Moorov reflex

Moorov reflex v spánku. Čo to je a kedy zmizne

Pre každého tvora na svete sú charakteristické isté reflexy. Ľudia ako takí disponujú jednak vrodenými, no tiež učenými reakciami na dané podnety. Tie sa postupne zdokonaľujú. Existujú však aj také typy reflexov, ktoré časom zanikajú. Nazývame ich novorodenecké, pričom prítomné sú v živote detí už od ich narodenia, čo si nemusí každý rodič nevyhnutne všimnúť. Medzi najvýznamnejšie nepodmienené reflexy u novorodencov patrí aj Moorov reflex, o ktorom si niečo viac povieme v nasledujúcom článku.

Publikované: 25.03.2024
Aktualizované: 25.03.2024
Obsah článku:

Keďže pre novorodenecké reflexy je charakteristická ich krátkodobosť, je veľmi podstatné poznať ich základné črty a podobu, pričom ani poznatky o možných chybách v prevedení nevyjdú rodičom nazmar. Na základe určitých odchýlok v nepodmienených reflexoch možno totiž odhaliť určité nedostatky vo vývoji dieťaťa či zdravotné ťažkosti, ktoré by inak mohli ostať nepovšimnuté.

Čo to je Moorov reflex?

V súvislosti s Moorovým reflexom možno hovoriť o reflexe vyvolanom podnetom, ktorý novorodenec považuje za nebezpečný. Môže to byť rýchly a neočakávaný pohyb v blízkosti bábätka, väčší hluk či iný neznámy stimul. Obranná reakcia sa prejaví v dvojfázovej podobe. Pre prvú fázu je charakteristické symetrické roztiahnutie horných a dolných končatín, pričom bábätko často rozprestrie aj všetky pršteky na rukách a nohách. Súčasťou prvotnej fázy je aj prehnutie chrbátika a zarovnanie hlavičky s osou tela.

Vo vnútri tela zatiaľ prebiehajú procesy spočívajúce v uvoľnení stresových hormónov, zrýchlení srdcového tepu a prehĺbení dýchania. Následne nastupuje druhá fáza, pre ktorú je príznačné prikrčenie paží smerom k telu, zovretie dlaní v päsť, pritiahnutie nožičiek k brušku, pričom v dôsledku týchto pohybov sa dieťatko v podstate objíma pred daným nebezpečenstvom. Vyvrcholením celého Moorovho reflexu je prenikavý plač. Aj na základe podrobného opisu prejavu tohto reflexu možno hovoriť o celotelovej reakcii.

Čo je Moorov reflex?

Moorov reflex v spánku

Moorov reflex sa môže prirodzene spustiť aj v čase spánku. Príčinou môže byť akýkoľvek neznámy podnet, ktorý v dieťatku podvedome vyvolá pocit neistoty a nebezpečia, v dôsledku čoho dôjde k prebudeniu celého nervového systému bábätka. Moorov reflex sa prejaví typickými trhavými pohybmi rúčok a nôh, čo dieťatko úplne preberie zo spánku, pričom nepríjemnou čerešničkou na torte je spomínaný nervózny plač.

Aj z tohto dôvodu sa už v minulosti pristupovalo k zavinovaniu novorodencov. V tom čase však k tomuto javu prispievali najmä povery, že si deti môžu v dôsledku vtedy ešte neznámeho Moorovho reflexu privodiť vážne zranenie, ako napríklad vyškriabanie očí v spánku. Dieťatko sa trhavými pohybmi ručičiek počas spánku môže naozaj poškriabať, no k takým extrémnym prípadom, o akých sa povrávalo v minulosti, rozhodne nedochádza. Zavinovačka totiž slúži nielen na obmedzenie rýchlych pohybov bábätka, ktoré ho môžu ľahko zobudiť, ale aj na zvýšenie pocitu bezpečia v čase spánku. Táto pomôcka by mala v novorodencovi navodiť pocit istoty podobný tomu, ktorý prežíval v materskom brušku.

Pravidlom zavinovania je vytvorenie rutiny, vďaka čomu si dieťatko rýchlejšie zvykne na obmedzenú mobilitu, keď nastane čas spánku, no tiež na prirodzený vzťah medzi zavinovačkou a spánkom. Je veľmi dôležité, aby matka novorodenca pred vložením do zavinovačky nakŕmila a prebalila, čím sa uňho dosiahne pocit spokojnosti. Len tak je totiž možné bábätko v zavinovačke uspať. Môže sa však stať, že aj napriek všetkým opatreniam je dieťatko pred spánkom v zavinovačke nepokojné a snaží sa silou mocou odmotať. V takomto prípade je vhodné novorodenca zavinúť až v čase tvrdšieho spánku.

Kedy zmizne Moorov reflex?

