Spontánny potrat

Spontánny potrat – ako prebieha potrat, aké sú príčiny a príznaky potratu

Úspešné zakončenie tehotenstva je snom každej ženy túžiacej po bábätku. Niekedy však nastanú okolnosti, ktoré zabránia pokračovaniu gravidity, ktoré môžu, no nemusia byť ovplyvniteľné samotnou ženou a jej okolím. Takéto náhle a nechcené ukončenie tehotenstva v jeho počiatočných štádiách nazývame spontánnym potratom. Aj napriek tomu, že sa táto téma v spoločnosti zaraďuje skôr medzi tie tabuizované, faktom ostáva, že sa týka 15 až 20 percent žien.

Publikované: 06.12.2023
Aktualizované: 06.12.2023
Obsah článku:

Frekvencia výskytu takéhoto spôsobu ukončenia tehotenstva je dôvodom, prečo by sa o tejto problematike mala šíriť oveľa väčšia osveta. A to nielen v súvislosti s príznakmi, príčinami či skupinami žien, u ktorých riziko spontánneho potratu reálne jestvuje. V obsiahlejších formách je totiž potrebné širokú verejnosť informovať o tom, ako prebieha zotavovanie po spontánnom potrate, aké fyzické, ale i psychické známky na žene takýto zdrvujúci zážitok zanechá, a teda ako pristupovať a pomôcť žene po spontánnom potrate. O menovaných aspektoch tejto problematiky sme si pripravili nasledujúci článok.

Spontánny potrat najmä v prvom trimestri

Keď hovoríme o spontánnom potrate, ide o jav, pri ktorom dochádza k strate plodu. S touto nepríjemnou udalosťou sa stretávajú ženy najčastejšie pred dovŕšením 20. týždňa tehotenstva, resp. v prvom trimestri. Aj z tohto dôvodu sa niektoré ženy dodnes držia starého pravidla, ktoré hovorí o tom, že je lepšie s informovaním známych o tehotenstve počkať až do bezpečnejšieho druhého trimestra.

Na základe doterajších poznatkov však možno konštatovať, že veľká časť spontánnych potratov prebehne v prvých 12 týždňoch gravidity. Veľakrát sa tiež stáva, že k potratu dôjde skôr ako žena vôbec zistí, že je tehotná. Riziko potratu sa po 13 až 20 týždňoch od počiatku gravidity síce znižuje, no naďalej pretrváva, a to aj po zvyšok tehotenstva. Ku komplikáciám môže totiž dôjsť aj v pokročilejších štádiách gravidity.

Spontánny potrat príčiny

Spontánny potrat a jeho príznaky

Jedným z najčastejších príznakov spontánneho potratu je krvácanie, ktoré môže ženám pripomínať silnejšie menštruačné krvácanie. Aj preto v mnohých prípadoch, keď ešte žena ani netuší, že je tehotná, prebehne potrat bez väčšieho povšimnutia. Krvácanie je intenzívne a často je sprevádzané výtokom tkaniva či tekutiny z pošvy.

Počas spontánneho potratu môže dochádzať aj k silným kŕčovitým bolestiam v podbruší, ktoré taktiež pripomínajú intenzívne menštruačné kŕče až kontrakcie. Množstvo žien počas spontánneho potratu pociťuje bolesti v chrbte, ktorých intenzita sa líši prípad od prípadu. Kým u niektorých žien môžu byť bolesti mierne, u iných sú veľmi silné a neprestajné.

Dĺžka krvácania po spontánnom potrate je do veľkej miery individuálna, a teda nemožno určiť presné časové rozpätie, kedy by sa tento príznak potratu mal prejavovať. Každopádne však platí, že krvácanie by malo s odstupom času zoslabnúť. V ideálnom prípade tento príznak spontánneho potratu nepresiahne dobu siedmich dní. Ak po uplynutí uvedeného časového intervalu krvácanie nestráca na intenzite, je potrebné vyhľadať lekára.

Ako prebieha spontánny potrat?

