Zrak novorodenca

Zrak novorodenca – ako vidia bábätká. Je škúlenie a prevracanie očí v poriadku?

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako vidí novorodenec po narodení? Možno vás prekvapí, že zrak – vizuálne vnímanie je po narodení najslabšie vyvinutým zmyslom u bábätka. Dokonca potom, čo opustí novorodenec bruško mamičky, dokáže vnímať vizuálne podnety len veľmi limitovane. Istú dobu teda trvá, kým je bábätko schopné vnímať očami svet okolo seba. Proces zlepšovania kvality zraku je však relatívne rýchly a je úzko spätý s vývojom mozgu. Na akú vzdialenosť vidí novorodenec po narodení? Ako vidí bábätko v 6. týždni? Čo znamená škúlenie novorodenca a ako sa prejavuje?

Publikované: 18.05.2023
Aktualizované: 10.07.2023
Obsah článku:

Zrak novorodenca po narodení v prvých dňoch a týždňoch ani zďaleka nie je dokonalý, no po narodení sa rýchlo vyvíja. Progres vo vývoji zraku u novorodencov možno charakterizovať rádovo v týždňoch či mesiacoch, ktoré so sebou prinášajú prirodzené zmeny. Pre novorodencov je typická krátkozrakosť a neschopnosť zaostrovať na predmety, preto sa u malých novorodencov často skloňuje tzv. mamičkovská vzdialenosť – dieťa je schopné vidieť len na veľmi krátku vzdialenosť. Postupne sa mení schopnosť vnímať svetlo, rozlišovať farby, zväčšuje sa ohnisková vzdialenosť, schopnosť vnímať tvary a dokonca sa mení aj farba očí novorodenca.

Vývoj zraku novorodenca

Vývin zraku u bábätka sa začína už od 2. mesiaca pobytu v brušku a trvá zhruba do 30. týždňa. Následne sa zrak novorodenca po narodení vyvíja intenzívne do zhruba 12. mesiaca, no pokračuje aj po tomto období a k rozvoju zrakového vnímania dochádza do 5. až 6. roka života, vtedy by malo dieťa dosiahnuť stupeň videnia „dospelého“. Vývoj zraku je zároveň veľmi úzko prepojený s vývinom mozgu a do absolútneho zrakového vývinu je zrak dieťaťa citlivý na vznik niektorých zrakových porúch (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, škúlenie alebo astigmatizmus). Z pohľadu rodičov je dôležité, aby si všímali jednotlivé stupne vývoja zraku u bábätka a postrehli prípadné abnormality či odchýlky, ktoré by mohli znamenať určité poruchy zraku.

Je potrebné vnímať fakt, že každé bábätko je aj v tomto smere individuálne a zrak sa vyvíja určitým tempom. V porovnaní s rovesníkmi môže bábätko zaostávať, no nemusí to automaticky predznamenávať zlý scenár. Prečítať si môžete jednotlivé obdobia – štádiá vývoju zraku, ktoré vám môžu pomôcť sa aspoň približne zorientovať a umožnia vám sledovať určité zmeny vo vývoji zraku bábätka.

Vývoj zraku novorodenca

Zrak novorodenca po narodení

Ako vidí novorodenec? Bezprostredne po narodení novorodenci vidia relatívne zle. Očami reagujú predovšetkým na zmeny svetla a tmu. Niektoré deti po narodení majú oči len mierne prižmúrené, pretože z prítmia lona sa zrazu ocitnú pod svetlami reflektorov. Iné bábätká majú pre zmenu oči otvorené a pozerajú na predmety pred sebou. Na svetlo reagujú len žmurkaním a pohyby očí sú nekoordinované. Objaviť sa môže škúlenie u novorodenca (strabizmus), čo je však v tomto štádiu normálne. Podobne sa môže vyskytnúť aj prevracanie očí, ktoré je zapríčinené slabými očnými svalmi bábätka. Novorodenec totiž ešte nedokáže korigovať pohyb očí, zvlášť ak ide o vnímanie pohyblivých objektov. Väčšinou vnímajú len obrysy predmetov. Po narodení vidia bábätká veľmi rozmazane a hmlisto. A vidí už bábätko farebne? Zhruba okolo 2. týždňa sa u bábätiek objavuje schopnosť vnímať rôzne farebné tóny, no nedokážu ich ešte rozlišovať. Detailnejšie sa farebné videnie rozvíja okolo 4. mesiaca.

