Polohovanie novorodenca

Polohovanie novorodenca alebo ako správne polohovať bábätko

V priebehu tehotenstva mnohé ženy zažívajú aj nepríjemné chvíle a majú pocit, že čokoľvek, čo robia, môže vyvíjajúcemu sa plodu ublížiť. Po príchode dieťatka na svet sa tento strach môže veľmi ľahko umocniť, pretože bábätko už pred vonkajším svetom a jeho vplyvmi nebráni žiaden ochranný obal, ako to bolo v tele matky. Pre popôrodné obdobie sú príznačné momenty neistoty, keď matky spochybňujú každý krok z hľadiska správneho vývoja svojho dieťaťa. Jedna z mnohých oblastí starostlivosti o bábätko, ktoré tieto nepríjemné pocity v čerstvých matkách vyvolávajú, je správne polohovanie hlavičky novorodenca.

Publikované: 05.09.2023
Aktualizované: 22.09.2023
Obsah článku:

Akým spôsobom a dokedy by sa malo bábätko polohovať, ako táto činnosť ovplyvňuje správny vývoj dieťaťa, ale aj to, aké polohy sú pre novorodenca vhodné, resp. nevhodné sme zhrnuli v nasledujúcich odsekoch nášho článku.

Dôležitosť polohovania novorodenca

K miernej deformácii hlavičky dieťaťa, napríklad vo forme zležania, môže dôjsť už počas tehotenstva, no častejšie ide skôr o dôsledok komplikovanejšieho pôrodu, ktorý si vyžaduje použitie pôrodníckych nástrojov, ako sú kliešte. Pri snahe pomôcť rodičke vytlačiť dieťatko z pôrodných ciest ostávajú na hlavičke novorodenca evidentné stopy po použití takýchto kliešťov, a to zväčša vo forme modrín či miernych pomliaždenín.

Takto vzniknuté deformácie hlavičky dieťaťa však po nejakom čase zmiznú, pričom napomáhajúcim faktorom je práve umiestnenie novorodenca do správnej polohy. Tento úkon je však dôležitý pre každé dieťatko, a to bez ohľadu na to, akým spôsobom bolo porodené.

Dôvodom je „mäkučká“ lebka novorodenca, ktorej rast je príznačný svojou rýchlosťou, pričom zaváži aj fakt, že malé bábätká majú isté obmedzenia v otáčaní hlavičkou a väčšinu dňa prespia. Ak sa všetky tieto faktory spoja do jednej rovnice a pridá sa premenná v podobe ľahostajnosti rodiča voči správnemu polohovaniu hlavičky novorodenca, môže dôjsť k značným deformitám tejto časti tela dieťaťa.

Správne polohovanie novorodenca

Ako polohovať bábätko?

Polohovanie malého dieťaťa sa vyžaduje už od jeho narodenia. Ako sme vyššie uviedli, detičky majú v prvých mesiacoch svojho života veľmi nízky rozsah pohybu hlavou do strán, čo môže brániť správnemu rastu tejto veľmi citlivej časti tela novorodencov. Preto je potrebné, aby rodičia ukladali svoje dieťatko vždy do inej spánkovej polohy. Ak ho napríklad nechajú ležať na chrbte, je veľmi pravdepodobné, že dôjde k zležaniu hlavičky v zadnej časti, čo sa zväčša nazýva symetrickým zležaním. Naopak, asymetrické zležanie hrozí vtedy, keď dieťatko spáva vždy na tom istom boku.

V takýchto prípadoch dochádza k splošteniu hlavičky dieťatka na tej strane, na ktorej zväčša spáva. Je potrebné si pamätať, že detská lebka je po narodení veľmi pružná, čo vedie k jej potenciálnej deformácii vplyvom nesprávnej polohy, a to bez ohľadu na to, v akom prostredí dieťatko spáva.

V záujme správneho rastu bábätka majú preto rodičia na starosti pravidelné polohovanie svojho novorodenca, čo spočíva v neustálej zmene strany, na ktorej spí. Meniť strany, na ktorých dieťatko spí, je vhodné raz za 24 hodín. To znamená, že jeden deň môže spinkať na pravej strane, pričom na druhý deň je už potrebné polohovať dieťa na jeho opačný bok.

Pri polohovaní bábätka na bok je nutné zamedziť prevráteniu dieťatka na bruško, a to takým spôsobom, že ho polohujeme na bok v miernom, približne 45-stupňovom uhle (nikdy nie 90-stupňovom!), pričom mu chrbátik treba oprieť o okraj postieľky či špecifický vankúš na polohovanie bábätka. Dá sa použiť aj obyčajný vankúš či perinka, no mali by byť prispôsobené účelu, na ktorý sa využívajú.