Nie každý spontánny potrat je rovnaký, a preto aj v tejto problematike dochádza k istej typológii. Tá súvisí najmä s priebehom potratu a následnou rekonvalescenciou. Kompletný potrat označuje jav, pri ktorom dôjde k prirodzenému prerušeniu tehotenstva, ktorého priebeh spočíva v bolestiach, krvácaní, kŕčoch v podbruší a úplnom vyprázdnení maternice bez zásahu lekárov. Dĺžka takéhoto samovoľného potratu sa odhaduje na sedem dní, ktoré by jednotlivé príznaky nemali presiahnuť.

Ak existuje kompletný potrat, musí byť aj nekompletný. Ten je takisto sprevádzaný krvácaním, kŕčmi podobnými kontrakciám a otvorením krčka maternice. Nekompletnosť tohto procesu sa odráža na tkanivových ostatkoch, ako je placenta alebo plodový vak, ktoré zotrvávajú v maternici po potrate. Je nevyhnutné, aby boli čím skôr z tela ženy chirurgicky odstránené, aby sa predišlo zápalom či infekciám spôsobeným neprestajným krvácaním.

Spomenúť však treba aj tzv. zamlčaný potrat, ktorý je úplne bezpríznakový, a teda jeho následky v podobe chýbajúceho pulzu dieťatka zisťuje žena až v gynekologickej ambulancii počas bežného ultrazvukového vyšetrenia. Nepovšimnutý potrat teda označuje proces, pri ktorom dôjde k odumretiu plodu v maternici bez akýchkoľvek fyziologických signálov, ktoré by túto skutočnosť mohli žene naznačiť.

Spontánny potrat príznaky

Čo vyvoláva potraty?

Príčiny spontánnych potratov sú veľmi individuálne a líšia sa prípad od prípadu, no mnohokrát sa vôbec nezistia. Ide totiž o veľmi nešťastný vývoj skorého štádia tehotenstva, ktorému sa zriedkakedy dá predísť. Aj v rámci vyvolávania spontánnych potratov však existujú aspekty, ktoré rozlišujeme na základe ich ovplyvniteľnosti tehotnou ženou v záujme úspešného a zdravého priebehu tehotenstva.

Neovplyvniteľné faktory spôsobujúce spontánny potrat

Čo žena nedokáže za žiadnych okolností ovplyvniť, je jej vek. Pravdepodobnosť spontánneho potratu sa totiž pribúdajúcim vekom ženy zvyšuje. Medzi neovplyvniteľné faktory tiež patria genetické a chromozómové chyby, ktoré plod nadobudne už po úspešnom oplodnení vajíčka. V takýchto prípadoch dochádza k úplnému zastaveniu vývoja plodu, v dôsledku čoho dochádza k spontánnemu potratu.

Chyba však môže nastať aj v oblasti pohlavných orgánov ženy, ktoré nie sú schopné vytvoriť optimálne prostredie pre vývoj embrya. Abnormálne tvarovaná maternica, nehostinná maternica či problémy s krčkom maternice môžu spôsobiť opakované potratenie, pričom takéto zdravotné komplikácie si po troch spontánnych potratoch vyžadujú vykonanie príslušných zdravotných vyšetrení. Tie by mali menované potenciálne problémy ženského pohlavného ústrojenstva odhaliť.

Keďže neoddeliteľnou súčasťou tehotenstva sú hormóny, asi nikoho neprekvapí, že problémy s ich tvorbou môžu podmieniť riziko spontánneho potratu. Pravdepodobnosť straty plodu sa zvyšuje aj v dôsledku chronických chorôb a ťažkostí ženského organizmu, ako je nadmerne vysoký krvný tlak, neriešené ochorenia štítnej žľazy, cukrovka, celiakia či infekcie znemožňujúce imunitnému systému prijať plod ako dočasnú súčasť tela ženy.

