Antikoncepčný krúžok

Antikoncepčný krúžok (hormonálny vaginálny) – cena, skúsenosti, nevýhody

Žijeme v dobe mnohých možností, keď sa nemusíme výhradne spoliehať na náhodu a šťastie. Toto konštatovanie platí aj v súvislosti s ochrannými prostriedkami vo veci neželaného tehotenstva. Existuje široké spektrum rozličných antikoncepcií, ktoré sa líšia nielen svojím princípom, na základe ktorého fungujú, ale aj účinnosťou a formou aplikácie. Medzi známejšie podoby antikoncepcie patria klasické kondómy či hormonálne antikoncepčné tabletky, no zo ženskej perspektívy je možné sa stretnúť aj s variantami, ako je antikoncepčná injekcia, náplasť či tzv. antikoncepčný, resp. vaginálny krúžok.

Publikované: 17.11.2023
Aktualizované: 17.11.2023
Obsah článku:

Práve o tom poslednom si dnes povieme niečo viac. Zameriame sa jednak na všeobecnú charakteristiku tohto spôsobu ochrany pred potenciálnym tehotenstvom, ale tiež na spôsob, akým je potrebné vaginálny krúžok aplikovať, isté podmienky jeho využitia, pozitíva a negatíva, s ktorými táto antikoncepčná metóda prichádza, a rizikové skupiny, ktoré by sa mali jeho použitiu radšej vyhnúť.

Čo je to antikoncepčný krúžok?

Antikoncepčný krúžok je antikoncepčnou metódou v podobe malého, ohybného a prispôsobivého krúžku, ktorý je potrebné zaviesť do vagíny. V prípade, že je aplikovaný správne, žena by ho nemala vôbec cítiť. Tento spôsob ochrany pred neželaným tehotenstvom sa považuje za pomerne novú metódu a viazaný je na lekársky predpis. Hoci ide o nízkohormonálnu formu antikoncepcie, ešte stále spadá do kategórie spôsobov ochrany fungujúcich na hormonálnej báze.

Čo je to antikoncepčný krúžok?

Základný princíp vaginálneho krúžku

Ako väčšina hormonálnych antikoncepcií, aj vaginálny krúžok uvoľňuje do tela ženy dva druhy hormónov, a to estrogén a gestagén. Kombináciou týchto dvoch hormónov dochádza v ženskom tele k zmenám, ktoré vo veľkej miere zamedzujú výskytu nechceného tehotenstva. Nielenže dochádza k zabráneniu v dozretí vajíčka, a teda bezchybného priebehu ovulačného procesu, no tiež sa vplyvom umelo syntetizovaných hormónov zahusťuje hlien krčka maternice, čo spôsobuje komplikácie v priechodnosti spermií. Takto sa vytvára nehostinné prostredie pre úspešné oplodnenie vajíčka a jeho ďalšiu existenciu v maternici.

Samozrejme, žiadna antikoncepcia nefunguje 100-percentne, no v tomto prípade ide o 91- až 99-percentnú účinnosť, ktorá môže fluktuovať v závislosti od správnosti zavedenia, a to ako z aspektu fyzickej aplikácie, tak i z pohľadu načasovania.

Aplikácia antikoncepčného hormonálneho krúžku

Zavedenie antikoncepčného krúžku je veľmi jednoduché, a preto nie je potrebná asistencia druhého človeka či pomoc lekára. Ak sa však počas jeho zavedenia vyskytnú nejaké problémy ohľadom neuchytenia krúžku či jeho vypadávania, je vhodné kontaktovať lekára, s ktorým je možné túto skutočnosť prešetriť a vyriešiť.

Z hľadiska doby pôsobenia, resp. časového vymedzenia používania antikoncepčného krúžku je nutné dodržiavanie istého cyklu. Hormonálny krúžok by mala mať žena zavedený 21 dní, pričom najvhodnejšie je jeho aplikáciu absolvovať v prvé dni menštruačného cyklu. Po uplynutí troch týždňov, a teda presne 21 dní odo dňa aplikácie, je potrebné krúžok vyňať a dať si od neho na sedem dní prestávku. Počas týchto siedmich dní môže dôjsť k vaginálnemu krvácaniu podobnému tomu menštruačnému. Po uplynutí týždňovej pauzy treba zaviesť nový krúžok a pokračovať v zaužívanom cykle.

Samotný proces aplikácie hormonálneho krúžku si vyžaduje dodržanie základnej hygieny rúk, ktorými dochádza k samotnému zavedeniu antikoncepcie. Po umytí a osušení rúk je ideálne zaujať polohu, v ktorej bude zavedenie antikoncepčného krúžku najpohodlnejšie. Môže to byť poloha ľahu, podrepu či státie s jednou nohou vyloženou na vyvýšenom mieste. Následne je potrebné vyňať vaginálny krúžok z obalu, stlačiť jeho boky medzi palcom a ukazovákom. Potom už len stačí zaviesť hormonálny krúžok tak hlboko do vagíny, ako je to len možné.

