Vysadenie antikoncepcie

Vysadenie antikoncepcie – skúsenosti (menštruácia, tehotenstvo, vplyv na akné)

Implementovanie rôznych antikoncepčných prostriedkov do svojho každodenného života je stálym javom v našej spoločnosti, čo je pochopiteľné najmä z hľadiska zamedzenia nežiadaného tehotenstva. Avšak kým niektoré ženy užívajú hormonálnu antikoncepciu najmä pre zabezpečenie chráneného pohlavného styku, iné túto možnosť volia zo zdravotných dôvodov týkajúcich sa menštruačného cyklu či iných hormonálne ovplyvňovaných procesov v ženskom tele. Už samotný výber spomedzi druhov antikoncepcie a počiatky ich užívania sú veľmi dôležité, no ešte podstatnejšie je vedieť, ako prebieha vysadenie antikoncepcie, ak k takémuto rozhodnutiu žena niekedy v budúcnosti dospeje.

Publikované: 26.02.2024
Aktualizované: 26.02.2024
Obsah článku:

O druhoch antikoncepcie sme si už v minulých článkoch povedali, tentoraz je čas pristúpiť k informovaniu o tom, čo obnáša proces vysadenia užívanej antikoncepcie. Ako dlho jednotlivé hormonálne druhy antikoncepcie pôsobia po ukončení užívania a na aké vedľajšie účinky by mala byť žena pripravená, ak plánuje vysadiť niektorý z dostupných druhov hormonálnej antikoncepcie?

Ako vysadiť antikoncepciu?

Existuje hneď niekoľko rôznych foriem antikoncepcie, ktoré síce napĺňajú totožnú funkciu, no robia tak na základe rozličných princípov. Kým niektoré slúžia ako bariéra medzi mužskými a ženskými pohlavnými bunkami, iné sú implementované s cieľom nastolenia istých zmien v ženskom tele, aby sa zabránilo úspešnému počatiu. To je presne spôsob, ako funguje antikoncepcia na hormonálnej báze. Práve na tento druh antikoncepčných prostriedkov sa viaže komplikovanejší proces vysadenia. Bariérové či niektoré prirodzené druhy ochrany voči nechcenému otehotneniu je možné eliminovať jednoducho zo dňa na deň, pretože nemajú žiadny závažný vplyv na ženský organizmus.

Hormonálne druhy antikoncepcie sú však pravým opakom, pretože majú priamy dopad na prirodzené hladiny pohlavných hormónov v tele ženy. Najmä pri perorálnych formách sa neodporúča vysadenie antikoncepcie v strede balenia. Následky takéhoto konania sa totiž môžu negatívne odzrkadliť na menštruačnom cykle. Po úplnom dobratí načatého cyklu antikoncepčných tabletiek sa menzes objaví už do niekoľkých dní. Existujú, samozrejme, aj výnimky, ktoré potvrdzujú, že každé ženské telo pracuje individuálnym spôsobom, a preto nemožno očakávať rovnaké výsledky po vysadení antikoncepcie.

„Vysadenie“ vnútromaternicového telieska či podkožného implantátu si vyžaduje návštevu lekára v rámci vopred dohodnutého termínu. Je to hlavne tým, že už samotné zavedenie týchto antikoncepčných prostriedkov by mal vykonávať výhradne lekár. Niektoré ženy sa, samozrejme, pokúsia o odstránenie vnútromaternicového telieska, no odstrašujúcim je už len fakt, že môže veľmi ľahko dôjsť k zaseknutiu telieska vo vnútri pohlavného ústrojenstva, čo bude jednak bolestivé, no tiež bude potrebný lekársky zákrok, ktorému sa ženy možno chceli primárne vyhnúť.

Čo sa týka injekčnej antikoncepcie, stačí zrušiť termín aplikovania nasledujúcej dávky. Možno to znie jednoducho, no následky vysadenia tohto druhu antikoncepcie môžu byť z dôvodu veľkých dóz hormónov obsiahnutých v jednej injekcii veľmi výrazné.

Ako vysadiť antikoncepciu

Ako dlho účinkuje antikoncepcia po vysadení?

Účinnosť antikoncepcie po vysadení vo veľkej miere závisí nielen od množstva hormónov obsiahnutých v danom antikoncepčnom prostriedku, ale tiež od individuálneho nastavenia ženského organizmu. Ukončenie dlhodobej efektivity vysadenej antikoncepcie je možné identifikovať na základe príchodu menzesu. V rámci antikoncepčných tabletiek sa účinok po vysadení odhaduje na niekoľko dní až tri mesiace. Najdôležitejším faktorom je v tomto prípade časové rozmedzie, kedy k vysadeniu antikoncepcie došlo. Ak žena preruší antikoncepčný cyklus v jeho strede, čiže prestane brať užívať tabletky uprostred balenia, menštruácia sa kompletne rozhádže.

