Priberanie v tehotenstve

Priberanie v tehotenstve po týždňoch. Koľko pribrať, ukáže tabuľka

S tým, že číslo na váhe sa oproti bežnej hmotnosti počas tehotenstva bude meniť, musí každá budúca mamička počítať. Priberanie v tehotenstve a prírastok hmotnosti na váhe je úplne prirodzený až žiaduci. Určite nie je vždy najlepšie porovnávať sa s ostatnými tehotnými ženami, pretože priberanie na váhe počas tehotenstva je veľmi individuálne a vplyv na nárast hmotnosti má viacero faktorov. Dôležité je dbať predovšetkým na dostatočný príjem živín a dodržiavať životosprávu. Priberanie na váhe v tehotenstve nemusí byť rozhodne tabuľkové. Či počas tehotenstva priberiete 8 alebo 15 kg, nemusí hrať rolu, kým je v tehotenstve všetko v poriadku. Priberanie v tehotenstve po týždňoch či trimestroch má pre budúce rodičky hlavne orientačný význam.

Publikované: 18.05.2023
Aktualizované: 29.11.2023
Obsah článku:

Podľa odborníkov a odbornej literatúry sa ideálny prírastok na váhe počas tehotenstva pohybuje okolo 9 až 15 kg. Niektorá literatúra udáva rozmedzie 9 až 13 kg. Pre mnohé tehotné ženy predstavuje nárast hmotnosti pomerne zásadnú vec. Zvlášť, ak boli ešte donedávna zvyknuté pracovať na svojom tele a udržiavať si optimálnu váhu. Hmotnostný prírastok sa u každej tehotnej ženy môže líšiť. Poznajú to aj viacnásobné mamičky, ktoré priberali inak v každom tehotenstve. Priberanie v tehotenstve závisí od viacerých faktorov. Niektoré ženy odchádzajú z pôrodnice takmer na pôvodnej váhe a iné bojujú s prírastkom váhy ešte dlho po pôrode. Nebojte sa, popôrodné kilogramy navyše nie sú choroba.

Koľko pribrať v tehotenstve – individuálna záležitosť

Žiadna žena ani mimo tehotenstva nie je nadšená, ak má číslo na váhe narastajúcu krivku. V tehotenstve však z kilogramov navyše netreba robiť žiadnu paniku. Pribúdanie kilogramov je úplne prirodzené, či dokonca vyslovene žiaduce. To, akým spôsobom samotná tehotná žena priberá, je už veľmi špecifické. Všeobecne by žena počas zdravého tehotenstva mala pribrať od 9 do 15 kg. Pri tehotenstve s dvojičkami je primeraný prírastok na váhe okolo 15 až 22 kg. Všeobecne sa pri viacpočetnom tehotenstve líši nielen finálny prírastok hmotnosti, ale aj frekvencia priberania. Tieto údaje sú orientačné a priberanie v tehotenstve ovplyvňuje množstvo faktorov.

Nárast váhy ovplyvňuje aj štartovacia hmotnosť, hodnota BMI, genetika, rýchlosť metabolizmu, stravovacie návyky, životný štýl alebo prípadné zdravotné komplikácie – diagnózy. Ideálny prírastok na váhe, ako aj tabuľkové hodnoty je potrebné vnímať ako všeobecné odporúčania a odchýlky sú úplne prirodzené.

Je dôležité pochopiť, že pribúdanie kíl počas gravidity sa neodvíja len od toho, či má žena vyšší príjem kalórií. Nejde teda vyslovene o tukové zásoby, ktoré v určitej miere žene vždy pribudnú. V jej tele sa odohrávajú hormonálne a biologické zmeny, plod sa vyvíja, rastie, telo zadržiava vodu, tvorí sa plodová voda, zvyšuje sa objem krvi a zadržaného množstva vody či narastajú prsia. Len tieto vývinové procesy súvisiace s bábätkom majú svoju „váhu“. Akú časť pôrodnej hmotnosti tvoria približne jednotlivé zložky?