Jeho vyňatie, resp. odstránenie z vagíny je ešte jednoduchšie ako samotná aplikácia. Aj v tomto prípade je potrebné dozrieť na hygienu, pričom po dôkladnom umytí a osušení rúk stačí jedným prstom – zvyčajne ukazovákom – siahnuť do vagíny, nahmatať krúžok a použiť prst ako hák na jeho jemné vytiahnutie z pôvodného miesta.

Antikoncepčný krúžok aplikácia

Hormonálny krúžok a zábudlivosť

Ak si žena zabudne vaginálny krúžok po uplynutí 3 týždňov vyňať po dobu 7 dní, je potrebné si krúžok ihneď vybrať a aplikovať 7-dňovú pauzu. Ak pauzu žena vôbec neplánovala, stačí starý antikoncepčný krúžok zameniť za nový a pokračovať v cykle. V tomto prípade je ženské telo ešte stále chránené pred neželaným tehotenstvom, a teda použitie ďalšieho druhu antikoncepcie nie je potrebné.

V prípade, že bol hormonálny krúžok v ženskom tele dlhšie ako 7 dní po uplynutí 21 dní cyklu, a teda dlhšie ako 4 celé týždne, je potrebné starý antikoncepčný krúžok ihneď nahradiť novým, pričom po dobu siedmich dní je nevyhnutné použitie dodatočnej antikoncepčnej metódy. Ak však žena mala v takejto situácii pár dní pred výmenou starého vaginálneho krúžku za nový pohlavný styk, je vhodné zvážiť kúpu tabletky „po“ a návštevu lekára.

Môže sa však stať, že žena po uplynutí 7-dňovej pauzy zabudne zaviesť nový vaginálny krúžok, pričom v takejto situácii je nutné po dobu 7 dní aplikovať dodatočnú formu antikoncepcie. Ak mala žena sex predtým, ako si spomenula na opätovné vloženie hormonálneho krúžku, je možné, že bude potrebné užitie tabletky „po“. Takto je nutné činiť, ak dôjde k uplynutiu 48 a viac hodín od konca 7-dňovej pauzy.

Hormonálny vaginálny krúžok

(Ne)výhody hormonálneho krúžku

Každý druh antikoncepcie, a teda i vaginálny krúžok, má isté výhody i nevýhody. Je preto veľmi dôležité, aby sa žena pred finálnym rozhodnutím dôkladne zoznámila s každým aspektom jednotlivých druhov antikoncepcie. Vhodná je i konzultácia s lekárom, ktorý na základe doterajšej anamnézy dokáže odporučiť najvhodnejšiu formu antikoncepcie s minimálnymi vedľajšími účinkami a rizikami.

Pozitíva vaginálneho krúžku

Medzi najväčšie výhody antikoncepčného krúžku patrí pohodlie vďaka absencii akejkoľvek citeľnosti krúžku počas jeho užívania, a to aj zo strany partnera počas pohlavného styku. Ku komfortu v súvislosti s hormonálnym krúžkom prispieva aj fakt, že od lekára postačí len predpis, a následná aplikácia je už na samotnej žene, ktorá si krúžok môže v súkromí, no najmä svojpomocne, zaviesť i vybrať.

Navyše, na rozdiel od antikoncepčných tabletiek si žena nemusí držať v pamäti každodennú nutnosť užívania antikoncepcie, pretože vaginálny krúžok funguje na báze 21-dňového cyklu, počas ktorého je ideálne nonstop zavedený do vagíny, pričom po uplynutí tohto obdobia nasleduje týždeň bez antikoncepčného krúžku. Taktiež, v porovnaní s perorálnou antikoncepciou, účinnosť krúžku nie je nijakým spôsobom ovplyvnená vracaním či inými žalúdočnými problémami.

V prípade, že žena zvykne trpieť nepríjemnými bolesťami a intenzívnym krvácaním pred či počas menštruácie, hormonálny krúžok dokáže tieto príznaky menzesu zoslabiť, resp. úplne eliminovať. Uvoľňované hormóny však môžu prispieť aj k usporiadaniu rozhádzaného a nepravidelného menštruačného cyklu. Najväčšou a najvýraznejšou výhodou je však veľmi rýchle navrátenia plodnosti po ukončení užívania hormonálneho krúžku.

Antikoncepčný krúžok výhody

Negatíva antikoncepčného krúžku

Je pravda, že si žena nemusí na nutnosť aplikácie či vyňatia hormonálneho krúžku spomenúť každý deň, avšak je potrebné si pamätať a dodržiavať cyklus, ktorý je pre tento typ antikoncepcie predpísaný a zaužívaný. U niektorých žien môže byť nevýhodou aj svojpomocná aplikácia krúžku, ktorá nie je vždy pohodlná. Navyše, môže dochádzať aj k náhodnému vylúčeniu vaginálneho krúžku, pričom v tomto prípade ide najčastejšie o nesprávnu aplikáciu.

