Hamiltonov hmat

Hamiltonov hmat na vyvolanie pôrodu. Čo to je a ako sa to robí?

Hamiltonov hmat je metóda, ktorú by ste márne hľadali v moderných medicínskych príručkách. Ide o úkon, ktorého cieľom je vyvolanie pôrodnej činnosti (sťahov maternice). Pomenovanie získal po škótskom lekárovi Jamesovi Hamiltonovi. Postup bol prvýkrát popísaný ešte v roku 1810. Táto metóda má miesto v pôrodníckom lekárstve dodnes a prevedením Hamiltonovho hmatu sa nahrádza, v prípade potreby, nutnosť vyvolať pôrod medikamentami. Aby mohol byť úkon vykonaný, dodržané musia byť určité podmienky. Rodička vždy musí byť informovaná a musí vyjadriť súhlas s prevedením tohto hmatu. Ako sa robí Hamiltonov hmat? Má Hamiltonov hmat riziká pre dieťa alebo matku? Čo je to Hamiltonov hmat a kedy sa k nemu pristupuje?

Publikované: 27.06.2023
Aktualizované: 15.12.2023
Obsah článku:

Tento špeciálny hmat sa vykonáva v prípade potreby vyvolania pôrodu – urýchlenia tehotenstva. Ide o minimálny invazívny zákrok, ktorý nahrádza nutnosť vyvolať pôrod farmaceutickou cestou. Hamiltonov hmat je považovaný za metódu preindukcie pôrodu, teda nejde o indukčný spôsob, ktorým sa pristupuje priamo k umelému vyvolaniu pôrodu. Všeobecne je „Hamilton“ považovaný za úkon, ktorý predstavuje minimálne riziko pre ženu – rodičku a bábätko. Sú však aj okolnosti, za ktorých sa k tejto metóde pristúpiť nesmie. Úspešnosť Hamiltonovej metódy nie je 100-percentne garantovaná, preto niektorí lekári realizáciu tohto manévru ako preindukciu pôrodu v praxi odmietajú.

Hamiltonov hmat

Čo je to Hamiltonov hmat? Ide o mechanickú metódu preindukcie pôrodu, ku ktorej sa pristupuje z dôvodu urýchlenia tehotenstva, ktoré má byť zakončené prirodzeným vaginálnym pôrodom. Ďalšie známe metódy sú napríklad hydrofilné tyčinky alebo balónikový Foleyov katéter, ktorých účelom je taktiež vyvolanie pôrodných kontrakcií a urýchlenie gravidity. Následne existujú aj farmakologické spôsoby preindukcie pôrodu. Hamiltonov hmat je teda jedna metóda zo súboru opatrení preindukcie pôrodu. Cieľom je pripraviť organizmus ženy na priebeh pôrodu, čím sa dá vyhnúť napríklad samotnej indukcii – umelému vyvolávaniu pôrodu. K preindukcii, aj Hamiltonovou metódou, sa môže pristúpiť z rôznych príčin, pričom musia byť dodržané určité podmienky.

Hamiltonov hmat je manuálna – mechanická technika, ktorá sa realizuje počas vaginálneho vyšetrenia. Počas úkonu dochádza k oddeleniu plodových blán od krčka maternice. Týmto spôsobom má dôjsť k uvoľňovaniu endogénneho prostagladínu. Hormónu, ktorý podporuje dozrievanie maternice a jej krčok, čím sa majú aktivovať svalové sťahy. Práve to má viesť k štartu prirodzeného vaginálneho pôrodu. Niektoré ženy Hamiltonov hmat necítia, pre iné ženy je zákrok nepríjemný alebo až bolestivý. Napriek tomu je to veľmi neinvazívny zákrok, ktorý so sebou neprináša žiadne vysoké riziká. Nevýhodou tejto formy preindukcie pôrodu je, že nie je garantovaná úspešnosť, preto je niekedy nutné pristúpiť k iným formám preindukcie alebo priamemu umelému vyvolávaniu pôrodu.

Čo to je Hamiltonov hmat?

Kedy sa Hamiltonov hmat vykonáva?

K formám preindukcie alebo indukcie pôrodu sa pristupuje len vtedy, ak je to nevyhnutné a nezaberajú žiadne prirodzené metódy spustenia – vyvolania pôrodu. Hamiltonov hmat sa vykonáva spravidla vtedy, ak lekár odborne posúdi, že tehotenstvo sa neblíži k svojmu záveru a krčok maternice je napriek termínu pôrodu nezrelý. Hamiltonova metóda môže účinne podporiť zrenie krčka maternice a prispieť k štartu pôrodnej aktivity.

