Syndróm náhleho úmrtia novorodenca

Syndróm náhleho úmrtia novorodenca – do akého veku hrozí a aká je prvá pomoc

Po donosení zdravého dieťatka do finálneho pôrodného termínu a následnom bezpečnom pôrode s čo najlepším priebehom túži každá žena v radostnom očakávaní. Tehotenstvom a pôrodným procesom však nekončí strastiplná rodičovská cesta. Po narodení bábätka môžu totiž rodičov postretnúť nástrahy, ktoré ich životy dokážu prevrátiť naruby. Jedným z najväčších a najobávanejších strašiakov je syndróm náhleho úmrtia novorodenca. Naozaj desivý názov pokrýva len zlomok toho, čo tento syndróm obnáša.

Publikované: 23.10.2023
Aktualizované: 13.12.2023
Obsah článku:

Väčšina ľudí by najradšej čítala o pozitívnych aspektoch rodičovstva, no pravda je taká, že v záujme zamedzenia výskytu prípadov náhleho úmrtia detí pár mesiacov po narodení je potrebné šíriť čo najväčšiu osvetu o všeobecnej charakteristike, možných príčinách tohto nečakaného javu, ale aj o prevenčných opatreniach, ktoré by mohli takémuto nešťastiu zabrániť. Najdôležitejším aspektom je však poznanie postupov, ktoré je nutné aplikovať v prípade včasného zachytenia príznakov spomínaného syndrómu. Všetky menované informácie si môžete prečítať v našom článku.

Čo je SIDS?

Syndróm náhleho úmrtia novorodenca je známy aj pod skratkou SIDS pochádzajúcou z anglického slovného spojenia Sudden Infant Death Syndrome. Ide o jednu z najčastejších príčin úmrtia novorodených bábätiek, ktorej okolnosti a presné odôvodnenia nie je možné zistiť ani posmrtným vyšetrením. Syndróm je charakterizovaný ako náhla smrť na pohľad zdravého dieťatka vo vekovom rozhraní dvoch až štyroch mesiacov od narodenia. K takémuto úmrtiu však môže dôjsť kedykoľvek v prvom polroku života dieťaťa.

Syndróm náhleho úmrtia sa spája najmä so spánkom, pretože práve počas neho dochádza k náhlej smrti bábätiek najčastejšie. Presnejšie ide o nočný spánok dieťatka, avšak boli zaznamenané aj prípady, keď úmrtie novorodenca nastalo počas spánku v denných hodinách. SIDS štatistiky však poukazujú na konkrétne časové rozmedzie, kedy je náhle úmrtie zdanlivo zdravých detí najpravdepodobnejšie, a to od polnoci do šiestej hodiny ráno. Dokonca existujú isté záznamy o tom, že najvyšší výskyt syndrómu SIDS je možné pripísať chladnejším mesiacom roka.

Syndróm náhleho úmrtia novorodenca – prevencia

Príčiny syndrómu náhleho úmrtia novorodenca

Odborníci už niekoľko desaťročí pracujú na objasnení príčin, ktoré stoja za vznikom SIDS. Kým niektorí z nich sa zameriavajú na genetické vysvetlenie vo forme poruchy génu zodpovedného za oslabenie svalov podieľajúcich sa na procese dýchania, iní hľadajú odôvodnenie v možných metabolických chybách. Tie spočívajú v neschopnosti organizmu spracovať tuky a ich následnom nahromadení, ktoré narušuje srdcovú činnosť a spôsobuje kompletnú zástavu.

Existuje aj teória, ktorá dáva náhlu smrť bábätka za vinu nedostatočne vyvinutej časti mozgu, ktorá má na starosti funkciu dýchacej sústavy. Aj napriek týmto štúdiám je príčina náhlych detských úmrtí stále nejednoznačná. Každopádne však možno konštatovať, že všetky uvedené vysvetlenia sa istým spôsobom podieľajú na vzniku syndrómu náhleho úmrtia novorodenca, pričom v značnej miere k nemu prispievajú aj neovplyvniteľné a ovplyvniteľné rizikové faktory.

