Balenie na široko

Balenie na široko – postup, ako baliť na široko. Pomôžu ortopedické poštolkové nohavičky

Doba sa rýchlo mení, každým dňom prichádzajú nové štúdie a pribúdajú nové odborné poznatky, ktoré isté, ešte prednedávnom zaužívané zvyklosti v starostlivosti o novorodenca menia na zastaralé. Takéto zmeny sú považované za úplne prirodzené. Odrážajú sa totiž od neustáleho prílevu nových technológií a postupov, ktoré mnohokrát doslova zjednodušujú rodičovstvo. Takýmto prípadom je aj balenie na široko, ktoré ešte donedávna zastávalo dôležitú pozíciu v boji proti problémom bedrových kĺbov u novorodencov.

Publikované: 19.10.2023
Aktualizované: 09.01.2024
Obsah článku:

Aj napriek tomu, že sa v dnešnej dobe balenie na široko považuje za konzervatívny prístup, pediatri neustále túto formu prevencie, resp. liečenia odchýlok vo vývoji bedrových kĺbov rodičom novorodencov odporúčajú. Aký má táto technika zmysel? Je efektívna ako prevenčné opatrenie? Čo sú poštolkové nohavičky a akým spôsobom je ich vznik prepojený so Slovenskom? Odpovedí na tieto a ďalšie otázky ohľadom postupu aplikácie ortopedických nohavičiek či kĺbových nezrovnalostí u bábätiek sa dočkáte v našom článku.

Dysplázia bedrového kĺbu u novorodencov

Dysplázia bedrového kĺbu je považovaná za jednu z najrozšírenejších vrodených chýb pohybového aparátu. Možno hovoriť o deformácii, ktorá na Slovensku postihuje tri až štyri percentá novorodencov. Kým u niektorých detí je tento najväčší kĺb ľudského tela nedostatočne vyvinutý, vážnejšie prípady sú opisované ako vykĺbenie alebo nesprávna fixácia hlavy stehennej kosti v kĺbovej jamke.

K dysplázii bedrového kĺbu dochádza u novorodencov ešte v maternici matky, a to konkrétne tlakom vyvíjaným niektorou časťou matkinej kostry. Ak je dieťatko pri pôrode otočené panvovým koncom, vykĺbenie mohlo byť spôsobené zúžením panvy matky, cez ktorú dieťa putuje na svet. V prípade, že je však otočené hlavičkou napred, je pravdepodobné, že dysplázia nastala vplyvom tlačenia matkinej chrbtice na stehnovú kosť plodu.

V závislosti od polohy dieťatka pri pôrode je možné rozlišovať medzi obojstranným a jednostranným vykĺbením bedrového kĺbu novorodenca. Zatiaľ čo jednostranné je časté u detí porodených hlavičkou vpred, obojstranné vykĺbenie sa vyskytuje u novorodencov, ktorí na svet prišli koncom panvovým. Jednostranná dysplázia bedrového kĺbu sa viaže skôr na ľavú nožičku bábätka.

V súvislosti s výskytom dysplázie boli vymedzené určité rizikové skupiny, u ktorých je pravdepodobnosť odchýlok v pozícii bedrového kĺbu vyššia ako u iných detí. Ohrození sú najmä novorodenci s vyššou pôrodnou hmotnosťou, ale taktiež predčasne narodené bábätká či deti prichádzajúce na svet prostredníctvom cisárskeho rezu.

Dysplázia bedrového kĺbu u novorodencov

Vyšetrenie kĺbov novorodencov

V odhaľovaní problémov s kĺbmi novorodencov prostredníctvom rozličných lekárskych vyšetrení dochádza k istým dobovým odchýlkam medzi postupmi v minulosti a tými, ktoré prebiehajú v súčasnosti. Pred pár desaťročiami sa u novorodencov vykonal prvý skríning po narodení, pričom následné röntgenové vyšetrenie na zistenie prípadnej dysplázie bedrového kĺbu sa vykonávalo až medzi tretím a deviatym mesiacom života dieťaťa. Aj z tohto dôvodu bolo balenie na široko prevenčným opatrením pre všetky deti.

V súčasnosti je prvotný skríning taktiež vykonávaný ihneď po narodení bábätka, pričom sa tejto úlohy chopí buď neonatalóg, alebo pediater. Ak sa pri tejto obhliadke vyskytnú akékoľvek pochybnosti zo strany lekára, prípad preberá ortopéd, u ktorého bábätko hneď v ten deň absolvuje sonografické vyšetrenie. V prípade, že žiadne odchýlky neboli pri primárnom skríningu odhalené, sonografia kĺbov novorodenca sa vykoná až v období dosiahnutia štvrtého týždňa života dieťaťa.