 • Bábätko = 2,7 – 3,6 kg
 • Plodová voda = 0,8 – 1 kg
 • Placenta = 0,5 – 1,5 kg
 • Maternica = 0,9 – 2 kg
 • Krv = 1,2 – 2 kg
 • Prsia a prsné žľazy = 0,4 – 1,2 kg
 • Tukové zásoby = 2,5 – 5,5 kg
 • Ďalšie telesné tekutiny = 0,9 – 2,5 kg

Koľko pribrať v tehotenstve

Priberanie v tehotenstve po týždňoch

Úplne ideálne je, ak je priberanie v tehotenstve plynulé a rovnomerné. Celkový hmotnostný prírastok zaujíma budúce mamičky najviac, no niektoré sa zaujímajú hlavne o to, ako im má váha počas tehotenstva narastať. Zasa a znova, je to individuálne a každé tehotenstvo je iné. Samotný plod, genetika a ženský metabolizmus, každý pracuje mierne odlišne, čo znamená, že niektoré ženy priberú nevyhnutné množstvo kilogramov, nemajú nevoľnosti a nemenia sa im výrazne ani chute. Iné ženy pre zmenu priberajú viac, menia sa ich chute a na začiatku ich potrápia aj ranné nevoľnosti.

V jednotlivých obdobiach by však malo dochádzať k určitým nárastom hmotnosti. Práve tie môžu naznačovať, že v tehotenstve je všetko v poriadku. Tabuľkové hodnoty majú vždy len orientačnú hodnotu. Ak vaša hmotnosť začne v niektorej fáze tehotenstva výraznejšie klesať alebo stúpať, prípadne dlhšie stagnuje, okamžite kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.

Priberanie v tehotenstve – 1. až 13. týždeň

Ide v zásade o prvý trimester tehotenstva a je normálne, ak hmotnosť na váhe pribúda len veľmi pomaly. V niektorých prípadoch si všimnete, že pribúdajú len stovky gramov. O mnohom v prípade nárastu hmotnosti na začiatku rozhoduje aj BMI. Chudšie ženy spravidla pozorujú nárasty hmotnosti aj v jednotlivých týždňoch prvého trimestra. Naopak, u žien s nadváhou či obezitou váha začína nabiehať až po 14. – 16. týždni tehotenstva. Nie je to však pravidlom. Spomalený nárast hmotnosti môžu mať na svedomí aj ranné nevoľnosti. Preto sa stáva, že niektoré ženy môžu dokonca mierne chudnúť.

Priberanie v tehotenstve – 1. až 13. týždeň

Priberanie v tehotenstve – 14. až 27. týždeň

V druhom trimestri sa očakáva, že prírastok na váhe sa zvýši. Opäť však výnimka potvrdzuje pravidlo a u žien, u ktorých došlo k nárastu hmotnosti medzi 10. až 13. týždňom, môže dochádzať k zvýšeniu hmotnosti až ku koncu druhého trimestra, teda v období medzi 23. až 27. týždňom. Predpokladá sa, že na základe gravidogramu žena priberie 5 až 8 kg pri normálnej štartovacej hmotnosti.

Priberanie v tehotenstve – 28. až 40. týždeň

V týchto týždňoch je časté, ak sa tehotnej žene javí, že hmotnosť príliš nepribúda. Nemusí ísť o žiadny problém. Mamičky, u ktorých došlo k nárastu hmotnosti v predchádzajúcich týždňoch, budú v 3. trimestri naberať váhu pomalšie a relatívne plynulo. U tých žien, u ktorých bol prírastok hmotnosti pomalší v 2. trimestri (14. – 27. týždeň), je normálne, ak hmotnosť v týchto týždňoch bude pribúdať rýchlejšie. Tabuľky hovoria, že v tejto fáze môže tehotnej žene pribudnúť ďalších 4 až 7 kg.

OPTIMÁLNE PRIBERANIE V TEHOTENSTVE PO TÝŽDŇOCH

Optimáône priberanie v tehotenstve po týždňoch

Priberanie v tehotenstve podľa trimestrov – mesiacov

Ak sa na priberanie v tehotenstve pozrieme zo širšieho časového rámca, môžeme hovoriť o priberaní podľa trimestrov alebo jednotlivých mesiacov. Aj v tabuľke vyššie môžete vidieť, že prírastok na váhe v prvých týždňoch tehotenstva sa očakáva nižší. Najväčší prírastok na hmotnosti u väčšiny žien nastane v priebehu 2. trimestra, teda v období 3. až 6. mesiaca. Toto má za následok aj fakt, že organizmus výraznejšie zadržiava vodu. V 3. trimestri spravidla nárast hmotnosti pokračuje a dieťa na seba najviac viaže tuky.

Prvý trimester

Počas prvého trimestra je prírastok na váhe často veľmi mierny. Dôvodom je, že plod si prechádza prvými zmenami, maternica sa zväčšuje a telo ženy si začína zvykať na hormonálne zmeny. Niektoré ženy v prvom trimestri, teda 1. – 3. mesiaci nepriberú takmer nič alebo ide len o pár stoviek gramov. Štandardne sa v prvom trimestri očakáva nárast hmotnosti o 1 až 2 kg. Príčinami, že váha nepribúda, môžu byť aj nevoľnosti alebo nechutenstvo. Váha tak môže v niektorých prípadoch až poklesnúť. Vhodné je konzultovať stav s gynekológom, aby sa predišli prípadnej podvýžive plodu.