Potratu však „nahráva“ aj potravinová otrava. Zlý vplyv na životaschopnosť vyvíjajúceho sa plodu majú taktiež niektoré lieky nevhodné pre tehotné ženy. Priebeh tehotenstva môže v značnej miere ovplyvniť aj existujúca psychická trauma. So svojimi životnými traumami sa treba popasovať včas a poriadne. Hormonálne zmeny totiž dokážu s duševnou pohodou tehotnej ženy kvalitne zamávať, pričom v kombinácii s existujúcou traumou sa následky môžu odzrkadliť na neželaných tehotenských komplikáciách.

Typy potratov

Ovplyvniteľné faktory vyvolávajúce spontánny potrat

Existujú však aj aspekty životného štýlu, ktoré dokáže žena zmeniť a ovplyvniť, čím dosiahne pozitívne výsledky v oblasti životaschopnosti vyvíjajúceho sa plodu. Konzumácia alkoholu, užívanie drog a fajčenie sú aspektami nezdravého spôsobu života, ktoré je možné veľkou dávkou odhodlania a snahy úplne zo svojho života eliminovať, a tak dopriať rastúcemu embryu dostatok času na zdravý vývin vo vnútri tela matky.

Negatívny vplyv na tehotenstvo má aj ponocovanie a duševné ťažkosti spojené so stresom a nervozitou. Psychika totiž vo veľkej miere vplýva na fyzické zdravie ľudského tela, a teda je v záujme čo najlepšieho priebehu tehotenstva, aby bola tehotná žena v čo možno najväčšej duševnej pohode. Úplnosť gravidity ovplyvňuje i váha ženy, resp. jej životný štýl v súvislosti so zdravým príjmom stravy. U podvyživených a obéznych žien sa podstatne zvyšuje riziko spontánneho potratu.

Prevencia voči spontánnemu potratu

Príčina potratu je vo väčšine prípadov veľmi ťažko zistiteľná, a preto takáto udalosť zanecháva na psychike mnohých žien trvalé následky. Dochádza totiž k výčitkám a snahe zistiť, kde pramení spúšťač spontánneho potratu. Mnohokrát však ide o príčiny, ktoré nemožno zvrátiť či zmeniť lusknutím prstov. To znamená, že nie všetkým spontánnym potratom sa dá predísť.

Avšak snaha tehotnej ženy sa vždy cení, a preto existuje zopár pravidiel, ktoré by sa mali v záujme zdravého a úplného priebehu tehotenstva dodržiavať. Samozrejmosťou je úplné obmedzenie požívania návykových látok, ako sú cigarety, drogy či alkohol. Čo sa týka kofeínu, je potrebné obmedziť jeho príjem na denné maximum, ktorému zodpovedá hodnota 200 miligramov.

Dostatočný prísun potrebných živín do tela tehotnej ženy je jedným z najdôležitejších aspektov tehotenstva. Preto by si mala každá žena dať záležať na zdravej a vyváženej strave, ktorú v značnej miere tvorí ovocie a zelenina. Aj vďaka takémuto opatreniu sa docieli zdravá váha počas tehotenstva, ktorá neohrozuje priebeh tehotenstva. Hoci tú žena docieli najmä v kombinácii s primeraným a pravidelným cvičením.

K základným princípom, ktoré prispievajú k zaopatreniu čo najlepšieho priebehu tehotenstva, patrí jednak primeraná hygiena, no tiež obmedzenie kontaktu s chorými a infikovanými osobami. Pri návšteve supermarketov, obchodných centier a iných miest s vysokým výskytom veľkého počtu osôb je podstatné si dôkladne a pravidelne umývať ruky, pričom sa rozhodne zíde mať po ruke antibakteriálny gél či utierky.

Spontánny potrat a rizikové skupiny

Spontánny potrat a rizikové skupiny

Riziko potratu je priamo úmerné veku tehotnej ženy. Čím vyšší je vek budúcej matky, tým pravdepodobnejší je výskyt spontánneho potratu. Kým vo veku 35 rokov sa riziko odhaduje na 20 percent, v štyridsiatke sa zvyšuje pravdepodobnosť na 40 percent, pričom po dosiahnutí veku 45 rokov hrozí spontánny potrat na 80 percent.

