Kedy podať žiadosť o rodičovský príspevok?

Kedy podať žiadosť o rodičovský príspevok?

Publikované: 15.06.2023
Aktualizované: 11.07.2023

Rodičovský príspevok predstavuje sociálnu dávku od štátu. Konkrétne tento príspevok vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na rodičovský príspevok má nárok každý rodič narodeného dieťaťa, ak sú dodržané platné ustanovenia. Maximálne je možné poberať tento príspevok do veku 3 rokov dieťaťa. V prípade dieťaťa, ktorého zdravotný stav je posudzovaný ako dlhodobo nepriaznivý to môže byť až do veku 6 rokov. Výnimka môže nastať aj v prípade, ak bolo dieťa zverené do náhradnej starostlivosti (do 6 rokov).

Kedy požiadať o rodičovský príspevok? O túto sociálnu dávku má rodič nárok požiadať až v okamihu, keď sa dieťa narodí. Platí tiež, že rodič nesmie poberať súčasne rodičovský príspevok a materskú dávku. Toto je možné len v prípade, ak je materský príspevok nižší ako suma rodičovského príspevku. V takom prípade je možné požiadať o dorovnanie rozdielu do výšky rodičovského príspevku. O rodičovský príspevok môže zažiadať len jeden z rodičov, pričom musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Žiadosť je potrebné podať v písomnej alebo elektronickej podobe (vyžaduje sa elektronický podpis). Vzor žiadosti má svoju predpísanú podobu.

Výška rodičovského príspevku sa odvíja od toho, či bolo pred poberaním rodičovského príspevku vyplácané materské alebo nie. Ak pred vznikom nároku na rodičovský príspevok rodič poberal materské, jeho rodičovský príspevok bude mať vyššiu sadzbu, ak rodičovi nevznikol nárok na materské, zažiada len o rodičovský príspevok, ktorý bude mať nižšiu sadzbu. Suma rodičovského príspevku sa odvíja aj od počtu detí, ktoré sa rodičom narodili.

Vyšší rodičovský príspevok je od 1. 7. 2023 – 473,30 eur, nižší rodičovský príspevok je od 1. 7. 2023 – 345,20 eur. Rodičovský príspevok je v danej výške vyplácaný za celý kalendárny mesiac. Vyplácaný môže byť v hotovosti alebo prevodom na účet. Pri dvojčatách, ak matka poberala materské, je výška rodičovského príspevku od 1. 7. 2023 – 591,60 eur. V prípade, že matka nepoberala materské, je príspevok nižší, od 1. 7. 2023 – 431,50 eur. Suma sa zvyšuje pri trojčatách i štvorčatách.


Komentáre
Lola 02.Feb.2024
Chcem sa spýtať, keď mi upsvar dopláca do rodičovského príspevku, kvôli nízkej materskej, ako to je, keď mám materskú v mesiaci už len dva dni a potom už len rodičovský príspevok.. dostanem materskú za dva dni a rodičovský príspevok v plnej výške..ten vyššie?

Odpovedať

redakcia Mamickovo.sk 02.Feb.2024

Dobrý deň,
v tomto prípade by sme vám odporúčali obrátiť sa na samotnú inštitúciu (ÚPSVaR), ktorá má vyplácanie materskej a rodičovského príspevku v kompetencii. Tam vám poskytnú zaručene relevantné informácie, ktoré sa týkajú konkrétne vášho prípadu.

Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Novorodenecká poradňa

Vaše hodnotenie:
(88.6%)