Druhý trimester

V druhom trimestri tehotenstva sa očakáva prírastok na váhe najvýraznejší. Zvyšuje sa energetický výdaj a prirodzene aj príjem kalórií musí byť vyšší. Zároveň sa zvyšuje aj veľkosť bábätka. Ustupujú zvyčajne nepríjemné prejavy nevoľnosti a nechutenstva a nastupuje zvýšený apetít. V priebehu 4. mesiaca sa očakáva nárast hmotnosti o 1 – 2,5 kg, v 5. mesiaci o 1,5 kg a v 6. mesiaci zhruba o 2 kg. Celkovo tak v druhom trimestri, na konci 6. mesiaca môže žena očakávať nárast hmotnosti od 5 do 8 kg, čo je zhruba 50 až 60 % celkového nárastu hmotnosti v tehotenstve.

Priberanie v tehotenstve – druhý trimester

Tretí trimester

Tretí trimester, čo je 7. až 9. mesiac sa očakáva, že budúca mamička naberie ďalšie približne 4 až 7 kg na váhe. Bábätko v tomto období buduje svoju termoreguláciu, preto naberá tukové zásoby. Rozmery plodu sú veľmi individuálne, týždeň po týždni hmotnosť pribúda a dieťa rastie aj v centimetroch. V 7. mesiaci pribudnú 2 kg, v 8. a 9. mesiaci sa očakáva nárast vždy o 1,5 kg. Pribudnúť však môže aj viac alebo menej. V niektorých prípadoch sa stáva, že váha sa relatívne dlho drží na stabilnej úrovni a následne pribudne po väčších prídavkoch v poslednom mesiaci alebo naopak.

BMI index a priberanie v tehotenstve

Výpočet BMI (Body Mass Index) sa týka štartovacej váhy, na ktorej v tehotenstva žena začína. Opäť ide len o orientačnú metriku, ktorá by mala približne ukázať, aký hmotnostný prírastok by mal byť pre danú začiatočnú váhu optimálny. Podľa BMI výpočtu ľahko zistíte, či ste v kategórii žien s podváhou, normálnou hmotnosťou, nadváhou alebo s obezitou. Pre zistenie BMI funguje jednoduchý výpočet. Vašu hmotnosť v kilogramoch vydelíte dvakrát vašou výškou v metroch. Ak teda vážite 56 kg a ste vysoká 160 cm, výpočet bude nasledovný: 56 : (1,60 x 1,60) = 21,9 BMI (normálna váha). V prípade dvojičiek je odporúčaný nárast hmotnosti vyšší.

ODPORÚČANÉ PRIBERANIE POČAS TEHOTENSTVA PODĽA BMI

Odporúčané priberanie počas tehotenstva podľa BMI

Malé a výrazné priberanie v tehotenstve

Ak máte radosť z toho, že prírastok na hmotnosti je vo vašom prípade veľmi malý, mali by ste spozornieť. Hoci nemusí ísť o žiadnu komplikáciu, je vhodné pomalé priberanie konzultovať s lekárom. Predovšetkým, ak neprichádza k nárastu hmotnosti od druhého trimestra. Aj štíhle ženy v tehotenstve priviedli na svet zdravé dieťa.

Ak je napríklad vaše BMI v kategórii nadváha alebo obezita a pribúdanie hmotnosti na váhe je veľmi pozvoľné či pomalšie, často je tento jav úplne v poriadku. Mnoho žien rieši, ako spomaliť priberanie v tehotenstve, čo by však ani náhodou nemala byť téma. Príliš pomalé priberanie je rizikom pre predčasný pôrod, pretože plod nemusí byť dostatočne vyvinutý. Dieťa sa môže narodiť s nízkou pôrodnou hmotnosťou a hroziť môžu určité komplikácie. Niektoré výskumy uvádzajú, že ak budúca mamička priberie viac alebo výrazne menej, ako je odporúčané, vzniká vyššie riziko vzniku obezity u dieťaťa.

Ak je prírastok na váhe viac ako 20 kg (v optimálnom prípade), tehotnej žene môže takýto vysoký nárast na váhe spôsobiť určité zdravotné komplikácie – problematický pohyb, zvýšený krvný tlak, tehotenskú cukrovku, bolesti chrbta a kĺbov, tvorba strií a kŕčových žíl, dýchavičnosť a iné. Ak je priberanie príliš výrazné, hrozí tiež spomínaná obezita u dieťaťa. Veľký plod – bábätko tiež často znamená komplikovanejší pôrod a neraz je nutné pôrod vykonať sekciou – cisárskym rezom.