Dnes je prevencia vo forme širokého balenia novorodenca nepotrebná, čo vyplýva najmä z faktu, že diagnostika za uplynulé desaťročia pokročila dostatočne na to, aby bola dysplázia bedrového kĺbu odhalená včas. Úspešná liečba dysplázie si v značnej miere vyžaduje práve včasné odhalenie ochorenia, čo je v dnešnej dobe na základe porovnania súčasných a niekdajších lekárskych postupov omnoho pravdepodobnejšie.

Vyšetrenie kĺbov novorodencov

V čom spočíva balenie na široko?

Široké balenie novorodencov je pomenovanie pre viacvrstvové obliekanie plienok pre rozšírenie rozostupu medzi nožičkami dieťatka s cieľom centralizovať vychýlený bedrový kĺb. Dieťa, ktoré nemá žiadne kĺbové problémy v oblasti bedier, si vystačí aj s jednou jednorazovou plienkou. Avšak u bábätka, ktorému bola dysplázia bedrového kĺbu diagnostikovaná, sa zväčša odporúča široké balenie vyžadujúce vrstvenie plienok so zabezpečením vo forme ortopedických nohavičiek.

Poštolkové nohavičky a ich história

Ortopedické nohavičky, tiež známe ako poštolky, vznikli pod taktovkou bratislavského ortopéda Ivana Poštolku, ktorý si tento vynález dal patentovať ešte v roku 1966. Zaznamenali taký úspech, že sa cez 50 rokov ocitli na zozname povinnej výbavičky pre novorodencov. Poštolkove ortopedické nohavičky slúžili na fixáciu nožičiek všetkých bábätiek.

Vykĺbenie bedrového kĺbu bolo v minulosti totiž rozšírené najmä preto, že sa bábätká často nosili v perinkách, kde mali nožičky pevne zviazané. Poštolka si tieto problémy novorodeneckých kĺbov ako ortopéd uvedomoval, a preto sa rozhodol nájsť spôsob, ako dosiahnuť roztiahnutie nožičiek dieťaťa za pomoci plienok a fixačného vynálezu, ktorý neskôr aj sám s manželkinou pomocou vytvoril.

Poštolkové nohavičky mali, a dodnes majú podobu previazania bežne používaných plienok, pričom ich úlohou bolo zabrániť nesprávnemu vývoju kĺbov tým, že vytvárali dostatočne široké roznoženie u bábätiek pre prosperitu bedrového kĺbu. Kým v minulosti sa prevenčné opatrenie a liečebná metóda v jednom s názvom „poštolky“ využívala z rodičovskej povinnosti, dnes sa už väčšinou vníma ako prežitok či konzervatívna forma liečby.

Balenie na široko poštolky

Široké balenie novorodenca v súčasnosti

Hoci abdukčné ortopedické nohavičky boli v predošlom storočí veľkým hitom, dnes sa pomaly vytrácajú a ich využitie sa viaže skôr na odporúčanie ortopéda. Ich nadmerná efektivita však zapríčinila plošné zavedenie takejto formy liečby, ktorej aplikáciu sa museli v tom čase povinne naučiť všetci pediatri, ortopédi i zdravotné sestry.

V roku 2008 sa v novom úradnom nariadení zo strany ministerstva zdravotníctva široké balenie novorodencov vylúčilo z preventívnych odporúčaní. V súvislosti s touto témou sa dodnes vedie verejný diskurz, a to v zdravotníckej sfére aj medzi rodičmi. Zatiaľ čo niektorí ortopédi navyknutí na prevenčné predpisovanie ortopedických nohavičiek stále túto formu prevencie vykĺbenia bedrového kĺbu rodičom odporúčajú, iní sa rozhodli pre modernejší prístup.

Takýto nejasný postoj zdravotníctva k baleniu na široko rodičov vedie k neistote a strachu z toho, že niečo robia nesprávne. Každopádne však netreba mať obavy. Ak u bábätka nebol prostredníctvom vyšetrení zachytený žiaden nález, balenie na široko nie je potrebné aplikovať. V prípade, že sa rodič predsa len pre túto preventívnu metódu rozhodne, dieťaťu tým nijak neuškodí. Vo všeobecnosti platí, že dieťatku postačí aj jednorazová plienka, ktorá udržuje nožičky v optimálnej polohe na zdravý vývin kĺbov.

Vrchné nohavičky pre novorodenca

Ako používať ortopedické nohavičky?

Balenie na široko je veľmi jednoduché, no pre citlivé dieťa môže byť trochu nepríjemné, a to najmä v letných mesiacoch, keď je takéto vrstvenie materiálov v jednej oblasti tela bábätka viac než nepraktické.

