nie je schopná udržať svoje miesto. Takýto stav je indikáciou pre vykonanie hysterektómie.

Hysteroskopia

Akútne stavy – úraz alebo pôrod

Neplánovaná hysterektómia môže byť realizovaná aj akútne počas pôrodu. Ide o život ohrozujúce a nepredvídateľné stavy. Lekár môže rozhodnúť o odstránení maternice napríklad pri predčasnom odlučovaní placenty. Vo výnimočných prípadoch sa k tomuto zákroku pristupuje pri ťažkých úrazoch v oblasti malej panvy alebo brušnej dutiny. Pri úraze môže dôjsť k poškodeniu tkanív i vnútorných väzív maternice. To môže mať vážne dôsledky, a preto sa lekár môže rozhodnúť pre vybratie maternice a tiež prislúchajúcich orgánov.

Hysterektómia laparoskopicky alebo cez pošvu

Pri tomto druhu operácie existuje viacero postupov či metód, ktoré sa v operačnej praxi využívajú. Samotný lekár musí posúdiť zdravotný stav pacientky, urgenciu operácie, rozsah, riziká i predpokladanú dobu zotavovania, ktoré daná metóda prináša. V niektorých prípadoch totiž nejde len o vyoperovanie maternice, ale takisto prislúchajúcich orgánov. Aké sa aplikujú typy hysterektómie podľa metódy operácie?

  • Vaginálna hysterektómia cez pošvu;
  • Abdominálna hysterektómia cez brušnú dutinu (tzv. otvorená hysterektómia cez rez v podbrušku);
  • Totálna laparoskopická hysterektómia (TLH) – vykonané sú tri malé rezy cez brušnú dutinu, ktorými sa oddelí maternica od väzív a krčka maternice, následne sa vyberie cez jeden z rezov na bruchu, prípadne vaginálnou cestou;
  • Laparoskopicky asistovaná vaginálna hysterektómia (LAVH) – v prvej časti operácie sa vykonajú malé rezy v brušnej dutine, oddelí sa nimi maternica od závesných väzív, pričom následne sa orgán vyberie priamo cez pošvu.

Hysterektómia laparoskopicky

Odstránenie maternice a vaječníkov – rozsah zákroku

Hysterektómia je síce označovaná primárne ako vyoperovanie maternice, no v mnohých prípadoch sú ženám vyoperované taktiež prislúchajúce orgánykrčok maternice, vajcovody, vaječníky, uzliny, tukové tkanivá, prípadne časť pošvy. Je na lekárovi vyhodnotiť zdravotné indikácie tak, aby bola metóda operácie čo najšetrnejšia a zároveň výsledok operácie minimalizoval riziká.

  • Totálna hysterektómia – ide o najčastejšiu formu tohto druhu operácie, počas ktorej je z tela ženy odstránená maternica i krčok;
  • Subtotálna hysterektómia – vyoperovaná je maternica a krčok maternice, ostatné reprodukčné orgány sú zachované;
  • Radikálna (úplná) hysterektómia – pri radikálnej forme sú z tela ženy odstránené okrem tela maternice aj prislúchajúce orgány – vajíčkovody, vaječníky, časť pošvy, tukové tkanivá i priľahlé uzliny.

U žien v menopauze, po nej alebo u žien, ktoré mali v maternici onkologický nález, sa často pristupuje k úplnej – radikálnej hysterektómii z dôvodu, že v rámci skupiny reprodukčných orgánov môže ísť o potenciálne nebezpečenstvo ďalšieho problému. Či už ide o vznik cýst, nezhubných alebo zhubných nádorov. Lekár zvažuje rozsah zákroku na základe viacerých relevantných faktorov.


Rekonvalescencia po hysterektómii – zotavenie

Vyoperovanie maternice a prípadne prislúchajúcich orgánov patrí v chirurgickej praxi k veľkým operáciám. Doba rekonvalescencie sa líši s ohľadom na operačný postup i rozsah zákroku. V niektorých prípadoch sa môžu objaviť aj komplikácie, ktoré môžu dĺžku zotavovania ešte predĺžiť. Do obdobia zotavovania je potrebné zarátať aj dobu hospitalizácie, čo býva spravidla 4 až 7 dní.

