Druhy antikoncepcie

Druhy antikoncepcie – hormonálna, nehormonálna a ich formy

V súčasnej dobe spoločnosť disponuje v oblasti antikoncepčných metód početnými variantmi, o ktorých sa ľuďom v minulosti mohlo len pozdávať. Rozdiely medzi nimi sa odzrkadľujú nielen na vedľajších účinkoch a pozitívach, ale aj na postupe aplikácie jednotlivých druhov antikoncepcie. Avšak aj napriek tomu, že antikoncepcia a tehotenstvo by sa mali navzájom vylučovať, nemusí to tak nevyhnutne byť. Podstatnú diferenciu medzi prostriedkami na zamedzenie neplánovaného tehotenstva predstavuje práve účinnosť danej antikoncepcie.

Publikované: 24.10.2023
Aktualizované: 13.12.2023
Obsah článku:

Antikoncepčné varianty sa neustále vyvíjajú a objavujú, a preto je veľmi dôležité hovoriť o tom, k akým možnostiam máme aktuálne prístup, no tiež v čom sa líšia a aké majú potenciálne vedľajšie vplyvy. V našom článku sa okrem spomenutého dočítate o presnom delení antikoncepcie na hormonálnu a nehormonálnu, pričom na pravú mieru uvedieme aj naturálne spôsoby predchádzania tehotenstvu. Zodpovieme však aj veľmi podstatnú otázku, ako dlho účinkuje antikoncepcia.

Čo je antikoncepcia?

Keď sa povie slovo „antikoncepcia“, väčšine ľudí sa automaticky vybavia tabletky alebo klasický kondóm. Antikoncepcia slúžiaca na zamedzenie neplánovaného tehotenstva však v súčasnosti prichádza v rozličných podobách, ktoré sú diferencované svojou efektivitou v oblasti ochrany, vedľajšími účinkami, no tiež pozitívnymi vplyvmi na organizmus ženy či presným časovým vymedzením, odkedy účinkuje konkrétna antikoncepcia.

Ženská antikoncepcia

Antikoncepcia a jej druhy

Ako antikoncepcia funguje, vo veľkej miere závisí od jej druhu. Preto si v prvom rade musíme uviesť základné delenie, od ktorého sa odvíjajú jednotlivé črty tej ktorej antikoncepčnej metódy. Primárne sa antikoncepcia delí na základe pohlavia, a teda na mužskú a ženskú. Následne však možno deliť jednotlivé druhy antikoncepcie aj na naturálne, hormonálne, chemické či bariérové, pričom toto členenie naznačuje spomínaný princíp.

To, aký druh antikoncepcie žena aplikuje, je rozhodnutie, ktoré by mala prehodnotiť s pomocou gynekológa. Práve odborný názor a náhľad na doterajšiu anamnézu ženy pomôže vo výbere vhodnej formy antikoncepcie, ktorá bude mať vysokú účinnosť, no minimálny negatívny vplyv na zdravie či každodenný život ženy.

K výberu najlepšej antikoncepčnej metódy môže potenciálne dopomôcť aj Pearlov index, ktorý slúži ako hodnotiaci element v spoľahlivosti antikoncepcie. Hodnota tohto indexu sa získava na základe vzorky 100 žien využívajúcich rovnakú metódu antikoncepcie, u ktorých sa v priebehu jedného roka sleduje počet tehotenstiev. Číslo funguje na princípe nepriamej úmery, a teda čím nižšia daná hodnota je, tým efektívnejšia je metóda.

Hormonálna antikoncepcia

Ako to už z názvu vyplýva, hormonálna antikoncepcia funguje na princípe ovplyvňovania hladiny hormónov v ženskom organizme v zmysle ochrany pred nechceným tehotenstvom. Telo ženy je takýmto druhom antikoncepcie zásobované umelo syntetizovanými hormónmi, ktoré zastavujú ovulačný proces, komplikujú priechodnosť spermií zahusťovaním hlienu krčka maternice, a tým tiež vytvárajú akési „nehostinné“ prostredie pre oplodnenie vajíčka a jeho ďalší vývoj v maternici.

Hormonálna antikoncepcia prichádza s mnohými vedľajšími účinkami, a to najmä preto, že všetky tieto spôsoby zamedzujúce vzniku neželaného tehotenstva podstatne vplývajú na ženské hormóny. Tento fakt sa často odzrkadľuje na zdraví pokožky ženy, na jej fluktuujúcej váhe, hoci prejaviť sa môže aj v podobe fyziologických reakcií ženského organizmu na zmenu hormonálnych hladín.

