Sterilizácia ženy

Sterilizácia ženy – skúsenosti, negatíva, ceny. Ako prebieha podviazanie vaječníkov?

Dnešná doba plná pracovných, ekonomických a iných život ovplyvňujúcich ťažkostí privádza čoraz viac mladých ľudí k dobrovoľnému rozhodnutiu o bezdetnej budúcnosti. Navyše tiež existuje množstvo prípadov, kedy zdravotné ťažkosti neumožňujú naplnenie sna o veľkej rodine. Práve uvedené dôvody môžu viesť ženy k úvahám o stálej forme antikoncepcie, ktorá sa skrýva pod slovným spojením „sterilizácia ženy“. Kým v zahraničí ide o bežný zákrok, ku ktorému inklinuje stále viac a viac ľudí, v našej krajine ide stále o málo rozoberanú tému, ktorá vedie spoločnosť k mylným predstavám o tejto operácii.

Publikované: 22.03.2024
Aktualizované: 22.03.2024
Obsah článku:

Aj z tohto dôvodu je vhodné prečítať si náš článok slúžiaci ako zhrnutie najdôležitejších poznatkov o sterilizácii ženy, pričom na túto problematiku nahliadame z viacerých perspektív, a teda nielen z hľadiska nutného vykonania zákroku vplyvom vzniknutých zdravotných okolností, ale aj v dôsledku svojvoľného rozhodnutia žien, ktoré sa takýmto spôsobom chcú chrániť pred neželaným počatím.

Dôvody pre sterilizáciu ženy sa môžu rôzniť

Keďže úplná sterilizácia ženy spočíva v prerušení obidvoch vajíčkovodov s cieľom zamedzenia presunu dozretého vajíčka do maternice a následného oplodnenia preniknutou spermiou, je možné konštatovať, že ide o zákrok, ktorý je pre ženy veľmi citlivou záležitosťou. Žena totiž stráca svoju plodnosť, pričom tento úkon je vo väčšine prípadov nezvratný. Prečo sa teda vykonáva? Dôvodov môže byť hneď niekoľko. Ako sme už vyššie spomenuli, ženy sa pre podstúpenie sterilizácie rozhodujú buď samostatne po zvážení svojich životných okolností a túžob, alebo na odporúčanie lekárov.

Sterilizácia ženy operácia

Sterilizácia ženy zo zdravotných dôvodov

Sterilizácia môže byť žene odporučená po vykonaní gynekologického vyšetrenia, ktoré odhalí prítomnosť neprajnej kondície pre budúce tehotenstvo. Sú to zdravotné komplikácie, ktoré by sa mohli prejaviť práve počas tehotenstva, resp. pôrodu, čím by mohlo dôjsť k potenciálnemu, no veľmi pravdepodobnému ohrozeniu života dieťatka či samotnej matky. Jednou z komplikácií, ktoré môžu lekára primäť ku konzultácii ženy o možnosti sterilizácie, je podstúpenie väčšieho počtu cisárskych rezov.

Maternica je totiž v mieste zárezu zjazvená, a tým pádom existujú oprávnené obavy, že pri najbližšom tehotenstve dôjde k vážnej situácii týkajúcej sa prasknutia maternicovej steny. V takomto prípade je umožnené sterilizáciu ženy vykonať pri cisárskom reze, a tým pádom nie je nutné podstupovať dva rozličné zákroky. Sterilizácia sa vykonáva hneď po cisárskom reze, pričom celý pôrodný proces sa natiahne len o niekoľko minút. Samozrejme, aj v tomto prípade ide iba o lekárske odporúčanie, ktoré nie je možné nikomu nanútiť, a je teda na žene, ako sa nakoniec rozhodne.

Ak však predsa len sterilizáciu chce absolvovať, je potrebné podpísať dokument dokazujúci informovanosť pacientky o danom zákroku, pričom je nevyhnutný aj podpis lekára a jedného ďalšieho svedka. Unáhlené a spontánne rozhodnutia sú v súvislosti s týmto lekárskym zákrokom vylúčené, pretože finálny informovaný súhlas podpisuje žena až tesne pred sterilizáciou, pričom medzi podaním základných informácií lekárom pacientke a samotným podstúpením operácie musí prejsť aspoň sedem dní. Tento časový horizont je potrebný na to, aby si pacientka riadne premyslela všetky pozitívne i negatívne stránky tohto veľmi výrazného zásahu do ženského tela.