Kratšia doba rekonvalescencie je po laparoskopickej či vaginálnej hysterektómii. Rany sú v takom prípade menšie alebo absentujú. Vo všeobecnosti sa doba rekonvalescencie pohybuje v rozsahu 4 až 8 týždňov. V prípade, že hysterektómia bola realizovaná cez brušnú dutinu, potrebná je starostlivosť o ranu – rany. Tie je vhodné v určitých prípadoch dezinfikovať a preväzovať, aby nedošlo k ich zapáleniu. V období rekonvalescencie je bežné, že sa niekoľko týždňov bude objavovať vaginálne krvácanie. Odporúča sa používať menštruačné vložky. Nezabúdajte ani na pravidelnú a šetrnú hygienu intímnych partií. Žiadne kozmetické prípravky ani sedacie kúpele nie sú vhodné a postačí oplachovanie teplou vodou.

Potrebné je mať pokojový režim. Ženy by sa bezprostredne po zákroku mali vyhnúť fyzickým aktivitám (vrátane upratovania i športovania), nemali by dvíhať ťažké bremená ani vykonávať dynamické pohyby, a to minimálne po dobu 4 až 6 týždňov. To platí i pre vaginálny sex. Po operácii môže byť pohlavný styk mierne bolestivý, no primárne tu hrozí riziko zanesenia infekcie do oblasti pošvy. Ďalší postup závisí od zhodnotenia lekárom, u ktorého absolvujete kontrolné vyšetrenie.

Typy hysterektómie

Riziká po hysterektómii a pooperačné komplikácie

Aké riziká po hysterektómii žene hrozia? Vybratie maternice je zásahom do celého organizmu ženského tela a je preto prirodzené, že dochádza k jeho reakciám. Zároveň ide o operáciu, ktorá si vyžaduje hospitalizáciu a lekári ženu prepúšťajú do domácej starostlivosti až v okamihu, keď sú presvedčení, že zdravotný stav je na to spôsobilý a nehrozia žiadne závažné komplikácie.

Medzi riziká po hysterektómii patrí vyššia šanca na vznik krvných zrazenín. Preto sa vo väčšine prípadov ženám injekčne podáva Fraxiparine na riedenie krvi, a to minimálne po dobu hospitalizácie. V prípade celkovej anestézie, rovnako ako pri iných operáciách, kde je anestézia aplikovaná, hrozia určité riziká spojené s jej využitím. Vzhľadom na povahu zákroku je vyššie riziko poranenia ostatných orgánov v malej panve – močový mechúr, močovody, poranenie konečníka alebo niektorých okolitých ciev. To môže stáť za vznikom výraznejšieho krvácania alebo vzniku infekcií.

Po operácii môžu ženy pociťovať bolesť v oblasti podbrušia či panvy. Miera bolesti je v prípade každej ženy veľmi individuálna. V niektorých prípadoch, ak šlo o hysterektómiu abdominálnu, môžu bolesť vyvolávať rany, ktoré sa hoja. Bolesť môže byť vyvolaná aj podráždením okolitých ciev v oblasti pošvy. Primárne sa bolesť objavuje bezprostredne po zákroku a odznení anestézie. Je možné podávať preparáty proti bolesti, ktoré vám môže predpísať už lekár v nemocnici.

Pred, počas a po hysterektómii

Život po operácii maternice – menopauza a tehotenstvo

Následky operácie sú aj s ohľadom na jej rozsah nezvratné. Po odstránení maternice z tela už žena nemôže viac otehotnieť, a preto nie je potrebná žiadna forma antikoncepcie. Ak žena podstupuje zákrok v produktívnom veku, teda stále menštruuje, je dôležité, či bola odstránená len maternica alebo aj vaječníky. V prípade, že vyoperované bolo len telo maternice, vaječníky ďalej produkujú hormóny a „chirurgická“ menopauza sa nemusí dostaviť. Ak však boli odstránené aj vaječníky, nastáva definitívna, predčasná, menopauza a objavujú sa typické príznaky (napr. strata menštruácie, návaly tepla atď.).

Do úvahy je potrebné v konkrétnych prípadoch brať taktiež psychické hľadisko. Hlavne v prípade mladších žien, ktoré boli nútené podstúpiť neplánovanú – akútnu hysterektómiu v produktívnom veku, čím sa eliminovala šanca na otehotnenie. Objavovať sa môže psychická nepohoda, zmeny nálad, smútok, úzkosti až depresie. Je vhodné obrátiť sa na psychológa a poskytnúť žene maximálnu podporu a pochopenie, pretože ide o nezvratnú situáciu, ktorá v jej živote nastala.