Aplikácia hormonálnych foriem antikoncepcie je rôznorodá, a to napr. perorálna v podobe tabletky, injekčná, vaginálna, no tiež je možné voliť spomedzi antikoncepčných metód, ako sú podkožné implantáty či náplasti na pokožku.

Hormonálna antikoncepcia

Antikoncepčné tabletky

Perorálna antikoncepcia je považovaná za najrozšírenejší druh antikoncepcie na predpis. Prehltnutím tabletky sa v tele uvoľňujú hormóny zabraňujúce ovulácii. V ženskom tele sa totiž ich vplyvom vytvorí stav podobný tehotenstvu, ktorý spočíva v absencii uvoľňovania vajíčka. Antikoncepcia v podobe tabletiek nezastavuje dozrievanie sliznice maternice, a teda ženský cyklus pretrváva, no bez výrazných prejavov ako to býva obvykle bez antikoncepcie.

Pri antikoncepčných tabletkách zohráva veľmi dôležitú rolu pravidelnosť užívania. Ako sa vôbec berie takáto antikoncepcia? Podstatným faktorom je každodenné užitie tabletiek v tú istú hodinu. Túto úlohu sa odporúča nechať na ráno či večer, keď si žena na daný úkon skôr spomenie. Gynekológovia často odporúčajú užiť prvú tabletku v prvý deň menštruácie, čím sa dodržuje istá pravidelnosť a žena má prehľad o svojom cykle a dobe užívania. Použitie bariérových metód ochrany je však pre istotu odporúčané aspoň mesiac od začiatku užívania antikoncepčných tabletiek.

Po vysadení tabletiek sa úplný návrat menštruácie odhaduje na niekoľko mesiacov od užitia poslednej tabletky. K otehotneniu môže dôjsť aj v priebehu tejto doby, počas ktorej sa telo vyrovnáva s náhlym obmedzením prísunu konkrétnych hormónov ovplyvňujúcich procesy v tele.

Antikoncepčné tabletky sa delia na dve podskupiny z hľadiska hormónov obsiahnutých v danom liečive. Na jednej strane máme kombinovanú antikoncepciu disponujúcu hormónmi estrogénom a gestagénom, ktorých hlavnou úlohou je zastavenie ovulácie, čomu dopomáha práve estrogén, kým na strane druhej je gestagénová antikoncepcia bez estrogénu vytvárajúca komplikovanejší priechod spermií do maternice.

Oba druhy antikoncepčných tabletiek majú isté negatívne vedľajšie účinky, ktoré by mali pominúť približne do jedného až troch mesiacov od začiatku užívania tabletiek. Patria k nim bolesti hlavy, pŕs, slabé krvácanie či výtok, zvracanie, pocity nevoľnosti, no antikoncepcia tiež vplýva na priberanie. Zavodňuje totiž organizmus, čím môže dochádzať k prírastku na váhe. Pozitívny efekt majú na akné, predmenštruačný syndróm, migrénu, bolesti a intenzitu menštruácie, pričom pôsobia aj ako preventívne opatrenie voči rakovine vaječníkov či maternice.

Netreba zabúdať na extrémne prípady, v ktorých antikoncepcia v podobe tabletiek môže spôsobovať zvýšenú zrážanlivosť krvi, čo často vedie k trombóze, embólii, infarktu až mŕtvici. Srdcovocievne ochorenia sú však na základe odborných znalostí skôr dôsledkom estrogénovej zložky ako samotnej perorálnej formy antikoncepcie. Preto treba nasadenie akejkoľvek antikoncepcie dôkladne prekonzultovať so svojím lekárom.

Antikoncepčné tabletky

Podkožný implantát

Z podkožného antikoncepčného implantátu sa do krvného obehu v ramene, do ktorého je pod lokálnou anestéziou táto maličká silikónová tyčinka umiestnená, uvoľňujú dávky hormónu progesterónu, čím sa dosahuje zahusťovanie pošvového hlienu, a tým pádom i zabránenie ovulácie. V momente, ako sa implantát prostredníctvom menšieho zákroku zavedie, žena získava ochranu pred počatím. Životnosť a celková funkčnosť podkožného implantátu sa z časového hľadiska uvádza v pomere troch rokov, pričom jeho odstránenie je možné aj pred uplynutím tohto obdobia.