Neovplyvniteľné faktory

V rámci rizikových faktorov, ktoré môžu potenciálne zvýšiť šancu vzniku syndrómu SIDS, je možné vymedziť isté skupiny bábätiek s príslušnými fyziologickými či genetickými črtami. V prvom rade ide o rizikovú skupinu charakterizovanú vekovou hranicou dva až štyri mesiace, vtedy sú bábätká syndrómom náhleho úmrtia najviac ohrozené. Zo štatistických údajov tiež vyplýva, že o niečo vyššia pravdepodobnosť výskytu syndrómu SIDS, je u chlapcov.

K vyššiemu ohrozeniu môžu prispieť aj isté faktory z aspektu pôrodu, a to najmä pôrodná váha novorodenca a predčasný príchod dieťatka na svet. Úmrtie bábätka v dôsledku syndrómu SIDS je spôsobené množstvom telových procesov, ktoré končia zastavením srdca. Ľudskej pumpe na krv totiž neprichádzajú pokyny na vyrovnanie sa so stresujúcou situáciou, pretože v dôsledku predčasného pôrodu nemal mozog dostatok času na plnohodnotný vývin.

Keďže k zástave srdca môže viesť mnoho stresových situácií, rozhodne je potrebné spomenúť problémy s dýchaním. Tie môžu u novorodencov prameniť z nedávno prekonaného prechladnutia či iných infekcií dýchacích ciest. Rodičia by si preto mali dať pozor na akékoľvek náznaky dýchavičnosti alebo iných problémov s dýchaním, a to nielen počas choroby, ale aj po jej prekonaní. Jednou z najrizikovejších skupín novorodencov sú z hľadiska syndrómu náhleho úmrtia deti, v ktorých rodine už k takejto novorodeneckej smrti v minulosti došlo.

Ako ukladať dieťa, aby ste predišli SIDS

Ovplyvniteľné rizikové faktory

Za jeden z najnebezpečnejších rodičovských počinov sa považuje práve spánok novorodenca na bruchu. Predčasné pokusy o polohovanie dieťatka na bruško môžu mať za následok práve syndróm náhlej smrti novorodenca. Spánok na bruchu totiž u detí, ktoré nedokážu ešte v počiatočnom štádiu života ovládať krčné svalstvo, vedie k vdychovaniu už raz vydýchnutého oxidu uhličitého nakopeného v akejsi bubline v blízkosti tváre. Tým pádom dochádza k zlyhaniu organizmu v dôsledku nedostatočného okysličenia.

Scenár s podobným koncom hrozí aj v prípade spoločného spania bábätka s rodičmi. Niektorí novorodenci sú natoľko zvyknutí na blízkosť rodičov, že nie je možné ich uspať v príslušnej postieľke. V takejto situácii rodičia volia spoločné spanie s dieťatkom v rodičovskej posteli, ktoré však musí byť patrične prevedené. Novorodenec by mal byť chránený vankúšmi a inými prvkami pred potenciálnym nebezpečenstvom v podobe privalenia, resp. priľahnutia rodičom.

Riziko syndrómu náhleho úmrtia novorodenca sa zvyšuje aj v dôsledku nevhodného prostredia, v ktorom dieťa zaspáva. Týka sa to nielen prikrývok a diek, do ktorých sa môže novorodenec počas spánku nechtiac zamotať, ale aj príliš mäkkého matraca. Pozor si treba dávať taktiež na prehrievanie, ktoré môže v najhorších prípadoch viesť k zlyhaniu organizmu, a teda k syndrómu náhleho úmrtia novorodenca. Optimálna teplota v miestnosti, kde dieťatko spáva, sa zhoduje s klasickou izbovou teplotou 18 až 20 stupňov Celzia.

Z rodičovského hľadiska je možné ovplyvniť aj pasívne fajčenie, resp. vystavovanie dieťaťa vplyvom cigaretového dymu či iným výparom návykových látok, ktoré môžu u dieťaťa spôsobiť náhlu smrť. V blízkosti bábätka, no tiež v celej domácnosti, kde sa dieťatko, logicky, najčastejšie zdržiava, by nemal nikto fajčiť či požívať alkoholické nápoje.

