Polohy na odgrgnutie bábätka

Polohy na odgrgnutie bábätka alebo ako dať odgrgnúť bábätko

V živote bábätiek existuje množstvo úkonov, ktoré nie sú schopné vykonať bezpečne bez asistencie rodičov. Keďže ich svalstvo a motorika nie sú v počiatočných štádiách po narodení vyvinuté do dostatočnej miery, rodičia majú na starosti uľahčovanie jednotlivých činností v živote novorodenca. Medzi ne patria aj fyziologické procesy, ako napríklad správne odgrgnutie bábätka. Táto činnosť po kŕmení vyžaduje istý čas, trpezlivosť a správnu polohu, vďaka čomu sa dieťatko rýchlejšie a jednoduchšie dopracuje k úľave vo forme odgrgnutia.

Publikované: 22.09.2023
Aktualizované: 22.09.2023
Obsah článku:

Aké polohy na odgrgnutie sú pre novorodencov najideálnejšie a ako jednotlivé polohy aplikovať? Viete, dokedy je táto vykonávanie tejto činnosti potrebné? V článku sa okrem odpovedí na tieto otázky dozviete aj to, prečo je odgrgávanie bábätka dôležité.

Podstata odgrgnutia bábätka

Bez ohľadu na to, ako dôkladne v priebehu kŕmenia matka dozerá na bábätko, často dochádza k prehĺtaniu vzduchu spolu s materským, prípadne umelým, mliekom. V tomto vedľajšom účinku kŕmenia novorodenca spočíva príčina potreby odgrgnutia dieťatka po dokŕmení. Malé bábätká totiž nemajú prehľad o tom, koľko mlieka dokáže ich tráviaci trakt priebežne spracovať. Môže sa teda stať, že niektorí novorodenci prehĺtajú mlieko veľmi rýchlo, čo môže viesť k potrebe zbaviť sa nadbytočnej potravy, ktorú ich bruško nemá kde skladovať.

Odgrgnutie bábätka slúži najmä na okamžité zbavenie sa kúsku mlieka, ktoré by mohlo dieťatku uškodiť pri snahe vyvrátiť nadbytočnú potravu v čase spánku. Odgrgnutie má veľký vplyv aj na správne trávenie. Práve vďaka tomuto úkonu, ktorý si v počiatočných štádiách života novorodenca vyžaduje asistenciu rodiča, sa dieťatko vyhne problémom s bruškom. Nejde len o nepríjemné bolesti spájané s refluxom, a teda spätným tokom žalúdočnej kyseliny, ale i kolikou. Hoci odgrgnutie bábätka má v mnohých ohľadoch obrovský význam, nie vždy musí dieťatko tento úkon absolvovať. Niektoré bábätká totiž počas prijímania potravy neprehltnú toľko vzduchu, a teda sa ho nepotrebujú nijakým spôsobom zbavovať.

Ďalším prípadom, kedy odgrgnutie netreba siliť, sú niektorí novorodenci, ktorí prijmú len obmedzené množstvo mlieka, čím sa nevytvára nutkanie zbavovať sa nejakej nadbytočnej potravy, ktorá by mohla v žalúdku prekážať.

Vždy je nevyhnutné dať dieťatku príležitosť na odgrgnutie. V prípade, že je to potrebné, bábätko si odgrgne a následne môže ísť spokojne spinkať. Ak naopak ani po 10 minútach k odgrgnutiu nedôjde, tráviaci trakt dieťatka evidentne naznačuje, že tento úkon aktuálne nie je nutný.

Odgrgnutie je možné aplikovať aj v priebehu kŕmenia. Niektoré detičky majú totiž tendenciu rýchleho prehĺtania mlieka, čo vedie k vzniku vzduchových bublín v ich malinkých žalúdkoch, ktoré sa miesto mlieka zaplnia práve vzduchom. Vtedy je nutné kŕmenie prerušiť, nechať dieťatko odgrgnúť, a následne pokračovať v dojčení.

Asistencia pri odgrgnutí bábätka nemusí byť nevyhnutne v rukách matky. Práve odgrgávanie je ideálny čas na prehlbovanie vzťahu medzi oteckom a dieťatkom. V takomto prípade má pozitívny vplyv nielen na zlepšenú funkciu trávenia dieťaťa či puto medzi ním a oteckom, ale aj na matku, ktorá si môže v tom čase dopriať trochu oddychu.

Odgrgnutie bábätka

Dokedy je potrebná asistencia pri odgrgnutí dieťatka?

V mnohých prípadoch je odgrgnutie potrebné len do doby, kým dieťatko prijíma výhradne materské alebo umelé mlieko. Práve pri prijímaní tohto druhu potravy totiž najčastejšie dochádza k prehĺtaniu nadmerného množstva vzduchu, ktorého sa následne potrebuje dieťatko zbaviť.