Aspekt efektivity je v súvislosti s touto hormonálnou antikoncepciou udávaný na úrovni 99 percent, pričom jeho veľkou výhodou je zmiernenie menštruačného cyklu, ale aj okamžitý návrat biologických procesov do pôvodného stavu po vybratí implantátu či bezpečnosť v čase dojčenia. Častých zábudlivcov poteší fakt, že si netreba v rámci tejto metódy pamätať pravidelné dávkovanie či inú obnovu antikoncepcie.

Naopak, za negatívum implantátu možno považovať nepravidelnosť menštruácie, resp. jej úplné zastavenie, potreba lekárskeho zákroku pre jeho aplikáciu či vedľajšie účinky v podobe bolestí hlavy, nevoľnosti a rapídnych zmien nálad. Antikoncepcia má tiež negatívny vplyv na akné. Antikoncepčný implantát by nemal byť umiestnený do tela žien, ktoré sužujú pečeňové ťažkosti. Problémová pečeň nie je schopná spracovať umelé zásoby progesterónu, tým pádom môže dochádzať k vzniku nezhubných nádorov.

Podkožný implantát

Vnútromaternicové teliesko ako antikoncepcia

Vnútromaternicové teliesko, a teda vaginálna antikoncepčná metóda, je zhotovená z plastu, pripomína tvar písmena „T“, a do tela ženy je zavedená v priebehu piatich minút s pomocou príslušného lekára. V tomto prípade ide o lokálnu antikoncepciu, pomocou ktorej hormón progesterón vplýva výhradne na biologické procesy prebiehajúce v určitej oblasti ženského tela, a to konkrétne v maternici. Tam zamedzuje prípravám sliznice na vytvorenie ideálneho prostredia pre oplodnené vajíčko, pričom ovulácia prebieha bez prerušenia.

Aplikácia vnútromaternicového telieska sa odporúča v prvé dni po poslednej menštruácii, pričom k posunu alebo vykĺznutiu tohto antikoncepčného prostriedku môže dôjsť v priebehu prvých troch mesiacov. Takmer 100-percentnú účinnosť zaručuje hormonálne teliesko na maximálne päť rokov, pričom táto forma antikoncepcie je odporúčaná skôr matkám, ktoré už nemajú v pláne ďalšie tehotenstvo. Rozhodne sa však neodporúča ženám s ochoreniami alebo inými poruchami maternice.

Ako implantát, tak aj vnútromaternicové teliesko vplýva pozitívnym spôsobom na menštruačné bolesti a krvácanie v tomto období cyklu. Veľkou výhodou je zníženie pravdepodobnosti vzniku rakoviny maternice, za čo možno vďačiť schopnosti telieska zabrániť rapídnej reprodukcii sliznicových buniek. Z hľadiska negatív treba spomenúť hlavne bolesti prsníkov, hlavy a podbrušia, pričom príznačné sú aj zmeny nálad, zhoršené akné či nulová ochrana pred pohlavnými chorobami.

Vnútromaternicové teliesko

Injekčná antikoncepcia

Antikoncepcia vo forme injekcie má rovnakú funkciu ako ktorákoľvek z vyššie menovaných hormonálnych antikoncepčných metód. Spočíva v lokálnej aplikácii, a to do ramena či sedacieho svalu. Z miesta vpichu sa hormón progesterón obsiahnutý v injekčnej dávke šíri prostredníctvom krvného obehu, pričom zabraňuje ovulácii i prieniku spermií. Aplikácia je vykonávaná odborníkom a jedna dávka účinkuje osem až dvanásť týždňov. V prípade, že žena s injekčnou antikoncepciou skončí, návrat plodnosti sa môže natiahnuť aj na viac ako 10 mesiacov.

Vedľajšie účinky injekčnej antikoncepcie môžu byť badateľnejšie ako v prípade tej perorálnej, pretože na rozdiel od tabletiek, ktoré dopravujú do ženského tela dávky hormónov postupne, injekciou sa do organizmu dostáva väčšie množstvo hormónov naraz. Odzrkadliť sa to môže najmä na zmenách chutí a následnom priberaní, výkyvoch nálad, depresívnych stavoch, no medzi vedľajšie účinky zaraďujeme aj odchýlky v libide či nevoľnosť.