Sterilizácia v dôsledku vlastného rozhodnutia ženy

Kým niektoré ženy sterilizáciu podstupujú s istým pocitom nevyhnutnosti, iné sa pre tento zákrok rozhodujú svojvoľne. Hoci v oboch prípadoch musí žena preukázať svoju zákonnú dospelosť, sterilizácia z vlastnej vôle sa v mnohých ohľadoch líši od tej lekármi odporúčanej. Ide najmä o dĺžku doby, ktorá je vyčlenená pre ženu, aby sa uistila, že má o takýto zákrok naozaj záujem. Žena si môže sterilizáciu premyslieť v priebehu 30 dní, ktoré uplynú od podania prvej žiadosti. Tú je následne potrebné potvrdiť po uvedenom období. Sterilizačný proces je tým pádom extrémne predĺžený, no aspoň má žena čas zvážiť všetky svoje možnosti a dôjsť k finálnemu rozhodnutiu, ktoré považuje za správne. Spomínanú žiadosť je potrebné podať u lekára, ktorý bude zákrok vykonávať.

Sterilizácia ženy vs sterilizácia muža

Ako prebieha sterilizácia ženy?

Ak žena splnila všetky vyššie menované uzákonené podmienky na podviazanie vaječníkov, pristupuje sa k samotnému zákroku. Sterilizácia môže prebehnúť jednak operačne, no tiež ambulantným zákrokom, ktorý nevyžaduje podstúpenie celkovej anestézie. Obe formy sterilizácie ženy sa však nezaobídu bez informovania pacientky o možných rizikách nadväzujúcich na zákrok i anestéziu, medzi ktoré patria nielen zápaly, krvácania či poranenia okolitých orgánov v brušnej dutine, ale tiež potenciálna alergická reakcia na podávané anestetiká.

Celkovú anestéziu, a teda i jedno- až dvojdňovú hospitalizáciu po vykonaní zákroku, si vyžaduje laparoskopická sterilizácia ženy. Ide o prerušenie vajcovodov za pomoci malého rezu pri pupku, cez ktorý operujúci lekár zavádza kameru až k samotným vajcovodom. Zákrok síce znie jednoducho, no v priebehu neho môže dôjsť k istým okolnostiam, ktoré zapríčinia vznik komplikácií. Medzi tie patrí práve alergia na anestetiká, či vznik krvácania alebo zápalu v ženskom tele. Rekonvalescencia sa síce viaže na pobyt v nemocnici po vykonaní sterilizácie, no práve toto opatrenie dožičí žene dostatok času na optimálnu liečbu.

Ambulantným spôsobom a bez nutnosti podstúpenia kompletnej anestézie sa vykonáva hysteroskopická sterilizácia, ktorá spočíva v zavedení drobných špirálok do vajcovodov cez dutinu maternice. V mieste, kde sa cudzie predmety aplikujú, by malo v priebehu niekoľkých mesiacov, najčastejšie troch, dôjsť k ich zarasteniu tkanivom, čím sa zamedzí priechodu spermií k vajíčku. Počas obdobia, keď prebieha tkanivové zarastenie zavedených špirálok, je nutné používať inú formu antikoncepcie, aby nedošlo k potenciálnemu otehotneniu po vykonaní zákroku.

Podviazanie vaječníkov a jeho následky

Aj napriek tomu, že sterilizácia ženy je jedným z najúčinnejších spôsobov ochrany pred neželaným alebo rizikovým tehotenstvom, je potrebné poznať základné a najpodstatnejšie následky tohto zákroku. Tie sa týkajú najmä úspešného počatia, ktorému sterilizácia ako forma antikoncepcie zabraňuje. Na podviazanie vaječníkov, resp. sterilizáciu ženy nadväzuje množstvo mýtov, a to najmä ohľadom menštruačného cyklu ženy.

Metódy podviazania vaječníkov

Sterilizácia ženy a rekonvalescencia

Hneď po operácii je pacientka kontrolovaná každých 15 minút, aby bolo možné zachytiť akékoľvek príznaky komplikácií. Niekedy sú ženy prepustené hneď v ten deň, pričom inokedy sú hospitalizované jeden až dva dni. To závisí od spôsobu prevedenia sterilizácie. Kým hysteroskopická sterilizácia vyžaduje lokálnu anestéziu, laparoskopia sa vykonáva pod celkovou anestéziou, ktoré majú dlhšiu dobu účinkovania.