Riadne tehotenstvo trvá približne 280 dní, čo je 40 týždňov. Termín pôrodu sa začína počítať od posledného dňa menštruácie. Gynekológ následne stanoví predpokladaný termín pôrodu, ktorý by mal optimálne prebehnúť v 38. až 42. týždni tehotenstva. Po 42. týždni už ide o prenášané tehotenstvo. Väčšina pôrodov sa udeje v období 38. až 40. tt alebo 41. až 42. tt. V stanovenom termíne odrodí len približne 4 % rodičiek. Za predčasný pôrod je označené také tehotenstvo, ktoré sa odohrá pred ukončeným 37. gestačným týždňom. Ak je tehotenstvo v termíne (39. – 40. týždeň), no telo nejaví žiadne príznaky toho, že sa pôrod začína, lekár môže z adekvátneho dôvodu rizikovosti pre matku alebo dieťa navrhnúť, že použije práve Hamiltonov hmat na vyvolanie spontánneho pôrodu. Aby mohol byť Hamiltonov manéver realizovaný, dôležité je, aby bol krčok maternice mäkký a rozšírený aspoň na 1 cm. Takisto musí byť dieťa dostatočne zrelé. Ak je krčok maternice uzatvorený, manéver by sa nemal vykonávať, pretože môže byť pre ženu bolestivý. Rodička musí byť o vykonaní zákroku vždy informovaná a musí udeliť súhlas.

Okrem pôrodu v termíne, no bez známok štartovania pôrodnej činnosti, sa Hamiltonov hmat vykonáva hlavne u tehotných žien po termíne. Napríklad v prípade, ak tehotenstvo trvá dlhšie ako 10 alebo 14 dní, než bol odhadovaný termín pôrodu. Napriek tomu, že pri prenášaní sa často pristupuje k umelému vyvolaniu pôrodu, Hamiltonov hmat môže byť vhodnou voľbou hlavne z dôvodu, že ide o veľmi neinvazívny zákrok, ktorý môže zvýšiť pravdepodobnosť vyvolania pôrodu. K Hamiltonovmu hmatu sa môže pristúpiť aj v prípade, ak bábätko váži viac ako 4 000 g, žene odtiekla plodová voda, no pôrod sa nespúšťa niekoľko hodín, alebo sa u ženy počas tehotenstva objavili komplikácie – preeklampsia či tehotenská cukrovka.

Samotný krčok maternice je utesnený produkovaným sekrétom, ktorý sa u ženy tvorí počas tehotenstva, ale v menšom množstve tiež napríklad v období menštruačného cyklu. Tento sekrét má počas tehotenstva za úlohu chrániť bábätko v brušku pred rôznymi infekciami a baktériami. Krčok maternice je vďaka tomuto sekrétu „sterilný“. Má hustú konzistenciu, zvyčajne číru farbu. Bližšie k pôrodu sa mení na tmavočervenú až hnedkastú. Pred pôrodom sa krčok maternice otvára a tento sekrét sa uvoľňuje – hovorí sa mu aj hlienová zátka. Tým, že sa zátka uvoľní, však ešte nie je zaručené, že pôrodná činnosť sa spustí, pokojne sa môže pôrod spustiť až o niekoľko dní. V niektorých prípadoch sa na urýchlenie pôrodnej činnosti pristupuje práve k Hamiltonovmu manévru.

Kedy sa Hamiltonov hmat vykonáva?

Hamiltonov manéver a prekážky

Nie vždy je vhodné túto metódu preindukcie pôrodu zvoliť. V niektorých prípadoch sa zo zásady nevykonáva. Najčastejšie ide o prípady, keď je u ženy indikovaný pôrod sekcioucisárskym rezom. Vtedy je tento manéver neopodstatnený. Lekár musí mať tiež vedomosť o tom, či sa u ženy nevyskytujú placentárne anomálie – vcestné lôžko (poloha maternice je nesprávna a nachádza sa príliš blízko krčka maternice). Hamiltonov hmat by mohol spôsobiť vážne krvácanie. V takom prípade by bol hmat považovaný za rizikový a pristupuje sa výhradne k pôrodu cisárskym rezom.

Riziko predstavuje tiež to, ak je u ženy prítomný strepkokok skupiny B. Vaginálnym zákrokom hrozí zanesenie infekcie do maternice, čím by bol ohrozený plod i samotná rodička. Manéver sa nevykonáva ani v prípade, že sa u ženy nachádzajú chlamýdie, gonokok či iné podobné bakteriálne ochorenia.

