Kedy chodia prídavky na dieťa?

Kedy chodia prídavky na dieťa?

Publikované: 08.04.2024
Aktualizované: 08.04.2024

Starostlivosť o dieťa je so zvyšujúcimi sa cenami tovarov a služieb čoraz drahšia záležitosť, a preto nie je na škodu, ak sa zákonní zástupcovia nemusia spoliehať výhradne na príjmy zo zamestnania. Získavanie určitej podpory zo strany štátu dokáže byť naozaj obrovskou pomocou, preto je vhodné mať prehľad o všetkých možnostiach a podmienkach, ktoré je potrebné splniť, aby bolo možné získať nárok na štátom vyplácané sociálne dávky.

Prídavok na dieťa je štátnou sociálnou dávkou, na ktorú si treba uplatniť nárok prostredníctvom podania žiadosti na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej už len ÚPSVaR). V súčasnej dobe je možné túto žiadosť vyplniť aj elektronickým spôsobom, a tým si ušetriť cestu na ÚPSVaR. Ide o zákonom danú peňažnú čiastku, ktorá na účte zákonného zástupcu pristane každý mesiac. Prídavky sa vyplácajú pozadu za každý kalendárny mesiac, v ktorom dôjde k splneniu podmienok nároku na sociálnu dávku. To znamená, že za marec nabehnú rodičovi na účet peniaze až v apríli.

Prídavky na dieťa sa vyplácajú za nezaopatrené deti, pričom sociálne dávky dostáva zákonný zástupca naďalej v prípade pokračovania štúdia dieťaťa na strednej a vysokej škole. Do kategórie detí, na ktoré rodič prídavky získava, patria aj tie, ktoré sú od povinnej školskej dochádzky z konkrétneho dôvodu oslobodené, ale aj tie, ktoré sa v dôsledku úrazu či dlhodobého ochorenia nemôžu vzdelávať s cieľom prípravy na budúce povolanie alebo nemôžu pracovať. Prídavky na dieťa sa vyplácajú aj rodičom so zdravotne znevýhodneným dieťaťom, ktoré navštevuje vzdelávacie zariadenie s takýmto zameraním.

Aby nárok na uplatnenie prídavkov na dieťa nezanikol po ukončení určitého vzdelávacieho stupňa (po maturite, bakalárskych štátniciach...), je potrebné dokladovať pokračovanie dieťaťa v štúdiu. Slúži na to dokument vystavený príslušným vzdelávacím zariadením, ktorý potvrdzuje pokračujúcu návštevu školy. Samozrejme, existujú aj podmieňujúce faktory, v dôsledku ktorých nárok na poberanie prídavkov na dieťa zaniká. Medzi ne patrí nárok dieťaťa na invalidný dôchodokukončenie druhého stupňa vysokoškolského vzdelania, po ktorom sa už väčšina absolventov uberá cestou zárobkovej činnosti.

Z finančného hľadiska ide aktuálne o každomesačne vyplácanú sumu vo výške 60 eur, pričom v čase nástupu dieťaťa do prvého ročníka základnej školy získavajú rodičia jednorazový bonus k prídavku na dieťa, a to vo výške až 110 eur. Týchto 170 eur, samozrejme, zákonní zástupcovia detí získavajú v nasledujúcom mesiaci, a teda v októbri. Uvedený bonusový prídavok na dieťa nepodlieha žiadnej osobitnej žiadosti, pretože základné školy poskytujú informácie o svojich prváčikoch prostredníctvom centrálneho registra žiakov, na základe ktorého potom ÚPSVaR vyplácajú príspevok príslušným zákonným zástupcom.

Na základe diskusných fór je možné konštatovať, že prídavky na dieťa sú vo väčšine prípadov vyplácané v strede mesiaca (15.). Špecificky ide o rozpätie 14. až 17. dňa konkrétneho kalendárneho mesiaca. Je preto vhodné sa včas naučiť poriadne hospodáriť so svojimi financiami a zvážiť každý nepotrebný výdavok, aby bolo dieťaťu dožičené detstvo, počas ktorého sa nemusí jeho zákonný zástupca spoliehať len na príjem v podobe štátnych sociálnych dávok. Samozrejme, každý prípad je individuálny a nie vždy je možné ovplyvniť okolnosti vedúce k takýmto extrémnym situáciám.

Kedy chodia prídavky na dieťa skúsenosti Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Detská poradňa

Vaše hodnotenie:
(91.8%)