Nepravidelnosť menštruácie je v tomto prípade úplne prirodzená, keďže ide o relatívne invazívnu formu antikoncepcie, ktorá síce dokáže zmierniť krvácanie a bolesti počas menzesu, no tiež ju môže úplne odstaviť, a tým pádom ženský cyklus vyvádza z miery. Vďaka progesterónu sa však znižuje pravdepodobnosť výskytu rakoviny maternice.

Injekčná antikoncepcia

Vaginálny krúžok

Vaginálnu antikoncepciu doslova kopírujúcu krúžok je potrebné vkladať do pošvy raz mesačne, pričom jej pôsobenie a efektivitu možno sledovať najbližších 21 dní. Táto metóda patrí k nízkohormonálnym druhom antikoncepcie a zaradiť ju možno aj medzi lokálne antikoncepcie. Krúžok sa vďaka svojej mäkkosti a flexibilite prispôsobuje tvaru pošvy, pričom žena zvládne jeho zavádzanie aj bez pomoci.

Vloženie vaginálneho krúžku kopíruje ženský cyklus. Do pošvy by si ho mala žena zaviesť v prvý deň menštruácie, pričom po uplynutí doby pôsobenia sa po jeho odstránení automaticky spustí menštruačné krvácanie. Po skončení prichádza na rad nový krúžok a opísaný proces sa opäť opakuje. Rovnako ako kombinovaná forma antikoncepčnej tabletky aj vaginálny krúžok zásobuje ženské telo dvomi druhmi hormónov, a to estrogénom a progesterónom.

Spomedzi pozitívnych stránok možno menovať zlepšenie stavu akné, no tiež absenciu nevoľnosti či zvracania vďaka spôsobu aplikácie, ktorá nijak neovplyvňuje tráviaci systém ženy. Vaginálny krúžok má však aj preventívnu funkciu, a to najmä v súvislosti so vznikom cýst vo vaječníkoch, anémiou či rakovinou maternice. Antikoncepčný krúžok sa viaže na lekársky predpis, pričom si treba pozorne sledovať termíny výmeny.

Vaginálny krúžok

Antikoncepcia vo forme náplastí

Antikoncepčné náplasti fungujú na podobnom princípe ako tie injekčné. Náplasť je potrebné nalepiť na čistú, nezamastenú a neporušenú oblasť pokožky bez ochlpenia. Najčastejšie sa odporúča brucho, rameno či oblasť chrbta. Takúto dôslednú formu aplikácie je nevyhnutné vykonávať v pravidelných týždňových intervaloch po dobu troch týždňov. Štvrtý týždeň je vyhradený pre menštruáciu, takže náplasť nenalepujete.

Obavy zo straty náplasti sú neoprávnené, pretože z materiálového aspektu ide o „nálepku“ schopnú prekonať nepriaznivé podmienky vo forme potenia, sprchy či plávania. Opäť ide o antikoncepciu obsahujúcu dva druhy hormónov, ktoré sa do krvného obehu dostávajú cez samotnú kožu, pričom ich hlavnou úlohou je stopnutie ovulácie.

Vedľajšie účinky antikoncepcie v podobe nevoľnosti a zvracania sú vylúčené vďaka aplikácii nezahŕňajúcej tráviaci trakt. Pozitívny vplyv náplasti si možno všimnúť aj na stave akné, no tiež na zmiernení predmenštruačného syndrómu. Preventívne pôsobí v oblasti vzniku anémie, cýst či rakoviny vaječníkov. Spomedzi negatív rozhodne vyhráva nutnosť pravidelnej výmeny, možnosť nežiaducich účinkov vplyvom hormonálnej antikoncepcie a cena vyššia ako v prípade antikoncepčných tabletiek.

Antikoncepcia vo forme náplastí

Nehormonálna antikoncepcia

Na rozdiel od hormonálnej antikoncepcie ide o druh ochrany pred neželaným tehotenstvom, ktorý by nemal zásadným spôsobom zasahovať do ženského organizmu. Do tejto skupiny zaraďujeme prirodzené formy antikoncepcie, no tiež chemické a mechanické, resp. bariérové antikoncepčné metódy. Zatiaľ čo bariérové a chemické spôsoby antikoncepcie spočívajú v akomsi ochrannom prostriedku zabraňujúcom jednoduchému počatiu, prirodzené metódy sú založené na poznaní vlastného tela a procesov prebiehajúcich v ňom.

