Ako potratiť na začiatku tehotenstva?

Ako potratiť na začiatku tehotenstva?

Publikované: 04.10.2023
Aktualizované: 02.11.2023

Žiadny zo spôsobov potratu nie je žiaduci a v žiadnom prípade sa nepokúšajte o žiadne spôsoby potratu v podobe predávkovania sa liekmi, pitím alkoholu alebo fyzickou ujmou. Ak sa žena rozhodne pre potrat a vyskúšala všetky ostatné možnosti a riešenia, ktoré by potratu mohli predísť, existuje niekoľko spôsobov, ako pristúpiť k legálnemu potratu. Ešte predtým však žena môže kontaktovať centrá záchrany, vyhľadať bezplatnú psychologickú pomoc. V krajnom prípade je možné vykonať anonymný pôrod a dieťa dať na adopciu.

Na Slovensku je možné prerušenie tehotenstva za pomoci chirurgického zákroku. Tento zákrok sa vykonáva v lokálnej alebo celkovej anestézii (pri celkovej anestézii sú potrebné predoperačné vyšetrenia). Chirurgická interrupcia trvá približne 3 až 5 hodín aj spolu so zotavovaním sa po zákroku. Takéto umelé prerušenie tehotenstva je možné podstúpiť do 12. týždňa tehotenstva. Hlavným dôvodom interrupcie by malo byť ohrozenie života matky alebo vývoja plodu. K umelému prerušeniu tehotenstva (chirurgická interrupcia) sa pristupuje aj v prípadoch, keď žena nedosiahla vek 16 rokov. Jedine tieto dva dôvody interrupcie uznáva aj slovenská legislatíva, pričom vykonanie potratu z iných dôvodov sa považuje za trestný čin. Vykonávať sa môže včasná interrupcia do 6. až 8. týždňa tehotenstva alebo klasická interrupcia do spomínaného 12. týždňa tehotenstva, alebo 24. týždňa pre preukázaní genetickej vývojovej poruchy.

Vo všeobecnosti sa k chirurgickej interrupcii pristupuje aj z iných osobných, sociálnych alebo ekonomických dôvodov (mladý vek, nevhodné podmienky, nezhoda partnerov, psychické problémy, fyzické postihnutie, traumatické počatie – znásilnenie). Prístup k interrupcii je ľudským právom ženy a akékoľvek obmedzovanie prístupu k umelému prerušeniu tehotenstve je odsúdenia hodné.

Potratová tabletka na Slovensku nie je legálna a nepredstavuje tak legislatívnu možnosť, ako ukončiť nežiaduce tehotenstvo. Slovenská legislatíva zatiaľ chemický potrat neumožňuje. V rámci Európskej únie však podanie potratovej tabletky zlegalizovalo už 22 krajín, vrátane susedného Rakúska a Česka. Potratovú tabletku ako medikamentóznu formu interrupcie je možné pri rozhodnutí o ukončení tehotenstva užiť do 49. až 63. dňa tehotenstva, pričom pacientka musí byť detailne oboznámená s priebehom a následnými príznakmi ukončenia tehotenstva.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenská poradňa

Vaše hodnotenie:
(92.2%)