Novorodenci do zhruba 1. mesiaca sú mimoriadne krátkozrakí a dokážu efektívne zaostrovať len na vzdialenosť 20 až 30 cm. Táto miera je považovaná za tzv. mamičkovskú vzdialenosť, pri ktorej matka drží dieťa v náručí a dojčí ho, pričom dieťa sa díva smerom nahor na tvár matky. V tomto období je dobré, ak sa bábätku prihovárate z bezprostrednej vzdialenosti, pretože aj keď je zaostrovanie ešte problematické, predmety v jeho krátkej ohniskovej vzdialenosti dokáže vnímať. V 1. mesiaci už dokáže dieťa sledovať pohyblivé objekty, avšak stále len na „mamičkovskú vzdialenosť“. Očami a hlavičkou sa už môže v tomto veku otáčať za svetlom alebo kontrastnými pohyblivými predmetmi (farby, ako červená, sýta zelená či oranžová) a snaží sa udržovať očný kontakt. Spomenuté škúlenie môže byť znakom, že sa dieťa snaží oboma očami rovnobežne fixovať predmety. Stále nemusí tento stav značiť žiadny problém.

Zrak novorodenca po narodení

Zrak bábätka vo veku 2 – 3 mesiacov

Dieťa už začína rozpoznávať tváre a postupne narastá aj schopnosť zaostrovať na predmety vo väčšej vzdialenosti, približne na niekoľko pár jednotiek metrov. Dieťa už začína úspešne koordinovať pohyb očí a malo by zvládať fixovať predmety oboma očami rovnobežne. Aj v tomto štádiu sa ešte môže objaviť občasné škúlenie dieťaťa, ktoré je väčšinou fyziologické. Ak však pozorujete, že škúlenie nie je prechodné, ale pretrváva, je vhodné poradiť sa s pediatrom a dohodnúť si ďalší postup.

Zaujímavosťou je, že medzi 1. a 2. mesiacom sa u dieťatka začínajú tvoriť slzy. Dieťa má v tomto veku záujem o svoje ruky a nohy, ale aj o všetko, čo sa mihne pred jeho očami, vrátane rodičov a iných rodinných príslušníkov. Zvukové a pohyblivé hračky, kolotoč nad posteľou, dokážu bábätko v tomto veku zaujať veľmi účinne. Bábätko úspešne zaostruje a sleduje všetko, čo sa v jeho zornom poli objavuje.

Videnie bábätka v 3. až 6. mesiaci

Spolupráca očí sa koordinuje s pohybom a úroveň vizuálneho vnímania je výrazne lepšia a pohotovejšia. Dieťa predmety sleduje a snaží sa ich chytať alebo na ne ukazovať. Spoznávanie tvárí už nepredstavuje problém a okolo 4. – 5. mesiaca dokáže rozpoznávať črty a detaily tváre. Deti už začínajú sledovať svoje okolie aj periférne a vo veku 4. – 6. mesiacov by nemali mať problém zaostriť na akúkoľvek vzdialenosť. Postupne dokáže dieťa predmet sledovať a zároveň ho uchopiť. Pozorovať teda možno snahy o otváranie a zatváranie dlane s cieľom predmet uchopiť. Hračky sa stávajú eminentným predmetom záujmu a naplno sa okolo 4. mesiaca rozvíja farebné videnie bábätka.

Pohyb očí je už u polročného dieťaťa koordinovaný a očné svaly vyvinutejšie. Škúlenie či prevracanie očí novorodenca by tak malo v tomto štádiu vývoja zraku úplne odznieť. Ak to tak nie je, rozhodne nečakajte s návštevou detského lekára. Vhodná je diagnostika prípadnej poruchy očí.