V každom prípade však platí, že by žena nemala pre pôsobenie lokálnej či celkovej anestézie šoférovať bezprostredne po zákroku. Celková anestézia pôsobí dlhšie, a to takmer dva dni, čím dochádza k tlmeniu pozornosti a zvýšeniu reakčného času. Vo všeobecnosti by rekonvalescenčné obdobie mimo nemocnice malo trvať dva až päť dní, pričom pacientka má povolený okamžitý návrat do práce. Pozor si treba dávať na dvíhanie ťažkých predmetov.

Každé pracovisko tiež ponúkne pacientke prehľad o tom, čo môže od liečebnej doby očakávať. Po sterilizácii sú prirodzené isté bolesti podobné tým menštruačným, pričom bežne ženy zažívajú aj mierne vaginálne krvácanie. Pre predídenie infekcií by žena mala radšej uprednostniť použitie hygienických vložiek pred tampónmi. Ak sa operácia vykonávala formou vytvorenia väčšieho rezu na bruchu, ktorá si vyžadovala zašívanie, žena by sa mala držať pokynov, ktoré dostane ešte v nemocnici. Po určitom čase je potrebné sa vrátiť do nemocnice na odstránenie stehov. V prípade, že je ranka na bruchu malá, po jednom dni je možné obklad odstrániť, a vykonávať základnú hygienu ako pred zákrokom bez nutného strachu o hojenie rany.

Vplyv sterilizácie na sexuálny život ženy

Jedným z mýtov, ktoré obkolesujú ženskú sterilizáciu, je presvedčenie, že po zákroku žena stráca libido. To však nie je pravda. Hormonálne hladiny totiž nie sú nijakým spôsobom ovplyvnené, a teda ženská chuť na sex by mala fungovať ako pred zákrokom. Žena môže nejakú dobu po absolvovaní sterilizácie pociťovať isté náznaky nepohodlia počas sexu, avšak hneď ako pominú, môže sa prinavrátiť k svojmu bežnému sexuálnemu životu.

Pozor si treba dať v období bezprostredne po vykonaní zákroku, pretože v tom čase ešte stále môže dôjsť k počatiu, ktoré často končí mimomaternicovým tehotenstvom. Odporúčaná je ochrana vo forme inej antikoncepčnej metódy. Tú je vhodné používať aj naďalej, keďže sterilizácia v žiadnom prípade nechráni telo pred pohlavne prenosnými chorobami.

Vplyv sterilizácie na sexuálny život ženy

Podviazanie vaječníkov a vplyv zákroku na tehotenstvo

Sterilizácia ženy patrí medzi najspoľahlivejšie metódy antikoncepcie, pričom zlyhaniu sa prideľuje len 0,05- až 0,1-percentná šanca, no aj to je spôsobené nepresným prevedením zákroku. Ak je sterilizácia uskutočnená úspešne a vaječníky ostávajú pevne podviazané, tehotenstvo prirodzenou cestou je úplne vylúčené. Dôraz padá práve na slovné spojenie „prirodzenou cestou“, pretože žena môže otehotnieť taktiež po sterilizovaní. Vyžaduje si to dôsledný prístup a dostatočnú finančnú rezervu, ktoré zohrávajú hlavnú rolu v súvislosti s metódou IVF, a teda mimotelovým umelým oplodnením. Tento spôsob oplodnenia je jediný, ktorý prichádza po sterilizácii do úvahy.

Samozrejme, existuje aj iná možnosť, a to podstúpiť mikrochirurgické spriechodnenie vajcovodov, čo však lekári považujú za neporovnateľne ťažšiu operáciu v porovnaní so samotnou sterilizáciou. Takýmto spôsobom je možné prinavrátenie plodnosti. Treba si uvedomiť, že zákrok nie je ani zďaleka taký spoľahlivý, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Súvisí s tým aj fakt, že úspešnosť sa percentuálne odhaduje na 43 až 88 %, čo je veľmi široké rozmedzie naznačujúce vysokú nespoľahlivosť metódy opätovného navrátenia plodnosti.

Podviazanie vaječníkov a menštruácia

Množstvo ľudí ešte stále verí, že sterilizácia ženy funguje na princípe zastavenia ovulačného procesu alebo zneškodnenia dozretého vajíčka ešte predtým, ako sa môže stretnúť s mužskou pohlavnou bunkou. Aj z tohto dôvodu je sterilizácia ženy stále radená medzi kontroverzné témy. Ani jeden z uvedených variantov nezodpovedá skutočnosti. Ako sme už vyššie spomenuli, sterilizácia ženy znamená prerušenie vajíčkovodov s cieľom zamedziť stretnutiu dozretého vajíčka a spermie. Z toho vyplýva, že ženský cyklus ešte stále, a teda aj po absolvovaní sterilizácie, prebieha bez prevratnej zmeny.