Medzi rizikové skupiny sú zaraďované aj ženy v závislosti od ich váhy. V tomto prípade nejde o plus-mínus jeden kilogram. Hmotnostný faktor vplýva na pravdepodobnosť spontánneho potratu len v extrémnych prípadoch podvýživy či nadváhy. Kým podvyživená tehotná žena, resp. jej telo nie je fyzicky schopné udržať plod pri živote, u obéznych žien môže byť príčin viac, a to najmä v spojitosti s chronickými chorobami, ako cukrovka, alebo problémami so srdcom či inými vnútornými orgánmi v dôsledku nadváhy.

Spontánny potrat a rekonvalescencia

Proces zotavenia po spontánnom potrate vo veľkej miere závisí od spôsobu, akým k potrateniu došlo. Kým u niektorých žien je bezpečné vyčkávanie, a teda odovzdanie kontroly nad situáciou vlastnému telu a fyziologickým procesom, ktoré v ňom po strate životaschopnosti plodu prebehnú, iné sa utiahnu k chirurgickým zákrokom, ako je kyretáž. Tá spočíva v prečistení dutiny maternice za pomoci špeciálnych nástrojov po otvorení krčka maternice.

Prirodzená forma potratu vyžaduje pravidelné kontroly na vyšetrenie stavu a priebehu niekedy až trojtýždňového procesu vypudenia tkanivových zvyškov z maternice. Po kyretáži je potrebné nejakú dobu pobudnúť v nemocnici, a to v závislosti od toho, či došlo k zákroku pri plnej alebo lokálnej anestézii. Vyčkávacia alternatíva však nie vždy vylučuje nutnosť chirurgického zásahu. Nech už dôjde k spontánnemu potratu akokoľvek, dôležité je jednak fyzické, ale i psychické zotavenie ženy.

Spontánny potrat a rekonvalescencia

Fyzické zotavenie

Ženské telo potrebuje aspoň dvojtýždňovú rekonvalescenčnú dobu, počas ktorej by sa nemalo do vagíny nič vkladať. Vyhnúť sa treba tampónom, ale aj akýmkoľvek antikoncepčným či iným pomôckam určeným na zavedenie do vaginálnej oblasti. Po potrate by sa mali ženy tiež vyhýbať pohlavnému styku a kúpeľu vo vani. Základnú hygienu sa odporúča vykonávať sprchovaním. Tieto obmedzenia vedú k zamedzeniu prístupu infekcií k pohlavným orgánom, ktoré sú v procese zotavovania.

Čo sa týka menštruačného cyklu, ten sa vráti do starých koľají štyri až šesť týždňov po potratení plodu. Toto obdobie sa však môže natiahnuť v závislosti od spôsobu prečistenia dutiny maternice. Chirurgický zákrok môže totiž ženský cyklus rozhádzať na dlhšiu dobu, a to najmä z dôvodu jaziev, ktoré vznikli v maternici v dôsledku lekárskeho zásahu špeciálnymi nástrojmi.

Ako sme už vyššie uviedli, spontánny potrat je často sprevádzaný intenzívnym krvácaním, čo znamená, že ženské telo si po takomto traumatickom zážitku vyžaduje vyšší prísun istých látok. Medzi ne patrí najmä železo, ktoré je možné získať prijímaním stravy s vysokým obsahom tejto zložky. Do jedálnička je potrebné zaradiť mäso, semienka slnečnice a tekvice, no tiež tmavú listovú zeleninu. Výživové doplnky s obsahom železa taktiež nie sú na škodu.

Psychické zotavenie po spontánnom potrate

Úzkostné stavy, depresie, častý plač, nespavosť a vyčerpanie sú len zlomkom príznakov, ktoré sprevádzajú ženskú psychiku po spontánnom potrate. Strata nenarodeného dieťatka je situácia, ktorej spracovanie si vyžaduje čas, priestor a pokoj. Niekedy rodina a známi ženy týmito atribútmi neoplývajú, no je to najmä preto, že sami nevedia, čo v takejto situácii robiť a povedať.