Rovnako ako na zmienené perorálne antikoncepčné prostriedky, aj na injekčnú antikoncepciu sa vzťahuje približne trojmesačné rekonvalescenčné obdobie. Napriek tomu, že vysadenie tejto formy antikoncepcie je veľmi jednoduché, ženský organizmus si prechádza naozaj dlhodobou obnovou ovulácie. Je tomu tak najmä z dôvodu nadmerného obsahu hormónov v jednej injekčnej dávke, ktorá sa z tela ženy dostáva aj tri mesiace. Návrat plodnosti však možno očakávať až po 10 mesiacoch. Samozrejme, ak žena nechce v tomto období bez injekcií otehotnieť, mala by si zaopatriť iné antikoncepčné prostriedky.

V súvislosti s vnútromaternicovým telieskom je ozaj ťažké povedať, kedy nastane návrat menzesu, keďže tento aspekt v mnohých ohľadoch závisí najmä od druhu telieska, a teda či ide o hormonálnu, alebo nehormonálnu verziu. Prvý menzes od vysadenia tejto antikoncepcie možno očakávať kedykoľvek v rozmedzí jedného dňa až štyroch týždňov odo dňa odstránenia vnútromaternicového telieska. To isté platí aj pre podkožný implantát.

Kedy vysadiť antikoncepciu?

Príčiny, ktoré sa podieľajú na rozhodnutí ženy vysadiť dlhodobo užívanú hormonálnu antikoncepciu, sa od ženy k žene rôznia, no jedným z najčastejších dôvodov je túžba po dieťatku. Pri niektorých vyššie zmienených druhoch antikoncepcie treba rátať s istým časom, ktorý potrebuje organizmus na to, aby sa v ňom znova spustili procesy nevyhnutné k úspešnému počatiu. Všetky potrebné informácie ohľadom vysadenia antikoncepcie s cieľom otehotnieť by mal žene poskytnúť jej gynekológ.

Keďže pohlavné hormóny majú beztak veľký vplyv na viacero rôznych aspektov života ženy, niet sa čo čudovať, že syntetické hormóny obsiahnuté v antikoncepčných prostriedkoch dokážu tieto vplyvy znásobiť. Vedľajšie účinky hormonálnej antikoncepcie môžu prinútiť ženu k jej vysadeniu. Obnáša to nielen výkyvy nálad, ale tiež bolesti hlavy, nevoľnosť či hmotnostnú fluktuáciu. Dôvodom môže byť aj nekompatibilita medzi antikoncepciou a iným druhom užívaných liekov. Môže totiž dochádzať k zvýšenému riziku infarktu či vzniku rakoviny prsníka alebo krčka maternice. Táto príčina vysadenia antikoncepcie sa vzťahuje najmä na perorálne antikoncepčné prostriedky.

Vysadenie antikoncepcie je vhodné aj v tom prípade, ak žena nepraktizuje aktívny sexuálny život, a teda nemá za potreby užívať pomôcky chrániace pred vznikom neželaného tehotenstva. V takýchto situáciách je dokonca zbytočné „pumpovať“ svoje telo syntetickými hormónmi. Pri zriedkavejšom výskyte pohlavného styku je pre ženu vhodnejšie použiť bariérové metódy antikoncepcie, ktoré poskytujú dokonca aj ochranu pred pohlavne prenosnými chorobami. Niekedy sa potreba vysadenia antikoncepcie môže viazať aj na finančnú náročnosť, ktorú obnáša najmä užívanie antikoncepčných tabletiek.

Vysadenie antikoncepcie a tehotenstvo

Následky vysadenia antikoncepcie

Vedľajšie účinky po vysadení antikoncepcie sa môžu prejaviť rozličnými spôsobmi. Ženské telo totiž postupne vstrebáva zostatkové umelé hormóny a postupne si zvyká na prirodzene prebiehajúce procesy, ktoré boli vplyvom hormonálnej antikoncepcie nejaký čas tlmené, čo môže na každú ženu vplývať inak. Priebeh tohto obdobia je veľmi individuálny a môže sa prejaviť v iných formách, pričom odlišná môže byť aj intenzita.