Pravdepodobné sú aj isté vedľajšie účinky, ako bolesť hlavy, citlivosť poprsia, náhle výkyvy nálady, špinenie či strata záujmu o sexuálne vyžívanie. Menej zriedkavo sa môžu vyskytnúť aj problémy v podobe tvorby krvných zrazenín, ktoré môžu viesť k infarktu či mŕtvici. Odhliadnuc od fyzických rizík, veľkou nevýhodou, ktorá môže u mnohých žien zavážiť pri rozhodovaní, je cena hormonálneho krúžku dosahujúca vyššie hodnoty ako samotné antikoncepčné tabletky. Najväčšie negatívum sa však nesie v znamení absencie akejkoľvek ochrany pred pohlavne prenosnými chorobami.

Vedľajšie účinky antikoncepčného krúžku

V posledných rokoch sa čoraz viac rozoberá téma vedľajších vplyvov antikoncepcie, a preto nie je žiadnym prekvapením, že aj antikoncepčný krúžok sa vyznačuje nejakými nežiaducimi účinkami. Keďže ide o hormonálnu antikoncepciu, je prirodzené, že bude mať viacero potenciálnych prejavov, a to hlavne v prvých dvoch až troch mesiacoch užívania. Po ich uplynutí by mali odznieť, avšak v prípade, že sa tak nestane, odporúča sa návšteva lekára.

Vplyvy antikoncepčného krúžku sa môžu u niektorých žien prejaviť bežným spôsobom, ako napríklad bolesťami hlavy, citlivosťou prsníkov, zníženým libidom, nevoľnosťou a zvracaním. Medzi ďalšie vedľajšie účinky však patrí aj intenzívnejší vaginálny výtok a špinenie. Antikoncepčný krúžok môže spôsobovať aj priberanie, pričom vplyv hormónov obsiahnutých v ňom sa môže prejaviť v podobe duševných ťažkostí, akými sú depresie či výkyvy nálad.

Antikoncepčný krúžok vedľajšie účinky

Hormonálny krúžok a rizikové skupiny

Keďže ide o typ antikoncepcie uvoľňujúcej dva hormóny do ženského tela, je podstatné prikladať dôležitosť vyhradeným kategóriám žien, ktoré by nemali vaginálny krúžok zavádzať. Ide najmä o fajčiarky staršie ako 35 rokov, ale taktiež ženy s rozličnými ochoreniami pečene či srdca. Antikoncepčný krúžok by tiež mali zo svojho života vylúčiť dámy, ktoré v minulosti prekonali infarkt, mŕtvicu alebo trombózu. Rizikové sú však aj skupiny žien s prekonanou rakovinou prsníka, pečene či maternice v uplynulých piatich rokoch.

Lekári neodporúčajú zavádzanie vaginálneho krúžku ženám s predispozíciou na krvné zrazeniny, ale ani tým, ktoré majú neliečenú cukrovku. Migréna s aurou či nevysvetliteľné vaginálne krvácanie mimo menštruačného cyklu môžu byť tiež znakmi toho, že antikoncepčný krúžok nie je pre ženské telo vhodným spôsobom ochrany pred neželaným tehotenstvom.

S lekárom je potrebné skonzultovať vhodnosť použitia vaginálneho krúžku aj v súvislosti s užívaním iných liekov, ktoré by mohli byť v kontraproduktívnom vzťahu k tejto antikoncepčnej metóde. Hormonálny krúžok by nemali aplikovať ani ženy, ktoré porodili v uplynulých 6 týždňoch. V prípade, že čerstvá mamička nekojí, môže si dať krúžok predpísať aj v 21. deň od pôrodu, avšak je potrebné túto situáciu prehodnotiť spolu so svojím lekárom.

Antikoncepčný krúžok – skúsenosti

Názory na akúkoľvek antikoncepciu sa vo veľkej miere odlišujú, pričom inak to nie je ani v prípade antikoncepčného krúžku. Vo väčšine diskusných príspevkov prevládal názor, že ide o podobné zloženie ako u perorálnej antikoncepcie, avšak rozdiel je v spôsobe aplikácie. Niektoré ženy poznamenali, že každý lekár poradí inak, a teda si neboli 100-percentne isté, či by sa do zavádzania vaginálneho krúžku mali pustiť.