V čase, keď už dieťatko začína prijímať tuhú stravu vo forme príkrmov, stráca odgrgnutie na význame. To neznamená, že treba tento úkon úplne eliminovať. Každé dieťa je totiž individuálne, a teda u každého môže dochádzať k iným reakciám tráviaceho traktu na prijímanú potravu. Zo strany rodičov je preto veľmi dôležité, aby aj po zavedení príkrmov svoje bábätko dôkladne sledovali, pričom v prípade akýchkoľvek tráviacich ťažkostí je nutné aplikovať techniku odgrgávania bábätka. Tento úkon však vyžaduje aj dieťatko, ktoré prijíma čajík z dojčenskej fľaštičky.

S odstupom času sa dieťatko ocitá v štádiu života, keď už dokáže sedieť a jesť bez nevyhnutnej asistencie rodiča. V tomto období sa jeho tráviaci systém vyvinie natoľko, že sa potreba odgrgnutia pomaly eliminuje.

Ako dať odgrgnúť bábätko?

Každé bábätko je iné, a preto nie je žiadnym prekvapením, že je aj v prípade procesu odgrgnutia prirodzená istá individualita. Z tohto dôvodu existuje niekoľko polôh na odgrgnutie, ktoré môžu dieťatkám vyhovovať.

Rodičia by mali spočiatku vyskúšať každú z nich, aby našli tú najideálnejšiu, ktorá vyhovuje nielen z hľadiska pohodlia bábätka, ale aj účinnosti v zmysle správnej funkcie tráviaceho systému dieťaťa, čo je základným cieľom odgrgnutia.

Ako dať odgrgnúť bábätko

Zvislá poloha cez rameno

Táto základná poloha na odgrgnutie bábätka patrí medzi najviac využívané. Spočíva v preložení dieťatka cez rameno tak, že jednou rukou rodiča je podopieraný zadoček, zatiaľ čo druhá ostáva položená na chrbátiku dieťatka. Bruško je v tejto polohe opreté o hruď osoby, ktorá dieťatko drží, pričom hlavička je položená na pleci.

Zatiaľ čo niektorým bábätkám na úspešné odgrgnutie stačí ich umiestnenie do tejto polohy, iné potrebujú na zbavenie sa nadbytočného vzduchu či mlieka väčšiu mieru asistencie zo strany rodiča. Pomôže nielen krúživé hladenie zadočka dieťatka, ale i jemné tľapkanie, resp. búchanie.

Existuje aj iná zvislá poloha, v ktorej sa dieťatku môže uľaviť. Bábätko si rodič posadí na nohu, pričom jednou rukou asistuje pridŕžaním hrudníka a brady, zatiaľ čo druhá sa krúživo pohybuje po chrbátiku bábätka.

Zvislá poloha odgrgnutia cez rameno

Poloha tigrík

Ak dieťatku poloha cez rameno nevyhovuje, je vhodné aplikovať často využívanú polohu na tigríka, v ktorej sa bábätkám darí úspešne odgrgnúť v podstatne kratšom čase. Pozícia si vyslúžila zvierací názov na základe podobnosti s polohou, v ktorej zvyknú tigre ležať na konároch stromov.

Poloha spočíva v umiestnení dieťatka na predlaktí rodiča tak, že ruka, na ktorej predlaktí bábätko leží, pridŕža vonkajšiu stranu stehna prikrčene smerom k brušku. Aby boli obe nožičky prikrčené rovnakým spôsobom, druhú nožičku je vhodné pridŕžať nepoužívanou rukou.

Kým rúčky dieťatka ležiaceho na brušku visia po stranách predlaktia rodiča, nožičky ostávajú na jednej strane. Ak by totiž ruka rodiča viedla pomedzi nožičky bábätka, mohlo by dochádzať k neprirodzenému prehnutiu chrbtice, a teda negatívnym vplyvom na správny vývoj bábätka.

Podstatným aspektom polohy tigrík je mierny predklon bábätka pod 45 ° uhlom a hlavička dieťatka položená vyššie ako jeho panva. Polohu je vhodné využívať nielen pri odgrgnutí, ale i spánku, rozhliadaní sa dieťatka po okolí či posilňovaní krčného a chrbtového svalstva. Dokonca pomáha aj pri ďalších fyziologických procesoch, ako vyprázdňovanie a vetry.

Poloha psík

Zvierací názov má i poloha psík, ktorá sa z hľadiska odgrgnutia bábätka zaraďuje medzi najúčinnejšie. Pri tejto polohe je potrebné, aby rodič zaujal sedavú polohu. Pravá noha rodiča by mala byť na vyššej úrovni ako ľavá. To je možné dosiahnuť prekrížením nôh alebo jednoduchým pridvihnutím pravej dolnej končatiny.

