Čo treba vybaviť pred pôrodom?

Čo treba vybaviť pred pôrodom?

Publikované: 06.09.2023
Aktualizované: 06.09.2023

Každá mamička netrpezlivo očakáva deň D a teší sa na príchod nového človiečika. Pred blížiacim sa pôrodom však treba myslieť aj na povinnosti, ktoré s narodením dieťaťa súvisia. Čo všetko treba vybaviť ešte pred pôrodom?

Ako prvé by ste mali myslieť na oznámenie o tehotenstve zamestnávateľovi a Sociálnej poisťovni. Oficiálne vám povinnosť oznámiť tehotenstvo zamestnávateľovi nevzniká. Avšak pokiaľ to nespravíte, nevzťahuje sa na vás ochrana, ktorú máte podľa Zákonníka práce po písomnom oznámení tehotenstva zamestnávateľovi. Pokiaľ pracujete ako SZČO, práva a povinnosti podľa Zákonníka práce sa na vás nevzťahujú. Ak ste normálny zamestnanec (nie ste v skúšobnej dobe), odporúčame napísať písomné oznámenie o tehotenstve a spolu s fotokópiou tehotenského preukazu, prípadne potvrdenia od gynekológa. Oznámenie by malo obsahovať predpokladaný dátum pôrodu. Doručením oznámenia o tehotenstve začína plynúť ochranná lehota, počas ktorej vás nemôže zamestnávateľ vyhodiť a musí vám umožniť účasť na pravidelných gynekologických prehliadkach. Ochranná lehota trvá do konca materskej dovolenky. Oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni má váš zamestnávateľ, ktorý by mal oznámiť začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky do 8 dní od začiatku čerpania a do 8 dní od ukončenia materskej. Sociálna poisťovňa oznámi nástup na materskú vašej zdravotnej poisťovni. Pokiaľ ste nezamestnaná, ste evidovaná na úrade práce alebo ste živnostníčka, musíte nástup na materskú v Sociálnej poisťovni hlásiť sama.

V Sociálnej poisťovni si môžete uplatniť nárok na tehotenské. Gynekológ/gynekologička vám vystaví žiadosť po dosiahnutí 13. týždňa tehotenstva, ktoré doručíte do poisťovne.

Ak ste zamestnankyňa, povinne nemocensky poistená SZČO, dobrovoľne nemocensky poistená alebo v tzv. ochrannej lehote, máte nárok na materské dávky. Žiadosť o materské treba podať v Sociálnej poisťovni. Gynekológ vám ho vystaví 6 až 8 týždňov pred termínom pôrodu. Ak ste zamestnaná, tlačivo musí potvrdiť aj zamestnávateľ.

Pred pôrodom by ste mali vybrať pediatra pre svoje dieťa. Najideálnejšie je sa s ním dohodnúť na poskytovaní zdravotnej starostlivosti vopred, pretože jeho kontaktné údaje budete potrebovať v pôrodnici. Tá mu bude totiž posielať výsledky novorodeneckého skríningu. Vybrať si môžete aj pôrodnicu, mnohé z nich organizujú informačné schôdzky, na ktorých sa dozviete viac o dokladoch, ktoré je potrebné k pôrodu priniesť, aby bolo vystavenie rodného listu bezproblémové. Okrem dokladov týkajúcich sa samotného pôrodu (tehotenská knižka, zdravotný preukaz) budete potrebovať občiansky preukaz (prípadne pas) a vyhlásenie o mene dieťaťa. Vydaté ženy musia so sebou priniesť sobášny list, slobodné ženy doklad o určení otcovstva a rozvedené rozvodový rozsudok s doložkou právnej moci a doklad o určení otcovstva, prípadne popretie otcovstva bývalého manžela (ak sa dieťa narodí do 300 dní od rozvodu). Vdovy by mali priniesť úmrtný list manžela. Pokiaľ ste slobodná matka a chcete označiť otca svojho dieťaťa, musíte to urobiť osobne na matrike ešte pred narodením dieťaťa. Určenie otcovstva nie je povinnosť a dá sa vybaviť aj po pôrode, avšak pokiaľ to urobíte skôr, uľahčí vám to neskôr vybavovanie rodného listu.

Vyhlásenie o mene dieťaťa je formulár, ktorý by ste mali dostať v tehotenskej poradni. Rodičia doň vpisujú meno dieťaťa a musia ho podpísať. Môžete tak urobiť aj po pôrode, ale aj v tomto prípade je vhodnejšie na to myslieť vopred.


Pridať komentár

 

Ďalšie články z kategórie Tehotenská poradňa

Vaše hodnotenie:
(91.4%)