Viacnásobné tehotenstvo a priberanie

Pochopiteľne, viac detí, väčšia pôrodná hmotnosť. Ani náhodou však nemusí narastať po násobkoch. Rovnako ako pri štandardnom tehotenstve platí, že hmotnostný prírastok je vždy individuálny. Pri dvojičkách je očakávaný optimálny nárast na váhe o 15 až 22 kg, pri trojčatách to môže byť 20 až 23 kg a pri štvorčatách od 21 do 31 kg. V platnosti ostáva aj to, že v závislosti od štartovacej hmotnosti (BMI) sa líšia optimálne hmotnostné prírastky v jednotlivých týždňoch či mesiacoch. Pri viacpočetnom tehotenstve je z pohľadu gynekológa ešte dôležitejšie sledovať frekvenciu priberania. Pri očakávaní dvoch a viac detí je enormne dôležité, aby dochádzalo k plynulému nárastu hmotnosti, pretože je tu vyššie riziko predčasného pôrodu. Prax potvrdzuje, že vyššia pôrodná hmotnosť v niektorých prípadoch znižuje riziko úmrtia novorodenca.

Viacnásobné tehotenstvo a priberanie

Stravovanie počas tehotenstva

Alfou a omegou správneho stravovania v tehotenstve je, aby bola strava kvalitná, bohatá a vyvážená. Koniec koncov, príjem kalórií a živín má výrazný vplyv na počet kilogramov, ktoré v tehotenstve naberiete. Strava musí obsahovať všetky potrebné živiny. Ak sa zaujímate o to, ako nepribrať v tehotenstve, rovno zabudnite na redukčné diéty pre tehotné alebo špeciálne instantné pokrmy pripravené v šejkri. Ak máte s tehotenstvom predošlú skúsenosť, to, koľko ste pribrali v tehotenstve predtým, nie je smerodajné a s druhým dieťaťom môže byť pribúdanie hmotnosti úplne iné. Aké zásady dodržiavať, aby bolo priberanie počas tehotenstva z hľadiska stravy primerané?

 • Snažte sa konzumovať pestrú stravu, zistite, čo vám vyhovuje, čo vám naopak prekáža,
 • zaraďte do jedálnička príjem vhodnej zeleniny a ovocia – sladké nahraďte práve ovocím,
 • dodržiavajte pitný režim, aspoň 2 – 3 litre denne,
 • snažte sa obmedziť sladené nápoje,
 • jedzte v menších dávkach a častejšie, 5- až 7-krát do dňa,
 • je dobré obmedziť údené, presolené, korenisté, vysmážané a mastné jedlá (z času na čas nie sú problémom),
 • príjem kofeínu je nutné obmedziť, max. 1 – 2 šálky slabej kávy denne, pozor aj na obsah kofeínu (teín) v čajoch,
 • neprejedajte sa, nie je nutné jesť za dvoch,
 • vyhýbajte sa diétam a hladovaniu,
 • doprajte si pohyb, cvičenie a prechádzky,
 • fajčenie je prísne zakázané.

Kalorický príjem by sa mal na začiatku tehotenstva (1. trimester) zvýšiť o zhruba 10 % – 100 kcal oproti príjmu kalórií, ktorý mala žena pred tehotenstvom (cca 1 500 – 1 800 kcal). Postupne je vhodné kalorický príjem vhodné navyšovať o 10 % aj v 2. a 3. trimestri (1. tt 2 000 – 2 200 kcal / 2. tt 2 400 – 2 600 kcal). Postupne sa totiž energetický výdaj zvyšuje. Nie je nutné začať s prejedaním sa za účelom, nech má telo príjem živín. Organizmus dokáže prijať len určité množstvo, zvyšok vylúči. Nezabúdajte na vitamíny, minerály, omega-3 mastné kyseliny a napríklad aj kyselinu listovú, ktorá môže zohrávať dôležitú úlohu pri vývoji plodu. Príjem kyseliny listovej a vitamínov je vhodné zvýšiť ešte pred samotným otehotnením.