Moorov reflex patrí medzi dočasné reflexy, ktoré s odstupom času pominú, aby uvoľnili priestor pre ďalšie. Formovanie síce započína už pár dní po počatí, avšak jeho prejavy by mali zmiznúť niekedy v rozmedzí štvrtého až šiesteho mesiaca života dieťaťa. V čase dosiahnutia tohto veku sa už totiž dieťatko učí podnety vonkajšieho prostredia spracovávať a vyhodnocovať, v dôsledku čoho následne dokáže posúdiť, či ide o ozajstné riziko. Keď zanikne Moorov reflex, jeho miesto automaticky zaplní úľakový reflex, ktorý bytostne poznajú aj dospelí ľudia.

Moorov reflex príznaky

Pretrvávajúci Moorov reflex ako znak problému

Nevymiznutý Moorov reflex môže u detí spôsobovať istú precitlivenosť a plachosť voči vonkajšiemu prostrediu, pričom dôsledky sa môžu prejaviť aj v podobe neprimeranej reakcie v určitých situáciách. Kým u niektorých detí sa to môže preukázať psychickým blokom, u iných je charakteristická prehnaná reakcia. Pre pretrvávajúci Moorov reflex môže spôsobovať problémy aj akákoľvek nová situácia, ktorú dieťa nedokáže prirodzene spracovať, pričom bežná je nerozhodnosť a nízke sebavedomie.

Nezaniknutý Moorov reflex teda ovplyvňuje každodenný život dieťaťa, pričom zasahovať môže do učenia, správania i psychomotorického vývoja. V niektorých prípadoch dokonca môže poukazovať na prítomnosť detskej mozgovej obrny. Je preto veľmi dôležité, aby si rodičia dôkladne všímali akékoľvek odchýlky v správaní dieťatka, no tiež by mali mať všeobecný prehľad o tom, kedy by mali isté novorodenecké reflexy pominúť. Len tak je totiž možné vzniknutý problém podchytiť včas.

Ako potlačiť Moorov reflex – skúsenosti

Moorov reflex sa môže prejaviť v rozličných mierach, čo sa môže odzrkadliť na citlivosti dieťaťa na vonkajšie faktory. Niektoré deti sa vyľakajú zo spánku len vplyvom neznámeho hluku, iné sa dokážu zľaknúť aj dotyku vlastnou rúčkou. Diskutujúce v takýchto prípadoch jednoznačne odporúčajú použitie zavinovačky alebo ulitky, ktoré obmedzia mobilitu dieťatka v spánku, čím sa eliminuje možnosť prebratia v dôsledku vlastného dotyku. Za najdôležitejšie však považujú neustále hľadanie príčiny prehnaného plaču a neustáleho prebúdzania dieťatka. Iba takto sa dá daný problém vyriešiť, a tým pádom aj eliminovať.

Moorov reflex skúsenosti Modrykonik

Moorov reflex diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Každý rodič by mal mať aspoň akú-takú predstavu o tom, ako funguje nervová sústava dieťatka a ktoré konkrétne reflexy sú prirodzené pre daný vek. Samozrejme, rodičia nemôžu mať prehľad o všetkom, avšak Moorov reflex patrí medzi základné novorodenecké reflexy, o ktorých nie je na škodu vedieť viac informácií. Aj preto sme sa v tomto článku zamerali na charakteristické črty Moorovho reflexu, pričom niektoré jeho aspekty rozoberáme aj v sekcii otázok a odpovedí. Ak by ste mali akékoľvek ďalšie dodatočné otázky, pripomienky či skúsenosti, o ktoré sa chcete s ďalšími čitateľmi podeliť, neváhajte sa obrátiť na našu sekciu komentárov.

Nie, za žiadnych okolností by ste ako laik nemali podmieňovať reflexy u vášho dieťatka, pretože každé vyvolávanie reakcie dieťatka s cieľom testovania správnosti reflexov by malo byť prevedené výhradne odborným spôsobom. Pod prevedením rozumieme správnu východiskovú polohu, úchop určitej časti tela bábätka či intenzitu a smer určitého podnetu, ktorý by mal u dieťatka vyvolať požadovaný reflex. Laik len ťažko dokáže identifikovať správnu reakciu dieťaťa na daný podnet, pričom sa takáto neodborná snaha o vyvolanie nepodmieneného reflexu u dieťaťa považuje za zbytočné zaťažovanie nervovej sústavy vyvíjajúceho sa bábätka.

Základným krokom v prípade takéhoto podozrenia je kontaktovanie lekára, ktorý vám s najväčšou pravdepodobnosťou odporučí návštevu neurologického špecialistu. Ten dieťatko patrične vyšetrí, pričom sa následne pristupuje k liečeniu. Niektoré matky zvyknú k riešeniu problému prizvať aj ďalších špecialistov, ako sú pohyboví terapeuti či špeciálni liečební pedagógovia.

Väčšinou platí, že ak nejaký problém ovplyvňuje dieťa v jeho každodennom živote, je potrebné ho začať čím skôr riešiť. Zväčša ide o odchýlky v správaní, učení, no tiež v psychomotorike, ktorá sa vplyvom pretrvávajúceho novorodeneckého reflexu nevyvíja podľa očakávaní a predstáv.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Novorodenci

Vaše hodnotenie:
(91.2%)