Kedy chodí materská?

Kedy chodí materská?

Publikované: 01.04.2024
Aktualizované: 01.04.2024

Materská dovolenka predstavuje obdobie, počas ktorého osobe vzniká nárok na poberanie nemocenskej dávky poskytnutej štátom. Dĺžka materskej je podľa zákona 34 týždňov. V prípade osamelých matiek 37 týždňov a pri matkách, ktoré porodili dve a viac detí 43 týždňov. Žena musí nástup na materskú dovolenku ohlásiť svojmu zamestnávateľovi najneskôr 4 mesiace vopred. Nastúpiť na materskú dovolenku môže žena najskôr 8 týždňov pred lekárom stanoveným dátumom pôrodu. Zvyčajne sa tak deje 6 týždňov pred dátumom pôrodu.

Nárok na materské vzniká matke dieťaťa alebo inému poistencovi, ktorý sa stará o dieťa. Môže ísť o otca dieťaťa, manžela matky dieťaťa, manželku otca dieťaťa, prípadne o fyzickú osobu, ktorá sa o dieťa stará na základe legislatívneho rozhodnutia príslušného orgánu. Tento nárok vzniká v prípade osôb, ktoré sú zamestnané a nemocenské poistenie za nich platil zamestnávateľ, SZČO, ktoré si poistenie uhrádzali sami, dobrovoľne nemocensky poistené osoby alebo osoby, ktorým vznikol nárok na materskú dávku po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote. Platí podmienka, že osoba musí byť nemocensky poistená minimálne 270 dní v horizonte 2 rokov a súčasne nemá posledných 5 rokov žiadne nedoplatky v Sociálnej poisťovni, ktoré presahujú sumu 5 eur.

Materskú dávku vypláca Sociálna poisťovňa v zákonom stanovenej výške na základe doručenej a riadne vyplnene žiadosti o materské dávky. Tú vystavuje gynekológ v období 8 až 6 týždňov do pôrodu. Žiadosť je potrebné doručiť na pobočku sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa.

Kedy chodí materská? Nemocenská dávka – materská je na účet poistenca poukazovaná zvyčajne do 15. dňa v mesiaci. Druhý výplatný termín môže byť v hraničných termínoch do 27. dňa v mesiaci. Osoba môže v žiadosti požiadať tiež na poukazovanie dávky v hotovosti.

Kedy chodí materská? skúsenosti Modrykonik

Kedy chodí materská? diskusia Modrykonik
Zdroj: Modrykonik.sk


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenská poradňa

Vaše hodnotenie:
(93.6%)