Nehormonálne vnútromaternicové teliesko

Rozdiel medzi hormonálnym a nehormonálnym vnútromaternicovým telieskom pramení v stavbe samotného telieska, a tým pádom aj v úlohe, ktorú v ženskom tele vykonáva. Kým plastové hormonálne teliesko do organizmu uvoľňuje progesterón, nehormonálny variant disponuje okrem plastovej časti medeným drôtikom, vďaka ktorému do sliznice maternice preniká meď vytvárajúca nehostinné prostredie pre prežitie spermie.

Mnoho žien volí túto antikoncepčnú metódu z dôvodu päťročnej ochrany, ktorú nehormonálne vnútromaternicové teliesko ponúka, pričom nedochádza k žiadnemu narušeniu intímneho života či výkyvom hormonálnych hladín. Tento spôsob antikoncepcie je bezpečný aj v období dojčenia. Na druhej strane sa však treba pripraviť na silnejšie menštruačné príznaky, ktoré poľavia po troch až šiestich mesiacoch.

Keďže teliesko obsahuje značnú dávku medi, existuje istá šanca, že žena po aplikácii antikoncepcie dostane infekciu. Cudzí predmet sa môže v ženskom tele kedykoľvek pohnúť, pričom môže dôjsť k úplnému vypudeniu, preto je dôležité, aby lekár žene vopred opísal spôsob kontroly prítomnosti alebo správneho umiestnenia telieska. Takéto teliesko nevytvára žiadnu bariéru, čo znamená, že prevencia voči pohlavným chorobám je nulová.

Nehormonálne vnútromaternicové teliesko

Prezervatív v úlohe mužskej antikoncepcie

Antikoncepcia pre mužov v podobe latexového prezervatívu patrí medzi bariérové metódy. Pri správnom použití tejto antikoncepčnej metódy je možné predísť neželanému tehotenstvu s pravdepodobnosťou takmer 90 percent. Keďže kondóm slúži ako pokrytie mužského pohlavného údu, nedochádza k stretu telesných sekrétov ani kontaktu pokožkou. V tomto prípade ide nielen o ochranu v zmysle zabránenia tehotenstva, ale aj z hľadiska prenosu pohlavných chorôb.

Kondómy sú jedným z najdostupnejších druhov antikoncepcie, ktoré je možné dostať v mnohých obchodoch i drogériách. Výhodou je aj cenová dostupnosť, pričom odhliadnuc od možnej alergie na latex neprichádza so žiadnymi vedľajšími účinkami vplývajúcimi na ktoréhokoľvek z partnerov. Nevýhodou je absencia priameho kontaktu pokožky, ktorá znižuje citlivosť, a istým spôsobom vplýva aj na intimitu.

Pesar a ženská antikoncepcia

Okrem mužských kondómov existujú aj ženské, no nie sú ani zďaleka také populárne ako mužská verzia latexovej antikoncepcie. Aplikácia antikoncepcie je v porovnaní s mužským prezervatívom o niečo komplikovanejšia, pričom existujú efektívnejšie formy ochrany. Ženské kondómy sú vhodné pre ženy, ktorých partneri odmietajú použitie prezervatívu, čo vedie k zvýšenej ochrane pred pohlavne prenosnými chorobami.

Na podobnom princípe funguje aj tzv. pesar, a teda silikónová ohybná miska určená na zavedenie do hlbšej časti pošvy tak, aby „zabarikádovala“ otvor krčka maternice pre efektívnu ochranu voči prieniku spermií do maternice. Neobsahuje žiadne hormóny a nie je počas intímnych momentov nijak citeľný. Pesar vyniká jednoduchým, a v prípade ukážkovej starostlivosti aj opätovným použitím po dobu dvoch rokov.

V kombinácii zo spermicídnym gélom vplývajúcim na pohyblivosť spermií je pesar ešte účinnejšou antikoncepčnou metódou. Pomerne kyslý gél je pred aplikáciou silikónovej misky potrebné naniesť na jej povrch. Treba si uvedomiť, že nejde o dokonalú ochranu pred prenosnými chorobami a niekedy sa počas vášnivejšieho milovania môže z pôvodného miesta uvoľniť. Ak sa neuvoľnil a pohlavný styk je ukončený, s vyberaním antikoncepcie z pošvy sa odporúča počkať aspoň šesť hodín.