Postup širokého balenia započína použitím bežnej jednorazovej plienky. Tá sa klasicky oblečie dieťatku tak, aby zadržala všetky výlučky. Následne je potrebná príprava látkovej plienky, ktorá sa poskladá do obdĺžnikového tvaru na šírku dlane dospelej osoby. V prípade klasických látkových plienok to predstavuje približne jednu osminu ich pôvodnej neposkladanej plochy.

Takto preloženú látkovú plienku je potrebné presunúť na rozložené ortopedické nohavičky. Na tieto dve vrstvy položíme bábätko rovnakým spôsobom, ako pri prebaľovaní dieťatka jednorazovými plienkami. Jedna polovica plienky a poštoliek kryje dieťatku zadoček, pričom druhá polovica je upevnená spredu. Dve vrstvy vedú pomedzi nožičky novorodenca, čím sa dosiahne rozšírené polohovanie dolných končatín. Následne sa už len upevnia nohavičky viazaním alebo suchým zapínaním príznačným aj pre bežné jednorazové plienky.

Postup balenia na široko je možné si nacvičiť aj prostredníctvom priloženého videa, ktoré v krátkosti znázorňuje vyššie opísané kroky k úspešnému použitiu abdukčných ortopedických nohavičiek.

Balenie na široko – skúsenosti

Na väčšine diskusných fór sa skúsené mamičky zhodli, že abdukčné ortopedické nohavičky nie sú nutné, ak ich ortopéd predpíše výhradne z preventívneho hľadiska. Veľakrát k takýmto praktikám dochádza najmä z toho dôvodu, že sú lekári na tento postup zvyknutí ešte spred aktualizácie úradných nariadení.

Mnoho mamičiek sa dokonca podelilo o svoje príhody, na základe ktorých ich bábätkám nosenie poštoliek lekári odporučili na približne štyri mesiace, pričom ony túto metódu spočiatku aplikovali, no po niekoľkých týždňoch prestali. Odôvodnenie tkvelo najmä v prejavoch nepohodlia zo strany samotných detí. Po opätovnej návšteve ortopéda a vykonaní prehliadky si mamičky vyslúžili pochvalu za dôslednú liečbu ortopedickými nohavičkami, pričom to tak vôbec nebolo. Obavy sú v prípade závažnejších vykĺbení, pravdaže, na mieste, no netreba sa hneď vopred a bezdôvodne strachovať.

Balenie na široko skúsenosti Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Vzhľadom na protichodné názory na tému širokého balenia novorodencov bolo obzvlášť ťažké zhrnúť do článku informácie, ktoré pomôžu v objektívnom rozhodovaní rodičov vo veci potreby takejto formy preventívnej liečby. Dodatočné poznatky nadväzujúce na danú problematiku sme obsiahli v rámci sekcie otázok a odpovedí. Aby ste sa mohli podeliť o akékoľvek skúsenosti, otázky či pripomienky, k dispozícii máme otvorenú sekciu komentárov, ktorú neustále kontrolujeme.

Áno, novorodenci ženského pohlavia sa rodia s vykĺbením bedrového kĺbu častejšie, pričom odôvodnenie pramení v účinkoch hormónu relaxínu. Keďže v tele matky dochádza v predpôrodnom období k zvýšeniu hladiny tohto hormónu, na plod vplýva vo forme zvýšenia mobility v kĺbe, čo môže negatívne pôsobiť na jeho správne fixovanie a ďalší vývoj.

Nie, v roku 2008 sa zaužívaný spôsob prevencie odchýlok bedrového kĺbu novorodencov vyradil z odporúčaných lekárskych postupov, pričom však ešte stále existujú ortopédi, ktorí túto formu liečby deťom predpisujú. Je to tak aj v prípadoch, keď pristúpenie k takýmto krokom nie je vôbec potrebné. Ak vyšetrenia po narodení, resp. sonografia v štvrtom týždni života dieťatka nepreukáže žiadny nález, použitie poštoliek nie je nevyhnutné. Aj keď mnohí slovenskí ortopédi široké balenie novorodencov stále odporúčajú, treba si uvedomiť, že v zahraničí takýto spôsob balenia bábätiek nepoznajú a nikdy aplikovaný nebol, no predsa im vyrastú zdravé a prosperujúce deti.

Ak sa pri vyšetrení kĺbov novorodenca zistia väčšie odchýlky v bedrovom kĺbe, ktoré by mohli v budúcnosti predstavovať komplikácie, lekári môžu predpísať abdukčnú perinku zhotovenú na roztiahnutie nožičiek dieťatka podobným spôsobom ako v prípade abdukčných nohavičiek. V hre sú tiež Pavlíkove remence, ktoré fungujú ako pevnejšie stabilizátory bedrových kĺbov u novorodencov.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Novorodenci

Vaše hodnotenie:
(91.2%)