Tie, čo s ním skúsenosti mali, uviedli, že vedľajšie účinky boli oveľa horšie ako očakávali. Kým jedna diskutujúca mala problémy s vaginálnym pálením a nepohodlnosťou v čase užívania, ďalšej sa v pošve oveľa častejšie ukladali baktérie, ktoré zapríčiňovali vznik vaginálnej mykózy. Najextrémnejšie nežiaduce účinky však zažila dáma, ktorá po dobu používania hormonálneho krúžku pociťovala maximálne zvýšené libido, ktoré jej robilo problémy v každodennom fungovaní, čo ju viedlo k skončeniu tohto pokusu s vaginálnym krúžkom. Našli sa však aj spokojné používateľky, ktoré odporučili v chladničke skladovateľný Nuvaring či Ornibel bez potreby skladovania v chlade.

Antikoncepčný krúžok skúsenosti Modrykonik

Antikoncepčný krúžok diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Šíriť osvetu o antikoncepcii a jej rozličných metódach je potrebné nielen z aspektu chráneného sexu či neželaného tehotenstva, ale aj v rámci nežiaducich účinkov a rizík, s ktorými jednotlivé, najmä hormonálne, druhy antikoncepcie prichádzajú. V súvislosti s antikoncepčným krúžkom, a teda nízkohormonálnym spôsobom ochrany pred nechceným tehotenstvom, sme sa zamerali na základné aspekty ako charakteristika, výhody a nevýhody, pričom sme sa zamerali aj na detailnejší popis princípu fungovania antikoncepcie a jeho aplikáciu. Akékoľvek ďalšie informácie sme zhrnuli v sekcii otázok a odpovedí, avšak v prípade, že máte ďalšie dodatočné otázky či skúsenosti, o ktoré sa chcete s ďalšími čitateľmi podeliť, neváhajte ich smerovať do sekcie komentárov pod článkom.

K najznámejším vaginálnym krúžkom na Slovensku, ktoré sa prísne viažu na lekársky predpis, zaraďujeme antikoncepčný krúžok Ornibel, Teyla, no tiež Nuvaring. Cena za jednotlivé antikoncepčné krúžky sa môže druh od druhu líšiť, avšak zväčša sa začína na úrovni 10 eur.

Kým vnútromaternicové teliesko má formu v tvare písmena „T“ a do vagíny je zavádzané vaším lekárom, vaginálny krúžok je možné zaviesť svojpomocne. Dbať však treba na jeho riadnu aplikáciu. Rozdiel možno nájsť aj v dobe účinnosti, pretože niektoré druhy vnútromaternicových teliesok je možné užívať aj niekoľko rokov, pričom pri hormonálnom krúžku je potrebné dodržiavať princíp cyklu opísaný v našom článku.

Účinnosť hormonálnej antikoncepcie v podobe vaginálneho krúžku sa znižuje v prípade, že nie je do vagíny zavedená celé tri týždne za sebou. Dvoj- až trojhodinová „pauza“ v prípade nepohodlia počas pohlavného styku spôsobeného práve prítomnosťou antikoncepčného krúžku vo vagíne je v poriadku, avšak po sexe je potrebné krúžok vrátiť späť na miesto. Antikoncepčná metóda tiež stráca na efektivite, ak nie je krúžok aplikovaný alebo vyňatý správnym spôsobom. Taktiež si treba dávať pozor na to, ako uskladňujete nepoužívané alebo na chvíľu vybrané antikoncepčné krúžky. Priame slnečné žiarenie a vystavovanie antikoncepcie vysokým teplotám môže ovplyvniť jej následnú účinnosť.

Áno, antikoncepčný krúžok môže svojvoľne vypadnúť, a to najmä pri pohlavnom styku, vyberaní tampónu či nadmernej námahe pri vyprázdňovaní tráviaceho traktu. V prípade, že k jeho vypadnutiu naozaj dôjde, je potrebné ho opláchnuť pod prúdom teplej vody a opätovne ho zaviesť do vagíny. Ak je však krúžok vypadnutý, resp. vybraný dlhšie ako dve hodiny medzi 7. až 14. dňom antikoncepčného cyklu, je nutné ho čím skôr zaviesť, no taktiež aspoň týždeň používať záložný spôsob antikoncepcie (napr. kondómy).

Aj napriek tomu, že táto antikoncepčná metóda prichádza s istými nežiaducimi účinkami, ktoré sú bežné a v priebehu dvoch až troch mesiacov by mali potenciálne pominúť, existujú nasledujúce prípady, keď by ste mali rozhodne kontaktovať svojho lekára. Ak pociťujete neutíchajúcu bolesť v nohách či v hrudi, náhle nezvyčajné migrény, dýchavičnosť alebo tŕpnutie horných či dolných končatín. Lekárovi volajte aj vtedy, keď zachytíte zvláštny vaginálny zápach, zmenu vo vaginálnom výtoku či intenzívnejšie vaginálne krvácanie v čase mimo bežného menštruačného cyklu.


Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(91.2%)