Hamiltonov Hmat na vyvolanie pôrodu

Ako sa robí Hamiltonov hmat?

Zákrok vykonáva gynekológ – vyšetrujúci lekár/lekárka. Ide o relatívne jednoduchý a elementárny úkon. Pri zákroku lekár do pošvy ženy vloží prst do určitej hĺbky, pričom nahmatá plodové blany (obaly). Následne primeraným tlakom a krúživým pohybom prsta tieto spodné pôrodné blany oddelí od krčka maternice. Mechanicky sa teda oddelí plodový vak, ktorý priliehal ku krčku maternice. Následne dochádza k stimulácii sliznice maternice a uvoľňuje sa endogénny prostaglandín, ktorý urýchľuje dozrievanie maternice. Sprievodným znakom Hamiltonovho hmatu môže byť slabé krvácanie alebo špinenie. Lekár zákrok prevádza len vtedy, ak je to vhodné a pôrodné cesty sú aspoň trocha otvorené – krčok maternice nesmie byť úplne uzavretý. Za normálnych okolností je tento hmat pre ženu skôr nepríjemný, nie bolestivý. Pocity sú však veľmi individuálne. Nie je nutná žiadna analgéza ani anestézia.

Kedy sa spustí pôrod po Hamiltonovom hmate, je taktiež individuálne. Kontrakcie by mali začať približne do 48 hodín od vykonania zákroku, čo však nie je stabilný časový údaj a pôrodná činnosť sa môže spustiť aj skôr i neskôr. V niektorých prípadoch je Hamiltonov hmat realizovaný opakovane. Príznakom účinnosti môžu byť bolesti v podbruší. Samotný medicínsky úkon smie byť prevedený iba v takom prípade, ak žena – rodička udelí lekárovi súhlas. Lekár musí ženu v prvom rade informovať, o aký zákrok ide, ako prebieha a z akého dôvodu by mal byť zrealizovaný. Je úplne normálne, ak sa žena rozhodne s týmto úkonom nesúhlasiť.

ako sa robí hamiltonov hmat

Riziká a úspešnosť Hamiltonovho hmatu

Práve úspešnosť Hamiltonovho manévru je jednou z veľmi diskutovaných tém. Medzi lekármi sa názory na účinnosť Hamiltonovho hmatu výrazne odlišujú. Hamiltonov manéver je zásahom do prirodzeného pôrodného procesu, hoci oproti farmaceutickým formám ide o zásah omnoho menšieho rozsahu. Úspešnosť zákroku nemá klinicky podložené dáta (percentuálna úspešnosť). Sú lekári, ktorí tento zákrok praktizujú a takí, ktorí k nemu nepristupujú a využívajú iné formy preindikácie. V klinickej praxi je množstvo prípadov, keď manéver napomohol k vyvolaniu pôrodu, no sú aj prípady, keď bolo nutné pristúpiť k iným formám vyvolania pôrodu.

Riziká v tomto prípade hrozia len v prípade, ak by sa k zákroku pristúpilo za nevhodných podmienok a indikované by boli určité prekážky – indikácia cisárskeho rezu, diagnostikované chlamýdie, gonkok, strepkokok-B (riziko zanesenia infekcie do maternice) alebo placentárne anomálie. Taktiež sú riziká spojené s tým, že je zákrok realizovaný, ak je krčok maternice úplne uzatvorený. Zákrok môže byť pre ženu v takomto štádiu bolestivý.

Hamiltonov hmat – skúsenosti

Skúsenosti žien – rodičiek v spojitosti s využitím Hamiltonovho hmatu sú veľmi rôznorodé. Niektoré diskutujúce uviedli, že zažili dokonca opakovaný Hamiltonov hmat, ktorý k pôrodu dopomohol. Takisto sú ženy, ktoré uviedli, že po Hamiltonovom hmate sa o deň neskôr dostavili kontrakcie a pôrod prebehol v poriadku. U niektorých dokonca „Hamilton“ pomohol v priebehu niekoľkých hodín. Zároveň je však aj množstvo názorov, ktoré hovoria o jeho neúčinnosti. Niektorým mamičkám nepomohlo jeho prevedenie pri prvom druhom ani tretom pôrode. Diskusie prebiehajú aj o tom, že ošetrujúci lekár ženy neinformoval o vykonaní tohto úkonu. Viacero diskutujúcich uviedlo, že zákrok nezabral a bol pomerne bolestivý.