Vysadenie antikoncepcie a tehotenstvo

Vysadenie antikoncepcie môže mať najväčší vplyv na zvyšujúcu sa pravdepodobnosť vzniku tehotenstva. Niektoré ženy ešte stále žijú v domnienke, že otehotnenie po ukončení užívania antikoncepčných prostriedkov je extrémne zdĺhavým procesom, no opak je pravdou. Viacero výskumov potvrdilo, že pravdepodobnosť otehotnenia po vysadení antikoncepcie je približne rovnako vysoká ako v prípade žien používajúcich bariérové metódy antikoncepcie. Kým niektorým sa podarilo otehotnieť približne do roka od vysadenia antikoncepcie, u iných došlo k úspešnému počatiu už v priebehu šiestich mesiacov.

Návrat menštruácie a PMS po vysadení hormonálnej antikoncepcie

Jedným z najmenej príjemných následkov vysadenia antikoncepcie je rozhodne menštruácia. Tá môže v dôsledku dlhodobého užívania hormonálnych antikoncepčných prostriedkov nadobudnúť nepravidelný charakter, ktorému sa musí žena po odstavení antikoncepcie prispôsobiť. Ak žena pristúpila k niektorej z hormonálnych metód antikoncepcie z dôvodu bolestivého, intenzívneho a nepravidelného menštruačného cyklu, je viac než pravdepodobné, že sa s týmto problémom bude musieť vyrovnávať aj po vysadení antikoncepcie. To isté platí aj pre predmenštruačný syndróm (PMS), ktorým trpí takmer polovica žien.

V prípade, že vplyvom syntetických hormónov došlo nielen k zmierneniu menzesu, ale aj jeho úplnému zastaveniu, po vysadení antikoncepčného prostriedku bude ženskému cyklu trvať dlhšiu dobu, kým sa dostane do pôvodného stavu. To znamená, že meškajúca menštruácia po vysadení antikoncepcie sa môže stať každodennou realitou ženy.

Vysadenie antikoncepcie účinky

Chudnutie po vysadení antikoncepcie

Fluktuovanie hmotnosti nesúvisí priamo s antikoncepciou, ale skôr so zmenami hormonálnych hladín, ktoré pôsobia na rozličné aspekty každodenného života ženy. Niektoré druhy hormonálnych antikoncepcií totiž môžu vplývať na nafúknutie bruška v priebehu dňa alebo na zvýšenú chuť do jedla, čo môže mať na ženské telo opačný efekt, a teda môže dochádzať k priberaniu. Po vysadení antikoncepcie sa organizmus postupne dostáva späť do pôvodného stavu, a teda sa treba pripraviť na návrat prirodzeného ženského cyklu, ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú aj výrazné hmotnostné výkyvy spôsobené zadržiavaním vody pred spustením menštruačného krvácania.

Zmeny v stave pleti vplyvom vysadenia antikoncepcie

Niektoré ženy sa pre užívanie hormonálnej antikoncepcie rozhodnú z dôvodu nadmernej tvorby akné, ktorá im komplikuje život. Naturálne hormóny v tele ženy sa totiž v závislosti od prebiehajúcej fázy menštruačného cyklu značne podieľajú na zmenách v tele, ktoré sa často odzrkadlia aj v podobe nepríjemného akné. Syntetické hormóny v antikoncepcii majú opačný účinok, pretože tlmia vplyvy meniacich sa hladín prirodzených hormónov v ženskom tele. Pozitívny vplyv na akné sa vysadením antikoncepcie eliminuje a žena si musí opäť zvykať na nutnosť zvýšenej starostlivosti o pleť v konkrétnych obdobiach svojho cyklu.

Vysadenie antikoncepcie a akné

Vysadenie antikoncepcie a návrat extrémnych výkyvov nálad

Rovnakým spôsobom, ako v prípade stavu ženskej pleti a akné, vplývajú hormonálne antikoncepčné prostriedky aj na výkyvy nálad. Počas užívania hormonálnej antikoncepcie sa stabilným prísunom syntetických hormónov a zmiernením niektorých procesov v ženskom tele náhle zmeny nálad stávajú minulosťou, no hneď ako žena pozastaví užívanie hormonálnej antikoncepcie, procesy v jej tele sa postupne obnovia, a vplyvom prirodzeného menštruačného cyklu sa opäť navrátia premenlivé nálady, stres a znížená tolerancia voči okolitému svetu. V prvých mesiacoch po ukončení užívania hormonálnych antikoncepčných prostriedkov môžu byť tieto výkyvy horšie ako obvykle, pretože telo je v tomto období z hormonálneho hľadiska veľmi rozhádzané.