Videnie bábätka v 3. až 6. mesiaci

Zrak dieťaťa medzi 6. až 12. mesiacom

V tomto období je už zrak dieťaťa a jeho zrakové vnímanie rozvinuté približne na úrovni 60 až 80 %. Samozrejme, vývoj pokračuje do približne 5 až 6 rokov. Vo veku 12 mesiacov sa u dieťaťa prejavuje permanentný zrakový vnem a dieťa javí záujem o pohyblivé objekty. Zdravé videnie je už ostré a jasné. V tomto období sa formuje aj priestorové videnie bábätka. Ak sa farba očí novorodenca nezmenila doteraz, práve medzi 6. – 12. mesiacom je možné, že v dôsledku produkcie melanínu v dúhovke môžu oči zmeniť svoju farbu alebo farebný odtieň. O tom, že mozog a zrak sú úzko prepojené, svedčí aj fakt, že v 12 mesiacoch už dieťa aktívne využíva jemnú motoriku a rozvíja vizuálnu pamäť, napríklad aj prostredníctvom obrázkových kníh.

Stimulovať rozvoj zraku môžete hlavne tým, že vizuálne vnímanie bábätka budete zamestnávať. Komunikujte s ním a udržujte s ním očný kontakt. Podporovať môžete jeho vizuálny vnem farbami, kolotočom nad postieľkou alebo farebnými ponožkami. S pribúdajúcim vekom dieťatku doprajte hračky v kontrastných farbách. Striedajte svetlosť v miestnosti. Aj takýmito maličkosťami môžete zrak dieťatka pozitívne stimulovať.

Najčastejšie poruchy zraku u detí

Prepojenie vývinu mozgu a vývinu zraku je veľmi úzke. Akákoľvek vývojová porucha spôsobí nesúlad, čo sa môže prejaviť následnou poruchou zraku. Preto odporúčame, aby ste v prípade, že spozorujte odchýlky či určité príznaky abnormálneho vývoja zraku u vášho dieťaťa, navštívili pediatra či špecialistu.

  • Strabizmus – či škúlenie je veľmi bežné u detí aj v prvých týždňoch po narodení, vtedy môže byť len fyziologické. Ak pretrváva aj v 3. mesiaci, je vhodná konzultácia s lekárom. Škúlenie znamená, že očné buľvy majú nesymetrické postavenie, čo zabraňuje správnej kooperácii očí. Videnie je tak menej kvalitné a obraz je posunutý. Častým sprievodným ochorením oka je následne vznik tupozrakosti (amblyopia). Liečbu je vhodné nasadiť už v skorom veku. Existuje viacero typov škúlenia, no každý typ je možné úspešne liečiť.
  • Amblyopia – tiež známa ako tupozrakosť je funkčná porucha zraku, ktorá spôsobuje zhoršenú zrakovú ostrosť. Deti sú na vývoj tohto ochorenia citlivé do veku 7 rokov. Hlavnými príznakmi je nesprávny odhad vzdialenosti dieťaťa, zlé priestorové videnie, zakopávanie alebo nemotornosť. Tupozrakosť sa môže prejaviť aj privieraním jedného oka. Najčastejšie sa takáto porucha rieši dioptrickými okuliarmi.
  • Astigmatizmus – toto očné ochorenie je zapríčinené nepravidelným zakrivením rohovky, ktorá nemá pravidelný tvar pologule. Z tohto dôvodu sa na sietnici zbieha svetlo nesprávne a vzniká deformovaný a rozostrený obraz. Astigmatizmus spôsobuje, že obraz je deformovaný na krátku i ďalekú vzdialenosť. Videnie je tak skreslené a korekciu umožňujú okuliare alebo šošovky. V neskoršom veku je možná takisto operácia očí.
  • Hyperopia – alebo ďalekozrakosť je refrakčná porucha videnia, pri ktorej má dieťa problém s videním do blízka. Toto ochorenie je často dedičné, prejavuje sa tým, že na sietnici oka vzniká rozmazaný či zahmlený obraz. Pri problémoch s ďalekozrakosťou sa môže objaviť aj škúlenie alebo tiež tupozrakosť.
  • Myopia – či krátkozrakosť spôsobuje, že ľudské oko vidí objekty v diaľke nejasne a hmlisto. Typickým príznakom je, že ak chce dieťa vidieť predmety v diaľke, prižmuruje obe oči, nevidí dobre na tabuľu alebo televízor. Vzdialené predmety je ťažšie spozorovať a často vidí človek len obrysy daného objektu.