Sterilizácia ženy sa okrem vajíčkovodov nedotýka žiadnych iných ženských reprodukčných orgánov, a preto neexistuje dôvod, prečo by mal menštruačný cyklus prestať fungovať ako pred podstúpením zákroku. Nedochádza ani k zmenám v produkcii pohlavných hormónov, takže vajíčko stále každý mesiac v ženskom tele dozreje, no miesto toho, aby sa prirodzeným spôsobom vylúčilo z tela ženy spolu s menštruačnou krvou, po skončení ovulácie ho ženské telo vstrebe, rovnako ako iné telové bunky.

Podviazanie vajíčkovodov

Sterilizáciu si treba riadne premyslieť

Po prečítaní predošlých odsekov je možné konštatovať, že sterilizácia ženy je naozaj spoľahlivou metódou ochrany pred otehotnením, ktorá sa však viaže na veľmi dôležitý proces rozhodovania. Je preto podstatné, aby si žena prehodnotila všetky pozitíva i negatíva tohto zákroku, prípadne prekonzultovala skutočnosti so svojím lekárom. Medzi pozitíva rozhodne patrí fakt, že podviazanie vaječníkov nijak neovplyvňuje libido, intímny život ani hormonálne hladiny ženy. Taktiež sa oplatí spomenúť vysokú efektívnosť tejto formy antikoncepcie, ktorú metóda nadobúda ihneď po vykonaní príslušného zákroku.

Sterilizácia ženy so sebou prináša aj viaceré negatíva. Primárne je to najmä nezvratnosť operácie, ktorá ženy odrádza od absolvovania sterilizácie. Aj preto je potrebné si nechať všetko prejsť hlavou a nerobiť unáhlené rozhodnutia. Sterilizácia má negatívnu stránku aj v možnosti zlyhania zákroku, a teda neúspešného prevedenia, avšak takéto prípady sú veľmi zriedkavé.

Podviazanie vaječníkov so sebou prináša aj zopár rizík, ktoré spočívajú najmä v spomínaných vznikoch zápalov, vnútorných krvácaní či poškodení okolitých orgánov počas operácie. Jedným z najväčších negatív je fakt, že ak žena predsa len ihneď po sterilizácii otehotnie, so zvýšenou pravdepodobnosťou pôjde o mimomaternicové tehotenstvo. Preto sa odporúča používanie inej formy antikoncepcie, a to od vykonania zákroku až do obdobia ďalšieho menzesu.

Existuje aj dočasná sterilizácia

Pokiaľ si žena nie je stopercentne istá, či sa chce dať na doživotnú formu sterilizácie, na výber má dočasný variant. Ide o pomerne nový spôsob sterilizácie, ktorý spočíva v upchatí vajíčkovodov prostredníctvom gélovej zátky zhotovenej z rovnakého výrobného materiálu ako kontaktné šošovky. Po vložení zátky napučia, čím sa dosiahne úspešné upchatie vajíčkovodov. Aby bolo možné tieto zátky po nejakom čase z vajíčkovodov odstrániť, každá z nich disponuje vláknom, ktoré slúži na vyňatie prekážky z vajcovodu. Na Slovensku je zákrok dočasnej sterilizácie považovaný za veľkú novinku, takže sa môže stať, že bude musieť žena cestovať na väčšie vzdialenosti, aby sa dopravila do pracoviska, kde sa zákrok vykonáva.

Sterilizácia ženy možnosti

Úzky súvis medzi cenou sterilizácie ženy a dôvodom zákroku

Ženy zvykne najviac zaujímať, koľko stojí podviazanie vaječníkov. Tento aspekt operácie vo veľkej miere závisí od okolností a dôvodov, prečo je operácia potrebná. Ak sa totiž u ženy diagnostikujú isté ťažkosti, ktoré by v budúcnosti mohli negatívne ovplyvniť jej život alebo zdravie potenciálneho plodu, pristupuje sa k bezplatnej sterilizácii. Podviazanie vaječníkov zo zdravotných dôvodov totiž v plnej výške preplácajú všetky slovenské zdravotné poisťovne. To isté platí pre podviazanie vaječníkov pri pôrode z dôvodu početných cisárskych rezov. Len máloktorá žena vie, že má nárok na plné preplatenie tohto zákroku.