Priberanie v tehotenstve – skúsenosti

Skúsenosti žien s priberaním sú v diskusiách veľmi rozmanité. Najčastejšie sa ženy odvolávajú na to, že je priberanie v tehotenstve veľmi individuálne a závisí nielen od hmotnosti na začiatku tehotenstva, ale aj od veľkosti bábätka a stravovacích návykov. Ženy radia neporovnávať sa. Mnohé tiež odporúčajú „nejesť za dvoch“. Rôznia sa aj prípady, v ktorej fáze tehotenstva ženy najviac priberali. U niektorých bol nástup narastajúcej hmotnosti rýchly. V niektorých prípadoch bolo priberanie rovnomerné a viac kilogramov pribudlo až v treťom trimestri gravidity.

Priberanie v tehotenstve diskusia Modrykonik

Priberanie v tehotenstve skúsenosti Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Je pre vás priberanie hmotnosti v tehotenstve témou? Chcete vedieť, čo vás čaká alebo aká by mala byť približná hodnota, ktorú počas gravidity priberiete? Veríme, že v našom článku ste sa dočítali všetko dôležité. Budeme veľmi radi, ak nám napíšete o svojich osobných skúsenostiach s priberaním počas tehotenstva, keďže ide o veľmi individuálne prípady. Ak máte otázky alebo zaujímavé odporúčania, zapojte sa do diskusie pod článkom, kde môžete komentovať.

Priberanie v tehotenstve je úplne normálne a snahy o nepribratie nie sú vhodné. Diéty ani hladovky nie sú vhodné a predstavujú riziko pre bábätko i organizmus ženy. Dôležité je jesť pravidelne v menších dávkach. Snažte sa vyhnúť stavom, že budete hladovať a nárazovo zjete veľké množstvo jedla. Nie je nutné jesť za dvoch, príjem kalórií je vhodné zvýšiť, no primerane, aby nedošlo k nadbytočnému ukladaniu tukov v tele. Vsaďte na chudé mäso a ryby. Potrebné je zvýšiť prísun minerálov a vitamínov. Vynechajte sladené nápoje, doprajte si primeraný pohyb a dodržiavajte pitný režim.

Neexistuje žiadna univerzálna metrika, ktorá by presne stanovila, koľko kilogramov by mala žena pribrať v tehotenstve. Ide o veľmi individuálne hodnoty. Všeobecne by žena počas zdravého tehotenstva mala pribrať 9 až 15 kg na váhe. V prípade tehotenstva s dvojičkami je normálny prírastok 15 až 20 kg.

Spomaliť priberanie v tehotenstve môžete zmenou životného štýlu a stravovacími návykmi. Mali by ste vedieť, čo nejesť v tehotenstve a naopak, ktoré potraviny sú pre vás prospešné. Určite sa neprejedajte, nejedzte za dvoch, vyhýbajte sa ťažkým a mastným jedlám, sladkosti vymeňte za ovocie, nepite ochutené sladené nápoje a obmedzte aj vysmážané jedlá. Dodržujte pitný režim, hýbte sa a jedzte pravidelné v menších dávkach.

Kalkulačka na priberanie hmotnosti v tehotenstve vo väčšine prípadov vychádza z výpočtu BMI hodnoty. Výpočet je veľmi jednoduchý. Stačí, ak vašu hmotnosť v kilogramoch (napr. 56 kg) pred tehotenstvom vydelíte dvakrát vašou telesnou výškou v metroch (napr. 160 cm – 1,6 m). Výpočet bude nasledovný: 56 : (1,60x1,60)= 21,9 BMI


Komentáre
Žaneta R 10.Jul.2023
Nikdy som váhu v tehotenstve neriešila. Asi som stará škola, neviem, ale príde mi, že niektoré mamičky sa chcú vážiť pomaly na kuchynskej váhe, aby vedeli, koľko miligramov im pribudlo v ktorom týždni. A ani nehovorím o tých, čo sa idú po*rať z toho, že budú po pôrode tučné. Ja som nabrala s jedným dieťaťom 16 kg z druhým 18 kg a neriešila som či budem mať tehličky po pôrode. Chodila som na kontroly, doktori povedali všetko ok, bola som spokojná. Ak dostanem chuť teraz, poviem si, že nie, žiadne také. Ale ak som dostala záchvat hladu v tehotenstve, určite som si nedala jablko namiesto obľúbeného kôprového prívarku s mäsom a 4 knedľami.

Odpovedať

Beáta 20.Jul.2023
Ja som vážila pred tehotenstvom 69 kg, s malým som pribrala celkovo 9 kg. Tiež sa mi to zdalo málo pomerne. Ale tehotenstvo aj pôrod bez problémov. S dcérou som bola ešte chudšia okolo 65 kg a pribbrala som rovnako asi 9 - 10 kg.

Odpovedať

Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(90.2%)