Strabizmus u novorodenca

Najčastejšie otázky – FAQ

Zrak novorodenca sa vyvíja už v brušku, a to zhruba od 8. týždňa tehotenstva. Vývoj sa však nekončí ani potom, čo dieťa príde na svet. Ako sa vyvíja zrak novorodenca? Ako vidia bábätká? Najdôležitejšie informácie nájdete v našom článku. Ak máte vlastné postrehy, tipy či odporúčania, ktoré súvisia s touto témou, budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie pod článkom a prispejete svojím názorom.

Zrak novorodenca po narodení je relatívne zlý. Výraznejšie dokáže rozlišovať v začiatkoch len zmeny svetla, vidí veľmi rozmazane a hmlisto. Ohnisková vzdialenosť, na ktorú dokáže zaostriť, je len 20 až 30 cm. Pohyby očí sú nekoordinované a objaviť sa môže aj škúlenie. Pri pohyblivých predmetoch vnímajú len obrysy alebo kontrastné farby. Farebné tóny novorodenec začína vnímať okolo 2 týždňov, no nedokáže ich ešte rozlišovať.

Po narodení sa zrak novorodenca vyvíja. Očné svaly bábätka sú veľmi slabé a nedokáže tak koordinovať ich pohyb. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa objavuje prevracanie očí u novorodencov. Zvlášť v prvých týždňoch je normálne, že k tomuto fenoménu dochádza. Napríklad počas spánku, pred spánkom (únava očných svalov), po zobudení alebo snahe vnímať objekty. Varovným signálom pri prevracaní očí je, ak tento stav pretrváva aj okolo 3. – 4. mesiaca. Príčiny môžu byť rôzne, preto je vhodné navštíviť detského lekára a tento jav konzultovať.

Bábätko začína vidieť farebné odtiene už okolo 2. týždňa od narodenia. Rozoznávať jednotlivé farby a ich odtiene však dokáže až v priebehu ďalšieho vývoja zraku, približne okolo 4. mesiaca.

Možné je vykonať už v skorom veku jednoduché očné testy. Novorodenci do zhruba 1. mesiaca vidia ostro len na vzdialenosť 20 až 30 cm. Ak je zrak novorodenca v poriadku, mal by v tomto veku otáčať oči za ostrejším svetlom. Skúste napríklad zasvietiť baterkou pri jeho hlavičke a sledujte, či svetlo zaregistruje. V 4. mesiaci môžete vyskúšať, či vníma dieťa kontrastné farby (červená, oranžová). Ukážte mu predmet, pohybujte ním a sledujte, či dieťa pozerá na smer, kde sa objekt nachádza. Vo veku 8 mesiacov by už malo byť schopné dieťa vidieť, načahovať sa za ním a prípadne ho uchopiť.


Komentáre
Soňa 11.Jul.2023
U nás napríklad škúlenie trvalo aj do 5. mesiaca. Potom to proste odznelo. Ale bolo to prechodné, raz mu očká utekali, raz iba jedno. Boli sme aj u očnej lekárky, vravela, že nevie s tým príliš, že je to skôr prechodný stav. Ale existujú ortoptické cvičenia, ktoré je možné robiť a škúlenie je možné v niektorých prípadoch odstrániť.

Odpovedať

Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Novorodenci

Vaše hodnotenie:
(89.4%)