SIDS prevencia

Aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo výskytu syndrómu náhleho úmrtia novorodencov, je možné aplikovať isté bezpečnostné zásady, ktoré spočívajú v eliminácii ovplyvniteľných rizikových faktorov a zavedení konkrétnych predspánkových a spánkových návykov.

Bezpečné spánkové prostredie

Základným prvkom v každej detskej postieľke je matrac. Mal by disponovať dostatočnou pevnosťou a kvalitou. Rodičia by sa mali rozhodne vyhýbať mäkkým matracom, ktoré môžu potenciálne ohroziť dieťatko počas spánku. Dôležité je zaobstarať veľkostne vyhovujúci matrac, ktorý kompletne vyplní plochu postieľky, čím sa eliminuje nebezpečenstvo hroziace v prípade zaseknutia dieťatka medzi menším matracom a rámom postieľky.

Bezpečná postieľka by nemala obsahovať kvantum hračiek či vankúšikov, ktoré by mohli podmieniť výskyt syndrómu SIDS. Ak má dieťatko problémy s polohovaním, postačí mu jedna obľúbená hračka, ktorou ho rodič privábi na potrebnú stranu, pričom na zamedzenie neustáleho ľahu na chrbte poslúži jeden vankúšik, ktorý zabráni dieťatku prevaleniu na chrbátik. Avšak aj ten je potrebné umiestniť tak, aby sa bábätko počas spánku neocitlo v polohe na brušku.

Čo sa týka perín, rodičia by mali voliť bezpečnejší variant v podobe spacieho vaku, v ktorom by za žiadnych okolností nemalo hroziť prevrátenie na bruško. Ak však predsa len dieťatko preferuje spánok pod prikrývkou, je vhodné vybrať veľkostne neprevyšujúcu polovicu hrudníka dieťatka. Bábätku by spod perinky mali taktiež vytŕčať rúčky, pričom by mali byť polohované na plochu prikrývky, čím sa zamedzí potenciálnemu posunutiu deky na hlavičku.

SIDS prevencia

Prispôsobenie teploty prostredia

V prípade, že sa chcú rodičia vyvarovať prehriatia detského organizmu v čase spánku, je potrebné hľadieť nielen na optimálnu teplotu v prostredí, v ktorom dieťatko zaspáva, ale aj na to, čo má bábätko oblečené. Ako sme už vyššie spomenuli, v izbe by malo byť ideálne 18 až 20 stupňov Celzia, pričom postieľka by za žiadnych okolností nemala byť umiestnená v blízkosti ohrievača či iného zariadenia vyžarujúceho teplo.

Z aspektu oblečenia by sa malo uprednostňovať pohodlné pyžamo, ktoré dieťa neprepotí, no tiež by v ňom nemalo zamrznúť. Keďže novorodenci nadbytočné teplo vylučujú prostredníctvom pokožky na hlavičke, v čase spánku by nemala byť hlava bábätka zakrytá. To platí najmä pre spánok vo vnútorných priestoroch, kde dieťatku nehrozí prechladnutie.

Cumlík bráni v zlyhaní dýchacej sústavy

Vzniku syndrómu náhleho úmrtia novorodenca môže zamedziť aj jednoduché používanie cumlíka počas spánku. Takéto preventívne opatrenie prichádza do úvahy len v prípade, že je už dieťatko naučené na pravidelné dojčenie z prsníka. Z časového hľadiska to predstavuje obdobie v šiestom až siedmom týždni života dieťaťa. Cumlík na spanie bábätko chráni pred náhlym zastavením dýchania. Pokiaľ po zaspatí cumlík z ústočiek vypadne, netreba sa pokúšať o jeho opätovné vloženie.

Cumlík ako prevencia pred SIDS

Dojčenie ako najefektívnejšia pomoc voči ochoreniam

Na základe doterajších štúdií je možné konštatovať, že dojčenie znižuje pravdepodobnosť vzniku syndrómu SIDS až o polovicu. Aj keď odôvodnenie tohto opatrenia nie je celkom objasnené, je možné, že súvisí najmä s výživnými látkami obsiahnutými v materskom mlieku. Tieto zložky mlieka chránia dieťa pred vznikom infekcií alebo ochorení, ktoré napádajú detský metabolizmus alebo funkcie základných orgánových systémov v tele bábätka.