Bábätko je následne potrebné položiť cez lono v takej polohe, aby hrudníkom ležalo na pravom stehne rodiča, pričom jeho nožičky sú umiestnené kolmo na ľavé stehno rodiča. Ľavou rukou rodič vyvíja tlak na zadoček, čím dieťatko jemne pritláča k pravému stehnu, čo potenciálne vedie k úľave bábätka vo forme odgrgnutia.

Poloha psík na odgrgnutie bábätka

Vracanie pri odgrgnutí dieťatka

Ako sme už vyššie spomenuli, odgrgnutie bábätka nespočíva len vo zvukovom prejave. Niektoré bábätká sa totiž okrem nadbytočného vzduchu v brušku potrebujú zbaviť aj mlieka, ktorého je v ich žalúdku nazvyš. Vtedy dochádza k zvracaniu.

Práve preto sa pri odgrgávaní rodičom odporúča svoje oblečenie, resp. časť tela, kde by nadbytočné mlieko mohlo pristáť, zakryť látkovou plienkou. K vyvracaniu mlieka nedochádza v prípade, že dieťatko prijme primerané alebo nedostatočné množstvo mlieka.

Ak k zvracaniu dochádza príliš často, resp. po každom kŕmení, je nutné oboznámiť pediatra. V takýchto situáciách vracanie sprevádza nepríjemný zápach a väčšie množstvo vyvrátenej hmoty, pričom najčastejšou príčinou je reflux.

Vracanie pri odgrgnutí bábätka

Odgrgnutie bábätka – skúsenosti

Diskutujúce mamičky zdôraznili, že najlepší spôsob na odgrgnutie bábätka je zvislá poloha v kombinácii s jemným tľapkaním po chrbte. Nervózne čerstvé mamičky však upokojili slovami, že nie každé dieťatko potrebuje odgrgnúť, pričom najlepšie je s nimi po kŕmení pre istotu poležať na boku.

Kým v niektorých prípadoch dochádzalo k prvým úspešným odgrgnutiam po dvoch týždňoch od narodenia, iné mamičky sa podelili o skúsenosti, na základe ktorých ich dieťa neodgrgávalo aj niekoľko mesiacov. Svoju situáciu ozrejmili v zmysle individuálnosti každého dieťatka. Niektoré detičky totiž odgrgnúť nepotrebujú. Všetko závisí od množstva mlieka, ktoré prijmú, techniky kojenia a ich tráviaceho systému.

Odgrgnutie bábätka – skúsenosti Modrykonik

Odgrgnutie bábätka – diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Nenašli ste v našom článku o účinných technikách na odgrgnutie bábätka informácie, ktoré ste hľadali? Neváhajte sa na nás obrátiť v sekcii komentárov. Na každú pripomienku či dodatočnú otázku sa snažíme odpovedať čo najskôr.

V takomto prípade je potrebné sledovať dieťatko a dať ho odgrgnúť v čase, keď sa preberie s nutkaním zmeniť polohu. To je správny moment, ktorý je potrebné využiť na odgrgnutie. Po dokonaní tohto potrebného procesu môžete dať bábätko do postieľky a nechať ho spokojne spinkať. V mnohých prípadoch bábätká, ktoré zaspia počas kŕmenia, neprijmú dostatočné množstvo mliečka, a teda z fyziologického hľadiska odgrgnutie nie je potrebné. Za pokus nič nedáte. Vždy je lepšie dať šancu odgrgnutiu, ako potom nervózne sledovať spiace bábätko, či uňho nedochádza k potenciálnemu duseniu.

Niekedy je proces odgrgnutia rýchly, inokedy úľava neprichádza ani po 15 či 20 minútach. Vtedy je vhodné aplikovať inú polohu na odgrgnutie, vďaka ktorej sa možno vaše dieťatko zbaví prebytočného vzduchu v brušku podstatne rýchlejšie.

Aby sa dieťatko zbavilo nadbytočného vzduchu v brušku, je potrebné, aby si odgrglo aspoň jedenkrát. Vrchná hranica sa pohybuje na úrovni šiestich odgrgnutí bábätka denne, pričom zvýšená frekvencia tohto fyziologického javu napovedá, že ide o zažívacie ťažkosti, ktoré si vyžadujú návštevu lekára.

Najväčšiu rolu zohráva dierka v cumlíku fľašky, ktorá by mala mať optimálnu veľkosť, aby sa predišlo nadmernému prehĺtaniu vzduchu počas kŕmenia. Cumlík musí byť počas kŕmenia neustále naplnený mliekom. V opačnom prípade dieťa prijíma do bruška vzduch obsiahnutý vo fľaške, čo rozhodne jeho tráveniu neprospeje. Uchopenie fľašky by malo taktiež zodpovedať takej technike, ktorá zamedzí nadmernému prehĺtaniu vzduchu.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Novorodenci

Vaše hodnotenie:
(88.2%)