No v prípade, že sa žena svojvoľne rozhodne pre sterilizáciu, hradí si tento zákrok v plnej výške z vlastného vrecka. Cena podviazania vaječníkov sa pohybuje v rozmedzí 500 až 700 eur, pričom táto suma zväčša zahŕňa nielen samotnú operáciu, ale aj starostlivosť o pacientku, pobyt na klinike, lieky i vyšetrenia, ktoré predchádzajú samotnému zákroku. Samozrejme, je veľký rozdiel, či sa operácia vykonáva na štátnej, alebo súkromnej klinike. Súkromné pracoviská si totiž účtujú vyššie sumy, o ktorých sa treba vopred informovať. (03/2024)

Sterilizácia ženy – skúsenosti

V diskusných fórach väčšina žien ozrejmila, že žiadne väčšie zmeny po vykonaní sterilizácie nepociťovali, avšak vyzdvihli, že existujú prípady, v pktorých ani podviazanie vajíčkovodov nie je stopercentná. Môže sa totiž stať, že ostane vo vajcovodoch malá medzierka, prostredníctvom ktorej sa dokážu pohlavné bunky ženy a muža stretnúť, a teda počať nový život. Z hľadiska ceny je však nutné poznamenať, že je vhodné si tento zákrok dôkladne premyslieť. Samozrejme, platí to najmä v prípade, že ide o vlastné rozhodnutie ženy bez akýchkoľvek zdravotných dôvodov, ktoré by vyžadovali vykonanie sterilizácie.

Sterilizácia ženy skúsenosti Modrykonik

Sterilizácia ženy diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

V predošlých článkoch sme si osvetlili rozličné formy antikoncepcie, no ani jedna z nich sa v účinnosti nepribližuje sterilizácii ženy. Táto antikoncepčná metóda je príznačná svojou nezvratnosťou, takže je naozaj potrebné, aby si žena dôkladne premyslela, či je jej rozhodnutie naozaj finálne. Naše zákony, samozrejme, dávajú ženám túto možnosť prostredníctvom určitého času na rozmyslenie. Tieto, ale i viacero iných aspektov sterilizácie ženy nájdete v našom článku venujúcom sa tejto veľmi podstatnej, no kontroverznej téme. Zopár informácií sme zhrnuli aj v našej sekcii otázok a odpovedí, pričom akékoľvek iné pripomienky, skúsenosti či prípadné otázky čitateľov majú vyhradené miesto v komentároch pod článkom.

Na vlastnú žiadosť môže podstúpiť sterilizáciu ktorákoľvek dospelá žena. Ako forma antikoncepcie sa  odporúča najmä ženám, ktoré nemôžu brať z istých dôvodov hormonálnu perorálnu antikoncepciu, alebo im vnútromaternicové teliesko v minulosti viac škodilo ako prospievalo. Nevhodná je však pre ženy, ktoré nemajú vôbec deti, pretože v živote každej ženy môže existovať ešte aká-taká šanca, že si materstvo rozmyslí. Sterilizácia takýmto mladým ženám nehrá v budúcnosti „do karát“, a teda si treba tento zásah do tela riadne premyslieť. Sterilizácia ako forma antikoncepcie by mala pripadať do úvahy až v najkrajnejších prípadoch, kedy niet iného východiska.

Nie, sterilizácia ženy a priberanie, resp. chudnutie nemajú nič spoločné. Tento zákrok dokonca nijakým spôsobom neovplyvňuje ani chuť do jedla. Tento mýtus môže prameniť z faktu, že viacero žien, ktoré sterilizáciu podstupujú, sa radia medzi vyššie vekové kategórie, pričom je známe, že ženy vekom prirodzene priberajú.

V prvom rade sa treba dostaviť na kliniku vo vopred dohodnutý termín, pričom žena by mala prichádzať s prázdnym žalúdkom. Pacientke je pridelená izba a následne sa vykonávajú všetky potrebné predoperačné vyšetrenia. Potom prichádza na rad samotná operácia, po ktorej je možné po pár hodinách opustiť nemocnicu. To platí, samozrejme, v prípade, že nie je vyžadovaná rekonvalescencia vo forme hospitalizácie na klinike, kde sa zákrok vykonal.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(91.4%)