Ideálne je, ak dojčenie, resp. kŕmenie materským mliekom pretrvá aspoň do šiesteho mesiaca života dieťaťa. Vždy je potrebné nechať dieťa odgrgnúť, aby nedošlo k zaduseniu prebytočným vzduchom, ktorý sa počas dojčenia nahromaďuje v tele bábätka. Taktiež si treba dať pozor na to, aby matka spolu s dieťatkom počas dojčenia nezaspali.

Používanie monitoru dychu

Ako pomocník môže v prípade hroziaceho syndrómu SIDS v istom zmysle pôsobiť kontrola dychu dieťatka v spánku prostredníctvom monitorov dychu. Tento kontrolný systém nezaručí zníženie pravdepodobnosti vzniku syndrómu náhleho úmrtia novorodenca, no môže pomôcť, ak nastane porucha dýchania či prípadná zástava srdca. Signalizačný systém ohlási rodičov, ktorí dokážu pohotovo reagovať v podobe zavolania zdravotnej služby a vykonania prvej pomoci.

Hoci ani na monitory dychu sa nedá 100-percentne spoľahnúť, ich pozitívne pôsobenie na psychiku rodičov je značné. Ich nespoľahlivosť tkvie vo falošných alarmoch, ktoré môžu rodiča zneistiť a znepokojiť natoľko, že prestane dôverovať prístroju, pričom môže nastať aj opačný prípad – signalizácia problému vôbec neprebehne, a tým pádom dochádza k nepovšimnutému nešťastiu. Každopádne platí, že monitor dychu sám o sebe ako prevencia voči syndrómu SIDS nefunguje, a teda je potrebné aplikovať aj zvyšok spomínaných zásad.

Monitor dychu ako prevencia SIDS

Čo robiť, keď bábätko prestane dýchať?

Ak rodiča prebudí alarm monitorovacieho prístroja, prípadne si všimne na dieťatku náznaky zlyhávania základných funkcií organizmu, napr. sťažené dýchanie, lapanie po dyhu, modranie, je potrebné ihneď začať konať. Rodičia, ktorých deti patria do rizikových skupín syndrómu náhleho úmrtia novorodenca, by sa mali vopred naučiť zásady vykonávania prvej pomoci.

Spriechodnenie dýchacích ciest

V prvom rade je potrebné vyskúšať, či dieťatko reaguje na určité vzruchy, ako stlačenie členkov, tlesknutie či rodičovský hlas. Ak je novorodenec v bezvedomí, je nutné skontrolovať, či nedochádza k duseniu zvratkami alebo iným cudzím predmetom zaseknutým v hrdle. Spriechodnenie dýchacích ciest je možné dosiahnuť jemným zaklonením hlavičky. V tejto polohe jednou rukou pridŕža rodič čelo dieťatka, pričom druhou podvihuje bradu. Obnovu dýchania je možné pozorovať prostredníctvom dvíhajúcej sa hrude.

Čo robiť, keď bábätko prestane dýchať?

Ako na resuscitáciu u novorodencov?

Pokiaľ k dýchaniu nedôjde, prichádza na rad nevyhnutná resuscitácia. Tú je potrebné začať ešte predtým, ako rodič volá na linku 112 alebo 155. Syndróm náhleho úmrtia novorodenca a prvá pomoc s ním spätá si vyžaduje v prípade bábätiek do jedného roka špeciálny prístup. Pri počiatočných piatich vdychoch je potrebné ústami prekryť ústočká i nos dieťatka, pričom rodič sleduje dvíhanie detského hrudníka. Vdychy sú primerané veľkosti detských pľúc.

V prípade, že po iniciálnych piatich vdychoch neregistruje rodič žiadnu zmenu, môže pristúpiť k masáži srdca. Ukazovákom a prostredníkom je potrebné nájsť miesto v strede hrudníka, pričom stlačenie by malo prejsť do tretiny hĺbky hrude dieťatka. Po troch stlačeniach nasleduje jeden vdych, pričom takýto rytmus oživovania je potrebné vykonávať po dobu jednej minúty. Následne sa kontroluje zmena stavu. Ak k žiadnej nedošlo, v resuscitácii treba pokračovať až do príchodu záchrannej služby.