Prezervatív ako antikoncepcia

Chemické metódy na zamedzenie neplánovaného tehotenstva

Do tejto kategórie zaraďujeme akékoľvek špeciálne peny, krémy, gély či vaginálne čapíky, ktoré vo veľkej miere vplývajú najmä na pohyblivosť spermií, a to vytváraním nepriaznivého prostredia na ich fungovanie a prežitie v ženskom tele. Nevýhodou je absentujúca ochrana pred prenosnými chorobami, preto je potrebná kombinácia chemickej antikoncepcie s účinnými bariérovými metódami. U niektorých žien sa dokonca môžu prejaviť isté náznaky iritácie pošvovej sliznice.

Jednorazová antikoncepčná špongia

Antikoncepčná špongia sa, podobne ako pesar, aplikuje maximálne pár hodín pred pohlavným stykom, pričom taktiež mechanicky zamedzuje akémukoľvek prieniku spermií do maternice. Avšak zatiaľ čo pesar je odporúčané používať v kombinácii so spermicídnym gélom, špongia je látkami obsiahnutými v takomto géli už vopred nasiaknutá. Jej jednorazové využitie spočíva v znehybnení spermií a zabránení ich vstupu do hlbších zákutí ženského pohlavného ústrojenstva. Odstránenie špongie sa odporúča minimálne po šiestich hodinách od ukončenia pohlavného styku.

Jednorazová antikoncepčná špongia na vaginálnu aplikáciu je antikoncepciou bez lekárskeho predpisu. Vyniká jednoduchou aplikáciou a nulovou citeľnosťou počas pohlavného styku. Zavedenie je možné uskutočniť aj deň pred pohlavným stykom, pričom najbližších 24 hodín je prijateľné absolvovanie početných intímnych chvíľ bez nutnosti výmeny špongie. Špongia však nechráni pred pohlavnými chorobami a látky obsiahnuté v nej môžu iritovať sliznicu pošvy. V niektorých prípadoch tiež dochádza k nasiaknutiu vaginálnej vlhkosti do špongie, čo spôsobuje nutnosť použitia lubrikačného gélu.

Hormonálna vs nehormonálna antikoncepcia

Prírodná antikoncepcia

Naturálne metódy antikoncepcie spočívajú v poznaní a neustálom skúmaní vlastného tela, resp. fyziologických procesov prebiehajúcich v tele. Do tejto kategórie zaraďujeme detailný prehľad o ženskom cykle, a to buď formou počítania plodných dní, alebo pravidelného merania bazálnej teploty. Organizmus vďaka týmto formám antikoncepcie nie je zaťažovaný hormónmi, žena si môže užívať priamy kontakt počas milovania, avšak počas presne vypočítaných plodných dní sa predsa len musí utiahnuť k iným spôsobom antikoncepcie.

Dôslednosť, vysokú pozornosť a najmä sebakontrolu vyžaduje antikoncepcia v podobe prerušovanej súlože. Všetky tieto atribúty musia byť naplnené najmä zo strany partnera, ktorý musí odhadnúť pravý čas na vytiahnutie penisu z pošvy, aby nedošlo k ejakulácii v blízkosti ženských genitálií. Na túto formu antikoncepcie sa neradno spoliehať, pretože až u pätiny párov súložiacich prerušovaným spôsobom dôjde k otehotneniu.

Ďalšou naturálnou formou antikoncepcie je dojčenie, počas ktorého sa v tele produkuje hormón prolaktín podporujúci tvorbu materského mlieka a tiež zabraňujúci dozrievaniu vajíčok. Kojenie je nespoľahlivou antikoncepčnou metódou, ktorú je možné využiť len v priebehu prvého polroka od pôrodu, resp. do príchodu menzesu. Dôležitá je pravidelnosť kojenia spočívajúca vo vykonávaní takéhoto kŕmenia bábätka každé tri hodiny. Treba si však uvedomiť, že daný hormón sa výlučne uvoľňuje až vtedy, keď sa bradavky dotkne dieťatko. To znamená, že nefunguje žiadne odsávanie mliečka či iné „finty“ na obalamutenie organizmu.

