Čo treba vybaviť po pôrode?

Čo treba vybaviť po pôrode?

Publikované: 05.09.2023
Aktualizované: 05.09.2023

Vytúžené dieťa je na svete a vy ste si konečne vydýchli, že všetko dobre dopadlo? Okrem zotavovania z pôrodu a radosti z bábätka vás čaká niekoľko úradných povinností. Dobrou správou je, že rodičia už po narodení dieťaťa nemusia chodiť po úradoch, aby získali rodný list, vybavili trvalý pobyt alebo žiadali o príspevok pri narodení dieťaťa.

Po pôrode dostanete v nemocnici správu pre pediatra, správu pre gynekológa a hlásenie o narodení dieťaťa. Správu pre pediatra, ktorá zahŕňa všetky dôležité údaje o bábätku a pôrode, treba doručiť vami vybranému detskému lekárovi. Urobiť by ste tak mali do troch dní po prepustení z pôrodnice. Správu pre gynekológa o vašom zdravotnom stave stačí odovzdať pri prvej popôrodnej kontrole. Hlásenie o narodení dieťaťa budete potrebovať na vybavenie rodného listu. Povinnosťou nemocnice je zaslať záznam o narodení dieťaťa do NCZI (Národné centrum zdravotníckych informácií), ktoré hlásenie elektronicky odošle do Centrálneho informačného systému matrík. Príslušná matrika vám potom automaticky vystaví rodný list a dieťaťu pridelí rodné číslo.

V prípade, že zdravotnému pracovníkovi v nemocnici uvediete požiadavku, aby vám bol rodný list zaslaný, príde poštou na adresu trvalého bydliska matky. Musíte však splniť stanovené podmienky. Personálu nemocnice sa musíte preukázať sobášnym listom/rozhodnutím o rozvode (rozvedené matky bez ďalších záväzkov)/úmrtným listom (vdovy) a podpísať dohodu o mene a priezvisku. Ak by otec pri pôrode chýbal a jeho údaje tak na základe občianskeho preukazu zdravotnícky pracovník nemohol zapísať do hlásenia o narodení dieťaťa, prípadne by chýbala zápisnica o určení otcovstva v prípade slobodnej alebo nezosobášenej matky, dohodu o mene môžete podpísať elektronicky, prípadne osobne na matrike.  

Prihlásenie na trvalý pobyt už nemusíte oznamovať osobne, malo by sa tak stať automaticky podľa trvalého pobytu matky na Slovensku. Prihlásenie na trvalý pobyt v príslušnej ohlasovni pobytu je nutné len v prípade, že sa dieťa narodilo v zahraničí.

Na mestskom alebo obecnom úrade môžete po získaní trvalého pobytu dieťa rovno nahlásiť ako ďalšiu osobu v bydlisku. Automaticky vám tým vzniká povinnosť platiť za dieťa smetné. Osobu naviac musíte nahlásiť taktiež domovníkovi alebo poverenej osobe zo spoločenstva v prípade, že bývate v byte. Stúpnu vám tým niektoré poplatky vzťahujúce sa na počet osôb v domácnosti. Niektoré mestá a obce dávajú príspevok alebo darček pri narodení dieťaťa. Overte si. či tak robí aj vaše mesto/obec a aká je lehota podania žiadosti.

Ešte pred časom bolo povinnosťou do 60 dní od narodenia dieťaťa prihlásiť novorodenca do niektorej z poisťovní. V súčasnosti má dieťa automaticky rovnakú zdravotnú poisťovňu ako jeho matka a preukaz poistenca vám príde domov. Poisťovňu môžete zmeniť do 60 dní od narodenia alebo každoročne do konca septembra.

NCZI pošle všetky informácie o narodení dieťaťa aj do sociálnej poisťovne. V prípade, že poberáte materské alebo rodičovský príspevok, zároveň ste povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo SZČO, poistné do dôchodkového poistenia za vás platí štát. Pokiaľ vám skončil pracovný pomer alebo ste prestali byť SZČO počas poberania príspevku, prihlášku na dôchodkové poistenie si musíte podať sami.

O príspevok pri narodení dieťaťa už taktiež nie je potrebné žiadať, od apríla 2022 si opravnená osoba nárok na príspevok uplatní automaticky cez informačný systém. Nie je teda nutné podávať žiadosť ani potvrdenia od gynekológa a pediatra. Osobne musíte požiadať iba o prídavok na dieťa. Matky bez nároku na materské musia požiadať o rodičovský príspevok.

O narodení dieťaťa by ste mali informovať aj svojho zamestnávateľa a poslať mu kópiu rodného listu.

Ak plánujete s dieťaťom cestovať, vybavte mu cestovný pas alebo detský občiansky preukaz s fotografiou. Na ich vybavenie budete potrebovať rodný list. O detský občiansky preukaz bez podobizne tváre žiadať nemusíte. Tento doklad na preukázanie prítomnosti u lekára či v lekárni vám pošle štát automaticky na trvalú adresu.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenská poradňa

Vaše hodnotenie:
(90.2%)