Viaceré ženy uvádzajú, že začali po zákroku pociťovať stratu ženskosti a chuti na sex. Hlavne v prípadoch, keď boli okrem tela maternice vyoperované aj vaječníky. Priame výskumy však poukazujú na fakt, že hysterektómia nemá vplyv na sexuálne spolunažívanie partnerov s výnimkou výskytu vaginálnej suchosti, čo je možné riešiť lubrikáciou. Potrebné je dodržať dobu rekonvalescencie, inak môžu ženy vnímať istú mieru bolesti. Žena je však stále schopná dosiahnuť orgazmus, pretože klitoris je bez zmien.

Odstránenie maternice – skúsenosti

Dostupné fóra a diskusie rozoberajú primárne témy, ktoré súvisia s otázkami ohľadom samotného zákroku. Ženy zaujímajú konkrétne prípady, a to ako všetko prebiehalo, ako dlho trval zákrok, koľko dní boli iné ženy hospitalizované, prípadne to, ako išlo zotavovanie po hysterektómii. Najviac si ženy pochvaľujú priebeh, keď hysterektómia prebehla laparoskopicky. Ženy často avizujú bolesti po operácii, ktoré súvisia napríklad so zažívaním a tiež citlivosťou rany na bruchu – v podbruší pri fyzickej námahe. Veľmi individuálna je doba rekonvalescencie. Niektoré ženy konštatovali, že po 4 týždňoch boli schopné väčšiny činností, iné boli práceneschopné (PN) viac ako 6 až 8 týždňov. Iné diskutujúce zaujíma tiež to, ako fungovali ženy po operácii, napríklad aj ich sexuálny život.

Odstránenie maternice skúsenosti Modrykonik

Odstránenie maternice skúsenosti

Odstránenie maternice diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Hysterektómia je gynekologický operačný zákrok, ktorý sa týka predovšetkým žien v období menopauzy alebo po nej. Vyoperovanie maternice môže mať akútny charakter a lekár sa môže pre vykonanie takéhoto zákroku môže rozhodnúť na základe konkrétnych indikácií aj u žien v skoršom veku. Absolvovali ste hysterektómiu? V akom období ste vybratie maternice podstúpili? Aký bol rozsah operačného zákroku? Ako dlho trvalo zotavenie po hysterektómii? Budeme radi, ak sa s nami a ostatnými čitateľkami podelíte o vašu osobnú skúsenosť s priebehom tohto druhu operácie. Budeme radi za vaše príbehy, názory, poznatky, rady či odporúčania. Váš komentár môže pomôcť mnohým ženám, ktoré hysterektómia čaká. Zapojte sa do diskusie pod článkom.

Vhodné je po odstránení maternice dodržiavať zdravú a vyváženú stravu bohatú na vlákninu, vitamíny a minerály. Je vhodné vyvarovať sa ťažkých a mastných jedál, ktoré by mohli viesť k žalúdočným ťažkostiam. Taktiež je vhodné obmedziť potraviny, ktoré spôsobujú nafukovanie či nadúvanie.

Niektoré ženy po operácii vnímajú istú mieru bolesti brucha, bolesti pri sexe alebo zvýšenú citlivosť v oblasti rany. Miera bolestivosti je do veľkej miery ovplyvnená práve tým, ako bol zákrok realizovaný. Bolesť v oblasti brucha môže byť spôsobená prirodzeným hojením rany, ale tiež nadúvaním či nafukovaním. Bolesť pri pohlavnom styku po hysterektómii môže byť dočasná z dôvodu zmeny anatómie pošvy (pozn. odstránenie krčka maternice), no v prípade, že pretrváva je potrebné príčinu objasniť – suchosť vaginálneho prostredia alebo infekcia.

Hysterektómia je jedným z najčastejšie vykonávaných gynekologicko-chirurgických zákrokov. Dĺžka trvania hysterektómie sa do veľkej miery odvíja od zvoleného spôsobu operácie, rozsahu hysterektómie a tiež faktu, či ide o akútnu alebo plánovanú operáciu. V priemere sa pri operácii počíta s časovým rozpätím 2 až 5 hodín. Čas zákroku môžu predlžovať rôzne komplikácie. Priebeh operácie i samotná forma vybratia maternice predurčujú aj dobu hospitalizácie a celkovej rekonvalescencie po hysterektómii.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(92.4%)