V prípade, že bábätko počas spánku viditeľne uprednostňuje jednu vybranú stranu hlávky, je na rodičovi, aby vykonal správne polohovanie, ktoré zamedzí preležaniu obľúbenej „spánkovej“ strany hlavičky dieťatka.

K ležaniu na nepreferovanej strane je vo väčšine prípadov nutné dieťatko správne namotivovať. To sa dá dosiahnuť použitím obľúbenej hračky, hrkálky či iného zvukového faktora, ktorý pritiahne pozornosť dieťaťa na tú stranu, na ktorú ho chce rodič uložiť. Ak vo svojej obľúbenej polohe zaspí, je možné jeho hlávku otočiť veľmi jemným spôsobom, a to ručne.

V záujme správneho rastu lebečných kostí bábätka je potrebné aplikovať výmenu strán, na ktorých dieťatko leží, aj v čase dojčenia. Veľmi špecifickým je prípad autosedačky, kde je tiež vhodné dbať na správnu polohu bábätka. V počiatočných štádiách po narodení dieťaťa je však nutné obmedziť čas strávený v autosedačke na minimum. Zamedzí sa tak nechcenému zležaniu hlavičky.

Keď bábätko bdie, je vhodné ho sem-tam uložiť aj na bruško, aby si odľahčilo chrbticu, no zároveň precvičovalo brušné svalstvo a svaly potrebné na postupné dvíhanie hlávky. Pravidelným tréningom správnej polohy bábätka na brušku je možné docieliť, že už 3-mesačné bábätko pobudne bez problémov na svojom brušku, a to aj bez asistencie rodiča.

Neustále je nutný bezpodmienečný a neprestajný rodičovský dozor. Čo sa týka ležania na brušku, neodporúča sa túto polohu dieťatka aplikovať v čase spánku. Aj preto je potrebné dieťatku zabrániť v tom, aby sa akýmkoľvek spôsobom počas spánku prevrátilo z boku na prednú časť tela.

Ako polohovať bábätko?

Dokedy polohovať bábätko?

Polohovanie bábätka je potrebné aspoň do 5. mesiaca. Táto časová hranica odzrkadľuje dĺžku obdobia, keď dieťatko ešte nemá schopnosti nevyhnutné na svojpomocné otáčanie a výrazné pohyby. Po uplynutí tejto doby už rodičia veľa nezmôžu, pretože počas bdenia je dieťatko aktívne a hýbe sa tak, ako chce. Polohovanie je v takomto prípade možné už len v čase hlbokého spánku.

Každý prípad je však veľmi individuálny, a preto by sa mal každý rodič riadiť postupnými výsledkami trénovania a posilňovania svalstva novorodenca. Po určitom čase a cvičení dokáže dieťatko samo dvihnúť hlavičku, prevrátiť sa z jedného boku na druhý, a tým pádom aj svojpomocne meniť strany počas spánku.

V akých polohách nosiť bábätko na rukách?

Množstvo čerstvých matiek si pokladá otázky typu: „ako polohovať 4 mesačné dieťa?“, „ktoré polohy sú vhodné?“, „do akej polohy by som dieťa nemala ukladať?“. Existujú rozličné polohy, ktorých účely môžu byť naozaj nekonečné.

Jednou z takýchto polôh je najčastejšie využívaná a najvhodnejšia poloha v prípade nosenia bábätka na rukách, a to tzv. tigrík. V tejto polohe sa dieťa opiera bruškom o predlaktie rodiča, pričom nožičky sú mierne pritiahnuté smerom k brušku. V pozícii „tigríka“ by malo mať bábätko prirodzene vyššie hlavičku ako zadoček. Pomenovanie získala táto poloha na základe podobnosti medzi dieťatkom spočívajúcim na predlaktí rodiča s visiacimi nožičkami a tigrom ležiacim na vetve stromu. Do polohy „tigríka“ je vhodné dieťa umiestniť aj v čase, keď bojuje s odgrgnutím či s vážnejšími bolesťami bruška. Poloha podporuje správny rast a posilňovanie chrbtových svalov.

Na podobnom princípe funguje aj poloha „klokan“, ktorá spočíva v držaní dieťatka tvárou smerom nadol, zatiaľ čo hlavička ostáva podopretá dlaňou a zadoček o brucho rodiča. Aj v tomto prípade ide o pozíciu, v ktorej má dieťa hlavu vo vyššej polohe ako spodnú časť tela.

