Ako sa počítajú týždne tehotenstva?

Ako sa počítajú týždne tehotenstva?

Publikované: 07.11.2023
Aktualizované: 07.11.2023

Tehotenstvo trvá cca 40 týždňov, teda 270 až 280 dní (10 lunárnych mesiacov, 9 mesiacov), a rozdeľuje sa na trimestre. Prvý trimester trvá 13 týždňov, druhý taktiež 13 a posledný 14 týždňov. Dĺžka tehotenstva sa počíta od prvého dňa poslednej menštruácie, a to aj napriek tomu, že reálne došlo k oplodneniu až cca 3 týždne od poslednej menštruácie. Preto vlastne prvé 2 týždne tehotenstva žena tehotná ešte nie je.

Dôvodom, prečo sa tehotenstvo počíta už od prvého dňa poslednej menštruácie, je, že sa nedá určiť presný deň splynutia rozmnožovacích buniek (ženského vajíčka a mužskej spermie). Keď žena zistí pomocou tehotenského testu, že je tehotná, nachádza sa približne v 3. až 4. týždni tehotenstva (fetálny vek plodu). „Bábätko“ sa ešte len uhniezdilo v maternici a začala sa produkcia hCG hormónu.

Prvý deň poslednej menštruácie sa tak považuje za prvý deň tehotenstva a na jeho základe lekár určí predpokladaný termín pôrodu. Ten sa môže meniť podľa nasledujúcich vyšetrení (napr. CRL meranie plodu, čiže dĺžka bábätka od temena po kostrč ). Predpokladaný termín zistíte aj sami – k prvému dňu poslednej menštruácie stačí pripočítať 280 dní. Od momentu oplodnenia vajíčka teda trvá normálne tehotenstvo 38 týždňov (266 dní). Najpresnejšie určí týždeň gravidity ultrasonické vyšetrenie, a to podľa stupňa vývoja dieťaťa.

Vypočítať termín pôrodu a aj týždeň tehotenstva môžete podľa dátumu poslednej menštruácie, z ultrazvukového vyšetrenia, podľa dátumu oplodnenia (ak ho viete presne) alebo podľa prvých pohybov bábätka. V prípade výpočtu z dátumu poslednej menštruácie si vypočítate týždne jednoducho – každých 7 dní je jeden týždeň tehotenstva. K poslednej menštruácii si pripočítajte 7 dní a odpočítajte 3 mesiace, tak získate pravdepodobný termín pôrodu. Pokiaľ poznáte presný dátum oplodnenia, k tomuto termínu pripočítajte 266 dní (38 týždňov) a získate pravdepodobný dátum pôrodu, prípadne použite výpočet: dátum počatia – 7 dní – 3 mesiace + 1 rok. Najnepresnejší je výpočet podľa pohybov plodu. Zvyčajne okolo 20. týždňa budúca mamička spozoruje šteklenie, bublinkovanie či mravenčenie, čo sú pohyby bábätka a podľa nich sa dá vypočítať predbežne termín pôrodu.

Ako sa počítajú týždne tehotenstva trimestre

Týždne tehotenstva sa zapisujú do tehotenskej knižky. Pozor, týždne sa zapisujú o týždeň pozadu, teda prvý tehotenský týždeň doktor zapisuje ako nultý týždeň tehotenstva. 5tt + 3 dni značí, že ide o štvrtý deň 6. týždňa, 12tt + 5, že ide o 6. deň 13. týždňa tehotenstva atď.

V súvislosti s týždňami tehotenstva môžeme hovoriť o gestačnom a fetálnom veku plodu, pričom ide o 2 odlišné údaje. Gestačný vek sa počíta rovnako ako týždne tehotenstva v tehotenskej knižke, teda od dátumu poslednej menštruácie. Fetálny vek plodu značí skutočný vek embrya a počíta sa od dátumu počatia. V prípade, že neviete jeho presný dátum, ide len o orientačný údaj.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenská poradňa

Vaše hodnotenie:
(91.2%)