Antikoncepcia po styku

Tabletka „po“ predstavuje voľne predajnú núdzovú antikoncepciu, u ktorej v súvislosti s účinnosťou existuje istý vymedzený čas na jej užitie. Po pohlavnom styku nechráneného charakteru, pri ktorom nedošlo k použitiu akejkoľvek formy antikoncepcie alebo zvolený spôsob ochrany zlyhal, je do 72 hodín potrebné užiť tabletku „po“, aby sa zamedzilo nechcenému oplodneniu. Do konca prvých 24 hodín po pohlavnom styku sa jej účinnosť odhaduje na 95 percent, pričom s ubiehajúcimi hodinami postupne klesá. Tento druh antikoncepcie  nie je určený na pravidelné a časté užívanie, pretože jedna dávka obsahuje príliš veľké množstvo hormónov, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť ženský cyklus a iné procesy v ženskom tele.

Nežiaduce účinky antikoncepcie vplyvom iných faktorov

Kombinovaniu rozličných medikamentov na liečenie rôznych problémov sa vo všeobecnosti neodporúča. Preto sa naskytá otázka, či antibiotiká majú nejaký vplyv na antikoncepciu. Odpoveď je v tomto prípade záporná. Väčšina antibiotík sa s antikoncepčnými tabletkami znáša veľmi dobre, pričom nedochádza k žiadnym nežiaducim účinkom, či už v smere liečby antibiotikami, alebo v starostlivosti o ochranu pred otehotnením. Výnimkou sú antibiotiká na liečenie tuberkulózy, ktoré efektívne znižujú hormonálne hladiny.

Fajčenie v kombinácii s hormonálnou antikoncepciou môže spôsobiť v živote ženy isté problémy. Práve fajčiarky totiž patria do rizikovej skupiny, pri ktorej musí lekár naozaj zvážiť, či antikoncepčné tabletky vôbec predpíše. Preto by žena nemala za žiadnych okolností lekárovi o svojich zlozvykoch klamať. Napríklad u žien nad 35 rokov, ktoré denne vyfajčia 15 a viac cigariet, existuje dostatočne veľká kontraindikácia z hľadiska kombinovanej hormonálnej antikoncepcie. Fajčenie totiž zvyšuje pravdepodobnosť srdcovocievnych ochorení, ktorých riziko výskytu zároveň zvyšujú aj hormóny obsiahnuté v antikoncepcii.

Alkohol ako zlozvyk nie je prekážkou v súvislosti s užívaním antikoncepcie, avšak môže dochádzať k častejšej zábudlivosti, čo môže viesť k neželanému tehotenstvu z dôvodu zabudnutej antikoncepcie. Ak by ju žena  požila včas, môže sa v stave opitosti stať, že ju z dôvodu nevoľnosti z tela vylúči spolu so zvratkami, a tým pádom sa požitie antikoncepcie minie účinku.

Vedľajšie príznaky antikoncepcie

Menopauza a antikoncepcia

Užívanie antikoncepcie po 40-tke či 50-tke sa nemusí výhradne spájať len s predchádzaním neželanému otehotneniu. Súvisieť totiž môže s vyrovnávaním sa s procesmi, ktoré v ženskom tele prebiehajú v období menopauzy. Najlepšou hormonálnou antikoncepciou pre zrelé ženy kombinovaná perorálna antikoncepcia s nízkym obsahom estrogénu. Antikoncepčné tabletky totiž v čase menopauzy prispievajú k pravidelnejšej menštruácii, no tiež pomáhajú v boji proti nepríjemným návalom tepla.

Ochrana formou vnútromaternicového telieska pre ženy vo vyššom veku predstavuje síce pomoc s menštruačným krvácaním, avšak návaly tepla neeliminuje. Pri pohlavnom styku sa, samozrejme, odporúčajú bariérové metódy, pričom naturálne spôsoby antikoncepcie, ako počítanie plodových dní, je nespoľahlivé z dôvodu značných výkyvov menštruačného cyklu. Ženám v období menopauzy sa odporúča prestať s hormonálnou antikoncepciou, pretože vyšší vek môže zvyšovať riziko výskytu rakoviny prsníka, infarktu či mŕtvice.