Po spontánnom potrate je úplne v poriadku, ak žena požiada inú blízku osobu o informovanie rodiny, priateľov a širšieho okolia o tejto smutnej udalosti. Nejedenkrát sa totiž stane, že niekto vypustí z úst poznámku, ktorá žene po potrate skôr uškodí ako prospeje. Zo strany blízkych je teda potrebné, aby poskytli žene dostatok priestoru na to, aby sa so stratou dieťatka zmierila podľa vlastného uváženia.

Samozrejme, ak sa psychický stav ženy nezlepšuje ani po niekoľkých mesiacoch od potratu, je nutné zasiahnuť a ponúknuť jej pomocnú ruku, ktorá môže mať podobu terapie či podpornej skupiny. Zabúdať však netreba ani na partnera, ktorý spontánny potrat síce prežíva iným spôsobom ako žena, no trauma, bolesť, trúchlenie a negatívne emócie mu nie sú neznáme. Vzájomná opora a komunikácia medzi partnermi sú kľúčovými faktormi pre zdravé spracovanie situácie.

Pychické zotavenie po spontánnom potrate

Kedy sa pokúšať o opätovné otehotnenie?

Ďalšie tehotenstvo a snahy o jeho dosiahnutie by mali partneri zvážiť spoločne, a to najmä z hľadiska ich psychickej pripravenosti po prežití spontánneho potratu. Ak sú obaja partneri pripravení, o opätovné otehotnenie sa môžu pokúšať po úplnej rekonvalescencii ženy a obnovení jej cyklu. Ovulácia sa môže obnoviť už dva týždne po potratení, takže tento aspekt pri opätovnom otehotnení nezvykne byť problémom.

Opätovné tehotenstvo by sa malo každopádne plánovať v súlade so spôsobom potratu a stavom pohlavných orgánov ženy po potratení. Prečistenie maternice prostredníctvom kyretáže totiž vyžaduje dlhšiu dobu na úplné zotavenie, a teda by sa malo s pokusmi počkať trochu dlhšie. V akomkoľvek prípade je však odporúčané poradiť sa so svojím lekárom, ktorý vie najlepšie zhodnotiť, či je telo ženy pripravené na zvládnutie ďalšieho tehotenstva.

Spontánny potrat a opätovné otehotnenie – skúsenosti

Tak ako pri väčšine tém týkajúcich sa tehotenstva, aj tu platí, že každý prípad je individuálny. Kým niektoré ženy si prechádzali tri týždne intenzívnym krvácaním, ktoré však následne skončilo, a ony sa mohli pokúšať o opätovné otehotnenie, u iných krvácanie prestalo po týždni, a teda stačilo počkať s opätovnými snahami o otehotnenie jeden ženský cyklus.

Veľký rozdiel robí pokročilosť tehotenstva a jednotlivé aspekty, ktoré môžu príznaky, priebeh a následnú rekonvalescenciu ovplyvniť. Zatiaľ čo spontánny potrat v prvotných štádiách gravidity vyžaduje priestor pre samovoľnú regeneráciu tela, po potratení plodu v 12. týždni a neskôr je často potrebný chirurgický zákrok, po ktorom musí žena oddychovať, aby sa jej telo dokázalo zotaviť zo samotného potratu, ale i lekárskeho zásahu.

Spontánny potrat skúsenosti Modrykonik

Spontánny potrat diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Bez ohľadu na to, aká ťažká je téma spontánnych potratov pre zaujaté strany, je doslova nevyhnutné o nej hovoriť. Práve z tohto dôvodu sme zhrnuli najdôležitejšie aspekty tejto problematiky v našom článku. Pre informácie nadväzujúce na danú tému, ktoré sa z koncepčného hľadiska nevmestili do hlavnej časti textu, sme vyhradili sekciu otázok a odpovedí. Ak máte nejaké pripomienky, otázky či iné myšlienky, o ktoré sa chcete podeliť, neváhajte tak urobiť prostredníctvom sekcie komentárov.