Zvýšené libido po ukončení užívania antikoncepcie

V čase ovulácie sa prirodzeným spôsobom u žien zvyšuje chuť na sex, pričom vplyvom hormonálnej antikoncepcie, keď je ženský cyklus tlmený umelými hormónmi, môže dochádzať k značnému poklesu libida. Samozrejme, nie je to pravidlom, pretože niektoré ženy zmeny v tomto aspekte svojho života počas užívania hormonálnej antikoncepcie nepociťovali. Vysadením antikoncepcie sa hormonálne hladiny vplyvom ovulácie opäť vracajú do svojej preslávenej rozbúrenej podoby, a preto sa niet čo čudovať, že žena uprostred svojho navráteného cyklu pociťuje nadmernú chuť na sex.

Vysadenie antikoncepcie – skúsenosti

Diskutujúce na internetových fórach potvrdili, že užívanie hormonálnej antikoncepcie dokáže neskutočným spôsobom zamávať so ženským organizmom. Vyzdvihli, že krátkodobé užívanie antikoncepčných prostriedkov, najmä perorálnych, má ešte väčší vplyv na telo ženy po vysadení ako dlhodobé. Spomínali najmä omeškanú menštruáciu, no tiež veľmi bolestivé a citlivé prsníky, pričom tento pocit nepovoľoval aj niekoľko týždňov. Zaváži aj stres, ktorý spôsobuje prechod z hormonálnej ochrany proti otehotneniu na bariérové metódy, ktoré neponúkajú takú spoľahlivosť ako hormonálne alternatívy. Žena sa v dôsledku tohto javu viac sleduje, a teda nadobúda akési paranoidné stavy, že akákoľvek zmena v tele je určite znakom tehotenstva.

Vysadenie antikoncepcie

Najčastejšie otázky – FAQ

Užívanie antikoncepcie je veľmi závažná a dôležitá téma, ktorú je nutné neustále rozoberať z rozličných uhlov. Z rovnakého dôvodu je podstatné venovať sa aj procesom, ktoré v ženskom tele nastanú v momente, keď prestane užívať hormonálne antikoncepčné prípravky. V našom článku sme sa pokúsili čo najviac priblížiť priebeh zvykania si ženského tela na prirodzené hormonálne procesy po dlhšej dobe konštantného prísunu umelých hormónov. Ďalšie na túto tému nadväzujúce informácie sme zhrnuli v sekcii otázok a odpovedí, pričom akékoľvek ďalšie pripomienky, skúsenosti či otázky je možné smerovať do sekcie komentárov pod článkom.

Ku krvácaniu mimo cyklu pri užívaní antikoncepcie dochádza najmä v prípade, že ide o antikoncepciu s nižšou dávkou hormónov, ako by bolo u konkrétnej ženy potrebné. Takúto situáciu je vhodné prekonzultovať so svojím lekárom, ktorý môže odporučiť zmenu typu antikoncepcie, no tiež zvýšenie dávky hormónu estrogénu. Príčinu krvácania možno zistiť aj pomocou úplného vysadenia antikoncepcie a niekoľkomesačného pozorovania vlastného tela. Ak krvácanie mimo cyklu pretrváva, je pravdepodobné, že príčina krvácania tkvie v inom probléme pohlavného ústrojenstva. Je preto vhodné kontaktovať svojho lekára.

V prípade plánovanej operácie je vhodné túto tému prekonzultovať so svojím lekárom, ktorý vás na danú operáciu posiela. No potreba vysadenia antikoncepcie pred operáciou súvisí najmä s rekonvalescenčným obdobím, ktoré sa môže líšiť z hľadiska časového horizontu. Ak je nutné po operácii pobudnúť na lôžku a v nadchádzajúcich dňoch po vykonaní zákroku tiež bude limitovaný váš pohyb, antikoncepciu vám s najväčšou pravdepodobnosťou odporučí lekár vysadiť. Je to najmä z dôvodu rizika tvorby krvných zrazenín, ktoré majú náchylnosť na vznik práve v pokojom režime, a teda v čase, keď je človek odkázaný na limitáciu pohybu.

Áno, ak chcete prejsť z jednej hormonálnej antikoncepčnej metódy na ďalšiu, môžete tak urobiť plynulo bez nutnosti dodržania nejakej prestávky bez antikoncepcie. Ak by ste sa rozhodli pre akýsi časový interval bez použitia antikoncepčných prostriedkov, mohlo by ľahko dôjsť k neželanému otehotneniu. U antikoncepčných tabletiek platí, že by ste mali dobrať načatý cyklus, a teda neprestať s ich požívaním v strede balenia. Prechod na iné formy antikoncepcie by ste mali prebrať so svojím lekárom, ktorý vám dokáže na základe vašej doterajšej anamnézy odporučiť najvhodnejšiu metódu ochrany pred neželaným tehotenstvom.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenstvo

Vaše hodnotenie:
(94.2%)