Vylúčené je nosenie dieťaťa v akejkoľvek forme zvislej polohy, ktorá extrémne zaťažuje citlivú chrbticu. Vplyvom nesprávneho nosenia dieťatka na rukách v zvislej polohe môže dochádzať k rozličným typom prehnutia chrbtice, čo môže v budúcnosti znamenať obmedzenú kvalitu života dieťaťa.

Nosenie bábätka na rukách polohy

Vplyv polohovania novorodenca na jeho vývoj

Sploštenie hlavičky dieťaťa alebo akákoľvek iná deformácia tejto časti tela je prirodzeným dôsledkom nesprávneho polohovania novorodenca. Aj keď mierne zležanie hlavičky dlhodobo neovplyvňuje fyziologické zdravie dieťaťa, často ide o estetickú nedokonalosť, ktorá môže so sebou v budúcnosti priniesť množstvo ťažkostí na emocionálnej úrovni.

Preto je vhodné venovať nejaký čas v tehotenstve štúdiu všetkých potrebných informácií aj ohľadom tejto problematiky, čím sa dá následne ľahko zamedziť vzniku akejkoľvek deformácie, ktorá by mohla komplikovať život potomka v puberte či dospelosti.

V prípade, že už k akejkoľvek menšej či väčšej deformite došlo, je potrebné navštíviť zdravotného odborníka, ktorý dokáže posúdiť danú situáciu najlepšie, pričom vytvorí istý plán, ako tento problém v čo najväčšej miere eliminovať.

Správne polohovanie novorodenca – skúsenosti

Niekedy môže dôjsť k istým situáciám, ktoré zabránia rodičom v aplikovaní správneho polohovania dieťatka. Svoje o tom vie aj jedna z diskutujúcich, ktorej bábätko malo na jednej strane hlavičky hematóm, ktorý ho v spánku dráždil, a tým pádom ho nútil spávať vždy na opačnej strane.

Aby sa zamedzilo preležaniu hlavičky novorodenca, je nevyhnutné strany pravidelne meniť, pričom je nutné túto techniku aplikovať nielen v čase spánku, ale aj keď je dieťatko v bdelom stave, počas kojenia či nosenia na rukách.

V každom prípade platí, že ak narazí matka na problém, je vhodné požiadať o pomoc odborníka, ktorý poradí, ako postupovať v konkrétnej situácii. Aj v tomto prípade platí, že je najdôležitejšie dôkladne sledovať svoje bábätko a disponovať dostatočným množstvom trpezlivosti.

Polohovanie novorodenca skúsenosti Modrykonik

Polohovanie novorodenca skúsenosti Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

V prípade, že ste v rámci nášho článku o správnom prístupe k polohovaniu novorodenca či v sekcii otázok a odpovedí neobjavili informácie, ktoré hľadáte, neváhajte sa obrátiť na sekciu komentárov, ktorú pravidelne kontrolujeme. Na každú pripomienku či otázku sa snažíme odpovedať v čo najkratšom možnom čase.

Poloha na brušku sa považuje za nesprávnu preto, že dieťatku môže hroziť tzv. syndróm náhleho úmrtia dojčaťa. Je to desivý následok nedostatočného okysličenia organizmu bábätka často vplyvom mäkkého matraca a nesprávnej polohy, ktorá okolo tváre dieťatka vytvára akúsi bublinu nahromadeného oxidu uhličitého. Dieťa tak nedostáva dostatok kyslíka a organizmus zlyháva. Preto sa polohovanie bábätka na bruško odporúča len pod dohľadom rodiča a výhradne v čase, keď dieťa nespí.

Áno, v polohe, keď je dieťatko bruškom opreté o vaše predlaktie, sa zamedzuje akýmkoľvek výrazným preležaninám, pričom túto polohu je vhodné aplikovať aj v prípade odgrgnutia či v čase, keď dieťatko trpí bolesťami bruška.

Bábätko potrebuje nejaký čas, aby sa naučilo využívať všetky svoje svaly, no najmä, aby si ich dostatočne posilnilo v záujme neobmedzeného pohybu hlavičkou a ostatnými časťami tela. Kým nedokáže svojpomocne vyvinúť úsilie o držanie hlavičky vo vzpriamenej polohe, hlava je pre chrbticu príliš veľkou záťažou, čo ovplyvňuje jej správny rast a vývoj. Kým teda vaše dieťa nie je schopné vlastným úsilím zaujať zvislú polohu, nenúťte ho k tomu, pretože môžete narobiť viac škody než úžitku. Každé dieťatko je však iné, a preto nemožno určiť nejaký časový horizont, kedy je takúto polohu možné aplikovať.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Novorodenci

Vaše hodnotenie:
(88.8%)