Áno, tehotné ženy, ktoré očakávajú dvojičky, môžu v počiatkoch gravidity potratiť takým spôsobom, že prídu len o jeden z plodov. V takomto prípade ide o tzv. syndróm miznúceho dvojčaťa. Viacpočetné tehotenstvo sa mení na jednopočetné. K tomuto javu často dochádza pre poškodenie jedného z plodov alebo genetickú poruchu, ktoré neumožňujú ďalší vývin plodu. Odumreté embryo sa buď vyplaví z tela tehotnej ženy prostredníctvom slabého krvácania, alebo prebehne jeho pohltenie placentou, plodovým obalom vyvíjajúceho sa plodu alebo samotným naďalej fungujúcim plodom. Tento prirodzený proces, ktorý prebehne zväčša bez povšimnutia tehotnej ženy, nie je sprevádzaný žiadnymi komplikáciami, a teda neznamená pre druhý plod žiadne riziko.

Odpoveď na danú otázku vo veľkej miere závisí od týždňa tehotenstva, v ktorom k spontánnemu potratu dôjde. Kým v počiatkoch tehotenstva, keď má plod veľkosť niekoľkých milimetrov, nie je možné rozoznať potratený plod od zvyšku tkanív vypudených v dôsledku potratu, v 12. týždni tehotenstva má plod veľkosť cca 6,5 centimetra, čo sa odzrkadlí aj na intenzite krvácania a rozoznateľnosti potrateného plodu od plodových obalov a placenty.

Nie, pravidelná a primeraná fyzická aktivita je pre tehotenstvo veľmi prospešná. Nielenže tehotnú ženu pripravuje na pôrodnú záťaž, ale tiež udržiava telo zdravé po celú dobu tehotenstva. V rámci fyzickej aktivity sa však, samozrejme, myslia bezkontaktné športy nezahŕňajúce intenzívny fyzický kontakt s inými osobami, ktorý by mohol skončiť zranením ženy či ohrozením jej tehotenstva. Cvičenie, rovnako ako pohlavný styk v priebehu tehotenstva, NIE JE príčinou spontánnych potratov.

Áno, táto problematika je v istom zmysle zákonmi Slovenskej republiky upravená. Žena môže požiadať o ukončenie tehotenstva do konca 12. týždňa, pričom až do 24. týždňa je takýto zákrok umožnený v prípade, že došlo k zisteniu genetického indikátora. Potrat je možný aj do konca tehotenstva, pričom podmienkou je ohrozenie zdravia a života ženy, či nevyvíjajúci sa plod, ku ktorého úmrtiu došlo vo vnútri maternice. Umelé prerušenie tehotenstva je však v našej krajine možné len prostredníctvom chirurgického zákroku. Chemické, resp. hormonálne ukončenie tehotenstva slovenská legislatíva nepovoľuje.

Spontánny potrat sa vo väčšine prípadov nevyvoláva, no ak ide o tehotenstvo, počas ktorého sa embryo ďalej nevyvíja a žena sa chce silou-mocou vyhnúť lekárskym zákrokom na vyčistenie maternice, je vhodné vyskúšať aj domáce triky. Ženám trpiacim takouto tehotenskou diagnózou pomáha horúci sedavý kúpeľ a stláčanie brucha, čo by malo viesť k sťahom maternice, vďaka ktorým dôjde k rýchlejšiemu vypudeniu tkaniva z maternice. Vyskúšať môžete aj naparovanie nad bylinnou zmesou alchemilky a maliníka, ktoré je potrebné povariť v hrnci a následne vložiť celý hrniec do záchoda. Stačí si už len sadnúť, relaxovať a čakať na účinky. Je na vás, ako sa rozhodnete pristupovať k čistiacemu procesu, no isté je, že ženské telo vie presne, čo má v takejto situácii robiť. Netreba však, samozrejme, hazardovať so svojím zdravím v záujme čo najprirodzenejšieho priebehu potratu.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(91.2%)