SIDS – skúsenosti

Mamičky na webových fórach sa v spojitosti s touto témou utiahli skôr k ubezpečovaniu ustráchaných matiek. Prízvukovali najmä potrebu eliminovania rizikových faktorov, ako je spánok dieťaťa na brušku, prehrievanie či fajčenie v blízkosti bábätka. Niektoré taktiež vyzdvihovali monitor dychu, ktorý im vo veľkej miere pomohol v upokojení materinských nervov z možného vzniku syndrómu náhleho úmrtia novorodenca počas spánku dieťatka.

Mamičky sa tiež zhodli v tom, že výskytu syndrómu SIDS nemožno zamedziť. Potrebné je urobiť všetko, čo je v silách rodičov, aby takémuto nešťastiu zabránili, no zvyšok je už z pozície rodiča neovplyvniteľný. Potrebné je zachovať chladnú hlavu a neznepokojovať sa niečím, čo dieťatku nemusí vôbec hroziť. Ak konkrétne bábätko patrí do rizikovej skupiny v spojitosti so syndrómom SIDS, obavy sú na mieste, no v opačnom prípade je nutné zachovať pokojné a pozitívne zmýšľanie.

Syndróm náhleho úmrtia novorodenca skúsenosti Modrykonik

Syndróm náhleho úmrtia novorodenca diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Aj psychicky náročné témy si vyžadujú pozornosť, a preto si téma syndrómu náhleho úmrtia novorodenca vyslúžila podrobné spracovanie v podobe tohto článku. Aj keď sme sa do hlavnej časti článku snažili vtesnať všetky dôležité informácie, niektorým sa zišlo miesto až v sekcii otázok a odpovedí. V prípade, že sa chcete podeliť o svoje skúsenosti, poznatky alebo máte iné doplňujúce otázky, na ktoré by ste chceli poznať odpoveď, no v našom článku ste sa jej nedočkali, neváhajte sa obrátiť na našu neustále kontrolovanú sekciu komentárov.

K syndrómu náhleho úmrtia novorodenca môže dôjsť kedykoľvek v rozmedzí od narodenia dieťaťa do pol roka od príchodu bábätka na svet. Najčastejšie sa však syndróm SIDS vyskytuje v druhom až štvrtom mesiaci života dieťaťa. V tomto období si musia dať rodičia obzvlášť pozor na to, aby eliminovali zo života bábätka všetky rizikové faktory, ktoré, samozrejme, dokážu ovplyvniť. Sem patria najmä všeobecné životné podmienky novorodenca a prostredie, v ktorom dieťa spáva. Vnútorné procesy, ktoré môžu prispieť k zvýšeniu pravdepodobnosti výskytu syndrómu SIDS, sú z rodičovského hľadiska neovplyvniteľné.

Áno, u bábätiek, ktoré boli v období tehotenstva vystavované cigaretovému dymu alebo vplyvom iných návykových látok, sa podstatne zväčšuje pravdepodobnosť výskytu syndrómu náhleho úmrtia novorodenca.

Áno, vyššie riziko pre vznik SIDS je možné odhaliť dvomi spôsobmi. V prvom rade sú to vyšetrenia spočívajúce vo fyziologických funkciách organizmu počas spánku, ako EKG, EEG, tep srdca, poruchy dýchacej sústavy, kyslíková saturácia či reflux. Všetky tieto vyšetrenia môžu ozrejmiť akékoľvek poruchy či vrodené ochorenia, ktoré by mohli viesť k vzniku syndrómu náhleho úmrtia novorodenca. Druhý spôsob, ktorým lekári k tomuto syndrómu pristupujú, je genetický, ktorý tkvie v genetickom vyšetrení rodičov, súrodencov a samotného dieťatka. Cieľom takéhoto lekárskeho vyšetrenia je odhalenie akýchkoľvek metabolických porúch vedúcich k zvýšeniu rizika výskytu SIDS.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Novorodenci

Vaše hodnotenie:
(91.4%)