Vnútromaternicové teliesko ako antikoncepcia – skúsenosti

Na diskusných fórach sa stretnete s mnohými otázkami ohľadom recenzie na konkrétnu formu antikoncepcie. Aj keď sa odpovede rôznia, mnohokrát prevláda názor, že žiadna forma antikoncepcie nie je 100-percentne spoľahlivá. Perfektným príkladom je otázka týkajúca sa antikoncepcie v podobe vnútromaternicového telieska Dana, ktoré žene odporučila jej gynekologička pre 100-percentnú účinnosť v prípade správneho zavedenia.

Značná väčšina diskutujúcich žien toto tvrdenie ihneď vyvrátila, pretože v ich blízkosti existujú ženy, ktoré do niekoľkých mesiacov po zavedení telieska otehotneli. Takáto situácia nastala dokonca v živote niektorých žien aj po 40-tke. Našli sa však aj reakcie, ktoré potvrdzovali vysokú účinnosť antikoncepcie vyjadreniami, že u nich k počatiu nedošlo, a to už majú umiestnené tretie teliesko. Dá sa teda konštatovať, že ide o antikoncepciu, kde dominuje individuálnosť, a to najmä z dôvodu možného neprijatia, resp. odmietnutia cudzieho telieska samotným telom ženy.

Druhy antikoncepcie skúsenosti
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Ako možno vidieť, téma antikoncepcie a jej druhov je veľmi rozsiahlou problematikou, o ktorej je potrebné hovoriť, aby sa zamedzilo vzniku neželaných tehotenstiev a aby sa šírila osveta v súvislosti s vedľajšími účinkami príznačnými pre konkrétne druhy antikoncepcie. Všetky najdôležitejšie aspekty danej témy sme sa snažili vtesnať do hlavného textu, pričom dodatočným zaujímavostiam sme museli vyhradiť priestor v sekcii otázok a odpovedí. Akékoľvek iné pripomienky či otázky môžu naši čitatelia smerovať do sekcie komentárov.

Na lekársky predpis sa v našej krajine viaže hormonálna antikoncepcia, pričom v prípade osôb mladších ako 18 rokov je potrebný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Za voľnopredajnú antikoncepciu možno na Slovensku považovať nehormonálnu antikoncepciu, ktorej jednotlivé druhy sú buď dostupné v lekárňach (vaginálne kapsuly a krémy), alebo je ich možné zakúpiť v drogériách či supermarketoch (klasické prezervatívy).

Keďže niektoré druhy antikoncepcie majú obrovský vplyv na hormonálnu rovnováhu v ženskom organizme, je podstatné v prvom rade brať do úvahy vek ženy. Následne je nutné z rovnakého aspektu myslieť aj na jej menštruačný cyklus, ktorý sa môže pôsobením hormonálnej antikoncepcie prevrátiť kompletne naruby, čo by mohlo predstavovať isté komplikácie v budúcnosti, keď sa žena rozhodne, že je na tehotenstvo pripravená. Lekár by mal taktiež pracovať s informáciami ohľadom toho, ako často má pacientka pohlavný styk.

Nie, v oboch prípadoch ide o zákrok s trvalými účinkami, ktoré nemožno zvrátiť v prípade, že sa danej osobe postoj k rodičovstvu v budúcnosti zmení. Kliniky, kde sa vazektómia, resp. sterilizácia vykonáva, sú zákonom viazané k dodržaniu lehoty, ktorá dáva pacientovi ďalších 30 dní na rozmyslenie, pričom tento časový rozsah sa počíta od odovzdania žiadosti o vykonanie zákroku a podpísania informovaného súhlasu.

Nie, ak má žena problémy s plodnosťou, je veľmi pravdepodobné, že takéto ťažkosti mala už pred začatím požívania hormonálnej antikoncepcie. U žien, ktoré neplodnosťou či inými podobnými odchýlkami v tejto biologickej oblasti netrpia, by sa pravdepodobnosť otehotnenia mala zvýšiť až na 92 percent rok po kompletnom vysadení antikoncepcie.

Nie, toto liečivo slúži skôr na úpravu ženského cyklu, zmiernenie predmenštruačných príznakov, no tiež ako súčasť hormonálnej terapie u žien s problémami pohlavných orgánov. Norethisteron sa nepovažuje za liek prislúchajúci do skupiny hormonálnej antikoncepcie. Spomedzi kombinovaných hormonálnych antikoncepcií sa však oplatí zmieniť antikoncepciu Belara, KarHleight, Drovelis či Mistra.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(89.8%)