Hamiltonov hmat skúsenosti Modrykonik

Hamiltonov hmat diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk

Najčastejšie otázky – FAQ

Zaujíma vás problematika Hamiltonovho hmatu? Chcete vedieť, ako sa robí Hamiltonov hmat? Kedy sa spustí pôrod po jeho prevedení? Je Hamiltonov hmat bezpečný pre dieťa i matku? Kedy sa Hamiltonov hmat robí? V našom článku vám na všetky otázky zodpovieme. Pokiaľ máte iné otázky, neváhajte sa nás opýtať v komentároch. Ak máte osobnú skúsenosť s týmto zákrokom, budeme radi za vaše názory. Stačí, ak sa zapojíte do diskusie pod článkom.

Ide o minimálne invazívny zákrok, ktorý realizuje gynekológ. Zákrok prebieha manuálne vaginálnym vyšetrením – lekár vloží prst do pošvy a nahmatá plodový obal krčka maternice. Krúživým pohybom prsta plodové blany oddelí od krčka maternice. Následne je vyššia pravdepodobnosť, že dôjde k stimulácii sliznice maternice a uvoľňovaniu hormónov, ktoré urýchlia zrenie krčka maternice a dôjde k vyvolaniu pôrodnej činnosť a sťahom maternice – kontrakciám.

Je to mechanický úkon vedúci k preindukcii pôrodu. Realizuje sa vaginálnym vyšetrením, pričom dochádza k narušeniu plodových blán a stimulácii sliznice maternice. Jeho účelom je odštartovať pôrodnú činnosť (kontrakcie) tehotnej ženy, ktorá bude zakončená prirodzeným vaginálnym pôrodom. Ide o minimálne invazívnu formu, ktorá slúži na pripravenie organizmu ženy na pôrod. Umožňuje tak vyhnúť sa priamemu umelému vyvolávaniu pôrodu.

Zákrok smie byť realizovaný iba pri dodržaní určitých podmienok a so súhlasom rodičky. Riziká hrozia v súvislosti so zanesením infekcie do maternice. Zákrok nesmie byť realizovaný, ak je u ženy diagnostikovaná prítomnosť baktérií streptokoka-B, gonkoka alebo chlamýdií. Taktiež nie je možné zákrok realizovať, ak je krčok maternice uzatvorený a vyskytovať sa u ženy nesmú ani placentárne anomálie.

Najčastejšie v prípadoch prenášaného tehotenstva po 42. týždni. Takisto však v prípadoch riadneho termínu medzi 38. – 42. týždňom, keď je plod dostatočne zrelý, no pôrodná činnosť sa nezačína ani v predpokladanom termíne. Vhodný je tiež Hamiltonov hmat, ak je plod ťažší ako 4 000 g, u ženy bola diagnostikovaná cukrovka, preeklampsia alebo jej odtiekla plodová voda, no iná pôrodná činnosť neprebieha. Realizovaný môže byť len v prípade, ak je krčok maternice otvorený aspoň na 1 cm. Rodička musí vždy udeliť informatívny súhlas.


Komentáre
Veronika111 04.Jul.2023
Ak sa tu nájdu nejaké mamičky, vás lekár upovedomil, že takýto zákrok vám ide robiť? Ako tak čítam, niektoré o tom vedeli, iným lekár ani nepovedal. Niektorým to pri vyvolaní pôrodu pomohlo iným len spôsobilo bolesť. Blíži sa mi termín v júli tak sa chcem informovať ako to vlastne v praxi chodí. Ďakujem za info.

Odpovedať

Sára 11.Jul.2023

Áno, vždy by ťa mal lekár o tom upovedomiť a máš dokonca možnosť odmietnuť. Aj keď ja osobne to nepovažujem za niečo hrozné. Ide len o to, aby ti to nespravili a ty ani nevieš.

Katka 16.Jan.2024
Mne dnes lekárka z nemocnice z Nových Zámkov pri vyšetrení vykonala tento manéver. Dopredu ma neinformovala, nesúhlasila by som. Pro vykonaní manévra ma to veľmi bolelo, prosila som ju, aby prestala, no neprestala.
Som v 39+6, termín mám na zajtra. Pri písaní správy mi oznámila, že troška sme napomohli k tomu, aby sa to rozbehlo. Povedala som jej, že ja som si to nepriala, ešte mám čas, ona na to: tak to treba dopredu oznámiť, robíme to bržne..Cítim sa byť ponížená, a znásilnená. Rodiť v tej nemocnici nebudem, idem do inej. To, že je to Hamiltonov manéver, som si vygooglila.

Odpovedať

Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Pôrod

Vaše hodnotenie:
(91%)